Sex och samlevnad

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Gender Studies, Human Sexuality
Share Embed Donate


Short Description

Download Sex och samlevnad...

Description

Sex & Relationer

Arbetshäfte Namn:

Klass:

8C

Sex och relationer

Syfte:  Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att Du utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om dig själv och naturen. I arbetsområdet ”sex och samlevnad” lär Du dig om hur din kropp fungerar. Ju mer du känner till desto mer kan du påverka hur du mår, och få en större förståelse för vad andra tänker, känner och tycker. Du får grundkunskaper att använda i diskussioner och ställningstaganden i samlevnadsfrågor. Dessa förmågor ska du träna:  att använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa  att använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen och samhället. Tidsplanering:

8C

Vad gör vi idag?

Färdig?

Fördiagnos Pubertet (s.376-377) (180 min) Anatomi (s.374-375) Ti 28/4 Befruktning och fosterutveckling (s.388-389) (230 min) Könssjukdomar (s.383-385) On 29/4 Preventivmedel (s.385-387) (160 min) Kan du kondom? - Laboration To 30/4 Abort (s.390)

Må 27/4

(50 min)

Fr 24/4 (110 min)

Ti 5/5

Genomgång av svar eller efter behov

Fr 8/5

Teoretiskt prov

(40 min) (60 min)

Test kan komma på dagens information!

2

Sex och relationer

Litteratur och Internet:  Biologi spektrum s.367-393  www.umo.se Arbetssätt:    

Uppgifter i arbetshäfte Genomgång Film Argumentation

Centralt innehåll:  Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning.  Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan.  Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.  Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.  Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för världsbild, samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.  Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi.

Vad bedöms? Genomförande av uppgifter. Användning av begrepp, modeller och teorier. Deltagande, motiveringar och resonemang i diskussioner och värderingsövningar. Upptäckter som rör sex och samlevnad och dess betydelse för människans levnadsvillkor.  Skriftligt prov    

3

Sex och relationer

Kunskapskrav:

E

C

A

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.

I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.

I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt. Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner. Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion. Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner. Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion. Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner. Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion. Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

4

Sex och relationer Uppgift - Puberteten hos flickor

Sök information på internetsidan umo.se eller i biologiboken.

1. Hur förändras en flickas kropp när hon går in i puberteten? Skriv minst sex förändringar runt bilden!

2. I vilken ålder startar puberteten hos flickor? 3. Vad heter det kvinnliga hormon som en flickas kropp behöver för att förändras? 4. Vad heter körteln som bildar det kvinnliga hormonet?

5

Sex och relationer Uppgift - Puberteten hos pojkar

Sök information på internetsidan umo.se eller i biologiboken.

1. Hur förändras en pojkes kropp när han går in i puberteten? Skriv minst sex förändringar runt bilden!

2. I vilken ålder startar puberteten hos pojkar? 3. Vad heter det manliga hormon som en pojkes kropp behöver för att förändras?

4. Vad heter körteln som bildar det manliga hormonet?

6

Sex och relationer Uppgift - Kvinnans könsorgan 1. Vilken funktion har könsorganets delar? Fyll i tabellen.

Könsorgan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Funktion

Äggstock Äggledare Livmoder Slida Blygdläppar Klitoris Urinblåsa Urinrörsöppning

2. Markera könsorganets delar på bilderna med siffror:

7

Sex och relationer Uppgift – Kvinnans könsorgan 3. Kvinnans könsceller kallas ägg. I vilket organ finns de? 4. Hur många av kvinnans ca 1.000.000 medfödda könsceller kommer att mogna? 5. Hur kan infektioner i underlivet förebyggas hos kvinnor? 6. Vilken del av könsorganet är speciellt känsligt för beröring och stimulering hos kvinnan? 7. I Sverige blev kvinnlig omskärelse olagligt år 1982. Manlig omskärelse är lagligt. Hur skiljer sig manlig och kvinnlig omskärelse från varandra?

8

Sex och relationer Uppgift - Mannens könsorgan 1. Vilken funktion har könsorganets delar? Fyll i tabellen. Könsorgan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Funktion

Testiklar Bitestiklar Pung Penis Svällkroppar Ollon Förhud Urinblåsa Prostatakörtel

2. Markera könsorganets delar på bilden med siffror:

9

Sex och relationer Uppgift – Mannens könsorgan 3. Mannens könsceller kallas spermier. a) Var bildas spermierna? b) Hur många könsceller bildas varje dag? 4. Var mognar och lagras mannens könsceller? 5. Hur lång tid tar det för en spermie att mogna? 6. Varför finns testiklarna i en pung utanför kroppen? 7. Varför är det att viktigt att killar gör rent under förhuden varje dag? 8. Vad händer i penis vid erektion? 9. En sädesuttömning kan även kallas för ejakulation och pollution. Vad är skillnaden? 10. Hur många spermier töms ut vid en sädesuttömning? 11. Vilken uppgift har prostatakörteln?

10

Sex och relationer Uppgift - Menscykeln 1. Varför har tjejer mens varje månad? 2. Hur ofta och hur länge har en tjej mens om den är regelbunden? 3. Hur mycket blöder en tjej? 4. Vad är det som styr när mensen startar? 5. Hur länge lever ett moget ägg när det kommer till äggledaren? 6. Vad händer med slemhinnan och ägget i menscykeln? Notera viktiga dagar och beskriv med hjälp av hormoner. Dag 1.

Dag 8.

Dag 14.

Dag 15-22.

Dag 23-28.

11

Sex och relationer Uppgift - Befruktning 1. Hur många ägg mognar i kvinnans kropp varje månad? 2. Hur många spermier kan en sädestömning innehålla? 3. Hur många spermier behövs för att befrukta ett ägg? 4. Hur länge kan spermier leva inuti en kvinnas kropp? 5. a) Var i kvinnans kropp befruktas ägget? b) Hur kommer spermierna dit? Beskriv. 6. Hur kan en kvinna märka att hon är gravid? 7. Hur snart efter utebliven mens kan man ta reda på att man är med barn?

12

Sex och relationer Uppgift - Fosterutveckling 1. Hur många veckor/månader bär en kvinna på ett foster? 2. Hur får ett foster syre och näring i mammans kropp? 3. Vad är det för skillnad på enäggstvillingar och tvåäggstvillingar?

4. Hur stort är fostret efter a) 4 veckor? b) 8 veckor? c) 12 veckor? d) 18 veckor? 5. Hur gammalt är fostret då alla de viktigaste organen är färdigutvecklade? 6. Vilken vecka börjar mamman känna fosterrörelser? 7. Hur många veckor är fostret då det skulle kunna överleva utanför mammans kropp?

13

Sex och relationer

Hon vägde bara 260 gram när hon föddes 1996, men läkarna kunde ändå rädda Glenna Bernice Mitchell till livet. Källa: Aftonbladet.se

Uppgift - Abort

Källa: Aftonbladet.se 1. a) Sedan 1975 har vi fri abort i Sverige. Vad innebär det? b) Hur många aborter görs i Sverige varje år? c) Hur många veckor får fostret vara då kvinnan själv väljer att göra abort? d) Hur många veckor har en kvinna möjlighet att göra abort med Socialstyrelsens hjälp? 2. Beroende på hur lång tid det gått av graviditeten genomförs abort på olika sätt. a) Hur görs aborten inom 9 veckor från befruktningen? b) Hur görs aborten inom 12 veckor från befruktningen? c) Hur görs aborten efter 12 veckor? 3. Vilka risker finns med att göra en sen abort?

14

Sex och relationer Uppgift – Argumentera om abort Varje år dör cirka 70.000 kvinnor i världen till följd av osäkra och olagliga aborter i världen. I Sverige har abort av foster upp till vecka 22 varit lagligt sedan år 1975. Fosterdiagnostik för att upptäcka vissa sjukdomar har erbjudits gravida kvinnor i Sverige ända sedan slutet av 1960-talet. Idag erbjuds det bland annat till par som har en allvarlig ärftligt sjukdom i släkten. I Sverige görs ca 400 aborter varje år (av ca 35.000) på grund av att fostret har Downs syndrom.  Motivera vilka ställningstagande som kan göras för eller emot abort. Skilj på ställningstaganden som baseras på biologisk fakta och på värderingar. Dina argument ska lämnas in till läraren för bedömning. a) Titta på fosterutvecklingen i PULS Biologibok (s.262-263) b) Läs om fosterdiagnostik på internet www.1177.se c) Läs om berättelser på internet om personer som gjort abort www.umo.se d) Läs mer om abortmetoder - på internet www.umo.se eller - i broschyren ”Om abort” från Förlagshuset Gothia

15

Sex och relationer Uppgift - Preventivmedel

Hitta information: www.umo.se Folkhälsoinstitutets broschyr ”Preventivmedel” Biologi spektrum s.383-384

 Läs om olika preventivmedel som förhindrar smittspridning och graviditet. Ta reda på: - hur preventivmedel fungerar, - deras för- och nackdelar, - samt hur säkra de är. Fyll i tabellen med kortfattade svar. Ju enklare svar desto lättare är det att jämföra dem med varandra.

Funktion:  Kemiskt – ex. hormontabletter eller andra kemiska ämnen  Biologiskt – ex. kirurgiska ingrepp  Mekanisk – ex. föremål som fångar upp och hindrar

Exempel:

Preventivmedel

Säkerhet och Funktion Mekaniskt skydd:

Pessar

Fördelar

Inga biverkningar Gummiskål som smörjs med Återanvänds – billlig

spermiedödande medel och placeras högst upp i slidan.

Nackdelar

Skyddar ej mot könssjukdomar. Planering krävs: - måste sättas in innan samlag - måste sitta kvar minst 6 h efter samlag

97% säkerhet

16

Sex och relationer Uppgift - Preventivmedel Preventivmedel

Säkerhet och Funktion

Fördelar

Nackdelar

Kondom

P-piller

Minipiller

P-plåster

Sterilisering

P-spiral

17

Sex och relationer Uppgift - Preventivmedel 1. Vilket är det enda preventivmedlet som fungerar mot könssjukdomar? 2. Kondomer kan torka ut slemhinnor i slidan och analen. Vad kan man använda för att göra samlaget behagligt såväl som i mus som i prutt? 3. När en kvinna har menstruation kan hon inte bli gravid. Varför kan det ändå vara jätteviktigt att använda kondom vid samlag? 4. Vad är det för skillnad mellan sterilisering och kastrering? 5. Varför är avbrutet samlag en osäker ”preventivmetod”? 6. Akut p-piller ska tas inom 72 timmar efter samlag. a) Hur fungerar ett akut p-piller? b) Varför är akut p-piller inget preventivmedel?

18

Sex och relationer Uppgift - Könssjukdomar

Hitta information: www.umo.se Folkhälsoinstitutets broschyr ”Könssjukdomar” Biologi spektrum s.385-387

 Läs om olika könssjukdomar, eller sexuellt överförda infektioner (STI), som smittar vid oskyddat sex. Ta reda på: - orsaken till könssjukdomen (bakterier eller virus), - vilka symtom de visar, - vilka behandlingar eller botemedel som användas - vilka konsekvenser de kan ge. Fyll i tabellen med kortfattade svar. Ju enklare svar desto lättare är det att jämföra dem med varandra. Symptom: Hur märker man att man är smittad av en könssjukdom? Ex. på symptom;  Variga flytningar  Klåda  Sveda  Blåsor  Vårtor  Sår  Diarré Exempel: Bakterier/ Virus? VIRUS HIV AIDS

Symptom

Ont i halsen och feber efter 2 veckor. Därefter inga symptom. Avmagring. Svamp i mun och strupe (som keso).

Behandling/ Botemedel Bromsmedicin

Konsekvens

Tidigare död. Ger många följdsjukdomar såsom diarré, håravfall, förkylningar, utslag, sämre syn och hörsel… Smittas via samlag, blodöverföringar, från mor till foster

19

Sex och relationer Uppgift - Könssjukdomar Bakterier/ Virus?

Symptom

Behandling/ Botemedel

Konsekvens

Klamydia

Syfilis

Gonorré

Kondylom

Könsherpes

20

Sex och relationer Uppgift - Könssjukdomar 1. Vilket är det enda preventivmedlet som fungerar mot könssjukdomar? 2. Vart vänder man sig till om man tror att man blivit smittad av en könssjukdom? 3. Vad innebär smittskyddslagen (STI)? 4. Hur kan man upptäcka att man fått klamydia? 5. Svamp är ingen könssjukdom, men ger ändå en klåda och ökade flytningar. Varför får framförallt kvinnor svamp i underlivet? 6. HIV smittar INTE via myggor, bassängbad, toaletter, mat, kramar eller pussar! Men hur smittar i sådana fall HIV? 7. Varför leder HIV till döden?

21

Sex och relationer Uppgift - Ordlista: 66 ord och uttryck som har med samlevnadsundervisningen att göra, ord som du möter i texter eller samtal bland kompisar, i familjen, på bio, i tv, i tidningar eller böcker. Orden i listan är uppställda i bokstavsordning. Förklaringarna till orden är skrivna i en helt annan ordning. Para ihop varje ord med rätt förklaring.

Abort AIDS Avbrutet samlag Barnmorska Bisexuell Bög Efterbörd Ejakulation Erektion Erogen zon Fallos Fertil Follikel Fosterdiagnostik Genitalier Gynekolog Herpes Heterosexuell Homosexuell Impotens Incest

Kastrering Kejsarsnitt Klamydia Klimakterium Kondylom Kåt Lesbisk Livmoder Mammografi Masochist Masturbera Moderkaka Monogami Mödomshinna Omskärelse Onani Orgasm Oskuld Pedofil Pessar Petting Polygami p-piller Prostata

Prostitution Provrörsbarn Pubertet Runka Sadist Smegma Sperma Spermie Spiral Spontan abort Svällkropp Testikel Testosteron Tidelag Transvestit Transsexuell Vagina Ägg Äggledare Ägglossning Äggstock

22

Ordförklaringar: 1.

bortopererande av testiklarna

2. fruktsam, har förmåga att få barn 3. sexuell utlösning, kulmen av njutning 4. homosexuell kvinna 5. sexuella smekningar utan samlag 6. kvinnoläkare 7. sädescell 8. blåshalskörtel 9. engifte 10. äggblåsa, vätskefylld blåsa i en äggstock 11. hudfett, bildas under förhuden på manslemmen 12. samlag mot betalning 13. sjukdomar som orsakas av HIV-virus 14. mycket osäker preventivmetod 15. manlig homosexuell 16. provtagning i fostervätska och moderkaka för att under söka kromosomrubbningar hos fostret 17. dem vanligaste orsaken till sår kring könsorganen 18. sjukdom orsakad av vårtvirus 19. barn som kommer till genom att ett ägg befruktas i provrör och planters in i livmodern 20. missfall, graviditet som avbryts av sig själv 21. person som önskar tillhöra det motsatta könet 22. sjukdom som kan orsaka äggledarinflammation som gör att kvinnan kan få svårt att bli med barn 23. det sexuella intresset riktat mot en person av motsatt kön 24. könsmognad

25. känner sexuell dragning till barn 26. bortopererande av förhuden, hos kvinnor klitoris 27. människans könsumgänge med djur 28. moderkakan med hinnor och navelsträng som avgår efter förlossning 29. avbildning av manslem som fruktbarhetssymbol 30. kvinna eller man som ej haft sexuellt umgänge 31. vardagligt uttryck för onanera hos en man som tillfredställer sig själv 32. det säkraste preventivmedlet 33. blodskam, könsumgänge mellan nära besläktade personer 34. latinsk benämning för slidan 35. övergångsåldern, kvinnans fruktsamhet avtar och upphör 36. person som har behov att klä sig i motsatta könets kläder 37. månggifte 38. med det sexuella intresset riktat mot båda könen 39. vardagligt uttryck för sexuellt upptänd 40. oförmåga hos mannen att genomföra samlag 41. metod att röntga kvinnans bröst 42. onanera för såväl kvinnor som män 43. styvnad penis, stånd 44. självtillfredsställelse 45. sädesvätska 46. förlossning där barnet tas ut genom snitt i buk- och livmodervägg 47. mannens könskörtlar 48. sker mitt emellan två menstruationer 49. kvinnans könskörtlar, ovarier

24

50. gummiskål som sätts in i slidan framför livmodermunnen 51. förbindelse mellan moder och foster 52. kvinnans könsceller 53. här sker befruktningen 54. där fostret utvecklas till ett barn 55. förlossningssköterska 56. könsorgan 57. manligt könshormon 58. ett trångt passage innanför slidmynningen hos kvinnor som ännu inte har tänjt ut den, ex vid samlag 59. blodfylls vid erektion 60. preventivmedel som förhindrar det befruktade ägget att växa fast i livmodern 61. kroppsparti som vid beröring ger sexuell retning 62. person som upplever sexuell stimulans genom att slå eller misshandla sin partner 63. person som upplever sexuell stimulans genom att bli fysiskt plågad och förödmjukad av sin partner 64. sädesuttömning (medveten) 65. person med det sexuella intresset riktat mot person av eget kön 66. läkares ingrepp som avbryter graviditet

25

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF