Siste fly fra Addis - hva nå?

January 5, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Performing Arts, Drama
Share Embed Donate


Short Description

Download Siste fly fra Addis - hva nå?...

Description

e fr

FREDAG 6. DESEMBER 2013

NR. 283 – 95. ÅRG. LØSSALG KR. 20,-

www.dagen.no

DAGENS ORD Vend blikket mitt bort fra tomhet, gi meg liv på din vei! Salme 119,37

LES I DAGENS AVIS:

– Ingen bør tvinges til å henvise til abort – Det handler om enkeltmenneskets integritet, sa bispemøtets preses Helga Byfuglien under reservasjonshøringen på Stortinget i går.

SIDE 4-5

Fann kvile då sjukdommen råka ■ Diktaren Haldis Reigstad var godt i gong med si 19. bok då mannen Asle brått vart råka av akutt blodkreft og påfølgande infeksjonar.

Nekter for støtte til asylprotest

SIDE 6-7

■ Trass at sjukdommen herja, kjende både Asle og Haldis på ei djup fred. – Vi visste at Asle gjekk frå liv til liv viss han skulle dø. PORTRETTET SIDE 20-22

Frykter kaos og folkemord

SIDE 12

Siste fly fra Addis - hva nå? Sju tusen etiopiske jøder er kommet til Israel siden 2010. De to siste organiserte flygningene skjedde den 28. august. Etiopierne sliter mer enn de fleste når det gjelder integrering. Men samtidig blir det også flere unge som gjennomfører en god yrkesutdannelse eller akademiske studier. Takk for din hjelp til vanskeligstilte immigranter! Bruk giro vedlagt avisen eller send din gave til immigrantene på 3000 21 42828

Holbergs plass 4, 0166 OSLO. Tlf. 22 36 21 70

Fax: 22 36 33 74

E-post: [email protected] Web: www.hjhome.org

2

MENINGER

DAGEN - fredag 6. desember 2013

Dagen En politisk og kirkelig uavhengig, riksdekkende allmennkirkelig avis på hel sannhets grunn.

Bortførte nonner, kidnappede biskoper Bortføringen av en gruppe syriske nonner er en ny påminnelse om hvilket press de kristne lever under i borgerkrigen. De motstridende meldingene om hva som faktisk har skjedd med nonnene, er samtidig en påminnelse om hvor kaotisk situasjonen er. Nesten alle de kristne innbyggerne og mange av de muslimske flyktet fra Maaloula da byen ble angrepet av den radikale Nusra-militsen i september. Dette er en by med gamle kristne røtter og et symbol på det nær 2000 år lange kristne nærværet i Syria. Rundt 40 nonner i det gresk-ortodokse St Teklaklosteret skal imidlertid ha valgt å bli værende etter angrepet i september for å ta seg av foreldreløse barn som klosteret hadde omsorg for. Forrige helg ble byen igjen angrepet. En rekke meldinger tydet på at opprørere har tatt kontroll over de delene av byen leder der Sankt Tekla-klosteret og flere kirker ligger. I følge Vatikanet var det fem nonner, og ikke tolv som først ble meldt, som ble ført bort fra klosteret mandag. Spørsmålet er om de ble ført bort med makt. Det statlige nyhetsbyrået hevder nonnene ble kidnappet. Pave Frans snakket også om bortføring da han tidligere i uken bad om forbønn for nonnene. Lederen for klosteret, priorinnen Pelagia Sayyaf, skal imidlertid ha forsikret at kvinnene ikke har lidd noen overlast. Opprørerne hevder på sin side at nonnene ble ført bort fordi de ville beskytte dem mot et forventet angrep fra hæren. Å bruke desinformasjon som virkemiddel i krig, er en velkjent strategi. I konflikten i Syria, der opposisjonen har vært dypt splittet og frontene uklare, har det vært svært vanskelig å få ut pålitelig informasjon. De motstridende meldingene om nonnene er nok et eksempel på at partene bruker media til å fremme sin sak. Og nok et eksempel på at syriske kristne kommer i skvis mellom de krigførende partene. Det som er sikkert, er imidlertid at det har foregått kidnappinger i stort omfang. De mest prominente ofrene er den gresk-ortodokse erkebiskopen Boulus Yazigi og den syriakisk-ortodokse erkebiskop en Yohanna Ibrahim som ble kidnappet i april i år. Det er uvisst hva som har skjedd med dem og om de overhode er i live. De mange kidnappingene som både har vært økonomisk og ideologisk motivert, og som ikke bare rammer kristne, sprer frykt og usikkerhet. Maaloula er dessuten ikke er den eneste landsbyen som er tømt for kristne. I november skjedde det samme i Sadad, nord for Damaskus. 45 innbyggere ble likvidert, i det som blir kalt den verste massakren av kristne siden konflikten begynte. Det vi også vet, er at syriske prester og andre kristne ledere i stor grad velger å bli værende i Syria for å ta seg av menighetene og den krigsrammede befolkningen, slik nonnene i Tekla-klosteret også gjorde. Dette er mennesker som viser stort mot og som setter andres behov foran sine egne. De gjør sitt ytterste for at den kristne kirke skal ha en fremtid i Syria, og de trenger både forbønn og praktisk hjelp. 126.000 mennesker har til nå mistet livet i krigen. Tre millioner har flyktet fra landet. 22. januar skal det holdes en fredskonferanse for Syria i Geneve. Det er nok nå. Verdenssamfunnet må legge det press som er nødvendig på partene for at de skal legge ned våpnene.De mange kidnappingene sprer frykt og usikkerhet.

PRESSER PÅ: Når debatten om legalisering av aktiv dødshjelp går i en rekke vestlige land

er det underlig å tro at vi skal være uberørt av spørsmålet, skriver Astrid Dalehaug Norheim. På bildet ser vi et band som spiller under en demonstrasjon i Paris i begynnelsen av november til støtte for aktiv dødshjelp. illustrasjonsfoto: PIERRE ANDRIEU, afp photo/ntb sacnpix

Press for aktiv dødshjelp Et ektepar på 86 år ble i november funnet døde hånd i hånd på et luksushotell i Paris. De hadde planlagt egen død nøye og etterlot seg to brev, et til familien og et til offentligheten hvor de krever retten til en verdig død. Den døde kvinnen uttrykte sitt sinne mot at hun ikke har fått lov til å forlate verden på en fredfull måte og erklærer at brevet er en formell klage på at hennes frihet ikke er respektert. Dødsfallet har ført til en fornyet debatt om dødshjelp skal legaliseres i Frankrike. Også i andre europeiske land går debatten, ledet an av sterke, personlige historier. En ung kvinne som har levd med en sykdom hele livet, som ber sin mor om å love henne å hjelpe med eutanasi når smertene blir for store. Historiene deles i raskt tempo på nettet. Danmark har fått debatten i fanget. Nesten tre av fire dansker sier i undersøkelser at de er for aktiv dødshjelp, mens færre enn 20 prosent av Folketingets politikere er for. Politikerne følte nå at de trengte mer kunnskap og undersøkelser til å bygge holdningene sine på og inviterte til høring om ak-

tiv dødshjelp mandag denne uken. Formann for Det Etiske Råd Jacob Birkler mener at debatten om aktiv dødshjelp er skjev. «Hvis jeg blir spurt av Gallup, vil jeg svare: Ja, jeg er tilhenger av aktiv hjelp til døende, men jeg er mot at vi dreper pasienter». Han oppfordret til heller å spørre hvordan man skal hjelpe de døende pasientene best. Her i landet har debatten om aktiv dødshjelp skal bli lovlig så vidt begynt å bevege på seg. Fremskrittspartiet går i sitt prinsipprogram inn for aktiv dødshjelp. Under valgkampen holdt de temaet på en armlengdes avstand ved å vise til at det ikke vil bli aktuell politikk i den neste stortingsvalgsperioden. Vi har også sett snev av aktiv dødshjelp-debatt i den betente debatten om fastleger kan reservere seg mot å henvise til abort. Hvis alle leger er pålagt å henvise til abort, vil de også bli pålagt å henvise til aktiv dødshjelp hvis det skulle ble legalisert en gang, frykter enkelte. Argumentet har mange ganger blitt avvist - fordi det ikke er en mulig problemstilling her i landet.

Belgia og Nederland er kjent for å ha tillatt eutanasi. Nå oppleves det som om reglene strekkes. I fjor vakte det oppsikt når en organisasjon i Den Haag i Nederland tilbød mobile eutanasiklinikker for å assistere pasienter hvor legen nekter dem hjelp. I Belgia har folkevalgte stemt for at syke barn skal kunne få dødshjelp. Men når debatten går i en rekke vestlige land er det underlig å tro at vi skal være uberørt av spørsmålet. Det er trolig bare et tidsspørsmål før vi får en rekke sterke, personlige historier som vil bevege folket - for å bevege lovgivere. Eller som stortingsrepresentant og spesialsykepleier Olaug Bollestad (KrF) spør helseminister Bent Høie (H) om i et skriftlig spørsmål hun leverte inn denne uken: «Hva vil statsråden gjøre for å hindre at aktiv dødshjelp presser seg frem i Norge?»

Astrid Dalehaug Norheim

leder samfunnsavdelingen i Dagen

I FOKUS

Forsonet med Gud ANDAKT Noen synes å være av den oppfatningen at Gud sitter i himmelen og er rasende sint på menneskene for deres synd og ugudelighet. En del kristne deler dette sinnet og gir høylytt uttrykk for det. Jeg tror likevel ikke det er et rett bilde av situasjonen. Bibelen sier faktisk at hele verden er forsonet med Gud. Gud lot all sin vrede over synd og ugudelighet ramme sin sønn;

Jesus Kristus. På korset ble Gud selv i Kristus Jesus straffet og dømt i vårt sted. Dette handler ikke om å anerkjenne eller unnskylde synd. Det betyr heller ikke at alle er automatisk frelst. Men vissheten om at Gud har sonet all verdens synd i Kristus, gjør oss først og fremst takknemlige over at vi kan stå tilgitte og rettferdiggjorte innfor Gud. Videre gjør det oss frimodige og ivrige etter å fortelle disse gode nyhetene til alle mennes-

ker, at uansett fortid eller synderegister er ikke Gud sint på dem, men han elsker dem og møter dem med en åpen favn. «For Gud var i Kristus og forlikte verden med Seg Selv, så Han ikke tilregner dem overtredelsene deres, og har lagt forlikelsens ord ned i oss.» 2Kor 5:19

Arnfinn Clementsen pastor og rådgiver

3

DAGEN - fredag 6. desember 2013

Sjefredaktør:  Vebjørn Selbekk, Redaktør:  Kari Fure, Redaktør:  Tarjei Gilje, Nyhetsredaktør:  Fred C. Gjestad, Nyhetsleder: Kenneth Fjell Rasmussen, Adm. dir.: Geir Morten Nilsen

Tips oss: Tlf. 55 55 97 00 E-post: [email protected]

◗◗ Derfor oppleves det umusikalsk når man i nyhetsredaksjonen er så redde for hva et kors kommuniserer, mens man i andre redaksjoner ikke er så opptatt av hva fyll, sex eller banning kommuniserer.

Mellom korsnekt og fylla Jarle Haugland

daglig leder i Familie og Medier

SYNSPUNKT Da har Kringkastingsrådet også sagt sitt. De støtter NRKs forbud mot å bære kors på jobb som journalist, av kommunikasjonsmessige årsaker. Men jeg savner en mer helhetlig tenkning omkring NRKs kommunikasjon. Hva en journalist kommuniserer, også ordløst, er enormt viktig å arbeide med for å lage god tv. Derfor er det helt naturlig at NRK har en intern debatt om hvordan en opptrer og hvilken påkledning en har på skjermen. Det er prisverdig at vår allmennkringkaster er opptatt av seriøsitet og tydelig kommunikasjon. Men noe av grunnen til at folk synes korssaken er problematisk og engasjerer seg i den, er en opplevelse av en inkonsekvens hos NRK. Dette viser både tilbakemeldinger vi får og kommentarene i nettdebattene. Folk ser på NRK som en helhet, og hører følgende kommunisert fra kringkasteren: Ja til det meste, nei til kristne symboler. NRK produserer og sender to sesonger av «Trekant», som formidler til unge mennesker at de bør eksperimentere seksuelt og selv finne ut hva som er bra og dårlig. I flere programmer i serien fremstilles grensesetting som noe negativt. Jeg tror ikke det var intensjonen med serien, men om vi skal være opptatt av hvordan kommunikasjonen oppfattes, slik som i korssaken, er dette bildet. Det bannes på «Stjernekamp» og «Ikke gjør dette hjemme». NRK beklager, men virker lite villige til å ta grep som hjelper. En lærer tok en gang tak i meg og ba innstendig om at jeg måtte ta opp problemet. «Hver dag arbeider vi for å begrense dårlig språkbruk, men opplever hele tiden at mediene motarbeider oss!» Et «beklager» hjelper lite om det ikke utøves lederskap og gis bedre opplæring blant de ansatte. Da kommuniserer man at det ikke er så farlig å misbruke det som troende holder for hellig. Programmet «Fylla» skal informe-

HELHET: Folk ser på NRK som en helhet, og hører følgende kommunisert fra kringkasteren: Ja til det meste, nei til kristne symboler, skriver Jarle Haugland. Bildet er fra Kringkastingsrådets møte mandag. foto: tor weibye

re om alkoholens konsekvenser på kroppen, slik at ungdommer kan ta informerte valg. Problemet er at resultatet har blitt en serie som har valgt bort de mørkeste sidene av alkoholbruk, og dermed gir et ganske uskyldig bilde av fyllas påvirkning på oss. Dermed blir denne ufarliggjøringen av fylla et slag i ansiktet for alkoholens mange ofre. Jeg mener NRKs intensjon med programserien er god, men at de de kommuniserer, i verste fall kan være livsfarlig.

Jeg er fullstendig klar over at denne argumentasjonen og logikken ikke holder mål. For NRKs korsnekt er ikke først og fremst et verdivalg, men et faglig begrunnet valg. Og det er ikke et generelt korsforbud hos kanalen, men for nyhetsjournalistene. Problemet er at dette ser ikke vi folk flest. Vi ser på vår allmennkringkaster som en helhet – slik vi også gjør med andre bedrifter – og forventer at kanalens verdier i én

sak også gjenspeiler kanalens verdier i andre saker. Derfor oppleves det umusikalsk når man i nyhetsredaksjonen er så redde for hva et kors kommuniserer, mens man i andre redaksjoner ikke er så opptatt av hva fyll, sex eller banning kommuniserer. NRK viser omsorg for dem som opplever det problematisk med et kors. Men ofre for alkoholmisbruk, unge som opplever sexpress og troende som opplever at det hellige blir tråkket på, er det ikke så farlig med.

Jeg har tidligere etterlyst en etikksjef i NRK. Dette synliggjør behovet nok en gang. For kanalen trenger noen i ledelsen som hver dag arbeider med etiske aspekt i alle redaksjonene, og ikke bare i nyhetsredaksjonen. En slik etikksjef kan på en god måte holde den etiske debatten varm og løfte frem verdier, rammer og etiske refleksjoner som positive og byggende faktorer hos vår allmennkringkaster.

SAGT Norske foreldre må stille tøffere krav til barna sine. Professor Janne Haaland Matlary, etter PISA-testen, til Dagsavisen

Vi er dypt bekymret over den linjen Høyre legger seg på nå, og tolkningen av ordet balanse. De Kristne-leder Erik Selle, til Norge Idag

Venstre er ikke i sånn nesten-regjering. Partileder Trine Skei Grande, til Vårt Land

Foruten den relasjon man har til sin kone og sin familie, er fotball det vakreste som finnes. Nyansatt Brann-trener Rikard Norling, til Bergens Tidende

4

NYHETER

DAGEN - fredag 6. desember 2013

Tips oss: Tlf: 55 55 97 00 E-post: [email protected]

Stortingshøring om legers reservasjonsmulighet:

– Ingen bør tvinges til Ifølge regjeringen skal små kommuner kunne nekte fastleger å reservere seg mot å henvise til abort. Bispemøtets preses Helga Haugland Byfuglien er kritisk.

For første gang tok hun ordet i den offentlige debatten om fastlegers reservasjonsmuligheter. Det skjedde under en stortingshøring om saken torsdag. Og biskopens tale var klar: – Det er et faktum at noen leger oppfatter en henvisning til abort som medvirkning til selve inngrepet. Jeg opplever ikke det som urimelig, sa Haugland Byfuglien, som mener det er bred enighet om hennes syn i Kirken.

Bør få mulighet Helsepersonell har i dag en rett til å reservere seg mot å medvirke til selve abortinngrepet. Byfuglien mener reservasjonsadgang også bør omfatte henvisning til abort. – Dette handler om enkeltmenneskets integritet i et spørsmål som samfunnet anerkjenner som problematisk og kontroversielt, sier biskopen. Helseminister Bent Høie (H) har tidligere gjort det klart at fastleger i små kommuner ikke kan regne med å få reservasjonsmulighet dersom det i urimelig grad går ut over hensynet til pasientene. – Jeg stiller spørsmål ved dette. Svaret kan iallfall ikke være å tvinge fastleger til å utføre en handling som strider mot deres samvittighet. Dette må løses på en annen måte, sier Byfuglien til NTB. KrFs helsepolitiske talskvinne Olaug Bollestad er ikke på linje med biskopen i denne saken. – Hvis du som fastlege ønsker å reservere deg mot å henvise til abort, kan du ikke søke tjeneste i en kommune der du er den eneste legen. Men hvis det finnes andre leger i kommuner, bør den enkelte fastlege ha mulighet til å reservere seg, sier hun.

– Naivt SV-leder Audun Lysbakken mener regjeringen opptrer naivt og

FAKTA Reservasjonsretten ◗◗ Abortloven fra 1975 ga alle kvinner rett til abort, samtidig fikk helsepersonell rett til å reservere seg mot å delta i inngrepet av samvittighetsgrunner. ◗◗ Loven sier ikke om reservasjonsretten gjelder for helsepersonell som skal henvise pasienter videre til abort. ◗◗ I oktober 2011 fastslo et rundskriv fra Helse- og omsorgsdepartementet at viderehenvisning fra fastleger ikke er omfattet av reservasjonsretten. ◗◗ Den nye regjeringens ønsker igjen å gi fastlegene mulighet til å reservere seg mot å henvise til abort, noe som har ført til en opphetet debatt. ◗◗ Forslaget om reservasjonsmulighet er et resultat av en spesialavtale mellom Høyre, Frp og KrF under regjeringssonderingene. Venstre skrev ikke under. Høyre, som tidligere var mot en slik reservasjonsrett, har pålagt sine stortingsrepresentanter å stemme for forslaget når saken behandles i Stortinget.

prinsippløst på samme tid i spørsmålet om fastlegers reservasjonsadgang. – Det blir lek med ord å skille mellom reservasjonsrett og reservasjonsmulighet. I mange små kommuner vil legen ha det siste ordet, fordi valget står mellom å tillate vedkommende lege å reservere seg eller å risikere å stå uten lege. Det er legemangel i deler av landet, sier han. Lysbakken sier han har respekt for at enkelte leger mener en henvisning til abort er ensbetydende med å medvirke til selve inngrepet. – Men på sykehuset kan man organisere det slik at kvinnen slipper å møte helsepersonell som reserverer seg. Det er ikke mulig når det gjelder fastlegen, som må ta imot alle sine pasienter, sier SVlederen. Han avviser at saken handler

INTEGRITET: – Dette handler om enkeltmenneskets integritet i et spørsmål som samfunnet anerkjenner som p

om å pålegge enkeltmennesker å handle i strid med egen samvittighet.

– Samvittighetsfrihet – Det er ingen som pålegges å være fastlege i Norge. Men når noen inngår en avtale med det offentlige, så må man innfri pasi-

entenes lovfestede rettigheter, sier han. Fastlege Eilif Haaland i Foreningen for helsepersonells reservasjonsadgang mener den enkelte leges samvittighetsfrihet står på spill. – Når jeg møter en gravid pasient, ser jeg ikke én pasient, men

to foran meg. Det er ingen menneskerett å være fastlege, men en avtale med det offentlige gjør det ikke riktig å oppgi sin samvittighetsfrihet, sier Haaland. Han mener problemstillingen kan løses på en praktisk måte, slik tilfellet etter hans mening var før den rødgrønne regjeringens

73 tatt for å ha delt overgrepsbilder av barn En landsomfattende politiaksjon har avdekket omfattende deling av bilder som viser seksuelle overgrep mot barn. I en sak alene fant politiet 600.000 bilder de mener er straffbare.

OPERASJON SHARE: Bjørn-Erik Ludvigsen, politioverbetjent Kri-

pos (f.v.), Ketil Haukaas, sjef Kripos og Lena Reif, leder, seksjon for seksuallovbrudd i Kripos redegjør for operasjon Share.

FOTO: Fredrik Varfjell, NTB Scanpix

73 personer er pågrepet eller avhørt. 44 har erkjent straffskyld, mens noen har innrømmet de faktiske forhold, men ikke erkjent straffskyld, opplyser prosjektleder Bjørn-Erik Ludvigsen i Kripos. – Datamengden i beslagene er formidabel. Vi har en kjempejobb foran oss, sier Ludvigsen.

Det er til nå gjort 30 vitneavhør, blant annet av familiemedlemmer til dem som er pågrepet. Det er tatt beslag i 173 datamaskiner.

Alle politidistrikt Kripos-aksjonen har fått navnet Operasjon Share, og personer er pågrepet i alle landets 27 politidistrikter. Det er de siste dagene aksjonert mot 68 adresser over hele landet. – Overgrep mot barn er et enormt samfunnsproblem. Å beskytte barn mot overgrep er noe av det aller viktigste vi kan gjøre. De som deler bilder og film som viser

overgrep mot barn skal vite at de risikerer å bli tatt – både i aksjoner som dette og gjennom daglig politiarbeid, sa Kripos-sjef Ketil Haukaas på en pressekonferanse torsdag formiddag. Den landsomfattende aksjonen har hatt som mål å hindre distribusjon av overgrepsmateriale og avdekke fysiske overgrep mot barn. Aksjonen har rettet seg mot overgrepsmateriale på fildelingsnettverket «eDonkey2000». Ludvigsen sier at det finnes flere andre store nettverk som politiet kan undersøke neste gang de aksjonerer.

NYHETER

DAGEN - fredag 6. desember 2013

5

l å henvise UTSATT: Oppgangen i styringsrenta anslås nå å komme ett

år senere enn vi så for oss i september, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad. FOTO: Vegard Grøtt, NTB Scanpix

Norges Bank utsetter renteøkningen med ett år Først sommeren 2015 ser Norges Bank for seg at rentenivået vil stige igjen. Det er ett år senere enn det sentralbanken signaliserte i september. Hovedstyret i Norges Bank valgte på rentemøtet onsdag som ventet å holde styringsrenta uendret på 1,5 prosent. Det er klare tegn til svakere økonomisk vekst neste år som er hovedårsaken til at prognosene for renteøkning blir endret. – Konsumprisveksten har de siste to månedene vært noe lavere enn ventet, og det ser ut til at veksten i norsk økonomi den nærmeste tiden blir noe lavere enn tidligere antatt. På den andre siden har kronen svekket seg mye. Etter en samlet vurdering holdes styringsrenta uendret på dette møtet, sa visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad. Beslutningen ble offentliggjort torsdag formiddag. Qvigstad bekreftet at det aldri ble

problematisk og kontroversielt, sier biskop Helga Byfuglien. FOTO: Cornelius Poppe, NTB Scanpix

rundskriv i 2011, da Helse- og omsorgsdepartementet slo fast at fastleger ikke har adgang til å nekte behandling eller henvisning som strider mot egen samvittighet. Torsdagens stortingshøring var knyttet til et representantforslag fra SV. Partiet håper enkeltrepresentanter i Høyre vil sikre flertall

for forslaget som vil slå beina vekk under avtalen om reservasjonsrett for leger, som regjeringspartiene har inngått med KrF. Stortinget skal stemme over SVs forslag i januar, samtidig som Helse- og omsorgsdepartementet legger fram sitt lovforslag for en reservasjonsmulighet.

– Jeg har ennå ikke bestemt meg for hva jeg skal stemme, men det er lite trolig at jeg vil stemme mot mitt eget parti samtidig som lovforslaget kommer. Jeg vil se på retningslinjene før jeg bestemmer meg, sa Høyre-representant Heidi Nordby Lunde til NTB onsdag. NTB

Kripos understreker at de så langt ikke har informasjon om fysiske overgrep i de 68 sakene, men i første omgang filmer og video som i seg selv er et overgrep. – Men vi er helt i den innledende fasen av etterforskningen. Statistikken viser at cirka 30 prosent av dem som er mistenkt eller domfelt for å være i besittelse av overgrepsmateriale, selv begår overgrep, sa Lena Reif, leder for seksjon for seksuallovbrudd Kripos, på pressekonferansen.

langt i den omfattende aksjonen er av svært grov karakter og i strid med straffelovens paragraf 204 a, opplyser Kripos. De har i aksjonen prioritert å etterforske saker der det er delt mange filer, der noen i husstanden tidligere er domfelt for seksuelle overgrep og der personer i husstanden har «tilgang til barn», enten egne eller gjennom sitt arbeid. De 68 sakene som nå er under etterforskning ligger påtalemessig under det politidistriktet der beslagene er foretatt. Fleste saker er det i Oslo og Rogaland, som har seks saker hver, mens Østfinn-

mark og Agder har fem. – Det er veldig bra at politiet har gjennomført denne aksjonen. Gitt at det er norske barn som blir identifisert på filmene, er det viktig at de får den hjelpen de trenger, sier Janne Raanes, leder av Norgesprogrammet i Redd Barna. Hun viser til at mange barnevernkontorer i dag allerede sliter med kapasiteten og ikke har nok ressurser til å følge opp overgrepssaker. NTB

– Grove overgrep Materialet som er avdekket så

diskutert andre alternativer på rentemøtet – heller ikke rentekutt. Flere økonomer har i forkant av rentemøtet antydet at det kan bli aktuelt med rentekutt neste år, men sentralbanken legger opp til at styringsrenta skal holdes på 1,5 prosent fram til første økning.

Nedjustert rentebane Rentebanen – Norges Banks bank prognose for de kommende årene – sier at styringsrenta skal holdes på dagens nivå fram til sommeren 2015. Fra da vil renta sakte, men sikkert bevege seg mot normalnivået mot utgangen av 2016, ifølge analysene i årets siste Pengepolitisk rapport. – Det innebærer at oppgangen i styringsrenta nå anslås å komme ett år senere enn vi så for oss i september, sa Qvigstad. NTB

Gir 10 millioner mot mobbing

Bussdrapssiktet fengslet i fire uker

■■KrF påberoper seg seieren for at regjeringen nå øremerker 10 millioner kroner til å forbedre læringsmiljøet i skolen og kamp mot mobbing – Derfor er dette en viktig seier for oss i budsjettforhandlingene med regjeringspartiene og Venstre, sier partiets skolepolitisk talsmann Anders Tyvand. Skoler, kommuner og fylkeskommuner skal neste år kunne søke om støtte fra potten på 10 millioner kroner til konkrete tiltak for å bedre læringsmiljøet i skolen og bekjempe mobbing. Det kommer fram av innstillingen fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. NTB

■■Mannen som er siktet for trippeldrapet på Valdresekspressen, er varetektsfengslet i fire nye uker, de to første i isolasjon. Kjennelsen ble avsagt i Bergen tingrett torsdag, rundt en måned etter at trippeldrapet i Årdal fant sted. Fengslingsmøtet ble holdt som kontorforretning, hvilket betyr at siktede – en 30 år gammel asylsøker fra Sør-Sudan – selv ikke trengte å møte i retten og at begjæringen ble behandlet skriftlig, uten rettsmøte. Forsvareren hans, advokat Fredrik Verling, bekrefter fengslingskjennelsen på fire uker, hvorav to i isolasjon. NTB

Stormbølger stengte kvinne inne ■■En kvinne ble torsdag ettermiddag reddet ut fra Glasshytten på Georgernes Verft i Bergen mens bølgene slo opp etter vinduene. Torsdag ettermiddag fikk 110-sentralen i Hordaland melding om at en kvinne var stengt inne i en bygning på Georgernes Verft i Bergen, melder BT. – Det er full storm, jeg kommer verken ut eller inn,

sa Beda Maria Johanson, som driver Beda Glass på Georgernes Verft. – Jeg har en gassovn med noen gassflasker brannvesenet er litt bekymret for. Jeg har det ok, jeg har vært ute en vinternatt før. Men jeg venter 30 gjester klokken seks, og jeg vet ikke hvordan de skal komme seg inn, uttalte Johanson. NTB

6 Nyheter

MAGASINET

FAST GRUNN Refleksjon - dybde - etterfølgelse

KrF-tillitsv for støtte t Både Ellen Solheim og Marie Ljones Brekke avviser at de stiller seg bak standpunktet om å koble bistand med forhandling av returavtaler for asylsøkere. Tor Weibye [email protected] Ellen Solheim, som leder KrFgruppen i fylkestinget i Rogaland, sier til Dagen at hun ble kontaktet for å prøve å få hennes støtte til en protestaksjon rettet mot partiledelsen i KrF når det gjelder asylpolitikken. – Jeg har aldri snakket med Bjarne Bjelland om akkurat dette synspunktet, som jeg synes er ganske radikalt, sier Ellen Solheim.

Arbeidet for støtte Hun bekrefter at hun kjenner til at Bjarne Bjelland, i samarbeid med andre, har jobbet med å skaffe en gjeng som skulle møte Stavanger Aftenblad torsdag. – Jeg snakket med Bjelland i går og da sa han at han hadde hatt en god dialog med stortingsrepresentant Geir Toskedal, som er ansvarlig for KrFs asyl- flyktningepolitikk sentralt. – Da jeg senere på dagen ringte Toskedal, sa han til meg at han aldri har snakket med Bjelland om dette. Jeg synes ikke det er bra at Bjelland tar et initiativ som dette uten å ha snakket med Toskedal, framholder Ellen Solheim.

GRENSER: KrF-medlemmer i Rogaland m

re asylpolitikk. Bildet er fra teltleiren so kirken i Oslo i 2011. Palestinerne hadde men nektet å flytte seg. FOTO: Meek, Tore

Ikke via media

ÅR 249,-

Fast G runn e Fast Grunn er et uavhe r et luther ngig magasi uavhengig magasin sk gr n på luthersk grunn hensik unn, som hpå a t r å t il ønsker å skape sti refleks jon og mulere tsom il være e refleksjon, og være en n etterfø lgelsen hjelp i av hjelp i etterfølgelsen Jesus K ristus. av Jesus Kristus. FAST GRUNN

9,-

m

DAGEN - fredag 6. desember 2013

BLI ABONNENT på fastgrunn.no

Voksen 299,- Ungdom (opp til 26 år) 249,-

Hun legger til at hun også er uenig i framgangsmåten med at protestgruppen har valgt å gå via media for å få fram sine synspunkter. – Er det noe jeg ikke er fornøyd med kan jeg ringe Knut Arild Hareide direkte. Kan han ikke ta telefonen så ringer han meg tilbake når han har tid. – Jeg har sittet i sentralstyret i fem og et halvt år og har så god kontakt med den sentrale ledelsen i partiet at jeg ikke behøver å gå via media for å få fremmet mine synspunkter, understreker Solheim overfor Dagen.

Ble ikke spurt Heller ikke Marie Ljones Brekke i Stavanger KrF stiller seg bak standpunktene til protestgruppen. – Jeg har egentlig aldri blitt spurt og var heller ikke informert om dette utspillet, sier Brekke til Dagen. Hun bekrefter at hun ble spurt om å ha et møte med Aftenbladet torsdag og at hun sa seg villig til å være med på det fordi hun er enig i intensjonen til de som står bak asyl-initiativet. – Men jeg har aldri ønsket å være med i noen protestgruppe og synes den sammenkoblingen mellom re-

FAKTA Asyl-protester ◗◗ Bjarne Bjelland i Stavanger har stilt seg i spissen for en gruppe KrF-medlemmer som vil utfordre partiledelsen på asyl-politikk ◗◗ Han mener at KrF må kreve returavtaler for asylsøkere som «kvittering» for bistandspenger ◗◗ Bjelland sa at han hadde støtte fra både Ellen Solheim og Marie Brekke, noe de begge benekter

turavtaler og bistand er litt drøy. Da Brekke leste artikkelen i Dagen torsdag skjønte hun at dette ville hun ikke være en del av.

Skarpt angrep Bjarne Bjelland viser til at Ellen

Solheim har lagt ut et ganske skarpt angrep på ham på Facebook. – Det som er tilfellet her er at undertegnede, og fire andre, har snakket mye om politikk, og vi har vært mye enige – Jeg har ikke hørt fra Solheim, men hun var enig i å møte media i denne saken, slik jeg oppfattet det. I går kveld hadde hun snakket

valgte nekter til asyl-protest

Gaver til de minste

NY

HE

TE R

!

Vakker julebok

Dick Bruna

Boka om jula

Klassisk julebok endeleg på norsk. Vakker spesialutgåve, med gullrygg og leseband, forsynt med ein liten engel. kr 159,-

Bibelbadebøker!

Arken Lammet

Små bibelfortellingsbøker med en leke. Til bruk i badekaret. kr 99,- per bok

mener partiet sentralt må føre en strengeom palestinerne etablerte utenfor Jakobse fått avslag på sine søknader om opphold,

Mi

med Toskedal og blitt enig med han om at det var viktigere med dialog. – Solheim har endret mening. Det kan ikke jeg gjøre noe med, sier Bjelland og legger til: –  Dette er et typisk eksempel på at når slike ting kommer ut om asylpolitikken, så blir det et lurveleven i hønsegården. DAGEN

spretne Bibelbok Små barn vil elske å bla i boka med fem popul ære bibelforteljingar og oppdage dei nydelege utbret tbileta.

Attfortald av Julie t David Illustrert av Daniel Haworth

FAKSIMILE: Oppslag i Dagen torsdag 5. oktober 2013.

Ikkje for barn under 12 månader. Lause delar!

ISBN 978-82-824 9-130-3

9 788282 4913 03

– Bjellands kritikk bommer KrFU-leder Emil André Erstad mener at Bjarne Bjelland er på kollisjonskurs med kristendemokratisk ideologi i asylpolitikken. SILJE ROGNSVÅG [email protected]

–  I vår ideologi er det solidaritet og nestekjærlighet som skal prege politikken. I dag er det ikke noe problem at vi har en for liberal asylpolitikk, sier han. I går skrev Dagen om at KrF-er Bjarne Bjelland oppfordrer partiledelsen til å føre en strengere asylpolitikk. Blant annet kobler han retur av asylsøkere med bistand.

7

NYHETER

DAGEN - fredag 6. desember 2013

KrFU-leder Emil André Erstad går til frontalangrep på Bjellands utspill. Han mener at Bjelland skisserer en lite solidarisk politikk. – Jeg skjønner ikke hva Bjelland snakker om, og kjenner meg ikke igjen i virkelighetsbeskrivelsen, sier han til Dagen. – Vi ser at det utøves alt for lite skjønn i asylsaker. Asylbarnpolitikken er heller ikke for human, fortsetter Erstad.

– Ikke vår kamp – Han lar mennesker som flykter fra krig og undertrykking i stikken. Dette vil aldri være en aktu-

Mi spretne Bibelbok

Omslag.indd 1

ell politikk for KrF. Vi er ikke det partiet som bør ta kampen om en strengere innvandringspolitikk. Vi bør ta kampen for dem som kommer fra fattige land, sier KrFU-lederen. Torsdag pekte Bjelland på samarbeidsavtalen mellom Høyre, KrF, Venstre og Frp der det står at man vil arbeide for flere returavtaler. –  Det betyr ikke at vi er enig med Frp og Høyre i dette spørsmålet, og det bør vi ikke være, understreker Erstad. Han tok saken opp i KrFs sentralstyre torsdag formiddag, men kan ikke kommentere hvordan det gikk. DAGEN

Morosam pop-up-bok!

Mii spretne bibelbok

27.11.12 13.37

Fem populære bibelforteljingar med nydelege utbrettbilde med delar som rører på seg når ein opnar boka. kr 129,-

Kan kjøpes i din lokale bokhandel eller på www.iko-forlaget.no

IKO- FORLAGET AS

IKO- FORLAGET AS

Tlf. 22 59 53 00 E-post [email protected]

8 Nyheter

DAGEN - fredag 6. desember 2013

Leir på

Evjetun Adventsleir 2. - 4. kl. Sted: Evjetun

Dato: 29.11.2013 - 1.12.2013

Adventsleir 5. - 7. kl. Sted: Evjetun

Dato: 22.11.2013 - 24.11.2013

Adventsleir 8 kl.+ Sted: Evjetun

Dato: 6.12.2013 - 8.12.2013

SNUR: Frp-leder og finansminister Siv Jensen på talerstolen i Stortinget. I neste uke skal den såkalte Kyoto 2-avtalen opp til avstemning i plenum i Stortinget, og Frp varsler nå at partiet vil stemme for avtalen. FOTO: Thomas Winje Øijord, NTB Scanpix

Stemmer for ny klimaavtale

I sommer vedtok Frps stortingsgruppe enstemmig at den ville stemme mot Kyoto 2-avtalen. Men nå har partiet snudd.

Evjetun er godt egnet for leir, menighetsturer og andre helge arrangement. Ta kontakt for informasjon og booking!

Den nye klimaavtalen ble vedtatt i Doha i desember i fjor og kommer i neste uke opp til behandling i Stortinget. Der vil Frp stemme for ratifikasjon, bekrefter stortingsrepresentant Oskar Grimstad. – Vi kommer til å stemme for, men vi har en komitémerknad hvor vi påpeker at mange av de viktigste landene ikke er en del av Kyoto 2. Det svekker avtalen, sier Grimstad til NTB. Dermed går partiet tilbake på sitt eget vedtak om å stemme mot avtalen – et vedtak som ble gjort før Frp kom i regjeringsposisjon.

«Symbolpolitikk» I vedtaket fra 5. juni i år gikk Frps stortingsgruppe enstemmig inn for å si nei til Kyoto 2-avtalen. Frps daværende miljøpolitiske talsmann Per-Willy Amundsen begrunnet standpunktet med at

For mer informasjon: Evjetun Leirsted, 4735 Evje Tlf.: 37 93 01 63 • E-post: [email protected] Se også oppdatert informasjon på

www.evjetun.no

klimaavtalen framsto som «symbolpolitikk». – Fremskrittspartiet er ikke mot internasjonale forpliktende avtaler, men da forutsetter vi at de store utslippslandene blir med. Så lenge USA, India, Kina og Russland ikke er med på Kyoto 2, er det heller ikke aktuelt for oss å si ja, sa Amundsen til NTB den gang. De fire landene er fortsatt ikke med på klimaavtalen. Likevel er det nå «bred enighet» i Frp om å stemme for Kyoto 2, ifølge Grimstad.

Føre var I Sundvolden-erklæringen skriver Høyre og Frp at den nye regjeringen skal «føre en offensiv klimapolitikk og forsterke klimaforliket». Samme formulering er brukt i samarbeidsavtalen med Venstre og KrF. Grimstad vedgår overfor NTB at regjeringserklæringen har hatt betydning for beslutningen om å stemme for Kyoto 2, men sier samtidig at Frps eget landsmøtevedtak fra i vår veier tyngst. – Vi hadde en debatt på lands-

møtet der føre var-prinsippet ble knesatt. Vi har klimaskeptikere blant oss, og slik skal det være, men likevel skal føre var-prinsippet gjelde, forklarer han. Grimstad understreker samtidig at Norges viktigste handelspartnere er med i Kyoto 2-avtalen, noe som betyr klimaavtalen ikke er konkurransevridende.

Gjelder til 2020 Kyoto 2-avtalen gjelder for perioden fra 2013 til 2020. Norge har i denne perioden forpliktet seg til å kutte utslippene av klimagasser til et årlig snitt på 16 prosent under 1990-nivå. Når også Frp støtter avtalen, betyr det etter alt å dømme at samtlige partier i Stortinget vil stemme for. Frp stemte imidlertid mot den første Kyotoprotokollen, som gjaldt for årene 2008– 2012. Da denne ble ratifisert i Stortinget i 2002, begrunnet Frp sin motstand med at partiet mente klimaforskningen var for usikker, og at kostnadene for Norge ville bli for store. NTB

Vil gi nordsjødykkerne oppreisning Regjeringen kommer til å betale nordsjødykkerne en oppreisning på 8.000 euro slik Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg har bestemt. Torsdagens dom kommer ikke til å bli anket, opplyser arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) til NTB. – Staten har et moralsk ansvar overfor pionerdykkerne i Nordsjøen, sier han. Dermed vil om lag 220 tidligere nordsjødykkere få utbetalt oppreisningen på rundt 67.000 kroner som Menneskerettighetsdomsto-

len fastslo i sin kjennelse torsdag. – Vi tar dommen til etterretning, noe som betyr at nordsjødykkerne vil få innfridd de 8.000 euro i oppreisning. Dette kommer i tillegg til de 600 millionene som staten har gitt i kompensasjon til 260 nordsjødykkere tidligere, sier Eriksson.

Langt fra krav Beløpet, som i snitt utgjør 2,3 millioner kroner per dykker, er likevel langt fra beløpene mange av dykkernes mener de har krav på i erstatning for tapt arbeidsfortje-

neste. Eriksson ville ikke torsdag si om han er villig til å komme dykkerne i møte. – Dette er en stor og viktig sak for dem den angår. Men jeg ber om respekt og forståelse for at regjeringen nå får tid til å diskutere hvordan man på en rask og god måte håndterer den videre prosessen, sier han. Norge ble felt i Strasbourg for å ha brutt artikkel 8 i menneskerettskonvensjonen, som omhandler statens plikt til å beskytte borgernes liv og helse. NTB

ANNONSE

DAGEN - fredag 6. desember 2013

Jesus til alle norske hjem Nå er det tid for å tenne vårt elskede land i brann! For at dette skal skje må vi som tror fokusere på Jesus. Jeg er fullt overbevist at vi står ved dørterskelen på kanskje den største vekkelsen Skandinavia noen gang har sett. Aldri før i historien har vi hatt en slik mulighet, til å nå rett inn i millioner av hjem med evangeliet via kristen TV i Skandinavia. Kanal 10 vil formidle friske og attraktive TV-programmer med Jesus i sentrum til alle hjem i Norge. Vi vil være en kanal for evangeliet til det norske folk. Vi ønsker å reflektere hva som skjer i norsk kristenhet. Sist sommer overførte vi for eksempel Sommer Oase fra Kristiansand, DFEFs sommerstevne fra Drammen og Sarons dals sommerstevne i Kvinesdal.

Direktesending i to uker I to uker, 9.-13. desember og 16.-20. desember, sender vi hver kveld 17:00-23:00 direkte fra vårt studio på Bjerke. Det vil være mye sang og musikk, mange interessante gjester fra kristen-Norge og i tillegg sender vi direkte fra Jens Garnfeldts vekkelsesmøter fra Älmhult, Sverige. Velkommen til å følge våre direktesendinger de kommende ukene! Edward John TV-sjef, Kanal 10 Norge

På satellitt kan du se Kanal 10 på Thor 5, som er den vanligste norske satellitten. Vi har fast plassnummer 182 i Canal Digitals parabolmottakere. Dersom du har Canal Digital Kabel eller GET, så kan du ta oss inn gratis. Har du mottaker fra Canal Digital kabel kan du finne oss på kanalplass 321. På GET finnes vi på kanalplass 116. Vi regner med at innen kort tid, er vi også på Altibox. Kanal 10 Norge er tilgjengelig på nettadressen www.kanal10norge.no/ web-tv

Trondheimsveien 271 - 273 0589 Oslo Tlf: 47 77 50 77 • Epost: [email protected]

9

10

UTLAND

– Nord-Korea utvider Fotograf drept av fangeleirer opprørere i Syria ■■Nord-Korea har utvidet sine beryktede fangeleirer, ifølge en rapport fra Amnesty International. Organisasjonen har analysert satellittbilder av Nord-Koreas fangeleirer, og konkluderer med at antallet innsatte trolig er økende. Nordkoreanske myndigheter nekter for at det finnes politiske fangeleirer i landet. Uavhengige kilder mener at mellom 100.000 og 200.000 mennesker sitter i slike leirer. – Vi har jobbet med brudd på menneskerettigheter i 50 år, og må si Nord-Korea stiller i en helt egen kategori, sier Rajiv Narayan, Øst-Asiaekspert i Amnesty International. NTB

■■Onsdag ble en irakisk fotograf kidnappet og drept av opprørere i Syria. Det sier organisasjonen Reportere uten grenser til nyhetsbyrået AFP. – Dette er første gang en utenlandsk journalist henrettes i Syrias såkalte frie områder, sier Soazig Dollet i Reportere uten grenser. Yasser Faysal al-Journaili ble kidnappet på vei ut av Syria, og ble drept i den nordvestlige provinsen Idlib onsdag. Medlemmer av opprørsgruppen Den islamske staten Irak står bak drapet, ifølge Reportere uten grenser. Gruppen er tilknyttet Al-Qaeda. NTB

Opprettholder sanksjoner mot Iran ■■ John Kerry sier at USA vil opprettholde sanksjoner mot Iran, til tross for at landet har lovet å stanse deler av atomprogrammet. USAs handelsstopp med Iran ble tema da John Kerry besøkte Israels statsminister Benjamin Netanyahu torsdag. – Israels sikkerhet står helt øverst på vår agenda i denne saken. Vi vil gjøre alt vi kan for å stoppe Irans atomprogram og deres muligheter for å utvikle atomvåpen, sier Kerry. USA har innført strenge begrensninger på handelen med Iran som svar på landets atomprogram. NTB

Etiopiere sendt hjem Kina investerer i fra Saudi-Arabia Ukraina ■■Etiopiske myndigheter har hentet hjem over 100.000 etiopiske statsborgere fra Saudi-Arabia. Bakgrunnen er den voldelige framferden mot illegale innvandrere i det oljerike kongedømmet.Etiopias utenriksminister Tedros Adhanom sa at opp til 50.000 flere er ventet å komme hjem. Etiopia begynte å hente hjem statsborgere forrige måned, da et sju måneders amnesti mot mennesker som oppholder seg ulovlig i SaudiArabia, utløp. – Returoperasjonen være fullført om én til to uker, sier talsmann for det etiopiske utenriksdepartementet, Dina Mufti. NTB

■■Ukrainas president Viktor Janukovitsj sier han har signert en avtale med Kina som vil innebære 8 milliarder dollar i investeringer i Ukraina. – Vi snakker om omtrent 8 milliarder dollar i investeringer i økonomien, kommenterte Janukovitsj i Beijing i går. Den danske Ukraina-eksperten Jakob Tolstrup fra Aarhus Universitet mener årsaken til at Janukovitsj reiste til Kina var for å forhandle om lån som kan bringe Ukraina ut av det økonomiske uføret som oppstår i og med at Ukraina i forrige uke valgte å ikke undertegne en omfattende samarbeidsavtale med EU. NTB

100.000 skotter mistet strømmen ■■Alle tog ble i går kansellert og 100.000 boliger rammet av strømbrudd på grunn av uvær i Skottland. Stormen slo også ut hele Skottlands jernbanenett. Sentralstasjonen i Glasgow ble evakuert etter at gjenstander som hadde blitt tatt av vinden knuste glassdelene av taket. En talsperson for den skotske miljøetaten advarer mot oversvømmelser i kystområder. Landsbyer på Englands østkyst må forberede seg på den mest alvorlige tidevannsbølgen på 30 år, skriver BBC. En lastebilsjåfør omkom i går da lastebilen han satt i blåste over ende og veltet over to andre biler. NTB

DAGEN - fredag 6. desember 2013

Tips oss: Tlf: 55 55 97 00 E-post: [email protected]

Debatt om an

Stemmer det virkelig at 100.000 kristne hvert år lider martyrdøden for sin tro? Ja, hevder en amerikansk organisasjon. Nei, mener Åpne Dører David Högfeldt [email protected]

At 100.000 kristne hvert år blir drept er et tall som blir nevnt i mange sammenhenger. Sifrene kommer fra Center for Study of Global Christianity (CSGC) ved Gordon Conwell Theological Seminary i USA, som årlig regner antall døde kristne i en rapport. Ved en nærmere titt på grunnlaget som blir brukt for utregningene, fremkommer det at de aller fleste som regnes som martyrer er ofre for borgerkrigen i Kongo, skriver BBC. Den britiske nyhetskanalen setter spørsmålstegn ved om det er rimelig å beskrive alle disse som martyrer for sin tro, når det ikke handler om en religionskrig. Ser man bort fra ofrene i Kongokrigen blir det årlige antallet martyrer 10.000 – bare en tidel av CSGC`s beregninger.

– Pålitelige Men Todd Johnson, direktør for CSGC, forsvarer statistikken. I en mail til avisen Världen i dag skriver han: «Våre beregninger bygger på en nøye analyse av martyrsituasjonen over hele verden og er en pålitelig kilde ifølge vår definisjon og metode». Johnson forklarer at de nå beregner at dødsofrene i Kongo er 70-80 prosent av det totale antallet martyrer som fant sted fra 20022012, men at sifrene vil bli justert nedover i takt med at situasjonen i DR Kongo forbedres. Han legger til at deres beregninger av antall martyrer «fokuserer mer på perspektivet at kristne blir drept, enn forfølgerens motiv» og mener at det ikke er nødvendig at motivet til morderen er bare av religiøs art for at det skal kunne regnes som et martyrskap.

Maner til realisme Judd Birdsall, som tidligere ar-

KONGO: Mange som regnes som martyrer er ofre for borgerkrigen i Kongo. Men er alle disse martyrer? FOTO: JUNIOR D.KANNAH, AFP PHOTO/NTB Scanpix

beidet ved det amerikanske utenriksdepartementets komité for religionsfrihet, maner til en mer realistisk rapportering av antall kristne martyrer. – Jeg er alltid overasket over disse tallene. Mine kollegier og jeg tok frem en årlig rapport over verdensvid forfølgelse med redegjørelser for dusintalls, iblant hundretalls, martyrer. En del kristne menneskerettighetsorganisasjoner sier at sifrene er så høye som 1000. Hvorfor så store forskjeller? skriver Judd Birdsall i en debattartikkel på Charismanews.com – Den brede definisjonen av martyrskap som CSGC bruker, risikerer å utvanne termen og forminske det offer som gjøres av dem som virkelig drepes fordi de følger Jesus, mener Birdsall.

Flest i Nigeria Den kristne religionsfrihetsorganisasjonen Open Doors følger stadig med situasjonen for forfulgte kristne i verden. Frans Weeman er direktør for World Watch List, som årlig gis ut av Open Doors. For 2012 beregnet de antall martyrer til 1200, hvorav de fleste i Nigeria. Trolig fins det flere, men det så mange de kan verifisere, sier han ifølge World Watch Monitor, WWM. Ron Boyd McMillian, forsknings- og strategiansvarlig ved Open Doors International, påpeker at helt siden starten av World Wide List i 1991 har antallet krist-

ne som blir drept for sin tro blitt regnet i hundretalls eller omkring 1000, skriver WWM. Men andre beregninger peker på høyere sifre. I en fersk rapport fra Gospel for Asia angis det årlig 14.000 kristne martyrer i året. Professor Thomas Schirrmacher ved International Society for Human Rights tror at sifrene ligger et sted der imellom. – Vi innleder nå et forskningsprosjekt med flere universiteter rundt om i verden med dette som tema og vi begynner med en gjetning på at 7.000 – 8.000 kristne blir drept som martyrer hvert år, sier han til BBC. Et nøkkelspørsmål er selvfølgelig hva som skal defineres som et martyrskap. CSGC mener at massemord og folkemord «er nært relatert til martyrskap» og tar det armenske folkemordet fra 19151921 som eksempel: «Man argumenterte med at de ble drept på grunn av sin etnisitet og ikke av religiøs bekjennelse, men ortodoks kristendom var en vesentlig del av den armenske identiteten for de fleste ofrene. I den mening ble armenske kristne drept like mye for sin tro som sin etnisitet. Judd Bridsall konstaterer at det er «utrolig komplisert» å peke ut en religiøs faktor som avgjørende i konflikten der det ofte handler om en kompleks sammenheng mellom etnisitet, politikk, ideologi og økonomiske faktorer. Världen i dag/DAGEN

Ber Iran løslate pastor i livsfare Nær 115.000 personer har signert et opprop for løslatelsen av den amerikanske pastoren Saeed Abedini fra fengsel i Iran. Situasjonen hans beskrives som svært alvorlig. Venner frykter sterkt for hans liv. Stein Gudvangen [email protected]

Abedini har sittet fengslet siden i juli i fjor. Først i Evin-fengslet i hovedstaden Teheran, den siste måneden i Rajai Shahr-fengselet i Karaj, nordvest for Teheran. Der

sitter Irans verste forbrytere i et fengsel med 25.000 fanger, fem ganger mer enn det er beregnet for.

I livsfare Fengslet har ifølge kilder nær Abedini ikke celler med dører, bare forheng mellom fangene. Farlige fanger truer ifølge ferske rapporter Abedini på livet nærmest daglig. I tillegg blir pastoren nektet nødvendige medisiner. Helsetilstanden hans er svært dårlig et drøyt år etter at han ble anklaget og dømt til åtte års fengsel for

«forbrytelser mot Irans sikkerhet» etter kristen virksomhet i landet tidlig på 2000-tallet. – Jeg har aldri vært mer bekymret for sikkerheten hans enn nå, sa hans kone Naghmeh Abedini til TV-stasjonen Fox News tidlig i november.

«Dødens forgård» Nå melder organisasjonen American Center for Law and Justice (ACLJ) at tilstanden er sterkt forverret. Abedini har våknet om natten av at medfanger med kniv har stått over ham. For ikke lenge siden ble han fraranet de få per-

UTLAND

DAGEN - fredag 6. desember 2013

11

ntall kristne martyrer

MARTYRER: En kristen kvinne viser frem bilder av slektninger som ble drept i selvmordsaksjonen mot All Saints Church i Peshawar i Pakistan i september. Hvert år blir

mange kristne drept for sin tro, men det pågår en stadig diskusjon om hvor mange det gjelder. FOTO: A. Majeed, AFP PHOTO/NTB SCANPIX

sonlige eiendelene sine, deriblant hygieneartikler. Situasjonen bekreftes av gode personlige kontakter som den norske predikanten Bjørn Olav Hansen har i Iran. Han sier til Dagen at Rajai Shahr-fengselet går under navnet «dødens venteværelse». – Fengselsmyndighetene nekter Abedine livsviktig medisin, og helsesituasjonen er kritisk. Han har gått ned i vekt, har sterke smerter i leddene og i magen, opplyser Hansen på sin Facebookprofil. ACLJ opplyser at Abedini har urinveisinfeksjon og nyresmerter

fordi de hygieniske forholdene er elendige. Det kryr av lus, og det går ut over søvnen. Abedinis mest aktive støttespillere forundret seg over at USA ikke satte hans løslatelse som vilkår da USA og fem andre atommakter for snart to uker siden inngikk en avtale med Iran om landets atomprogram. Situasjonen hans er imidlertid tatt opp på høyeste politiske hold. President Barack Obama snakket med Irans president Hassan Rouhani om saken sent i september. Europaparlamentet gikk så ut og oppfordret Iran til å løslate Abedini. Så langt har dette ikke

gitt resultater. Og mens tiden går, forverres Abedinis situasjon. Facebook er blitt stedet for å verve forbedere og støttespillere i mengder for den plagede pastoren. 115.000 personer har signert ACLJs opprop på nett for løslatelse. Der ber de om at bønnene deres skal bli hørt både i himmelen og hos iranske myndigheter før det er for sent. – Det er tid for å presse Iran så Abedini blir løslatt. Hver dag kan være hans siste, skriver ACLJ. – Kan du sette av tid i dag til å be for ham? Nå gjelder det livet, skriver Bjørn Olav Hansen. DAGEN

LEVER FARLIG: 115 000 mennesker ber nå for pastor Saeed Abedinis liv og løslatelse. Situasjonen hans er blitt sterkt forverret den siste måneden. FOTO: AFP/NTB Scanpix

12 Utland

DAGEN - fredag 6. desember 2013

Frykt for folkemord Lovløshet og vold mellom ulike religiøse grupper fører til advarsler om folkemord i Den sentralafrikanske republikk. Nå griper Frankrike inn.

Din gave til framtidens kirke De er unge - men de har allerede valgt hva de vil bli: Prest, kateket, diakon, ungdomsarbeider på bedehuset, barnepastor i pinsemenigheten, pastor i en annen frimenighet. På MF er det cirka 1200 studenter i år. Ikke alle skal jobbe i kirke eller organisasjon. Noen vil arbeide i skolen. Men de aller fleste tar studier som utdanner til yrker hvor kristen formidling står sentralt. Takk for at du med din gave til oss vil bidra til at vi kan gjøre de unge klare for framtiden de har valgt - til formidlere av evangeliet. Kontonummer: 3000 17 41841 Skattefradrag: Gaver til MF kommer under ordningen “gaver til forskning”. Du kan gi inntil 10 prosent av inntekten din til MF og få skattefradrag fra første krone.

De hardeste kampene på flere måneder brøt ut i landets hovedstad Bangui i går. Minst 23 mennesker ble drept og 46 såret i trefningene, ifølge øyenvitner fra nyhetsbyrået Reuters. – Det har vært skyting over hele byen, sier Amy Martin, som er leder for FNs nødhjelpsorganisasjon OCHA i byen. I går ettermiddag var det ventet at FNs sikkerhetsråd ville godkjenne at Frankrike griper inn for å beskytte sivile og stabilisere den tidligere franske kolonien i hjertet av Afrika. – Landet er på randen av folkemord, sa Frankrikes utenriksminister Laurent Fabius til den franske radiostasjonen France 2 nylig. Frankrike har allerede 600 soldater i landet og planlegger å øke antallet til 1.200. FN anslår at 460.000 mennesker, en tidel av befolkningen, er internt fordrevet som følge av kampene det siste året. Én million mennesker skal ha behov for matvarehjelp.

– Går mot kaos Fabius beskrev Den sentralafrikanske republikk som en «mislykket stat» da han argumenterte for en fransk militær inngripen. Voldtekter, vold og likvideringer fra væpnede grupper er i ferd med å utvikle seg til hat mellom ulike religiøse grupper, argumenterte han. En gruppe kristne «borgervernere» fikk mandag skylden for å ha hakket i hjel tolv muslimske gjetere med macheter, melder nettstedet France24. Angrepet skjedde i byen Boali 10 mil nord for hovedstaden. Fabius advarte om at det alltid har en kostnad å gripe inn, men la til: – Vi ønsker ikke i morgen å

PATRULJE: Soldater patruljerer en gate i Den sentralafrikanske

republikks hovedstad Bangui. Byen ble i går rammet av de hardeste kampene på flere måneder. FOTO: Emmanuel Braun, Reuters/NTB Scanpix

måtte betale den langt høyere prisen for å ikke foreta oss noe. Også FNs visegeneralsekretær Jan Eliasson har varslet at situasjonen i landet er i ferd med å bli fullstendig kaotisk.

Ikke kontroll Tidligere opprørere som kontrollerer Bangui, ble satt inn for å slå tilbake angrepet torsdag. Ifølge de tidligere opprørerne var det lokale militser og krigere som er lojale mot den styrtede presidenten François Bozize, som gikk til angrep torsdag. Situasjonen i Den sentralafrikanske republikk har vært kaotisk etter at hovedsakelig muslimske opprørere tok makten i mars. Maktovertakelsen førte til en serie

gjengjeldelsesangrep fra ulike religiøse grupper, noe som har skapt frykt for folkemord. Michel Djotodia er i dag landets fungerende president. Han ledet den tidligere opprørsalliansen Seleka, men har ikke klart å kontrollere sin løst sammensatte gruppe av krigere. Mange lokale, kristne forsvarsgrupper har oppstått som et resultat av overgrep fra Seleka-krigere, skriver nyhetsbyrået Reuters. De 2.500 soldatene i en afrikansk-ledet styrke som allerede er i landet, klarer ikke å ivareta sikkerheten. Det er planer om å øke styrken til 3.600 soldater før jul. NTB

EU vil hindre nye flyktningtragedier

Flere leger drept i angrepet i Sana

Thailands konge maner til samarbeid

■■EUs innenriksministre diskuterte i går hvordan landene skal unngå nye flyktningtragedier etter katastrofeforliset ved Lampedusa og flere andre ulykker. To måneder har gått siden tragedien i Lampedusa, som utløste et rop fra hele Europa om at slike ulykker må forhindres i framtiden. Det viktigste forslaget er mer overvåking av Middelhavet og landenes grenser. I tillegg vil EU øke støtten til medlemslandene med størst innvandring. Disse pengene skal blant annet brukes til å bekjempe trafficking og å skape nye, lovlige inngangsporter til Europa. NTB

■■Minst 40 personer, deriblant seks leger, skal ha blitt drept i et angrep mot Jemens forsvarsdepartement torsdag morgen. Det er nyhetsbyrået AFP som melder at seks leger er blant de drepte. Tre av legene var fra Jemen, to fra Filippinene og en fra Venezuela. En filippinsk sykepleier skal også ha blitt drept, ifølge Reuters. Tallet på drepte er usikkert torsdag ettermiddag. Helsepersonell sier til DPA at minst 40 personer er drept og over 100 skadd i angrepet. AFP melder at minst 25 personer er drept i angrepet, med sikkerhetspersonell som kilde. NTB

■■Kong Bhumibol Adulyadej maner til ro og samarbeid i Thailand. Kongen har nærmest gudestatus blant sine landsmenn og understreket torsdag i en tale på sin egen 86-årsdag at Thailand er et fredelig land. – Enhver thailender bør være klar over dette og bidra til beste for landet, til stabilitet og sikkerhet, sa kongen i en TV-tale. Den thailandske hovedstaden har de siste ukene vært preget av demonstrasjoner og uro, men torsdag var stridsøksen tilsynelatende begravd i forbindelse med kongens bursdag. NTB

ANNONSE

DAGEN - fredag 6. desember 2013

Fortvil ikke

Alle dyslektikere kan låne gratis lydbøker hos KABB Alle syns- og lesehemmede kan også tegne medlemskap i KABB. (Historisk vedtak på generalforsamlingen i sommer) KABB kan tilby utlån av ca. 2000 lydboktitler, forskjellige medlemstilbud - deriblant Lydbibelen til en gunstig pris - og deltagelse på ulike arrangementer.

Kjenner du noen som trenger vår organisasjon? Kan det være noe for deg?

Ta kontakt med oss på tlf 69816981 - epost: [email protected]

Atle Sommerfeldt: Uvurderlig innsats for blinde og svaksynte gjennom mange år. (Biskop i Borg)

Line Henriette Hjemdal: KABB - betydelig innsats for blinde gjennom en årrekke. (Stortingspolitiker, KrF)

Kjell Markset: KABB skaper unike møteplasser og opplevelser. Støtt arbeidet! (Generalsekretær og idrettsprest, KRIK)

Espen Ottosen: KABB gjør en god jobb for syns- og lesehemmede i Norge. (Informasjonsleder i Misjonssambandet)

Arnfinn Løyning: KABB - viktig for hele «kirkenorge». (Synodeformann, Frikirken)

Terje Forsberg: KABB gjør et solid og viktig arbeid! (Forfatter og foredragsholder)

13

14 ANNONSE

DAGEN - fredag 6. desember 2013

I fjor ble hvert femte barn i mors mage abortert. Stå opp for alle de små, bankende hjertene i mors liv:

Send sms HJERTEGAVE til 2160 (200,-). Pengene går direkte til til Menneskeverds livsvernarbeid. Pengene går direkte til Menneskeverds livsvernarbeid. Ditt bidrag utgjør en forskjell!

Menneskeverd er Norges eneste livsvernorganisasjon. Vi jobber aktivt for: • Å synliggjøre verdien av barnet i mors mage • Å få ned de høye aborttallene i Norge • Å synliggjøre verdien av mennesket uavhengig av sykdom og diagnoser Les mer om vårt arbeid på vår hjemmeside.

Et liv – uendelig verdi

Gi en meningsfull julegave!

Sport

DAGEN - fredag 6. desember 2013

SØLVJENTER: I desember i fjor tok de norske håndballjentene sølv under EM i Serbia. Nå er målet å ta hjem en ny medalje – helst gull. FOTO: Håkon Mosvold Larsen, NTB Scanpix

Ny julegave fra håndballjentene? I dag starter verdensmesterskapet i håndball for kvinner i Serbia. Norge er tittelforsvarere fra 2011. Målsettingen for Norges TV-yndlinger er en ny VM-medalje.

FAKTA

Gunnar Johnstad

◗◗ 13.12 Norge – Polen

Mange regner vesle Montenegro som favoritt til å ta hjem gullet. I finalen i sommer-OL i London i fjor slo de norske håndballjentene Montenegro (26-23). Fire måneder senere møttes de to lagene i EM-finalen i Serbia. Jentene fra den lille republikken ved Adriaterhavet (omtrent på Telemarks størrelse) med bare vel 600.000 innbyggere fikk sin revansj (34-31) etter en thriller av en finale med fire ekstraomganger.

Toppfavoritter Montenegrinerne er derfor blant toppfavorittene, men det er også Norge. Flere av bautaene på det norske laget er riktig nok ikke lenger med, men det er gjennom mange år bygd opp en vinnerkultur i norske kvinnelige håndballandslag som også håndballjentene på årets VM-lag drar nytte av. Så det kan godt skje at det er Norge og Montenegro som 22. desember for tredje gang på under halvannet år møtes til en ny internasjonal håndballfinale for kvinner.

Åtte medaljer VM i håndball for kvinner ble første gang arrangert i Jugoslavia i 1957 og er siden blitt avviklet 20 ganger. Norge deltok første gang i

Norges kamper ◗◗ 7.12 Norge - Spania ◗◗ 9.12 Argentina - Norge ◗◗ 10.12 Norge - Paraguay ◗◗ 12.12 Angola - Norge ◗◗ Gruppekampene spilles i Zrenjanin i Vojvodin-provinsen i nord-Serbia. ◗◗ Alle kampene spilles kl. 20.00 og sendes på TV 2. ◗◗ De fire beste i hver av de fire gruppene går til åttendedelsfinalen

Hall på Lillehammer 25-24! Marit Breivik overtok som landslagstrener etter Sven Tore Jacobsen i 1993. De norske håndballjentene etablerte seg under trønderens 15-årige ledelse i den ypperste verdenseliten og tok i denne perioden 13 internasjonale medaljer, derav 6 gull (1 VM, 1 OL, 4 EM). Thorir Hergeirsson etterfulgte i 2009 Breivik som landslagstrener. Med islendingen som sjef har kvinnelandslaget vunnet mesterskapsmedalje hvert år: VM-bronse 2009 og alle de internasjonale titlene de påfølgende tre årene: EM-gull 2010, VM-gull 2011, OLgull 2012.

Super-Susanns rekord det fjerde verdensmesterskapet i Nederland 1971 og har siden vært med i alle VM unntatt i 1978. Det norske kvinnelandslaget deltar dermed for 17. gang i VM. Håndballjentene har tatt medaljer i 8 av de 16 verdensmesterskapene de har deltatt i, i alle valører: gull (2), sølv (3) og bronse (3).

Bragden i 86 Den første VM-medaljen (bronse) kom i 1986 under Sven Tore Jacobsen som trener. Den var en stor overraskelse i en tid hvor internasjonal kvinnehåndball var totalt dominert av østeuropeiske nasjoner. Norges første VM-gull kom på hjemmebane i 1999 i den mest dramatiske finalen som noen gang er spilt i en internasjonal håndballturnering: Det måtte spilles fire ekstraomganger før Norge hadde slått Frankrike i Kristins

Susann Goksør Bjerkrheim (43) er en av kvinnehåndballens største profiler gjennom tidene. Hun var kaptein på landslaget 19932000 og har den norske landslagsrekorden med hele 296 offisielle landskamper for Norge. I disse kampene har hun scoret 844 mål. Da hun la opp i 2000, hadde hun tatt 8 medaljer i OL, VM og EM, den gjeveste av dem var gullet på hjemmebane i 1999. Goksør Bjerkrheim kan miste landslagsrekorden sin i dette VM. Karoline Charlotte Dyhre Breivang, som debuterte som landslagsspiller i 2000, har nemlig spilt 289 landskamper, og det til tross for at hun i årene 2001 til 2004 var mye skadet og mistet mange kamper. 33-årige «Karo» tangerer Goksør Bjerkrheims rekordi årets VM om de norske håndballjentene når kvartfinalen. DAGEN

15

Bibelens budskap gjennom tv-skjermen I noen land er det vanskelig eller umulig å spre trykte bibler. SAT-7 sender kristne fjernsyns-program og informasjon om Bibelen i hele Midtøsten og Nord-Afrika. Sammen kan vi gjøre det mulig for SAT-7 å nå enda flere med sine sendinger.

Du kan hjelpe Bibelgaven har mange spennende prosjekter. Noen steder er det naturlig å produsere bibler. Andre steder er ikke det mulig. Vi vil nå hjelpe SAT-7 slik at de kan nå ut med Bibelen og dens budskap til folk som ikke kan motta en trykket bibel. SAT-7 har siden 1996 produsert og sendt ut programmer i Midtøsten og Nord-Afrika. Målet er å hjelpe lokale kirker, bekjempe misoppfatninger om den kristne tro og skape forståelse for Bibelen og dens budskap.

Det koster i snitt 6 kroner pr. SAT-7-seer for et helt år. Gi 300 kroner og gi 50 personer mulighet til å se SAT-7. Gi 600 kroner og gi 100 personer mulighet til å se SAT-7. Hvor mange får mulighet til å se SAT-7 hvis du gir 2100 kroner?

tt et Stø beid lar TVe b bi via inger d sen Kontonr. 3000 16 40271

www.bibelgaven.no

• REPORTASJE

Breker en bibelsk sa

FÅR: I Bibelen møter vi sauer i mange sammenhenger, blant annet som et forbilde på menigheten. En bibelskoleklasse fra Oslo fikk lære mer om hvordan sauer ka

ADLYDER SAUER BARE SIN EGEN HYRDE? EN BIBELSKOLEKLASSE I OSLO BESTEMTE SEG FOR Å FINNE DET UT. BIRGIT OPHEIM [email protected]

DET HELE BEGYNTE MED at Øyvind Klei-

veland, lærer ved fagskolen Oslo International Bible College (OIBC), skulle undervise andre-årsstudentene om at «Jesu får hører hans røst». På Fjeld gård på Harestua i Oppland har Kleiveland en kompis som er bonde. Han tok kontakt med bonden og spurte om studentene kunne få komme og se om

16

FREDAGEN – fredag 6. desember 2013

bibelordet stemte. Christopher Lange var med på notene. Det var også rektoren ved OIBC. – Jeg har vært hos Christopher tidligere for å prøve ut dette på egenhånd. Da forsøkte jeg å lokke sauene uten hell, så jeg visste at dette ville bli en suksess, sier Kleiveland. DEN ENGASJERTE LÆREREN leide en buss og tok med seg de 33 studentene som er fra Nigeria, Filippinene, Zambia, Kenya, Peru, Nepal og India. En av dem

er Eunice Njogu fra Kenya. Sammen med to andre studenter forhørte hun seg med bonden for å vite hvordan han kalte på fårene sine. De tre fikk deretter lokke på sauene som stod og gresset på et jorde for anledningen. – Vi prøvde å bruke ordene «tikka tikka» slik han gjorde. Da den første studenten ropte stoppet de å spise og løftet hodet, men så ignorerte de ham. De andre brydde de seg ikke om engang, ler Eunice. Da hun selv skulle forsøke gaulet hun til ingen nytte: – Ingen så mye som så på meg. Det ble en stor opplevelse for henne å se reaksjonen til sauene når den ekte bonden lokket. – De kom alle, med en gang. Det var fantastisk! For Eunice har det blitt en viktig lærdom. Som Jesu disippel må hun gjenkjenne hans stemme. For å kunne gjøre det må hun bruke tid med ham slik bonden hadde gjort. – Det er et spesielt forhold mellom

bonden og sauene. Fra det øyeblikket har jeg betraktet meg selv som en sau, ler hun. DET ER ENDA EN TING Eunice har lært etter skoledagen på Harestua. – Sauene føder lam. Det gjør ikke bonden. Overført til menighetssammenheng forstår Eunice at det er de kristne som har i oppgave å spre budskapet til nye mennesker. – Bonden skal sørge for mat til flokken så de har nok å spise. Kleiveland tror studentene hans har lært en lekse de vil huske hele livet. Selv filmet han hendelsen og la den ut på YouTube. – Det var en snakkis hele dagen. Studentene ville ha link til YouTubevideoen og sendte den til sine familier rundt om i verden. CHRISTOPHER LANGE har 130 vinterfora sauer på Fjeld gård på Harestua. Han forklarer at lammene blir opplært av

annhet

an gjenkjenne hyrdens stemme. ILLUSTRASJONSFOTO: SCANDINAVIAN STOCKPHOTO

SAUEN ◗ Ble antagelig først temt i Midtøsten. ◗ Flokkdyr, selv om dette varierer fra individ til individ. ◗ Nevnes ofte av Jesus som bilde på hans etterfølgere.

mødrene sine til å adlyde stemmen hans, og at de gjør det fra et halvt års-alderen. Lange presiserer at det blir annerledes med koppelam: – De gjenkjenner stemmen min etter et par dager. Opplands-bonden tror ikke det spiller noen rolle hva som blir ropt. – Sauer adlyder ulike ord på forskjellige språk, men en må gjenta det en sier og de må gjenkjenne stemmen, sier han, og forklarer at bibelskoleelevene brukte feil stemme selv om ordene var kjent. PÅ FJELD GÅRD fikk studentene også med seg et annet «Jesus-bilde». Christopher Lange har nemlig fått støtte fra Fylkesmannen i Oppland til et prøveprosjekt som bestod i å skaffe seg en lama som hjelpedyr i saueflokken. Det høyreiste dyret er nærmest som en hyrde for sauene. – Den vokter sauene for lettere rovdyr som rev og gaupe. Lamaen beskytter også mot løsbikkjer som påfører oss stor skade ved at dyrene blir jaget og spredd slik at søyene og lammene kommer fra hverandre. Lange forteller at han ikke har hatt noen tap på områder der lamaen har gått. – De er veldig beskyttende overfor flokken. SE VIDEO PÅ DAGEN.NO

HYRDEN: Bonden selv, Christopher Lange, lokker på sauene. FOTO: SKJERMDUMP

FORSØKTE Å LOKKE: Eunice Njogu fra Kenya brukte bondens

eget lokkeord for å få sauene til å komme. Det nyttet ikke. – Ingen så mye som så på meg, ler hun. FOTO: SKJERMDUMP

FREDAGEN - fredag 6. desember 2013

17

www.gniztdesign.no w

Eikås Hytter - Helnorsk hyttedrøm Eikås Hytter - Helnorsk hyttedrøm Eikås Hytter & Hus AS / 4596 Eiken / Tel: 38 34 95 00 Eikås Hytter & Hus AS / 4596 Eiken / Tel: 38 34 95 00

18

FREDAGEN – fredag 6. desember 2013

eikas.no eikas.no

— M — H — A — A K K K Fø S A S S Fa E

La alle barn bli sett!

ALLe eLSKer bArNA sine. Disse små fyller oss med håp og vekker all vår omsorg. Men i fattige land blir ofte funksjonshemmede barn tilsidesatt og glemt. I føLGe fN bor 80 prosent av alle med nedsatt funksjonsevne i fattige land. Blant disse barna går bare 10 prosent på skole. MeD DItt bIDrAG vil flere funksjonshemmede barn i Nepal og Aserbajdsjan få oppleve omsorg og hjertevarme. Vær MeD å gi disse barna et verdig liv!

Gi med mobil: Send «Normisjon» til 2160 Du gir da en gave på kr 200,– Kampanjenr. 7001150 | www.normisjon.no

Kontonr.: 1503 02 13537

Gi med mobil: Send «Normisjon » til 2160 Du gir da en gav e på kr 200,– Foto: Jan Ivar Vik

FREDAGEN - fredag 6. desember 2013

19

• PORTRETTET 7 kjappe 1. Beskriv deg sjølv med fire ord. Eg er glad i menneske. 2. Kven fortener å bli lytta meir til i samfunnet vårt? Dei som forkynner Guds ord og talar rett og sant om Gud. 3. Når vart du skikkeleg sint sist? Oi, det hugsar eg ikkje. 4. Når skrur du av lyden på mobilen? I alle forsamlingar og når eg ikkje vil ha lyden inn i øyrene. Det kan vere på møte, i seremoniar eller i kvardagen når eg ikkje vil at lyden skal bli dominerande. 5. Gjev du pengar til tiggarar? Det hender eg snur når eg har gått forbi og går tilbake, men eg kan ikkje gje til alle. 6. Kva bil køyrer du og kva seier bilvalet om deg? Eg køyrer Mazda 6. Den er veldig god, men eg kan nesten køyre kva som bil helst, berre han går. 7. Kva er favoritthistoria din frå Bibelen? Mange. Eg er veldig fascinert av at Jesus metta 5000 i ørkenen. Når Jesus, som eigentleg er trøytt og sliten, ser mange folk, får han inderleg medkjensle med dei. Og han gjer noko med det.

20

GJENSYN: I 54 år har Haldis og Asle vore gifte. I sommar kunne Haldis ha mista ektemannen i brå sjukdom. – Vi visste at Asle gjekk frå liv

til liv viss han skulle dø. Vi skulle sjåast igjen, seier Haldis. FOTO: Astrid Dalehaug Norheim

FREDAGEN – fredag 6. desember 2013

Sommaren då alt snudde – Eit Guds under, seier diktaren Haldis Reigstad om den nye diktboka si. For i sommar råka sjukdomen brått og hardt. Astrid Dalehaug Norheim [email protected]

Planen var klar: I oktober i år skulle Haldis Reigstad gje ut den 19. boka si. Ho som har seld over 80 000 bøker skulle saman med ektemannen gje ut denne på eige forlag. Sonen Trond skulle stå for bileta. Då sommaren kom, hadde ho allereie plukka ut mange av dikta. Men så snudde alt. I juni begynte Asle å kjenne seg litt svimmel og rusken. Han kunne ikkje forstå at han som var i så god form skulle vere så kortpusta. Det kan jo ha med alderen å gjere, meinte Haldis og minna om at ingen av dei er unge lenger. Ho var glad for at han hadde bestilt ein kontrolltime hos lækjaren etter ein infeksjon tidlegare på året. At det var noko alvorleg som feila han, var ingen av dei urolege for. Uroa melde seg då fastlækjaren ringde og sa at Asle måtte møte på sjukehuset dagen etter. Blodprøvane var urovekkjande. Etter ei veke var han innlagt med diagnosen akutt blodkreft. Den planlagde diktboka vart lagt heilt til sides.

Situasjonen vart svært alvorleg for Asle, som aldri i sitt liv har vore på sjukehus før. No fekk han store dosar cellegift. Deretter råka infeksjon han. Dag etter dag inn sat Haldis ved sida hans. I ein periode var situasjonen så kritisk at ho sov med mobiltelefonen på nattbordet heime på Frekhaug. – Men eg har hatt ein ro. Vi har hatt enormt mange forbedarar og vi har hatt folk på døra med praktisk hjelp. Borna våre seier også at det har vore ein slik fred i huset medan han har vore sjuk. Haldis sit i sofaen i stova i som er full av kunst og familiebilete. Den lilla adventsduken er lagt på spisebordet, som ho er så glad i å samle born og barnebarn rundt. I vindauget står adventstaken. Asle er nettopp ferdig med å steike dei spesialtynne pannekakene sine og har no gått ned trappa til kjellaren for å pakke bøker. Dei har gjort avtale med Fagbokforlaget om å distribuere bøkene, men tek seg sjølv av dei som har bestilt direkte hos dei. Sjukdomen har ikkje sleppt taket. Måndag skal Asle inn att til ny cellegiftkur, men no er det for å vedlikehalde.

I sommar var Haldis like ved å miste

mannen ho har vore gift med i 54 år. Sidan dei var 16 år gamle har dei vore kjærastar. Når urolege tankar og bekymringar har rive i henne, har det vore Asle ho har lent seg til. Men så var det ektemannen som skulle stå på livets rand først. – Vi har gått gjennom livet hand i hand. Viss den eine skulle slite seg laus, er det kanskje slik det skulle vere. – Var du ikkje redd? – Jo, eg kjende urolege tankar. Midt i det hadde eg likevel ein grunnleggjande fred. Enten det gjekk til død eller liv var Asle trygg i Guds hand. Sjukdomen var lagt i Guds hand, og han veit kva han gjer. Vi bad inderleg om at vi skulle få fleire år og dagar då det var på det mest kritiske. Kvar einaste natt sov ho godt. Trass i at mobiltelefonen låg klar til å varsle om ho måtte kome på kort varsel. – Vi visste at Asle gjekk frå liv til liv viss han skulle dø. Vi skulle sjåast igjen. Guds lovnader held enten det går til liv eller død.

Haldis og Asle Reigstad ◗◗ Haldis Reigstad er trulig Noregs mestseljande, nolevende lyrikar. Dei enkle, kvardagslege, men innhaldsmetta og ofte Jesus-sentrerte tekstane har vore eit varemerke for Reigstad. ◗◗ Ho gjev no ut den 19. boka si. «I Guds tanke» vert gjeve ut på eige forlag. ◗◗ Dei har vore gifte i 54 år. Saman har dei fire born, elleve barneborn og eitt oldebarn. ◗◗ Bur på Frekhaug i Nordhordland. ◗◗ Begge er 74 år

Asle kjem opp frå kjellaren att og set seg

i ein djup stol. Han er framleis bleik og må unngå store folkemengder fordi han er lett mottakeleg for infeksjonar. Sjukdomen har gjeve han nye røynsler i hans 74-årige liv. – Når ein ligg og er så sjuk at ein verken kan be eller gjere noko anna, varmar det veldig med lysglimta eg fekk utanfrå. Det var kone og born ved sengekanten. Meldingar om folk som bad. Helsingar med bibelord. – På eit forunderleg vis var eg veldig trygg. Det er ikkje mi eiga forteneste. Det er gitt. Eit ord kom til meg kvar morgon – eller kor tid på døgnet eg trengte det. Markus 11.22. «Ha tru til Gud».

FREDAGEN - fredag 6. desember 2013

21

TERAPI: «No må me sjå å få boka ferdig», sa Asle då han kom heim frå sjukehus på seinsommaren. – Det var godt å kome heim og ha noko å hengje fingrane i. Det har vore terapi for meg, seier han. FOTO: Astrid Dalehaug Norheim

Han var inneforstått med at det kunne gå begge vegar. – Eg kunne bli redd. Eg kjende at eg ikkje makta noko. Men angsten sette seg ikkje fast. No opplever han at sjukdomen har ført han nærare Gud. – Det er ein tryggleik og bevissthet om at Gud er med. Ved sjukesenga snakka dei om at det kun-

ne vere slutten for Asle. Om at han kanskje skulle flytte. – Det var så mange som bad for dykk. Ville det vore eit nederlag dersom du hadde mista livet i sommar? – Slik har eg ikkje tenkt. Vi snakka om at uansett er vi kristne og har det beste i vente. Eg fryktar ikkje døden, men eg har så frykteleg lyst å leve. Eg vil følgje med barnebarna. Eg er ikkje klar for å flytte. Haldis kvilte tanken på at Asle gjekk til nytt liv heime hos Jesus viss det skulle ta slutt her. Samtidig tenkte ho også på dei praktiske tinga Asle brukar å ta seg av. Kor tomt huset ville bli utan mannen. – Ja, det er forståeleg, det, nikkar han frå hi sida av bordet. «Kvifor meg?» er det vanleg å spørje når sjukdomen råkar. «Kvifor ikkje meg?» spør Asle. – Kvifor ikkje meg når det er så mange andre som har forferdelege sjukdomar dei strir og kjempar med? seier han.

Det var gått 36 år sidan Haldis sat på ein

bibeltime under eit song- og musikkurs. Sommaren 1977 sat ho uroleg og hadde vanskeleg for å konsentrere seg om talen. Berre nokre veker før hadde lækjaren funne ein svulst i underlivet og celleforandringar. Truleg ikkje vondarta, sa lækjaren. Stort sett var firebornsmora trygg og ro-

22

FREDAGEN – fredag 6. desember 2013

leg, men under bibeltimen kjende ho uroa kome. «Eg er berre 38 år. Kanskje blir eg ikkje eldre», tenkte ho. I det fjerne høyrde ho ein tale om at Jesus alltid er med oss. Då slo det sterkt inn i henne: «Eg går tett ved sida si, Haldis. Ver ikkje redd, eg er med deg». Ho tok fram ein liten lapp og ein grøn penn og skreiv dei fire versa av «Tett ved sida mi går Jesus». Seinare er diktet tonesett og har blitt ein kristenslager, som også er oversett til fleire nordiske språk og hebraisk. Då sjukdomen råka i sommar, fann ikkje Haldis fram pennen. Hovudet har vore på ein anna kanal med konkrete oppgåver som skulle løysast. – Eg må berre vedgå at eg ikkje veit sikkert om det er nokon dikt i boka som er skriven i sjukdomsperioden. Alt med skriving var vekke for meg. – Men kanskje kjem det no etterpå, seier ho. Det er likevel eit dikt i boka som har tittelen  «Ha tru til Gud», bibelordet som vart mottoet for paret i sjukdomstida. – Eg skreiv vel det rett før Asle vart sjuk, minnest ho. På seinsommaren kom Asle heim frå sjukehus. «No må me sjå å få boka ferdig», sa den mangeårige læraren. – Det var godt å kome heime og ha noko å hengje fingrane i. Det har vore terapi for meg, seier han. – Var det ikkje heilt underordna å få boka ferdig i ein slik situasjon? – Det kan du seie, men vi hadde snakka om det lenge og hadde ein plan om å få boka ut før jul. Skal vi gje oss på det, då? Berre fordi eg var sjuk? Haldis humrar hjarteleg frå sofaen.

Enten det gjekk til død eller liv var Asle trygg i Guds hand. Haldis Reigstad

– Tanken min var klar, og det hjelpte meg å vere oppteken av anna enn sjukdom og død, seier han. Når Asle fekk krefter, styrke og vilje til å gjere ferdig boka, var ho også klar. – Det var noko som sa «ja» inni meg til at boka skulle kome no. Då trur eg ho har adressatar som treng desse enkle dikta. Dei hentar diktboka frå kjellaren. Haldis tek på seg brillene og les frå diktet «Ha tru til Gud». «Ditt ord er det einaste ordet
 som trøystar mot død og grav. Om sjukdomen herjar i blant oss, om vegen vert strevsam å gå. Ditt ord er det einaste ordet 
vi alltid kan lita på.» Når ho les eigne ord, blir ho i tvil.

– Dette må eg vel ha skrive etter sjukdomen? seier ho spørjande og ser bort på Asle. Han veit ikkje, men kan stadfeste at diktet overhovudet ikkje var i tankane hans då han var kritisk sjuk. Det var bibelordet, ikkje diktet, han klamra seg til. Haldis legg saman boka att. – Viss eg skreiv dette før sjukdomen, kan vi iallfall seier at Gud er ein strateg, seier ho. Asle leitar etter orda når han skal forklare kva som har skjedd med han. Han har opplevd Guds nærleik i sjukdommen, men framtida er ukjent. – Eg har fått ei utsetjing. Men kor mange dagar eller år eg får, veit eg ikkje. – Vi har lært oss å ta ein dag om gongen og gle oss over kvar dag, seier Haldis.

Vil du være med å lage jul for Olya? For 250 kr får en familie en stor pose mat, snop, frukt og gaver til alle barna.

Bli med på juleaksjonen!

Kontonummer: 3212 20 34037 For spørsmål, ta g jerne kontakt: [email protected] / 903 66 291

KPK-Ukraina, Postboks 211, 4352 Kleppe Bankkontonr.: 3212.20.34037 Org.nr.: 987 282 053 www.kpk-ukraina.com

Annonsen er sponset av SG-Armaturen, Lillesand FREDAGEN - fredag 6. desember 2013

23

• SNART SØNDAG

Angstens varme fors Slutter man å undertrykke angsten, vil en kunne høre Guds tale til tro, mente søren kiErkegaard. Eivind Algrøy [email protected]

Danmarks store filosof har 200-års-

jubileum i år. For teologen, psykologen og filosofen Søren Kierkegaard var menneskets egentlige oppgave å være en enfoldig kristen. Så vil noen innvende at Kierkegaards verker virker lite tilgjengelig for enfoldige mennesker, kristne eller ei. Men Kierkegaard-ekspert og sogneprest Anders Kingo nekter for at det er så vanskelig å forstå rikmannssønnen fra København. Hvis det er et problem, så ligger det hos oss. – Mens vår tid snakker psykologisk om mennesket, taler Kierkegaard i åndelig språkdrakt, sier Kingo, som har skrevet bøker og forsket på mannen som regnes som Nordens viktigste filosof.

I søndagens tekst dukker ordet

«angst» opp. Etter noen utfordrende ord beroliger Jesus disiplene. De skal ikke la hjertet bli grepet av angst. De skal i stedet tro på Gud, sier han. Kingo merker seg oversettelsen av det greske verbet «tarasså» til «å bli grepet av angst». «Å forferdes» ville han kalt det. Kierkegaard, som var opptatt av angst som fenomen, skjelnet mellom frykt og angst. Kingo forklarer at frykten alltid har en gjenstand. Altså, når man frykter noe – så er det nettopp noe som fryktes. Angsten derimot har ingen gjenstand. Angst, mente Kierkegaard, er angst for intet. Og den som kjenner angsten personlig eller gjennom andre, kan ikke annet enn å være enig med ham i at det er merkelig at intet kan fremkalle en så ubehagelig, ja, smertelig tilstand. – Stillhet, taushet og tomhet kan være angstfremkallende fordi de vitner om den intetheten som bor i et hvert menneske, forklarer Kingo.

24

FREDAGEN – fredag 6. desember 2013

«Intetheten som bor i et hvert menneske». Høytsvevende kanskje, men påstanden rammer jo oss alle nært. Ikke minst fordi rammen for å påstå dette er mennesket som prøver å leve livet uten Gud. Kierkegaard var nemlig opptatt med det gudløse menneskets situasjon i verden, og hvordan det på ulike vis forsøkte å leve livet uten Gud. Dypest sett var det bare to mulige veier for mennesket. Enten ut i angst eller ut i fortvilelse, sier Kingo. To av Kierkegaards verk er dedikert disse to fenomenene, nemlig «Begrepet Angst» og «Sygdommen til Døden». – Det ser ut til at angst er viktig for Kierkegaards syn på tro. Hvorfor det? – I «Begrepet Angst» har det avsluttende kapittelet tittelen «Angst som frelsende ved troen». I angstens stillhet, når menneskets angstfylte forsøk på å kvele angsten er brakt til taushet, kan mennesket nemlig høre Guds tale til tro, forteller Kingo. Det høres nesten ut som om tvilen er

en konstant størrelse som uansett finnes. Enten tviler tvilen på Gud, og da behersker angsten mennesket, eller så tviler den om alt som forhindrer gudstroen. Det kan være egen klokskap, hovmod eller viljen til å leve livet på egne betingelser. Og da, når tvilen tviler på dette, forvandles den i følge Kierkegaard til noe så uhørt som en frelsende tvil. – Noen mener Kierkegaard koblet tro og tanke fra hverandre med sitt trosbegrep. Var han antirasjonell? – Rasjonalitet kan aldri føre til tro. Men når troen er et menneskes enfoldige forutsetning, kan rasjonaliteten – men nettopp under den forutsetning – blomstre og utfolde seg. Det er jo det Kierkegaard selv praktiserer i hele sitt forfatterskap, sier Kingo. Kierkegaard var en slags profet for moderniteten. Ikke for moderniteten, men inn i den. – Jeg kjenner ingen moderne teolog som så dypt som ham har tenkt og forkynt kristendommen inn i moderniteten. Han ville forkynne det evig-

ÅNDELIG: – Når mennesket hadde omfavnet en enfoldig tro på Gud kunne dets ra

gyldige åndelige evangelium inn i den bevegelsen. Men ikke på modernitetens vilkår, presiserer han. Kierkegaard insisterte på at han først og fremst var en religiøs og kristelig forfatter. En udogmatisk sådan, presiserer Kingo. Han forstod ikke kristen tro som bestemte «kristelige» meninger om det ene og det andre. – Han var av ånd, ikke av mening. For ham var kristen tro i stedet en bestemt måte å være menneske på. Dypest sett er det kun to måter å leve livet på for Kierkegaard: Enten lever

jeg mitt liv på mine egne betingelser, eller så lever jeg livet på gudegitte betingelser. Om Kierkegaard skulle stukket hodet inn i vår tid, og lyttet til vår tale om mennesket ville han ikke ha blitt oppmuntret, ifølge Kingo. Selv om han var psykolog, en eminent sådan, men hans psykologi «stod i åndens tjeneste» som dansken uttrykker det. – Han ville sagt om vår tid at den er fattig, fordi den kun klarer å tale psykologisk om mennesket. For Kierkegaard var mennesket «et edelt og salig anliggende», og hans tale om det

svarer

TEKST La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg! 2 I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere? 3 Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er. 4 Og dit jeg går, vet dere veien.» 5 Tomas sier til ham: «Herre, vi vet ikke hvor du går. Hvordan kan vi da vite veien?» 6 Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. 7 Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.» 8 Da sier Filip: «Herre, vis oss Far, det er nok for oss.» 9 Jesus svarer: «Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge? Den som har sett meg, har sett Far. Hvordan kan du da si: ‘Vis oss Far’? 10 Tror du ikke at jeg er i Far og Far i meg? De ord jeg sier til dere, har jeg ikke fra meg selv: Far er i meg og gjør sine gjerninger. 11 Tro meg: Jeg er i Far og Far i meg. Om ikke for annet, så tro det for selve gjerningenes skyld. Joh 14,1-11

og TONE Lær meg å kjenne dine veie og gå dem trøstig skritt for skritt! Jeg vet at hva jeg fikk i eie, er borget gods, og alt er ditt. Men vil din sterke hånd meg lede, jeg aldri feil på målet ser, og for hvert håp som dør her nede, får jeg et håp i himlen mer.

asjonalitet blomstre fritt, sier Anders Kingo om filosofen hvis 200årsjubileum markeres i år. FOTO: Dansk Nasjonalbibliotek

å være mennesket var dypt åndelig. Vi er i ferd med å legge bak oss et

Kierkegaard-år, ettersom det er gått to hundre år siden landsfilosofen ble født inn i den hurtig voksende byen København. Jubileet har ikke gått upåaktet hen i Norge, eller andre deler av verden av verden for den saks skyld. Flere nyutgivelser av hans verk sørger for at det knapt kan finnes noe bedre tidspunkt for å bli nærmere kjent med forfatteren og tenkeren Kierkegaard. I tillegg har foredrag og diskusjoner satt hans

Han hadde åndens dype humor Anders Kingo

tanker på plakaten igjen. For en kjenner som Kingo har det danske jubileet vært en blandet affære. – En del av jubileumet har vært åndløst, overfladisk og spektakulært pjatt. Det gledelige og meget oppmuntrende har vært de utallige, folkelige arrangementene. Her har mennesker strømmet til for å høre Kierkegaards oppbyggelige og åndelige tale om eksistensen. – Hva er det folk flest har gått glipp av når det gjelder Kierkegaard? – At menneskets egentlige oppgave er å være en enfoldig kristen.

Lær meg å kjenne dine tanker og øves i å tenke dem! Og når i angst mitt hjerte banker, da må du kalle motet frem. Når jeg har tenkt meg trett til døden, så si hva du har tenkt, o Gud! Da kan jeg se at morgenrøden bak tvil og vånde veller ut. Men lær meg fremfor alt å kjenne din grenseløse kjærlighet, den som kan tusen stjerner tenne når lykkens sol for meg går ned. Den tørrer tåren som den skapte og leger såret som den slo. Dens vei går gjennom det vi tapte, den gir oss mere enn den tok. Tekst / melodi: Jakob Paulli / Norsk folketone (Åseral)

FREDAGEN - fredag 6. desember 2013

25

Thomas Wilhelmsen FOTO: Imikirken.no

Min Søndag Hva heter menigheten din? IMI Kirken i Stavanger Hvordan er møtestilen? Hands up eller hands down? Vi kjører freestyle. Bibelskolestudentene, stab med ektefeller, samt 20-30 kroppsbyggere opptar de første fire-fem radene. Familiemenneskene har man gjerne på høyre hånd, de single finner man på venstre hånd. Resten kjemper seg til plass - fortrinnsvis fra bakerst og fremover. Hva er det beste ved menigheten? Jeg elsker mangfoldet og rausheten. Vi har erfart at Gud har vært god mot oss, så det er naturlig for oss å ønske andre tilsvarende. Hvor aktiv er du som kirkegjenger? Galaktiv. Sangen du aller helst synger på gudstjenesten for tiden: Det må være «What does the Bible say» av Øistein Øvergaard og Kari Bjelland Vasshus. Drømmen er vel «You’ll never walk alone». Hva skulle du ønske menigheten din gjorde mer av? For å svare litt alvorlig til slutt: Jeg tror kirka har et samfunnspotensial som i dag begrenses av vår felles evne til å stå sammen som «familie». Hvis vi sammen klarer å imøtekomme Jesu ypperprestelige bønn i Johannes 17, så tror jeg at vi har en veldig spennende fremtid i møte - aller mest for dem som ikke har møtt Jesus enda.

26

FREDAGEN – fredag 6. desember 2013

I denne sure førjulsstrid Den ironiske adventskampanjen «Perfekt jul» er nye toner fra Kirken. Men er det sure klanger eller lystig harmoni? Eivind Algrøy [email protected]

Det er tirsdag 3. desember, og dagen

derpå for kommunikasjonsdirektør Trude Evenshaug i Kirkerådet. Mandagen begynte klokken fem om morgenen, for å nå frem til NRKs morgensendinger. Dagen ble også avsluttet i NRKs studio, og ikke før klokken ni om kvelden kunne den erfarne mediekvinnen puste ut i eget hjem. Første søndag i advent ble adventskalenderen perfektjul.no rullet ut. Noen reaksjoner på det ironiske skråblikket på julejaget var Evenshaug forberedt på. Som hun sier, «bare likegyldige kampanjer mottar ingen reaksjoner». Men trøkket fra sosiale medier ble langt større enn forventet. Flere medier fulgte opp med kritiske saker der kirkelig ansatte ønsket kampanjen nedenom og hjem. «Misforstått ironi», «tragisk», «humor for fiffen» var noen av de lite flatterende kommentarene som vanket for stuntet.

Stridens eple er altså en nettbasert ad-

ventskalender. Ikke noe oppsiktsvekkende i seg selv, mange idealistiske organisasjoner har gjort det samme. Det som er annerledes er innholdet i lukene. Kirken har valgt det krevende virkemiddelet ironi, og det om et så alvorlig budskap som feiringen av Jesu fødsel. Særlig på Twitter og

Facebook har de kritiske kommentarene haglet, blant annet står en annonse for kirkelig sjelesorg ved siden av en ironisk artikkel om hva en skal bruke au-pairer til i julen. Reaksjonene gikk helt til topps i Den norske kirke da Hamar-biskop Solveig Fiske sammen med sin stab skrev til Kirkerådet og bad om at adventskalenderen måtte bli lagt ned. – Kritikken fra en del ansatte har vært kraftigere enn forventet, forteller Trude Evenshaug. Annonsen for sjelesorg har hun fjernet, men så mange større endringer tror hun ikke det blir. – Vi tror imidlertid dette kan bidra til konstruktive samtaler også innad i Kirken. Det er kloke folk som har sagt at dette er en for krevende form, så vi lytter til det. Denne dagen har hun hatt litt mer hvilepuls, og den mest intense medieinteressen har lagt seg. Evenshaug karakteriserer den brå starten på adventstiden som «interessant». Hun er fornøyd med at det har blitt en del oppmerksomhet på kampanjen, som er laget i samarbeid med rådgivere i Burston Marsteller. – Jeg legger også merke til at det er mange som følger med på Facebook og på nettsiden. Det har da også vært noen positive tilbakemeldinger. Biskop Atle Sommerfeldt

KREVENDE: Tross negativ omtale håper inform Simone Voigt, Yaymicro

i Borg er blant dem som har vært mer positiv til å gi kampanjen tid, selv om han også presiserer at blandingen av ironi og alvor er vanskelig å håndtere. Når Vårt Land-redaktør Trygve Jordheim går ut på Facebook og spør om ingen liker ironien til Perfektjul.no, er det mange som sier at jo, det gjør de. – Det har vært mange positive, både kirkeansatte og andre. – Hva sier de? – De er glade for at Kirken klarer å gjøre seg relevant med samtale om jul i adventstiden. Plutselig var advent og kirke i alle medier, sier Evenshaug før hun legger til: – Vi lytter jo. Det er ikke uviktig det som kommer. Men det har vært påtakelig mange kirkeansatte, og ikke så mange andre. – Mener du at man er bekymret på andres vegne? – Jeg legger merke til at man hevder at andre vil føle seg støtt og dårlig behandlet. Jeg ser ikke bort fra at det kan skje også. Men det er forsvinnende lite vi hører om det direkte fra folk som har blitt såret.

VI BER SAMMEN

«Herre, vend oss igjen til deg, så vi kan komme tilbake! Forny våre dager, så de blir som før i tiden!» Klag. 5,21. Vil du be denne bønnen for vår tid slik profeten Jeremias ba den for sin tid? Gud talte til profeten og profeten talte til nasjonen. Gud har også noen i dag som han taler sitt budskap til og gjennom. Er du en av dem? Gud leter etter mennesker som er villige til å hengi seg til ham ved å fordype seg i Guds ord og bønn. Ikke alle forbedere er forkynnere, men alle forkynnere trenger forbedere som bærer dem på bønnens armer. Det ser vi løfter om og resultater av i Bibelen. Mange kan vitne om styrken fra andres daglige forbønner. Noen får en akutt tilskyndelse om å be for en person uten å vite hvorfor, men for den trengende ble et lys tent i mørket, håpløsheten ble til håp og umuligheten til muligheter. Takk for:

Unge kristne som vil ha skoleandakter – som ikke skammer seg over Jesus og korset. Juleavslutninger og julemesser der mennesker hører om Jesus.

masjonsdirektør Trude Evenshaug i Kirkerådet at nettstedet Perfektjul.no kan spore til samtaler om jul og forbrukskultur. FOTO:

KREVENDE: Tross negativ omtale håper informasjonsdirektør Trude Evenshaug i Kirkerådet at nettstedet Perfektjul.no kan spore til samtaler om jul og forbrukskultur. FOTO: Kirken.no

Adventskalenderen var ikke i utgangspunktet ment å være ironisk, det kom til etter hvert. Meningen var en morsom kalender som kunne vekke nysgjerrighet. Slike litt overraskende nettkampanjer for å skape en «snakkis» er en nokså ny trend, som har vist seg svært effektiv. En snakkis ble det definitivt, enten en mener det er konstruktivt eller ikke. – Hva ville dere med kampanjen? – Det er jo en kommentar til rosabloggere og sånn DU-journalistikk. De setter gjerne opp idealer som kan være vanskelig å leve opp til. Den brokete starten er nå overstått, og Evenshaug håper at kalenderen heretter kan spore mer til samtale om jul og materialisme enn sjangerblanding og ironi på internett. Med et smil om munnen selvsagt. – Det hadde vært fint om noe av innholdet og det som kan tenkes å være utfordrende blir delt fremover. Hvis man kan smile, le og reflektere samtidig som det gjør inntrykk, da er vi fornøyd. Hun håper at kirkelig ansatte kan bruke mediefokuset som en anledning til å dele budskapet.

Som kommunikasjonsdirektør leder

Evenshaug og hennes stab Kirken i en tid med raske endringer i kommunikasjonen. Mens en kirkelig informasjonsleder tidligere kunne nøye seg med å kommunisere ut, er arbeidsredskapene til Evenshaug blant annet Kirkens egen twitterkonto. Hun legger ikke skjul på at det kan være utfordrende å skulle være «Kirken på internett». At det er utfordrende har de siste dagene vist så alt for tydelig. – Hva er egentlig Kirkens mål ved å være på internett? – Det må jo være det samme som Kirkens oppdrag, å være til stede der menneskene er. Blant folk og av folk, det må jo også gjelde i sosiale medier som er en egen form for offentlighet. – Er det vanskelig å nå ut? – Det kristne budskapet står seg godt i all sin enkelhet. Men det er likevel ikke alltid man kan presentere det rett ut. Folk oppdager det ikke. Først må en etablere en samtalesituasjon, og da kan provokasjon være et virkemiddel, sier informasjonsdirektøren i Kirkerådet.

De som på ulike måter formidler julens budskap. Det nye testamentet til to språk i Bhutan. Be for de få kristne i landet. Be for:

Enhet og fellesskap blant kristne – i åpne og trygge relasjoner. Kristne som føler seg truet til å forlate Midt - Østen. NRK-styret - at de gjør et godt arbeid med språket i kanalen. Politiet – at de finner den beste løsningen for et tryggere samfunn. Joshua French – engelske myndigheter er nå tilkoblet saken. Bønnespalten presenteres i samarbeid med Jan Berg i Bønnetjenesten for Norge.

FREDAGEN - fredag 6. desember 2013

27

Omsorg Rehabilitering Utdanning

- Jeg vokste opp på Oslos østkant. Allerede som veldig ung, ble jeg medlem av et belastet gjengmiljø i Oslo. Noe av det siste jeg foretok meg som kriminell før jeg kom til Evangeliesenteret, var å rane en bank. Men jeg kom inn på Evangeliesenteret. Der �ikk jeg møte Jesus og ble frelst. Nå har jeg to år bak meg på Evangeliesenterets bibelskole. I tillegg har jeg gått to og et halvt år på tømrerlinjen på Evangeliesenterets videregående skole på Østerbo. I dag har jeg fått meg leilighet i Halden, og jobb har jeg også. Mål nummer en er å bli ferdig med læretiden, og mål nummer to er å få svennebrev. Da kan jeg starte eget �irma. Nå har jeg det bra, men med helt andre utfordringer enn før. Nå bygger jeg på sanne verdier – Guds Ord.

Ennå er det håp Evangeliesenteret vil hjelpe så mange som mulig. Vi er takknemlige for en gave fra deg til dette arbeidet, og setter stor pris på din støtte. Sammen kan vi redde liv. Følg oss på:

Gi din gave på konto: 9791 10 92100 E-post: [email protected] - Tlf: 21 00 49 00 - www.evangeliesenteret.no

28

FREDAGEN – fredag 6. desember 2013

Prekentekst: Johs 14:1-4 Lesetekster: Salme 33:18-22 og Hebr 6:13-19a 2. søndag i adventstiden den 8. desember 2013

• PREKENHÅNDBOKA

Jesu løfte om evige boliger På andre søndag i adventstiden har vi i år fått fire små vers som er klippet fra en påsketid-tekst. Andre søndag i adventstiden har tradisjonelt hatt fokus på endetiden. Men de som har gitt oss de nye tekstrekkene, ser for seg at vi bør gjøre en viss forskjell mellom advarende endetidstekster og mer trøsterike endetidstekster. Og på andre søndag i adventstiden er det håpet, den trøsterike endetidstonearten, som skal prege dagen, skriver Harald Kaasa Hammer i et informativt oversiktsverk om de nye kirkeårstekstene (se «La tekstene tale», s12ff). I Johannesevangeliet er det vanlig å tenke at det begynner et nytt stort hovedavsnitt i og med beretningen om fotvaskingen i Joh 13:1ff. Etter fotvaskingen gir Jesus disiplene et knippe foruroligende utsagn: En av disiplene skulle forråde Jesus (Joh 13:21-30), Jesus selv skulle forlate disiplene (Joh 13:31-35), og Peter skulle neste morgen fornekte Jesus tre ganger (Joh 13:36-38). Ikke rart, derfor, at atmosfæren ved måltidsbordet akkurat da må ha vært preget av rystet forskrekkelse. Og det er denne forskrekkelsen Jesus taler beroligende til idet vår tekst begynner, sitat:

1 La ikke hjertet deres forferdes! Tro på Gud, og tro på meg! De tre greske verbene i dette versets grunntekst står alle i bydeform. Jesus svarer på forskrekket uro med tre uttrykkelige bud. Det første verbet, «tarássoo», betyr «sette i bevegelse», «få til å riste», «få til å skjelve». Og siden det er hjertet som skjelver, er det ingen tvil om at det er sinnsstemninger av angst og uro dette budet handler om. Jesus bud til de elleve (og til oss) er at vi IKKE skal la angst, uro, bekymring og forskrekkelse få overtaket. Som motsetning til å ha et forferdet hjerte stiller Jesus opp to ting: Å tro på Gud Fader. Og å på Jesus. Dette dobODD SVERRE HOVE tro beltbudet svarer i sak til PREST og JOURNALIST første og andre trosartik-

BOLIG: Jesus bruker antageligvis bildet av et stort jordisk fyrstehus som bilde - metafor – og innbyr oss så til å tenke at Gud Fader har et hus som langt overgår alle jordiske fyrste-palasser. FOTO: Scandinavian Stockphoto

kel. Derfor lærer vi her å tenke at det ikke fins noen bedre motgift mot fremtidsuro og endetidsangst enn nettopp troens artikler. For når vi sier «jeg tror», da sier vi samtidig: «jeg har tillit til», «jeg liter trygt og fast på». Til de elleve historiske disiplene sier Jesus at de nok kan føle seg urolig over Jesu forutsigelser i kap 13. Men troende disippelhjerters fundamentale tillit til Jesus bør likevel vinne et solid overtak over all fremtidsuro. Og til oss senere disipler sier teksten at vi heller ikke må la endetidens dramaer skremme oss. I stedet bør vi fastholde trosbekjennelsen til Den treenige Gud. For han er all vår tillit verdig. Jesu berømte ord om de mange rommene i Gud Faders hus følger så som begrunnelse for det som er sagt i v 1, sitat: 2 I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. Vers 2 lærer oss å ha i tankene en størrelse som heter «Faderens hus». Jesus bruker sikkert bildet av et stort jordisk fyrstehus som bilde-metafor – og innbyr oss så til å tenke at Gud Fader har et hus som

langt overgår alle jordiske fyrstepalasser. Det er antagelig ikke noe poeng i teksten å tolke de to metaforene «Faderens hus» og «mange rom» svært detaljert. Det greske ordet «monée» («rom») er en sjeldenhet i Bibelen. Det kan bety «bolig», «værested», «tilholdssted», «hjemsted» etc. Først og fremst skal Jesu forsikring gi oss et betryggende generelt inntrykk av rikelig med plass til alle disipler i Gud Faders endetidshus. Og bibellesere flest er sikkert vant til å tenke på den nye himmelen og den nye jorden som den realiteten som v 2a peker fremover mot (se Åpb 21:1). Dette må derfor være denne adventsøndagens første endetids-budskap: Løftet om de mange rommene i Gud Faders umiddelbare nærhet. I v 2b fins det to mulige oversettelser: Halvverset kan enten ha konstaterende form og to setningsperioder, slik som i NB-teksten ovenfor. Eller det kan utgjøre én lang og betinget spørresetning slik som i BS2011: «Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere?» Forskjellen beror på det lille ordet «at» (gr: «hoti»). Det står midt i setningen i BS2011. Men det

mangler i den grunnteksten NBoversettelsen følger. I håndskriftene mangler ordet i papyrusfragment p66 og i alle Flertallstekstens tekstvitner. Men det fins i en senere korrekturform av p66 og i noen av de eldste codex-ene. Personlig tenker jeg at de avskriverne som føyde til ordet «at», bare oppfattet det som et slags betydningsløst kolon («hoti recitativum») og at det derfor neppe var med i urteksten. (For den motsatte forklaringsteorien, se Bruce M. Metzger: «A Textual Commentary…»). At Jesus går bort for å «gjøre i stand» alle rommene, betyr at Jesus skal lide og dø stedfortredende på alle troendes vegne. For det fører til at vi ved troen får adgang til de mange rommene i Faderens enorme hus. Så kommer vår teksts andre endetidsbudskap: Løftet om Jesu gjenkomst og hjemhenting av alle disipler. Sitat: 3 Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er. 4 Og dit jeg går, vet dere veien. Den greske konjunksjonen i v 3 kan bety enten «hvis» eller «når», og det siste er nok det mest sannsynlige. Men hvilket komme av Jesus er det hovedsetningen i v 3 taler om? – Enten (a) Jesu retur til disiplene straks etter oppstandelsen, eller (b) Jesu komme i og med Den Hellige Ånd på pinsedag, eller (c) Jesu komme til den enkelte disippel i dødens stund, eller (d) Jesu gjenkomst på Herrens endetidsdag. Det sistnevnte (d) er det absolutt mest sannsynlige svaret. For det er da Jesus kommer til å oppfylle hjemhentingsløftet til alle disipler (gr: «para-lambánoo» = «ta med seg»). Og veien dit (som v 4 påbegynner et avsnitt om) er trosbekjennelsesveien: Troen på at Jesus på korset har vunnet oss adgang til Faderens evige boliger, og at Ånden på Jesu vegne vil bære oss dit når vi i tro og dåpspakt har fullført løpet her i tiden.

FREDAGEN - fredag 6. desember 2013

29

ImF Media

A L U J

2 0

1

3

1

– Et spennende julehefte for deg mellom 4 og 12 år Gode historier Reportasjer Hobbyaktiviteter Julenøtter Innsendingsoppgaver Vil du kjøpe og/eller selge Barnehelg? Her kan du tjene penger til årets julegaver: 5-19 blader kr 9,-/blad (20 %) 20-49 blader kr 11,25,-/blad (25 %) over 50 stk kr 13,50,-/blad (30 %) Kontakt Indremisjonsforbundet på tlf. 56 31 42 40 eller på e-post: [email protected]

kr 45,- pr. blad 30

FREDAGEN – fredag 6. desember 2013

RIBBE: Marinert i appelinjuice, hvitløk, sennep og ingefær er det lite som minner om juleribbe. Server gjerne med kokt ris og en syrlig salat.

• FREDAGENS RETT

LANGSOM MAT I EN HEKTISK TID Det er ikke spesielt hyggelig å konstatere det, men adventstiden er etter hvert blitt synonym med ribbekrig mellom de store matvarekjedene. De vil ha oss til å spise så mye av julekjøttet som mulig, lenge før jul. Det er neppe i tråd med matrådene fra myndighetene om å spise mer hvitt kjøtt og fisk. Dessuten er det jo litt underlig at vi skal pådyttes ribbe på billigsalg når vi allerede tidlig i september kunne lese om at kjøttbransjen bekymret seg over et mulig ribbe-underskudd i forbindelse med årets høytid. I fjor måtte vi importere 180 tonn for å dekke behovet. Men når situasjonen en gang er som den er, så prøver vi å forholde oss til den. Ribbe er en ypperlig råvare og når en av kollegaene påstår at noe av det beste svinekjøttet han har spist ble servert i Kina, med appelsinsmak, så kunne vi ikke la være å ta enda en utfordring med å lage ribbe uten tradisjonell julesmak.

Øst og vest Det skal innrømmes at jeg har liten erfaring med å kombinere appelsin og svin. Men etter intense studier, gjennomgang av en haug med oppskrifter samt litt privat testing, så har jeg kommet fram til en løsning som jeg synes fungerer. Appelsinglasert svinekjøtt representerer et møte mellom øst og vest der kinesisk mattradisjon møter grillingen i de amerikanske

sydstatene. Og dette er matlaging som tar tid. Her får vi mulighet til å vente og glede oss i advent. Denne retten trenger rett og slett tid fordi ribbes skal marineres i minst åtte timer, gjerne natten over, før den stekes. Og stekes den i lang tid på middels varme, tar det også tid, for eksempel 150 grader i tre timer. Men til gjengjeld blir den veldig mør og saftig. Det går faktisk an å steke den i 10 timer på 80 grader, men da må det planlegging til.

Slik gjør du: Skjær ribba fri for bein og brusk. Det letter både marineringen og oppskjæringen etter steking. Bland sammen alle ingrediensene til marinaden. Bruker du vanlig honning må du gjerne smelte den i appelsinjuicen før du blander alt sammen. Marinér i minst åtte timer, i en ildfast form som sørger for at alt kjøttet får god kontakt med sausen, eller i en dobbel plastpose. Før steking tar du ut marinaden og har litt matolje i formen. Under steking kan du pensle med marinaden. Men husk at marinader med mye søtt fort blir brent hvis temperaturen er høy. Jeg har kommet til at svinekjøtt med tilsatt sødme trenger både litt bitterhet og syrlighet. Derfor har jeg satt sammen salaten og bruker en vinaigrette-dressing. Server gjerne med kokt ris. Velbekomme!

APPELSINMARINERT RIBBE

DOMMEN:

Et erfarent panel uttaler: «Meget godt», «Ribbe helt uten juleassosiasjoner», «Saftig og mørt», «Utmerket råvare til mye mer enn sprø svor».

Nok til 4: Ca. 2 kg tynnribbe med ben 2 ts raspet fersk ingefær 2 ss soyasaus 1 ss dijon-sennep e.l. 2 dl appelsinjuice 2 hvitløksfedd, knust 2 ss flytende honning Olje Salt og svart pepper SALAT: 4 stilker vårløk 1/2 liten rødløk 1 hjertesalat/endivesalat 4 tomater 1-2 poser sukkererter 1 gul paprika Vinaigrette

DAGEN

FREDAGEN - fredag 6. desember 2013

31

KUNNGJØRING

STILLING LEDIG

KUNNGJØRING

Ny video fra Kongeparken Amfi DVD

Flotte 21/22 julegaver! nr

Bestilles hos Evangelisten tlf.

38 02 63 57

eller

Ta kontakt med oss for gode tilbud på:

[email protected]

+ porto

450,

477 73 775 • [email protected]

KRISTNE MØTER

Bestill også dobbel-DVD'ene fra Kongeparken 400, nr.17/18 og Skjærgårdshallen nr.19/20 450, 2011

www.evangeliskesangerisor.no BEGRAVELSESBYRÅ

Åsane Begravelsesbyrå AS v/Johannes Blom

Vi står til teneste med alt vedr. gravferd Tertnesvegen 99, 5114 TERTNES, Døgnvakt tlf.: 5518 9000

Begravelsesbyrået for byen og distriktet

[email protected] © ØK Media 2013

Pris kr:

STILLING LEDIG

TESTAMENTARISK

w w w. s o l s t r a n d s . n o

Vår erfaring – din trygghet

kr. 100,-

Gudstjenester 8. des. kl 11.00

BERGEN: Gimle, Kong Oscarsgt. 18. Preken: Kap. Finn Indrebø. Nattv. Offer. PORSGRUNN: Misjonssalen, Olavsgt 12: Einar S. Bryn

——————————Annonseinfo: STRANDEBARM: —————— Gravdal bedehus MELDING v/ Per Kørner 120511 Annonsenr: —————————— Hjertelig takk for FREDRIKSTAD: testamentariske gaver og Samme ann. som tidl Kundeid:10042 minnegaver, som bidrar til Karmel bedehus, Freskoå redde og beskytte Kunde:Kirkens 315,-/pr. uke.liv. veien 7. Ludvig Nessa Kirkens Nødhjelp Nødhjelp Se oss på nett-TV: abort.no Tlf. 22 09 27 00 www.kirkensnodhjelp.no Kjøper:Siv Holthe Vil du støtte vårt kall? Giverkonto: 3569.31.06360 Krogh TIL LEIE Første_innrykk:05.04.13 Siste_innNy to-roms i 3.etg på Forus til leie. 9900, rykk:27.12.13

per måned. Tlf 98820139 55 55 16 16 (hele døgnet)

DEN NORSKE KIRKE I EKSIL

Kjøp antologien på kirken.no/ materiell

«Aldersgruppen 18-30 skal erfare at kirken er relevant, livsnær og tilgjengelig gjennom relasjonsbygging, gode fellesskap og ord og sakrament». FRA VISJONSDOKUMENTET FOR DEN NORSKE KIRKE

På hvilken måte utfordrer det kirken? I antologien får du fagartikler, reportasjer, samtaletema og tips om å være kirke for og med unge voksne.

kirke18-30.no

Messiaskirken Gudstjenester hver uke

KRISTNE MØTER

ULSET

MISJONSSENTER

Møte

søn. 8. des. kl. 19.00. Leif Nesheim taler og synger. Alle velkommen!

• Oslo - søn. 8. des kl. 11.00 Nattvgudtj. v/Torkild Masvie Linstowsgt 3. Høgsk i Staff.gt. • Bergen - søn. 8. des kl. 11.00 Gudstj. videopreken T. Masvie Kalfarveien 8. Lagshuset • Volda - ons. 11. des kl. 19.30 Nattvgudtj. v/Torkild Masvie Paviljong A, Høgskulen

www.messiaskirken.no Den Lutherske Kirke i Norge

ULSET MISJONSSENTER

JULEBASAR

Lørdag 7. desember kl. 16.00 (4) Andakt: Rose Mari Gripsgaard. Bevertning • Loddsalg • Trekning Hjertelig velkommen! KUNNGJØRING Tlf. 56 35 09 10. Vakttelefon/ 56 35 16 61 kontor.

www.nla.no

Ny bok fra Evangelistens forlag

Biografien om Konrad Landro

”Med trekkspill og Bibel” Pris kr. 198,-

Ta utdanning mens du jobber. Tlf 55 13 15 00 - www.dbeg.no Begravelsesbyråkjeden Jølstad

32

FREDAGEN – fredag 6. desember 2013

Sjekk våre tilbud om deltidsog videreutdanninger.

Bladet Evangelisten - tlf 38 02 63 57

www.evangelisten.no

. . . t a u V i s st e d

entitet? ed skjult id sten er lidende ofre m r e v le r e tø e jød bere i Mid t av norsk ster? fattige ara g ...flertalle o e r til terrori e rg o m N m i u s rn e a g b store pen olitikk? ...jødiske fjernsyn? idtøsten-p lige utbetalinger av M k rs m arabisk o o n ttelse? n n d for e je g n å a d t med utsle agan e ierer m p u s n tr ro a p n rt k a fi s e lb ...Norg antisemitti er umidde r sikre nansierer rden som e v i t e d er innenfo n o ...Norge fi b la a n te s e e in n det e Norges? ed med s ...Israel er ksistere i fr tig den samme som e å l ti tt ...Israels re te grenser er nøyak n og anerkje

SENTER MOT ANTISEMITTISME

Bli med i Sm S m A-nettverket og S k A p en endring Jødehatet er en av de eldste formene for diskriminering og umenneskeliggjøring av et helt folk. Mange tror at Holocaust med dets grusomheter gjorde slutt på denne form for primitivt hat. Men ny oppblomstring av jødehat i Vesten er et godt dokumentert problem som vi ikke lenger kan overse.

Har vI lært Noe av HIstorIeN?

Jødehatet og propagandaen mot jødenes hjemland får stadig mer infame og psykologisk sofistikerte uttrykk slik at folk flest ikke alltid klarer å skille dette fra vanlig politisk debatt. Derfor er det viktig at du slutter deg til SMAs informasjonsnettverk og støtter senterets opplysningsarbeid slik at det norske folk får en motvekt til usannheten og selv han gjøre seg opp sine meninger. Det er dokumentert av Holocaustsenteret at 38 % av befolkningen er blitt bærere av antisemittiske meninger. SMA bidrar til å hindre denne utviklingen.

abonnér på sMas ukentlige informasjon via e-post og kvartalsbladet sMa-info • Du får ukentlige kommentarartikler som kan hjelpe deg til bedre å forstå den ensidige og usanne mediedekningen av Israel, noe du eventuelt selv kan bruke både til å skrive i aviser, delta i diskusjoner eller i undervisning.

sMa-info gir deg innsikt i noe som er viktig for deg Bli med i fellesskapet rundt SMA, abonner på SMA-info og hold deg orientert. Årsabonnementet på SMA-info koster bare kr 300,-

ta kontakt med senter mot antisemittisme (sMa) Øvre Ullern terrasse 51, 0380 Oslo Telefon: 21 94 00 00/92 29 30 36 E-post: [email protected] Internett: www.antisemittisme.no

Org.nr.: 984 595 948 Bankgiro: 6242.10.60644

• SMA-info kommer ut fire ganger årlig og er landets mest aktuelle og innholdsrike undergrunnsblad. SMA-info formidler fakta som de statsstøttede mediene fortier. • SMA-info gir deg informasjon du trenger for å forsvare Israel og jødene mot diskriminering, antisemittisme, politisk bakvaskelse, delegitimering, trusler og eksistensiell undergravning.

Bli sMa-partner og vær med på å: • supplere medienes ensidig negative nyhetsbilde om jødene og Israel med fakta. • forebygge antisemittisme og trakassering av jødiske barn i det norske skolesystemet. • hjelpe flere norske jøder til å våge å stå frem med sin egen identitet slik andre folkegrupper i landet gjør uten å være redde for angrep.

• Du trenger slik informasjon for å kunne forsvare også deg selv, din kultur og ditt fedreland mot undergravende påvirkning.

FREDAGEN - fredag 6. desember 2013

33

34

DEBATT

DAGEN - fredag 6. desember 2013 Debattredaktør :

Tarjei Gilje

E-post:

[email protected]

Desember er noe mer så godt! Også andre bevegelser har engasjert seg i kampen mot «juleuvesenet». Og det er bra at folk engasjerer seg og protesterer mot den overdrevne feiringen som for mange strekker seg over to måneder. Det burde etter manges mening også den offisielle kirke i større grad gjøre. Det må da være et problem for kirken at julens budskap blir vannet ut og julen minner mer om et midtvintersblot enn en kristen høytid. Siden barnet står sentralt i den kristne feiringen av julen, må kirken stå på de svakes side og si i fra. Det er ikke nok at julenissen kommer med gaver til de trengende.

Barnets høytid Knut Sand Bakken ordinert prest, Oslo

I Russland ønsker de hverandre god jul med hilsenen «Til lykke med fødselen». Dette er en hilsen som går rett inn i julens budskap hvor barnet er i sentrum. Når jeg møter det ubeskyttede, nyfødte barnet, er det noe som skjer med meg. Barnet smelter mitt harde, tilfrosne hjerte. Jeg åpner opp stengte rom i mitt hus og viser sider jeg ikke visste at jeg hadde. I den russiske hilsen vises det til et spesielt barn, barnet fra Betlehem. For russerne vil gjennom sin hilsen få frem at den som tror på dette barnet har en fremtid, hvordan enn livet vil bli.

Men selv omdesember er full av motsetninger, åpner advent og julehøytiden opp. For desember rører ved noe av det dypeste i oss og lar på mange måter jul være jul. Vi får kontakt med det religiøse som resten av året ligger gjemt bak låste dører. Det er viktig å gi plass til alt desember rommer, glede og forventning, jubel og glede, men også anger og sorg. For vi er sammensatte mennesker som lever sammensatte liv. Men de gamle, norske folketradisjoner og den kristne høytiden i desember viser jo nettopp motsetningene og mangfoldet vi må leve med, også i årets siste måned!

Om vi sliter her i livet eller lykkes, kommer julen med sitt budskap til oss. Økonomiske, sosiale eller moralske skillelinjer har ingen betydning. Det som betyr noe er barnet. Derfor er det julen har blitt barnets høytid. Men det er noe mer. I dags- og ukepressen kommer det frem at folk er glad i julen. Men jul er så mangt. Det er travle desemberdager, julebord (for de som har råd til det) og julehandel som handelsnæringen er helt avhengig av. Men desember er noe mer enn dansen rundt gullkalven. Folk betaler gjerne et par hundre kroner for å gå på advents- og julekonsert. Artistene fyller kirkene og tilhørerne får høre om Josef, Maria og det lille barnet i krybben. Mange synger til og med de gamle, kjære julesangene. For desember gjør noe med oss. Vi minnes barndommens jul, tradisjonene og alle forventningene. Og når vi i forbindelse med høytiden blir spurt om hva som betyr mest for oss, blir vi ofte litt forlegne. Vi vet ikke riktig hva vi skal svare. Alt vi har nevnt er av betydning og er vevd sammen i vår jul. Derfor ønsker vi ikke noe

HØYTID: De gamle, norske folketradisjoner og den kristne høytiden i desember viser jo nettopp motsetningene og mangfoldet vi må leve med, også i årets siste måned, skriver Knut Sand Bakken. illustrasjonsfoto: heiko junge, ntb scanpix

svar. Vi vil at jul skal være jul, men legger forskjellig innhold i feiringen. Desember rører ved noe av det dypeste i oss. Vi får kontakt med det religiøse som resten av året ligger gjemt bak låste dører hos oss. Og denne delen av livet er noe vi sjelden snakker med andre

om, selv om det i de senere årene for enkelte kjendiser har blitt nærmest obligatorisk å fortelle om den religiøse dimensjon i livet. Det er også i år kommet frem at kirken har mistet taket på julen. Handelsstanden har overtatt. Allerede i oktober havner kataloger

med de gode tilbud i postkassen. Og når kirkeklokkene ringer julen inn, orker vi ikke mer. Vi har spist og drukket nok! På denne bakgrunn er det ikke så merkelig at det fra kirkelig hold blir forslått kirkens julefeiring til en gang i januar. Så kan de som ikke lar jul være jul ha det

En bekjent sa til meg i januar at han hadde hatt en fin jul. Han hadde klart å slappe av og samle krefter, ja, han hadde latt jul være jul! Andre lar jul være jul på sin måte. Det er derfor viktig ikke å gi noen fasitsvar på hva som er den riktige måten å feire jul på. For da blir vi fort moraliserende. Og dårlig samvittighet har vi nok av ellers. Kirken må gi oss lov til å være desemberreligiøse. Det må være lov til å snakke om lengsler og håp. Og fordi Gud kommer til oss som et hjelpeløst barn, kan vi midt i vår verdslighet si: «Til lykke med fødselen!»

Et veikart for fred? Aksept Roald Øye Kristiansand

Det messianske tidsskriftet «Israel today» kom 21.11. 2013 med en gladmelding om at messianske jøder i Israel nå synes å møte økende aksept blant vanlige israelere og landets politiske lederskap. Ortodokse jøder fortsetter riktignok å tale sterkt mot messianske jøder, slik alle jøder forståelig nok lenge har gjort på grunn av dårlig erfaring med de som kaller seg kristne.

En bred opinion i Israel har hittil vært motstandere av frivillig verneplikt for Palestina-arabere i det israelske forsvaret (IDF). Nå har det kommet tegn på en endring i denne negative holdningen. Ved det siste israelske lokalvalget tidligere i år deltok et nytt politisk parti, Bnei Brit Ha Hadasha (Sønner av Det Nye Testamentet). En kristen araber i Israel, Bashara Shlayan fra Nasaret, hadde startet et pro-Israel arabisk/kristent parti, som han ønsket skulle være en stemme for kristne arabere som støtter Israels rett til å eksistere som en jødisk stat. Det har programfestet at israelske

arabere må få anledning til å tjenestegjøre i det israelske forsvaret. Implisitt i forslaget ligger et ønske hos kristne israelske arabere om å bli akseptert som en legitim del av det israelske folk, med samme forpliktelser og rettigheter som eiendomsfolket. Mange av disse Palestina-araberne har bodd side om side med jøder gjennom generasjoner, og regner Israel som jødenes rettmessige hjemland, både av legale og religiøse grunner. Stifteren av det nye partiet ser med uro på det som skjer mot kristne i Irak, Libanon, Egypt og Syria, og erkjenner at staten Israel i dag er det eneste

sikre sted så vel for kristne som for muslimer i Midtøsten. Utenfra synes denne utviklingen å være som et «veikart for fred», og bør bli hilst med glede av alle som ønsker fred og forsoning mellom etniske og religiøse grupper i og utenfor Israel. Av ulike grunner har begge fremstøtene møtt motstand henholdsvis blant ortodokse jøder og muslimske og kristne Palestina-arabere. Det israelske lederskapet ser ut til å ville følge veikartet for fred ved å forsøke å bygge ned motsetningene som har rådet i det tidligere britiske mandatområdet, og som nettopp var intensjonen

da Folkeforbundet i 1920–22 på San Remo-konferansen vedtok å opprette et nasjonalt hjem for jøder i Palestina, samtidig som religiøse og historiske rettigheter til andre etniske folkegrupper skulle respekteres. Det er det sistnevnte som nå skjer i den israelske delen av det tidligere britiske mandatområdet. President Mahmoud Abbas kan ikke love at PA ikke vil respektere Folkeforbundets og FNs vedtak på dette saksområdet hvis og når en tostatsløsning blir gjennomført. Det kompliserer en fredsløsning.

DEBATT

DAGEN - fredag 6. desember 2013

35

Debattredaksjonen prioriterer korte innlegg. A-debatt:  Maks lengde 4.000 tegn, C-debatt: Maks lengde 1500 tegn, Kronikk: Maks lengde 6.500 tegn. Innlegg skal undertegnes med fullt navn. Redaksjonen skal alltid ha navn og adresse på forfatteren. Redaksjonen forbeholder seg retten til å kvalitetssikre og forkorte innlegg.

◗◗ Det kan være liten tvil om at Geneve-avtalen binder Israels handlefrihet. Om den har vært liten tidligere, er den blitt enda mindre nå.

Etter Genève – hva nå? Per Haakonsen Ås

KRONIKK USA og verdens ledende stormakter er i Genève kommet frem til en midlertidig avtale med Iran om landets atomvåpenprogram. Vi er vitne til at løftene fra president Barack Obamas valgkampanje nå blir realisert: diplomati fremfor konfrontasjon, forhandlinger fremfor krig. Eller som han sa like etter at avtalen var inngått: Dette er en historisk avtale, diplomati har åpnet en ny vei til en mer sikker verden. Men ikke alle er sikker på det. For mange ringer Neville Chamberlaines ord etter München-forliket i ørene: peace in our time. Israel tror så visst heller ikke på amerikanernes forhandlingslinje. Statsminister Benjamin Netanyahu har svart Obama med å si at etter Genève er verden blitt et mye farligere sted. Dette er ikke en historisk avtale, men et historisk feilgrep. Klarere kan motsetningene mellom de to statsledere ikke sies. Etter manges mening er utviklingen kommet for langt til at det er mulig å stoppe det iranske atomvåpenprogram. I en artikkel i New Times for kort tid siden stod det å lese at dersom USA skulle ha stoppet Irans atomvåpenprogram, så måtte det ha vært gjort for 10 år siden. Men amerikanerne kom for sent på banen. Og når de først kom, gjorde de for lite. Dette er også gjennomgangstonen blant mange kommentatorer i amerikanske aviser. Iran har holdt på for lenge og har kommet for langt. I toneangivende fagmiljøer i USA som står president Barack Obama nær, tar man det nå for gitt at USA er nødt til å akseptere et kjernefysisk Iran. Iran representerer ingen trussel for USA, heter det. Landet er en rasjonell aktør og må kunne behandles på samme måte som USAs forhold til Kina. Problemet er bare at president Obama har forsikret omverden om at han ikke vil akseptere et kjernefysisk Iran. Haken ved denne forsikringen er at amerikanerne sa det samme når det gjaldt Nord-Korea. Nord-koreanske kjernevåpen var heller ikke akseptabelt. Også her forhandlet amerikanerne frem en avtale. Men det hindret ikke Nord-Korea i å fortsette sitt atomvåpenprogram. I februar i år foretok de sin tredje prøvesprengning. Mange mener at vi vil se den samme utvikling når det gjelder Iran. Valget av Rouhani som president i Iran, gav USA et fornyet håp om at det var mulig å nå frem langs

ISRAEL: Men selv om skepsisen til USA er voksende i Israel, tror jeg ikke dette endrer mye på det praktiske plan. Netanyahu har når alt kommer til alt, intet annet valg enn å samarbeide med USA, skriver Per Haakonsen. illustrasjonsfoto: saul loeb, afp photo/ntb scanpix

forhandlingslinjen. USA har hatt påfallende hastverk med å få i stand en avtale. Forklaringen på det er meget enkel. Amerikanerne så at mistilliten til dem i Israel var kommet så langt, at det ikke var usannsynlig at Israel ville starte et militært angrep på egenhånd. John Bolton, USAs tidligere ambassadør i FN, er blant dem som taler i klartekst: USA fryktet et israelsk angrep på Iran mer enn Irans kjernefysiske våpen. For å motvirke dette måtte Obama sette Israel under et internasjonalt press. Derfor Genève. Israel på sin side visste at det var de – ikke Iran – som var den egentlige målskiven for disse forhandlingene. Så langt Bolton. Israel krever at Iran må fratas hele evnen til produsere atomvåpen. Det betyr at Iran må demontere sentrifugene som anriker uran, skipe ut hele beholdningen av anriket uran og stoppe all aktivitet ved anleggene. Amerikanerne ser det ikke slik. I den avtalen som er inngått får Iran fortsatt lov til å anrike uran opp til fem prosent. For det formål får Iran lov til å beholde alt utstyr, inklusiv sentrifugene. Men amerikanerne forlanger kontroll med at utstyret ikke brukes til å fremstille høyanriket uran som

kan brukes i atomvåpen. I praksis innebærer dette at amerikanerne aksepterer Iran som en såkalt terskelstat, mens Israel ikke gjør det. Israel peker på at så lenge utstyr og anlegg er intakte, er ingenting til hinder for at Iran bare i løpet av en måned eller to kan produsere nok høyanriket uran til en atombombe. Israel er ikke alene om sine standpunkter. I den amerikanske kongressen er det republikanske parti og flere sentrale demokrater i mot avtalen. De mener at USA har vært for ettergivende. Det mener også tidligere CIAdirektør Michael Hayden. Dette er det verst tenkelige av alle utfall, sier han. I stedet for å trykke på «delete»-knappen har Barack Obama trykket på «pause»knappen. Interessent er det også at Israel synes å ha fått en ny alliert i Saudi-Arabia. Saudi-Arabia har lenge sett seg arg på USA. Det har skjedd gradvis over flere år og gjelder amerikanernes holdning til utviklingen i Egypt og Syria. Når så amerikanerne kom Iran i møte i Genève, var begeret fullt. Iran og Saudi-Arabia konkurrerer om dominansen i Midtøsten både på det politiske og religiøse plan. Nå er det blitt offentlig kjent at Saudi-Arabia kan tenke seg å

stille sitt territorium til rådighet for et eventuelt israelsk angrep på Iran. Det er først og fremst et slag mot USA. Hva nå? Hva skjer fremover? Er det mulig å se inn i glasskulen? For det første må vi ha klart for oss at Irans målsetting om å utslette Israel ligger fast. Midt under Geneveforhandlingene holdt Irans åndelige leder Ayatolla Khamenei en tale der han sa at «sionistene» var ikke mennesker, men dyr og at det israelske regimet stod foran sin fullstendige ødeleggelse. Hassan Rouhanis mer diplomatiske linje har altså ikke forandrer på dette. Beslutningsmyndighet ligger hos Ayatolla Khamenei og Vokterrådet, ikke hos presidenten. For det annet. Etter Genève har det begynt å skje noe Israel. Israelske politikere er i ferd med å bli enig med seg selv. Hele den israelske regjering – kanskje med unntak av Tzipi Livni som kjører sitt eget løp – stiller seg nå bak Netanyahus hårde linje. Alle Netanyahus samarbeidspartnere i regjeringen har i krasse ordelag fordømt Genève-avtalen. Vi har kommet i en helt ny situasjon, sier utenriksminister Avigdor Lieberman. Ansvaret for Israels fremtid ligger nå bare i hendene på den israelske regjering. Dette

må tolkes dit hen at Israel ikke på samme måte som før, regner med amerikansk hjelp. Men selv om skepsisen til USA er voksende i Israel, tror jeg ikke dette endrer mye på det praktiske plan. Netanyahu har når alt kommer til alt, intet annet valg enn å samarbeide med USA. Han sender da også i disse dager en delegasjon til Washington som skal være med på å tilrettelegge de videre samtalene med Iran. Det kan være liten tvil om at Genève-avtalen binder Israels handlefrihet. Om den har vært liten tidligere, er den blitt enda mindre nå. Enigheten mellom verdens stormakter gjør at Israel er presset opp i et hjørne og gjort maktesløs. Et militært angrep fra Israels side ville ha ført til et internasjonalt ramaskrik. På den annen side – Israel er uberegnelig. Ingen vet hvor haren hopper, sies det. Presset opp mot veggen kan Israel komme til å handle i desperasjon. Det har skjedd tidligere. Dessuten, nye muligheter har åpnet seg ved at Saudi-Arabia stiller sitt territorium til rådighet. Det gjør at det militære alternativ er blitt langt mer realistisk enn før. Men uansett – det ligger fast at Israel er kommet i en lei knipe.

36

I DAG

DAGEN - fredag 6. desember 2013 Kontakt oss :

Tlf. 55 55 97 00

E-post:

[email protected]

JUBILANTER

Per Fugelli fyller 70 år 7. desember 2013

Tobias Kristensen fyller 19 år 8. desember. Du er en super sønn og bror som vi er kjempeglad i! Guds rike velsignelse fortsatt over tiden din på Jæren! Gleder oss til du kommer hjem på juleferie! Klemmer fra mamma og pappa, Therese og Tarjei.

Mormor og morfar på Valderøya vil gratulere gojenta Connie Victoria i Åsane med toårsdagen den

6. desember. Vi gler oss til å feire dagen sammen med deg!

NYTT OM NAVN

Turnuslege – Distriktslege – Allmennmedisiner – Sosialmedisiner – Professor – Ordlege – Debattant – Samfunnsrefser – Kronikør – Foredragsholder. Per Fugelli har valgt det offentlige ordskiftet som en av sine arenaer for å utøve sosialmedisinen. Slik har han blitt synlig for mange. De fleste av oss kjenner ham fra foredrag, kronikker og radio- og tv-debatter. Det som karakteriserer Per Fugelli, er hans uredde stil, hans helt spesielle språklige rytme,

Frelsesarmeens julekonsert i Bergen

Dr. philos. Dag Jørund Lønning, rektor ved Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling (HLB) på Jæren, vart onsdag 4. desember utnemnt til «Professor i nyskaping og bygdeutvikling». Lønning er dermed Noregs første professor innan bygdeutviklingsfeltet. Lønning har vore aktiv innan norsk og internasjonal FoU på nyskaping og lokalsamfunnsutvikling i mange år. Han har skrive 10 bøker og meir enn 30 forskingsartiklar/-rapportar. Utnemninga vart markert med festmiddag for ei rad inviterte gjester på Jæren Hotell på Bryne, blant desse mange representantar frå landbruks- og bygde-Noreg, fylkesmann i Rogaland, Magnhild Meltveit Kleppa, stortingsrepresentant Geir Pollestad, og ordførarane i kommunane Sandnes, Klepp, Time, Hå og Gjesdal. Feststunda vart leia av styreleiar ved HLB og landbruksdirektør i Rogaland, Hadle Nevøy. Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling tilbyr i dag, som einaste norske høgare utdanningsinstitusjon, bachelorutdan-

Søndag kveld arrangerer Frelsesarmeen i Bergen for tiende år på rad julekonsert i Grieghallen. Målet er å gi de fremmøtte en god førjulsopplevelse samtidig som de får lov til å være med støtte et viktig arbeid for rusavhengige. I år som i fjor er Sjur Hjeltnes med som konferansier og kapellmester. Blant de øvrige medvirkende er trompetist Hans Marius Andersen, sangerne Elias Akselsen, Chris Andre Lund og Heidi Lambach, skuespiller Helge Jordal, forfatter Gunnar Staalesen og Bergen guttekor. Fra Frelsesarmeens egne rekker deltar Julebrass dirigert av Eilif Herikstad, Jubileumsgospelkor dirigert av Anne Grethe Amland Brevik, Motbakkeorkesteret fra

Utgitt av: Dagbladet Dagen A/S Sentralbord: 55 55 97 00 Åpningstid: Kl. 10.00-15.00 Administrasjon og Redaksjon: Fjøsangerveien 45 Postboks 2394 Solheimsviken, 5824 BERGEN Ab.konto: 3000.16.67196

Abonnementspriser: 2 år 18 mnd 1/1 år 1/2 år 1/4 år 1 mnd Avtalegiro/mnd Student: 1/1 år 1/2 år 1/4 år Avtalegiro/mnd

utvalg fra 1969–2013 med bidrag fra fire kolleger og deres kritiske nærlesing av Per; det som på engelsk kalles en «reader». Per Fugelli tør å utfordre. Han kjemper mot likegyldigheten og taler de svakes sak. Det trengte vi i går, vi trenger det i dag, og vi trenger det definitivt i morgen. Gratulerer med dagen den 7. desember!

Kristin Sundve UNIVERSITETSFORLAGET AS

NOE Å GÅ PÅ

Landets første professor innan bygdeutviklingsfeltet er utnemnt

Direktelinjer: Nyhetsleder: Deskleder: Sjefredaktør: Redaktør: Adm. dir.: I dag: Abonnement: Annonse: Andre henv.:

hans evne til å finne dikt som understreker poengene, hans evne til å observere og rapportere fra omgivelsene, enten det er sett og overhørt, eller lest i dagspressen. I Universitetsforlaget er han forfatteren som gir ut bøker med litt odde titler; Med sordin og kanon (1990), Rød resept (1999), 0-visjonen (2004), Nokpunktet (2008), Døden, skal vi danse? (2010), Journalen (2013). I mars 2014 gir Universitetsforlaget ut hans (foreløpig) siste bok med tittelen: En lesebok. Tekster i

47 77 37 78 47 77 05 18 47 77 37 74 47 77 37 74 47 77 05 17 47 77 05 19 47 77 37 76 47 77 37 75 47 77 05 16 kr kr kr kr kr kr kr

5635,4300,3390,1860,1025,355,279,-

kr kr kr kr

1695,1246,687,139,-

FEST PÅ JÆREN HOTELL: Fylkes-

mann i Rogaland, Magnhild Meltveit Kleppa, hilser på Dag Jørund Lønning, som nylig ble utnemnt til «Professor i nyskaping og bygdeutvikling».

FOTO: CHRISTEL BACHMANN BARBO, HLB

ning i bygdeutvikling. Denne utdanninga er tilgjengeleg via lokale studiesenter over heile landet. HLB arbeider også med planar om ein master innanfor lokalsamfunns- og bygdeutvikling. HØGSKULEN FOR LANDBRUK OG BYGDEUTVIKLING

Weekend: 2 år 1/1 år 1/2 år 1/4 år Avtalegiro/mnd

kr kr kr kr kr

3555,1985,1060,659,165,-

E-post-adresser: [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] Annonse: Tlf. 47 77 37 75 [email protected] www.knms.no Dagen arbeider etter Vær Varsomplakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg (PFU) er et klageorgan som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål. Dagen blir produsert etter de strengeste krav til miljøhensyn som tilfredstiller miljømerket Svane. Sats/paste: Dagbladet Dagen A/S Trykk: Schibsted Trykk Flesland

FOTO: PRIVAT

Bakkegaten bo og omsorgssenter og kommandørene Vibeke og Dick Krommenhoek.

Arrangør av julekonserten er Frelsesarmeens rusomsorg i tett samarbeid med korpsene i Bergen.

Marit Stokken på Hauglandshella bedehus Kjære Dagen-lesere, nå kan dere høre Marit Stokken «live». I tiden frem til søndag 8. desember blir hun på Askøy, nærmere bestemt Hauglandshella bedehus. Onsdag, torsdag og fredag er møtene på

KNØTTENE

PROFESSOREN

kveldstid. På lørdag og på søndag starter møtene henholdsvis tidlig kveld og på ettermiddagstid. Hiv deg i bilen og kom. Arr. Indremisjonsforsamlingene på Askøy.

Send e-post til I Dag:

[email protected]

DAGEN - fredag 6. desember 2013

ANNONSE

37

KRISTEN TV

Jan Hanvold Fredag 6. desember 06:00 Bill Gaither - Tent Revival Homecoming 06:30 Skapende Tro med Jan Hanvold 07:00 På Sporet - Julekalenderen 08:00 Ord for dagen med Eyvind Skeie 08:04 Studio Direkte, reprise fra igår. 10:00 Evangeliesenteret TV 11:00 Bill Gaither - Best of Sandi Patty 11:30 Donald Bergagård spelar, sjunger och har et ord från Gud 12:00 The Way of The Master 12:30 Program fra Dansk TV Mission 13:00 Juvelen, Elihumenigheten Vestfold 13:30 Forum Idag, med Anita A. og Finn Jarle Sæle 14:00 Skapende Tro med Jan Hanvold, reprise fra mandag 14:30 Åpne Dører. Rapport fra den forfulgte kirke. 15:00 Ord for dagen med Eyvind Skeie 15:04 Hope Channel, It Is Written 074 - Gud flytter stadig stener 15:30 Hope Channel, Bibelstudier Den eskatologiske soningsdagen 16:00 Tweens - Pastor Greg 16:30 Tweens - Jacobs Ladder 17:00 På Sporet - Julekalenderen 18:00 Evangeliesenteret TV 19:00 Miraklet er ditt med SveinMagne Pedersen 19:30 På Jerusalems Murar med Lars Enarson - Gud vakar över Israel 20:00 Studio Direkte LIVE, Forbønnsprogram med gjester i studio 22:00 Parables TV 00:00 Studio Direkte, reprise fra igår. 02:00 The Way of The Master 02:30 Forum Idag, med Anita A. og Finn Jarle Sæle 03:00 Sommerkonferansen 2013 fra Filadelfia Kristiansand 05:30 Ny Glädje fra Cymbal-TV Lørdag 7. desember 06:30 Skapende Tro med Jan Hanvold, reprise fra tirsdag 07:00 På Sporet - Julekalenderen 08:00 Ord for dagen med Eyvind Skeie

Fredag 6. desember 00:00 Reprisesendinger 05:40 Morgenluft – Ord for dagen 05:50 Espresso med pastor Anita – 06:00 Reprisesendinger 06:40 Morgenluft – Ord for dagen 06:50 Espresso med pastor Anita 07:00 Life Today – Amerikansk talkshow 07:40 Morgenluft – Ord for dagen 07:50 Espresso med pastor Anita 08:00 Med Gud i hverdagen (r) 09:00 Global lovsang – Musikk for enhver smak 09:30 Refleksjoner – Øystein Sandtorv deler sine refleksjoner 10:00 Husbygget – Relasjonsprogram 10:30 Julekalender (r) 10:45 Lukasevangeliet – Kapittel 6, vers 1-49 11:30 BKS (r) – Trond Taule fra Bergen Kristne Senter 12:30 Jesus Helbreder og Gjenoppretter (r) 13:30 Helsekost på kjøkkenet – Med fredagsgjesten 14:00 TV Øst fra Fredrikstad 15:00 Reprisesendinger 17:30 Julekalender 17:45 Lukasevangeliet – Kapittel 6, vers 1-49 18:00 Life Today – Amerikansk talkshow 18:30 Refleksjoner (r) – Øystein Sandtorv deler sine refleksjoner 19:00 Roots and Reflections (r) 19:30 Ved Peisen – fra hytta med Nils Johan Thorsell 20:00 Åndens makt – undervisning med Jens Garnfeldt 20:30 Husbygget – Relasjonsprogram 21:00 Scandinavia LIVE med Edward

38

08:04 Studio Direkte, reprise fra igår. 10:00 ES-TV, Ønskesangen, med Lise Karlsen 11:00 Evangeliesenteret TV 12:00 Sommerkonferansen 2013 fra Filadelfia Kristiansand 14:30 Vekter! Hvor langt på natt, del 3 av 4, med Geir Jonassen og Oddvar Tegnander 15:00 Ord for dagen med Eyvind Skeie 15:04 Hope Channel, Tangert - Tro & Samfunn - Vin i butikk 15:30 Hope Channel, It Is Written Mange klare bevis 16:00 Skapende Tro med Jan Hanvold, reprise fra onsdag 16:30 Forum Idag, med Anita A. og Finn Jarle Sæle 17:00 På Sporet - Julekalenderen 18:00 Evangeliesenteret TV 19:00 Israelkanalen, Fokus på Israel 19:30 Sangglede 20:00 Studio Direkte LIVE, Forbønnsprogram med gjester i studio 22:00 ES-TV, Ønskesangen, med Lise Karlsen 23:00 Inside Israel med ICEJ 23:30 Hillsong 00:00 Parables TV 02:00 Studio Direkte, reprise fra igår. 04:00 Vekter! Hvor langt på natt, del 3 av 4, med Geir Jonassen og Oddvar Tegnander 04:30 Hillsong 05:00 Forum Idag, med Anita A. og Finn Jarle Sæle 05:30 Sangglede Søndag 8. desember 06:00 Inside Israel med ICEJ 06:30 Skapende Tro med Jan Hanvold, reprise fra torsdag 07:00 På Sporet - Julekalenderen 08:00 Ord for dagen med Eyvind Skeie 08:05 Studio Direkte, reprise fra igår. 10:00 Evangeliesenteret TV 12:00 Søndagsmøte fra Livets Ord 13:00 Veien Hjem. Del 3 av 4. Programleder er Unni Fredstad. Fellesnevneren er mennesker som har funnet Gud i sitt liv.

John – Talkshow med gjester fra innland og utland 21:30 Julekalender (r) 21:45 Lukasevangeliet – Kapittel 6, vers 1-49 22:00 Den profetiske røst (r) 23:00 Direkte fra Oslo Lørdag 7. desember 01:00 Reprisesendinger 05:45 Morgenluft – Ord for dagen 06:00 Reprisesendinger 06:45 Morgenluft – Ord for dagen 07:00 Reprisesendinger 07:45 Morgenluft – Ord for dagen 08:00 Gateway (r) – Gateway Church med Robert Morris 08:30 Undervisning med HP Martinsen – Den første kjærligheten 09:00 Life Today – Amerikansk talkshow 09:30 Nyhetsforum (r) 10:30 Julekalender (r) 10:45 Lukasevangeliet – Kapittel 7, vers 1-50 11:00 Direkte fra Oslo (r 13:00 Den profetiske røst (r) 14:00 Helt overnaturlig – Undervisning med Erik Sanders 14:30 Refleksjoner – Øystein Sandtorv deler sine refleksjoner 15:00 Helsekost på Kjøkkenet (r) – 16:00 SBI TV – Program fra kraftskolen SBI 16:30 En åpen favn for deg (r) – 17:30 Julekalender 17:45 Lukasevangeliet – Kapittel 7, vers 1-50 18:00 Jesus Helbreder og Gjenoppretter (r) 19:00 BKS – Trond Taule fra Bergen Kristne Senter 20:00 PTL (r) – Bli med Tommy Lilja 20:30 Christian World News – Nyheter med verdens perspektiv 21:00 Nyhetsforum

FREDAGEN – fredag 6. desember 2013

Donald Bergagård 13:30 Studio Sverige 14:00 Østfoldkirken, fra Moss 15:00 Ord for dagen med Eyvind Skeie 15:05 Program ikke oppsatt 15:30 Ny skapning, Elihumenigheten Vestfold 16:00 Trygg Tro. Ragnar Evenstad om Johan Falkberget i liv og diktning. Temaet er «Vendt mot lyset». Del 1 av 2 16:30 Donald Bergagård spelar, sjunger och har et ord från Gud 17:00 På Sporet - Julekalenderen 18:00 Evangeliesenteret TV 20:00 Studio Direkte LIVE, Forbønnsprogram med gjester i studio 22:00 Program ikke oppsatt 22:30 Grenland Kristne Senter 23:00 Juvelen, Elihumenigheten Vestfold 23:30 Skapende Tro med Jan Hanvold, reprise fra fredag 00:00 Forum Idag, med Anita A. og Finn Jarle Sæle 00:30 The Way of The Master 01:00 Studio Direkte, reprise fra igår. 03:00 Sommerkonferansen 2013 fra Filadelfia Kristiansand 05:30 Hillsong Mandag 9. desember 06:00 Program fra Dansk TV Mission 06:30 Skapende Tro med Jan Hanvold 07:00 På Sporet - Julekalenderen 08:00 Ord for dagen med Eyvind Skeie 08:04 Studio Direkte, reprise fra igår 10:00 Evangeliesenteret TV 11:00 Studio Direkte - Høydepunkt 13:00 Sangglede 13:30 Israelkanalen, Fokus på Israel 14:00 Ny Glädje fra Cymbal-TV 15:00 Ord for dagen med Eyvind Skeie 15:04 Hope Channel, [email protected] Skapte Gud verden? 15:30 Hope Channel, Troens verksted - En urettferdig verden 16:00 Tweens - Youth Bytes 16:30 Tweens - The Lads TV 17:00 På Sporet - Julekalenderen

Rita Aasen

18:00 Evangeliesenteret TV 19:00 Vekter! Hvor langt på natt, del 3 av 4, med Geir Jonassen og Oddvar Tegnander 19:30 I pottemakerens hus, Rita Aasen med gjester. Andakt ved Asbjørn Kvalbein 20:00 Studio Direkte LIVE, Forbønnsprogram med gjester i studio 23:00 Studio Sverige 23:30 Bill Gaither - Old Rugged Cross 00:00 Donald Bergagård spelar, sjunger och har et ord från Gud 00:30 Sangglede 01:00 Inside Israel med ICEJ 01:30 Israelkanalen, Fokus på Israel 02:00 Studio Direkte, reprise fra igår. 05:00 Ny Glädje fra Cymbal-TV Tirsdag 10. desember 06:00 Donald Bergagård spelar, sjunger och har et ord från Gud 06:30 Skapende Tro med Jan Hanvold 07:00 På Sporet - Julekalenderen 08:00 Ord for dagen med Eyvind Skeie 08:04 Studio Direkte, reprise fra igår 10:00 Evangeliesenteret TV 11:00 Vekter! Hvor langt på natt, del 3 av 4, med Geir Jonassen og Oddvar Tegnander 11:30 Trygg Tro. Ragnar Evenstad om Johan Falkberget i liv og diktning. Temaet er «Vendt mot lyset». Del 1 av 2 12:00 Åpne Dører. Rapport fra den forfulgte kirke. 12:30 Forum Idag, med Anita A. og Finn Jarle Sæle 13:00 Ny skapning, Elihumenigheten Vestfold 13:30 På Jerusalems Murar med Lars Enarson - Gud vakar över Israel 14:00 I pottemakerens hus, Rita Aasen med gjester. Andakt ved Asbjørn Kvalbein 14:30 Miraklet er ditt med SveinMagne Pedersen 15:00 Ord for dagen med Eyvind Skeie 15:04 Hope Channel, It Is Written 074 - Gud flytter stadig stener

Svein Nordvik 22:00 Med Gud i hverdagen (r) 23:00 Julekalender (r) 23:15 Lukasevangeliet – Kapittel 7, vers 1-50 23:30 Husbygget – Relasjonsprogram Søndag 8. desember 00:00 Reprisesendinger 05:45 Morgenluft – Ord for dagen 06:00 Life Today – Amerikansk talkshow 06:45 Morgenluft – Ord for dagen 07:00 Ved peisen (r) – Undervisning med Nils Johan 07:45 Morgenluft – Ord for dagen 08:00 Christian World News – Nyheter med verdens perspektiv 08:30 Nyhetsforum – Nyheter med perspektiv 09:30 God Søndag – Fra Kristen Riksradio P7 med John R. Hardang 10:30 Julekalender (r) 10:45 Lukasevangeliet – Kapittel 8, vers 1-56 11:00 Direkte med Ronald 11:45 Overraskende hendelser 12:30 Scandinavia LIVE med Edward John (r) 13:00 Konferanse – Älmhultvekkelsen med Jens Garnfeldt 14:30 God Søndag – Fra Kristen Riksradio P7 med John R. Hardang 15:30 Hillsong – fra Sydney - Australia 16:00 En åpen favn for deg 17:00 Disipler – med HP Martinsen i solen

15:30 Hope Channel, Bibelstudier Den eskatologiske soningsdagen 16:00 Tweens 16:30 Tweens - Jacobs Ladder 17:00 På Sporet - Julekalenderen 18:00 Evangeliesenteret TV 19:00 U:N:G - Ungdom nærmere Gud - Tema: Lovsang / musikk 20:00 Studio Direkte LIVE, Forbønnsprogram med gjester i studio 23:00 Israelkanalen, Fokus på Israel 23:30 På Jerusalems Murar med Lars Enarson - Gud vakar över Israel 00:00 Vekter! Hvor langt på natt, del 3 av 4, med Geir Jonassen og Oddvar Tegnander 00:30 Hillsong 01:00 Østfoldkirken, fra Moss 02:00 Studio Direkte, reprise fra igår. 05:00 På Jerusalems Murar med Lars Enarson - Gud vakar över Israel 05:30 Grenland Kristne Senter Onsdag 11. desember 06:00 Veien Hjem. Del 3 av 4. Programleder er Unni Fredstad. Fellesnevneren er mennesker som har funnet Gud i sitt liv. 06:30 Skapende Tro med Jan Hanvold 07:00 På Sporet - Julekalenderen 08:00 Ord for dagen med Eyvind Skeie 08:04 Studio Direkte, reprise fra igår. 10:00 Evangeliesenteret TV 11:00 Studio Direkte - Høydepunkt 13:00 Østfoldkirken, fra Moss 14:00 Veien Hjem. Del 3 av 4. Programleder er Unni Fredstad. Fellesnevneren er mennesker som har funnet Gud i sitt liv. 14:30 Program fra Dansk TV Mission 15:00 Ord for dagen med Eyvind Skeie 15:04 Hope Channel, Tangert - Tro & Samfunn - Vin i butikk 15:30 Hope Channel, It Is Written Mange klare bevis 16:00 Tweens - Pastor Greg 16:30 Tweens - Youth Bytes 17:00 På Sporet - Julekalenderen 18:00 Evangeliesenteret TV 19:00 The Way of The Master 19:30 Bill Gaither - The best of Guy

Lars Enarson Penrod 20:00 Studio Direkte LIVE, Forbønnsprogram med gjester i studio 23:00 I pottemakerens hus, Rita Aasen med gjester. Andakt ved Asbjørn Kvalbein 23:30 Trygg Tro. Ragnar Evenstad om Johan Falkberget i liv og diktning. Temaet er «Vendt mot lyset». Del 1 av 2 00:00 Bill Gaither - Old Rugged Cross 00:30 Søndagsmøte fra Livets Ord 01:30 Forum Idag, med Anita A. og Finn Jarle Sæle 02:00 Studio Direkte, reprise fra igår. 05:00 Hillsong 05:30 Bill Gaither - The best of Guy Penrod Torsdag 12. desember 06:00 På Jerusalems Murar med Lars Enarson - Gud vakar över Israel 06:30 Skapende Tro med Jan Hanvold 07:00 På Sporet - Julekalenderen 08:00 Ord for dagen med Eyvind Skeie 08:04 Studio Direkte, reprise fra igår. 10:00 Evangeliesenteret TV 11:00 Søndagsmøte fra Livets Ord 12:00 Ny Glädje fra Cymbal-TV 13:00 Trygg Tro. Ragnar Evenstad om Johan Falkberget i liv og diktning. Temaet er «Vendt mot lyset». Del 1 av 2 13:30 Grenland Kristne Senter 14:00 Bill Gaither - Old Rugged Cross 14:30 Sangglede 15:00 Ord for dagen med Eyvind Skeie 15:04 Hope Channel, [email protected] Skapte Gud verden? 15:30 Hope Channel, Troens verksted - En urettferdig verden 16:00 U:N:G - Ungdom nærmere Gud - Tema: Lovsang / musikk 17:00 På Sporet - Julekalenderen 18:00 Evangeliesenteret TV 19:00 Studio Sverige 19:30 Åpne Dører. Rapport fra den forfulgte kirke. 20:00 Studio Direkte LIVE, Forbønns-

Himmelsk meny med Ronald 17:30 Julekalender – 17:45 Lukasevangeliet – Kapittel 8, vers 1-56 18:00 Ved peisen (r) – Undervisning med Nils Johan 18:30 Gateway (r) – Gateway Church med Robert Morris 19:15 Dansk Aften – Fra UCB Media i København 23:45 Lukasevangeliet – Kapittel 8, vers 1-56 00:00 Reprisesendinger Mandag 9. desember 05:40 Morgenluft – Ord for dagen 05:50 Espresso med pastor Anita 06:00 Reprisesendinger 06:40 Morgenluft – Ord for dagen 06:50 Espresso med pastor Anita 07:00 Life Today – Amerikansk talkshow 07:40 Morgenluft – Ord for dagen 07:50 Espresso med pastor Anita 08:00 Dansk Aften (r) – Reprise fra gårsdagens Dansk Aften 12:30 Direkte med Ronald (r) 13:45 Norsk musikk 14:15 Reprisesendinger 16:00 Ved Peisen (r) – fra hytta med Nils Johan Thorsell 16:30 Åndens makt (r) – undervisning 17:00 Kanal 10 backstage (r) 17:30 Julekalender 17:45 Lukasevangeliet – Kapittel 9,

vers 1-62 18:00 Life Today – Amerikansk talkshow 18:30 Roots and Reflections (r) – På reise med Barry Segal i Israel 19:00 Julekampanje – Kampanjeuke 23:00 Julekalender (r) 23:15 Lukasevangeliet – Kapittel 9, vers 1-62 23:30 Med Gud i hverdagen Tirsdag 10. desember 00:30 Scandinavia LIVE med Edward John (r) 01:00 Roots and Reflections (r) 01:30 Julekampanje (r) 05:40 Morgenluft – Ord for dagen 05:50 Espresso med pastor Anita – 06:00 Reprisesendinger 06:40 Morgenluft – Ord for dagen 06:50 Espresso med pastor Anita 07:00 Life Today 07:40 Morgenluft – Ord for dagen 07:50 Espresso med pastor Anita 08:00 Christian World News 08:30 Nyhetsforum (r) 09:30 Scandinavia LIVE (r) 10:00 Perlen – Ivar Helmersen fra Mandal deler Guds Ord 10:30 Julekalender (r) 10:45 Lukasevangeliet – Kaptittel 10, vers 1-42 11:00 En åpen favn for deg (r) 12:00 TV Øst fra Fredrikstad – TV

Øst fra Fredrikstad med Oddvar Linkaas 13:00 Julekampanje (r) 17:30 Julekalender 17:45 Lukasevangeliet – Kaptittel 10, vers 1-42 18:00 Life Today 18:30 Refleksjoner (r) 19:00 Julekampanje 23:00 Julekalender (r) 23:15 Lukasevangeliet – Kaptittel 10, vers 1-42 23:30 Husbygget Onsdag 11. desember 00:00 Christian World News 00:30 Gateway – Gateway Church 01:00 Hillsong – fra Sydney i Australia 01:30 Julekampanje (r) 05:40 Morgenluft – Ord for dagen 05:50 Espresso med pastor Anita 06:00 Reprisesendinger 06:40 Morgenluft – Ord for dagen 06:50 Espresso med pastor Anita 07:00 Life Today – Amerikansk talkshow 07:40 Morgenluft – Ord for dagen 07:50 Espresso med pastor Anita 08:00 Helt overnaturlig 08:30 Perlen (r) – Ivar Helmersen fra Mandal deler Guds ord 09:00 Roots and Reflectiones (r) – På reise med Barry Segal i Israel 09:30 Med Gud i hverdagen

KRISTEN TV

Ramson Mumba Fredag 6. desember 7,00 Creflo Dollar Ministries 7,30 GOD TV Conference 8,25 Family Time - Angus Buchan 8,30 Gospel Truth - Andrew Wommack 9,00 Enjoying Everyday Life 9,30 This is Your Day - Benny Hinn 10,00 The Messenger - John & Lisa Bevere 10,30 Billy Graham Always Good News 11,00 John Hagee Today 11,30 GOD TV Conference 13,00 Hour of Salvation 13,30 Creflo Dollar Ministries 14,00 Gospel Truth - Andrew Wommack 14,30 Joseph Prince Ministries 15,00 Believer’s Walk of Faith 15,30 GOD TV Conference 16,30 Rory & Wendy/GOD TV Vision Reels 17,00 GOD TV Conference 18,55 Family Time - Angus Buchan 19,00 Rory & Wendy/GOD TV Vision Reels 19,30 Creflo Dollar Ministries 20,00 Rory & Wendy/GOD TV Vision Reels 20,30 Believer’s Voice of Victory 21,00 Enjoying Everyday Life 21,30 GOD TV Conference 23,30 GOD TV Conference 24,30 GOD TV Conference Lørdag 7. desember 1,30 GOD TV Conference 3,30 GOD TV Conference 4,30 GOD TV Conference 5,30 The Prayer Room - Live 7,00 Rory & Wendy/GOD TV Vision Reels 7,30 It’s Supernatural - Sid Roth 8,00 Rory & Wendy/GOD TV Vision Reels 8,30 Acquire the Fire - Teen Mania 9,00 ROCKNATIONS - Steve Gambill 9,30 The Ramp - Karen Wheaton 10,00 Enjoying Everyday Life 10,30 Life Church UK 11,00 GOD TV Conference 13,00 Rory & Wendy/GOD TV Vision Reels 15,00 A Parables Film 17,00 GOD TV Conference 17,30 GOD TV Conference 18,30 GOD TV Conference 20,30 GOD TV Conference 21,30 GOD TV Conference 23,00 GOD TV Conference

Fredag 6. desember 00:30 Erling Ilsoe Nielsen - De gode nyheder 01:00 Worship Music 02:00 Direkte fra Gospel Channel 04:00 Billy Graham Classics 05:00 This is Your Day - Benny Hinn 05:30 Victory - Morris Cerullo 06:00 Dr. David Cho 06:30 The Way of the Master 07:00 Ny Glädje 08:00 Music Programs 08:30 Evangelie Centeret prg. Dansk FGP-TV 09:00 Direkte fra Gospel Channel 11:00 Derek Prince 11:30 This is Your Day - Benny Hinn 12:00 Various Programs 12:30 Music programs 13:00 Jimmy Swaggart 14:00 Direkte fra Gospel Channel 16:00 Fokus Israel nyheter - Dan Johansson 16:15 Fokus Israel news – Eddie Chumney 16:30 Derek Prince 17:00 Ny Glädje 18:00 Evangelie Centeret prg. Dansk FGP-TV 18:30 The Way of the Master 19:00 CBN - 700 Club 20:00 Direkte fra Gospel Channel 22:00 This is Your Day - Benny Hinn 22:30 Derek Prince 23:00 Good News for All Nations Kerstin Gothson 23:30 Mikkel Dammann 00:00 Various programs Lørdag 7. desember 00:30 Voice of Triumph 01:00 Worship Music

Andrew Wommack

Søndag 8. desember 1,00 Enjoying Everyday Life 1,30 GOD TV Conference 2,30 GOD TV Conference 4,00 GOD TV Conference 5,00 The Prayer Room - Live 7,00 Enjoying Everyday Life 7,30 Rory & Wendy/GOD TV Vision Reels 8,00 Creflo Dollar Ministries 8,30 In Touch - Charles Stanley 9,00 Cornerstone - John Hagee 10,00 Winning Ways - Matthew Ashimolowo 10,30 Rory & Wendy/GOD TV Vision Reels 11,00 Hillsong TV 11,30 GOD TV Conference 13,30 Power 4 Today - Ryan LeStrange 14,00 GOD TV Conference 15,00 GOD TV Conference 16,00 GOD TV Conference 18,00 Enjoying Everyday Life 18,30 Rory & Wendy/GOD TV Vision Reels 19,00 The Blessed Life - Robert Morris 19,30 B1B - Alpha Course - Nicky Gumbel 20,30 GOD TV Conference 22,30 GOD TV Conference Mandag 9. desember 1,00 Enjoying Everyday Life 1,30 GOD TV Conference 3,30 GOD TV Conference 6,00 The Prayer Room - Live 7,00 Creflo Dollar Ministries 7,30 GOD TV Conference 8,25 Family Time - Angus Buchan 8,30 Gospel Truth - Andrew Wommack 9,00 Enjoying Everyday Life 9,30 This is Your Day - Benny Hinn 10,00 Rory & Wendy/GOD TV Vision Reels 10,30 Living Stone Church - RE Holder 11,00 John Hagee Today 11,30 GOD TV Conference 13,00 Hour of Salvation 13,30 Creflo Dollar Ministries 14,00 Gospel Truth - Andrew Wommack 14,30 Joseph Prince Ministries 15,00 Believer’s Walk of Faith 15,30 GOD TV Conference 18,00 Rory & Wendy/GOD TV Vision Reels 18,30 The Ramp - Karen Wheaton 18,55 Family Time - Angus Buchan 19,00 Roots & Reflections - Barry Segal 19,30 Creflo Dollar Ministries 20,00 God Knows TV - Cindy Jacobs

02:00 The Evangelical Sisters of Mary 02:30 Various programs 03:00 Influence Living   03:30 The Awakening Hour 04:00 Tomorrow’s World0 4:30 Jimmy Swaggart 05:30 Jesus Calls 06:00 Dr. David Cho 06:30 The Way of the Master 07:00 Ny Glädje 08:00 Good News for all Nations Kerstin Gothson 08:30 Henry Hiis 09:00 Direkte fra Gospel Channel 11:00 Various programs 11:30 Joel Osteen 12:00 Morris Cerullo 12:30 Evangelie Centeret prg. Dansk FGP-TV 13:00 Mikkel Dammann 13:30 Various programs from Norway 14:00 Direkte fra Gospel Channel 16:00 Time for Hope 16:30 Music programs 17:30 The Eagle´s Cry 18:00 Joni & Friends 18:30 Ivar Helmersen 19:00 Times Square Church 20:00 Direkte fra Gospel Channel 22:00 The Awakening Hour 22:30 Dr. David Cho 23:00 Ny Glädje 00:00 Forandring - Jan Åge Berg Søndag 8. desember 00:30 Mattias Lekardal 01:00 Worship Music 02:00 Good News for All Nations Kerstin Gothson 02:30 The Central Message – Dr. Ron Phillips

20,30 Believer’s Voice of Victory 21,00 Enjoying Everyday Life 21,30 It’s Supernatural - Sid Roth 22,00 GOD TV Conference 23,00 GOD TV Conference 24,30 God Knows TV - Cindy Jacobs Tirsdag 10. desember 1,00 Passion for Jesus - Mike Bickle 1,30 B1B - Alpha Course - Nicky Gumbel 2,30 GOD TV Conference 4,00 God Knows TV - Cindy Jacobs 5,00 B1B - Alpha Course - Nicky Gumbel 6,00 The Prayer Room - Live 7,00 Creflo Dollar Ministries 7,30 GOD TV Conference 8,00 Rory & Wendy/GOD TV Vision Reels 8,25 Family Time - Angus Buchan 8,30 Gospel Truth - Andrew Wommack 9,00 Enjoying Everyday Life 9,30 This is Your Day - Benny Hinn 10,00 Time for Change - Pastor Maldonado 10,30 Rory & Wendy/GOD TV Vision Reels 11,00 John Hagee Today 11,30 GOD TV Conference 13,00 Jewish Voice - Rabbi Bernis 13,30 Creflo Dollar Ministries 14,00 Gospel Truth - Andrew Wommack 14,30 Joseph Prince Ministries 15,00 Believer’s Walk of Faith 15,30 GOD TV Conference 16,30 B1B - Alpha Course - Nicky Gumbel 17,30 GOD TV Conference 18,55 Family Time - Angus Buchan 19,00 Power 4 Today - Ryan LeStrange 19,30 Creflo Dollar Ministries 20,00 Everlasting Love - Patricia King 20,30 Believer’s Voice of Victory 21,00 Enjoying Everyday Life 21,30 Derek Prince 22,00 GOD TV Conference 23,30 The Ramp - Karen Wheaton 24,00 Everlasting Love - Patricia King 24,30 Derek Prince Onsdag 11. desember 1,00 GOD TV Conference 2,30 The Ramp - Karen Wheaton 3,00 Everlasting Love - Patricia King 3,30 Derek Prince 4,00 GOD TV Conference 5,30 The Prayer Room - Live 6,00 The Prayer Room - Live

03:00 Brother Tom 03:30 This is Your Day - Benny Hinn 04:00 Joy of Music 04:30 Hour of Power – Dr. Robert Schuller 05:30 Various programs 06:00 Dr. David Cho 06:30 Influence Living 07:00 Ny Glädje 08:00 Dr. Charles Stanley – In Touch Ministries 08:30 Joni & Friends 09:00 Tomorrow’s World 09:30 Ny Glädje 10:30 Various Programs 11:00 Donald Bergegård 11:30 The Central Message – Dr. Ron Phillips 12:00 Morris Cerullo 12:30 Hour of Power 13:30 The Way of the Master 14:00 Swedish Programs 16:00 Joel Osteen 16:30 Victory - Dr. Morris Cerullo 17:00 Erling Ilsoe Nielsen – De gode nyheder 17:30 Ny Glädje 18:30 Mikkel Dammann 19:00 Michael J.L. Garnfeldt 19:30 The Central Message - Dr. Ron Phillips 20:00 A Call To Freedom – Pastor Freddie Filmore 20:30 John Osteen 21:00 Times Square Church 22:00 Ivar Helmersen 22:30 Hans Bratterud 23:30 Joni & Friends 00:00 Billy Graham Classics Mandag 9. desember 01:00 Mikkel Dammann 01:30 Evangelie Centeret prg. Dansk FGP-TV 02:00 Direkte fra Gospel Channel 04:00 Ny Glädje 05:00 This is Your Day - Benny Hinn 05:30 Victory - Morris Cerullo 06:00 Dr. David Cho 06:30 The Eagle´s Cry - Pastor Steven L. Shelley 07:00 Ny Glädje 08:00 Music Programs 08:30 Evangelie Centeret prg. Dansk FGP-TV 09:00 Direkte fra Gospel Channel

Danielle Strickland

Joyce Meyer 6,30 The Prayer Room - Live 7,00 Creflo Dollar Ministries 7,30 GOD TV Conference 8,25 Family Time - Angus Buchan 8,30 Gospel Truth - Andrew Wommack 9,00 Enjoying Everyday Life 9,30 This is Your Day - Benny Hinn 10,00 Winning With Wisdom 10,30 Hillsong TV 11,00 John Hagee Today 11,30 GOD TV Conference 13,00 Hour of Salvation 13,30 Creflo Dollar Ministries 14,00 Gospel Truth - Andrew Wommack 14,30 Joseph Prince Ministries 15,00 Believer’s Walk of Faith 15,30 GOD TV Conference 16,30 GOD TV Conference 18,30 ROCKNATIONS - Steve Gambill 18,55 Family Time - Angus Buchan 19,00 Rory & Wendy/GOD TV Vision Reels 19,30 Creflo Dollar Ministries 20,00 Jesse - Jesse Duplantis 20,30 Believer’s Voice of Victory 21,00 Enjoying Everyday Life 21,30 Hour of Salvation 22,00 GOD TV Conference 23,00 GOD TV Conference 24,00 !Audacious - Glyn Barrett

16,30 GOD TV Conference 17,30 !Audacious - Glyn Barrett 18,55 Family Time - Angus Buchan 19,00 Rory & Wendy/GOD TV Vision Reels 19,30 Creflo Dollar Ministries 20,00 The Difference - Matthew Hagee 20,30 Believer’s Voice of Victory 21,00 Enjoying Everyday Life 21,30 Time for Change - Pastor Maldonado 22,00 GOD TV Conference 24,00 GOD TV Conference 1,30 GOD TV Conference 3,30 GOD TV Conference 5,00 Rory & Wendy/GOD TV Vision Reels 5,30 The Prayer Room - Live

Torsdag 12. desember 1,30 GOD TV Conference 2,30 GOD TV Conference 3,30 !Audacious - Glyn Barrett 5,00 Rory & Wendy/GOD TV Vision Reels 5,30 The Prayer Room - Live 7,00 Creflo Dollar Ministries 7,30 GOD TV Conference 8,25 Family Time - Angus Buchan 8,30 Gospel Truth - Andrew Wommack 9,00 Enjoying Everyday Life 9,30 This is Your Day - Benny Hinn 10,00 ICF Television - Leo Bigger 10,30 Jack Van Impe Presents 11,00 John Hagee Today 11,30 GOD TV Conference 12,30 Rory & Wendy/GOD TV Vision Reels 13,00 Jewish Voice - Rabbi Bernis 13,30 Creflo Dollar Ministries 14,00 Gospel Truth - Andrew Wommack 14,30 Joseph Prince Ministries 15,00 Believer’s Walk of Faith 15,30 GOD TV Conference

11:00 Derek Prince 11:30 This is Your Day - Benny Hinn 12:00 Various Programs 12:30 Henry Hiis 13:00 Ny Glädje 14:00 Direkte fra Gospel Channel 16:00 Forandring – Jan Åge Berg 16:30 Derek Prince 17:00 Various Programs 17:30 Evangelical Sisters of Mary 18:00 Evangelie Centeret prg. Dansk FGP-TV 18:30 The Way of the Master 19:00 CBN - 700 Club 20:00 Direkte fra Gospel Channel 22:00 This is Your Day - Benny Hinn 22:30 Derek Prince 23:00 Joni & Friends 23:30 Evangelie Centeret prg. Dansk FGP-TV 00:00 Ivar Helmersen Tirsdag 10. desember 00:30 Brother Tom 01:00 Worship Music 02:00 Direkte fra Gospel Channel 04:00 Various programs 04:30 Joel Osteen 05:00 This is Your Day - Benny Hinn 05:30 Victory - Morris Cerullo 06:00 Dr. David Cho 06:30 Dr. Charles Stanley – In Touch Ministries 07:00 Ny Glädje 08:00 Donald Bergegård - Music 08:30 Evangelie Centeret prg. Dansk FGP-TV 09:00 Direkte fra Gospel Channel 11:00 Derek Prince 11:30 This is Your Day - Benny Hinn 12:00 Various Programs 12:30 Evangelie Centeret prg. Dansk FGP-TV 13:00 Various Programs 13:30 John Osteen 14:00 Direkte fra Gospel Channel 16:00 Guds Ord - Bjørn Kristofersen 16:30 Derek Prince 17:00 Ny Glädje 18:00 Evangelie Centeret prg. Dansk FGP-TV 18:30 The Way of the Master 19:00 CBN - 700 Club 20:00 Direkte fra Gospel Channel 22:00 This is Your Day - Benny Hinn 22:30 Derek Prince

23:00 Times Square Church 00:00 Influence Living Onsdag 11. desember 00:30 Music programs 01:00 Worship Music 02:00 Direkte fra Gospel Channel 04:00 A Call To Freedom – Pastor Freddie Filmore 04:30 Donald Bergegård - Music 05:00 This is Your Day - Benny Hinn 05:30 Victory - Morris Cerullo 06:00 Dr. David Cho 06:30 Michael J.L. Garnfeldt 07:00 Ny Glädje 08:00 Ivar Helmersen 08:30 Evangelie Centeret prg. Dansk FGP-TV 09:00 Direkte fra Gospel Channel 11:00 Derek Prince 11:30 This is Your Day - Benny Hinn 12:00 Various Programs 12:30 Mattias Lekardal 13:00 Joel Osteen 13:30 Dr. Charles Stanley – In Touch Ministries 14:00 Direkte fra Gospel Channel 16:00 Music programs 16:30 Derek Prince 17:00 A Rood Awakening - Michael Rood 17:30 Hope for Today - Tissa Weerasingha 17:45 La Luz - Christian testimony/ travelogue from South Spain 18:00 Evangelie Centeret prg. Dansk FGP-TV 18:30 The Way of the Master 19:00 CBN - 700 Club 20:00 Direkte fra Gospel Channel 22:00 This is Your Day - Benny Hinn 22:30 Derek Prince 23:00 Various Programs 23:30 Ny Glädje

08:00 Dr. Charles Stanley – In Touch Ministries 08:30 Evangelie Centeret prg. Dansk FGP-TV 09:00 Direkte fra Gospel Channel 11:00 Derek Prince 11:30 This is Your Day - Benny Hinn 12:00 Various Programs 12:30 Guds Ord - Bjørn Kristofersen 13:00 Hans Bratterud 14:00 Direkte fra Gospel Channel 16:00 Erling Ilsoe Nielsen - De gode nyheder 16:30 Derek Prince 17:00 Brother Tom 17:30 Fokus Israel nyheter - Dan Johansson 17:45 Fokus Israel news – Eddie Chumney 18:00 Evangelie Centeret prg. Dansk FGP-TV 18:30 The Way of the Master 19:00 CBN - 700 Club 20:00 Direkte fra Gospel Channel 22:00 This is Your Day - Benny Hinn 22:30 Derek Prince 23:00 Joel Osteen 23:30 Dr. Charles Stanley – In Touch Ministries 00:00 Joni & Friends

Torsdag 12. desember 00:30 Tomorrow´s World 01:00 Worship Music 02:00 Direkte fra Gospel Channel 04:00 Evangelical Sisters of Mary 04:30 Joni & Friends 05:00 This is Your Day - Benny Hinn 05:30 Victory - Morris Cerullo 06:00 Dr. David Cho 06:30 The Way of the Master 07:00 Ny Glädje

FREDAGEN - fredag 6. desember 2013

39

FREDAG 6. DESEMBER

20.05: Beat for beat

19.30: Akvariet

07.00 Morgennytt 10.00 Norge Rundt (r) 10.25 V-cup skiskyting. Sprint kvinner. Direkte fra Hochfilzen. 11.45 NRK nyheter 11.55 V-cup hopp. Kvalifisering. Direkte fra Lillehammer. 13.15 NRK nyheter 13.20 V-cup skiskyting. Sprint menn. Direkte fra Hochfilzen. 15.00 Vcup hopp. Mixed lag. Direkte fra Lillehammer. 16.00 NRK nyheter 16.10 V-cup hopp. Mixed lag. 16.45 FIFA Fotball-VM 2014 I dag skal det avgjøres hvilke nasjoner som møtes i gruppespillet i neste års VM i Brasil. NRK-sporten følger trekningen direkte. 17.00 NRK nyheter 17.05 V-cup skøyter. 1500 m menn. Direkte fra Berlin. 17.30 Oddasat – nyheter på samisk 17.45 FIFA Fotball-VM 2014

18.45 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen 19.40 Norge rundt 20.05 Beat for beat

(14) Underholdningsprogram. Høydepunkter fra årets programmer.

20.55 Nytt på nytt

(13) Underholdningsavdelingens nyhetsmagasin.

21.30 Unge inspektør Morse

(1) Br. krimserie. En ung sekretærelev dør plutselig, og unge Morse er ikke overbevist om at dødsårsaken virkelig er hjerteslag. I tillegg skjer en rekke postkontorran. Morse aner mer enn han vet at det ligger flere hunder begravet i denne saken.

23.00 Kveldsnytt 23.15 Lov og orden: London (13) Br. krimserie.

00.05 Tungrockens historie (r) 00.50 Pink Floyd – Wish You Were Here (r)

01.50 Lykke (r) 02.50 Unge inspektør Morse (r) 04.20 Lov og orden: London (r) 05.0505.30 Norge rundt (r)

21.30: Amadeus

06.00 Alarm 112 (r) 06.30 Nyhetene 06.55 God morgen Norge 10.00 God morgen Norge (r) 11.45 Ettermiddagen (r) 13.10 Redd ferien min (r) 13.35 TV 2 hjelper deg (r) 14.00 Mitt drømmehjem (r) 15.00 Else (r) 16.00 Home and Away 16.30 Home and Away 17.00 Kollektivet 17.30 Julefergå (r) 17.45 Julefergå (r)

18.00 Karl & Co (r) 18.30 Nyhetene 18.45 Været 18.50 Sportsnyhetene 19.00 Dyrepasserne (r) 19.30 Akvariet

(10) Norsk dokumentarserie. Noen av Akvariets reptiler skal lånes bort til en midlertidig utstilling i Atlanterhavsparken i Ålesund.

20.00 The Voice – Norges beste stemme (15) Norsk underholdningsserie. Tredje finalerunde, direkte fra Chateau Neuf.

21.00 Nyhetene 21.20 Været 21.25 Sportsnyhetene 21.35 VM-studio

Håndball-VM for kvinner starter i dag. Norge møter Spania i morgen, og TV 2 Sporten gir deg her siste nytt før oppgjøret.

21.45 The Voice – Norges beste stemme forts. 22.15 Senkveld 10 år: Jubileumsshow! 23.40 Eurojackpot trekning 23.55 Kollektivet (r) 00.25 The X-Files: I Want to Believe Am. science fiction-drama fra 2008.

02.25 Alien – den åttende passasjer Alien. Am./br. science fiction-thriller fra 1979. Regi: Ridley Scott. (18 år)

04.20-06.00 American Idol (r)

20.15: Nissene over skog ...

07.20 Oddasat – nyheter på samisk (r) 07.35 Distriktsnyheter 10.00 Med hjartet på rette staden (r) 10.50 Grønlandsbarna (r) 11.30 Min isbjørnfamilie 12.25 Debatten (r) 13.25 Verdas språk (r) 13.55 Munchs mødre (r) 14.50 Urix (r) 15.10 Med hjartet på rette staden (r) 16.00 V-cup skøyter. 3000 m kvinner. Direkte fra Berlin. 16.45 V-cup skøyter. 500 m menn. Berlin. 17.05 V-cup skøyter. 1500 m menn. 17.30 FIFA Fotball-VM 2014 I kveld skal det avgjøres hvilke nasjoner som møtes i gruppespillet i neste års VM i Brasil. NRK-sporten følger trekningen direkte. 17.45 V-cup skøyter. 500 m kvinner. Berlin.

17.55 Tegnspråknytt 18.00 Dagsnytt atten 18.40 V-cup alpint

Super-G menn. Direkte.

20.00 Kystlandskap i fugleperspektiv (r) 20.05 Wolfgang Amadeus Mozart (r) Br. dokumentar.

21.00 Nyheter 21.10 Ellevilt Mozart 21.25 Oddasat 21.30 Amadeus

Am. drama fra 1984. I rollene: F. Murray Abraham, Tom Hulce, Elizabeth Berridge. Regi: Milos Forman. (11 år)

00.25 Filmbonanza (r) 00.55 Fy-ordet feminist (r) 01.35 Oddasat (r) 01.50-04.15 Distriktsnyheter

21.30: Hulken

06.00 Jesse (r) 06.25 Phineas og Ferb (r) 06.45 Wipeout (r) 07.35 America's Funniest Home Videos (r) 08.00 Happy Endings (r) 08.25 Den syvende himmel (r) 09.15 Bethenny gifter seg (r) 10.05 Millionær søker kjæreste (r) 10.55 Millionær søker kjæreste (r) 11.50 The Big Bang Theory (r) 12.45 Cougar Town (r) 13.15 Happy Endings (r) 13.45 Christine (r) 14.15 Den syvende himmel (r) 15.10 Den unge Fleksnes (r) 15.40 Cougar Town (r) 16.10 Friends (r) 16.40 Friends (r) 17.10 Two and a Half Men (r) 17.40 Two and a Half Men (r)

18.05 The Big Bang Theory (r) 19.30 Den unge Fleksnes (r) 20.00 Nissene over skog og hei (r) 20.30 Kongsvik videregående (r) 21.00 Asbjørn Brekke: TVNorge 25 år (r) Norsk underholdning.

22.00 Morgan og Ola-Conny i Europa (r) (5) Sv. dokusåpe.

23.00 The Graham Norton Show 24.00 Nissene over skog og hei (r) 00.30 Castle (r) 01.25 CSI: Miami (r) 02.25 CSI: NY (r) 03.15 Wipeout (r) 04.25-06.00 Smallville (r)

06.00 'Til Death (r) 06.30 'Til Death (r) 07.00 TV-shop 07.30 Supersize vs. Superskinny (r) 08.20 Hellstrøm inviterer: Vebjørn Sand (r) 09.15 MasterChef Norge (r) 10.10 Gordon Ramsay rydder opp (r) 11.05 Dr. Phil (r) 12.00 Ellen DeGeneres Show (r) 13.00 Ekstreme samlere (r) 14.00 Supersize vs. Superskinny (r) 15.00 How I Met Your Mother (r) 15.30 How I Met Your Mother (r) 16.00 Kongen av Queens (r) 16.30 Ellen DeGeneres Show 17.20 NCIS: Los Angeles (r)

18.20 MasterChef Norge (r) 19.15 Two and a Half Men (r) 19.45 American Girl: McKenna Shoots for the Stars

McKenna Shoots for the Stars. Am. familiedrama fra 2012. I rollene: Nia Vardalos, Ian Ziering, Jade Pettyjohn, Kerris Dorsey. Regi: Vince Marcello.

21.30 Hulken

Hulk. Am. actiondrama fra 2003. I rollene: Eric Bana, Jennifer Connelly, Nick Nolte, Sam Elliott. Regi: Ang Lee.

24.00 The Book of Eli

Am. actioneventyr fra 2010. I rollene: Denzel Washington, Mila Kunis, Gary Oldman, Ray Stevenson, Jennifer Beals. Regi: Albert Hughes, Allen Hughes. (15 år)

02.00 The 19th Wife Am. drama fra 2010.

03.35 Ekstreme samlere (r) 05.30-06.00 Kongen av Queens (r)

RADIO

05.05 Morgensending 15.40 Ta mig (r) 15.50 Gomorron Sverige sammandrag 16.20 Det ljuva livet i Alaska 17.05 Any human heart (r) 17.55 Sportnytt 18.00 Rapport 18.10 Regionala nyheter 18.15 Go'kväll 18.45 Julkalendern: Barna Hedenhös uppfinner julen (r) 19.00 Kulturnyheterna 19.15 Regionala nyheter 19.30 Rapport 20.00 På spåret 21.00 Tack för musiken 22.00 Du kommer att möta en lång mörk främling Am./sp. komedi från 2010. 23.35 Rapport 23.40 Ett öga rött 01.10 Nattsending

40

06.30 Fantorangen 07.00 Supermorgen 09.30 Diverse sendinger 11.00 Superstrekar 13.30 Supernytt (r) 13.40 Barn ingen adgang (r) 14.10 Madagaskarpingvinene (r) 14.30 Mitt liv og meg (r) 14.55 M.I. High (r) 15.25 iCarly (r) 16.10 Big Time Rush (r) 16.35 SvampeBob (r) 17.00 Max og Amalie – Tid for tegn (r) 17.15 Undrende Milly 17.20 Undrende Milly 17.30 Peppa Gris (r) 17.35 Virre Nøff (r) 17.45 Sarah og Kvakk (r) 18.00 Jul i Svingen (r) 18.25 Øisteins juleblyant (r) 18.35 Madagaskarpingvinene (r) 18.50 Supernytt 19.00-19.30 Julestjerner

07.40 Morgensending 16.05 Intervjun: Marietta de Pourbaix-Lundin (M) 16.15 Mitt liv som rom (r) 16.45 Hockeykväll (r) 17.20 Nyhetstecken 17.30 Oddasat 17.45 Uutiset 18.00 I Stalins skugga 19.00 Vem vet mest? 19.30 Nobel 2013: Litteraturporträtt 20.00 Maskinen – en film om poeten Johan Jönson 21.00 Aktuellt 21.40 Kulturnyheter 21.45 Regionala nyheter 21.55 Nyhetssammanfattning 22.00 Sportnytt 22.15 Nobel 2013: Nobelstudion 23.00 True Blood 23.50 Treme (r) 01.10 24 Vision 01.15 Nattsending

06.00 Morgensending 11.40 Crash Course (r) 12.10 Broom (r) 12.40 Drømmebil på tre dager (r) 13.40 Smallville 14.35 Scrubs (r) 15.00 That '70s Show (r) 15.30 Agent null (r) 16.30 Bob's Burgers (r) 17.00 Fantasy Factory (r) 17.30 Ridiculousness (r) 18.00 Alarm 112 – På liv og død 19.00 Kollektivet (r) 19.30 The Julekalender (r) 19.45 The Julekalender (r) 20.00 World's Scariest (r) 21.00 Invincible Am. biografisk drama fra 2006. (15 år) 23.00 The Julekalender (r) 23.15 The Julekalender (r) 23.30 Criminal Minds (r) 00.25 Bellator: Winter Tournament (r) 02.30 MMA-studio (r) 03.30 Nattsending

06.00 Engstelig Eddie 06.15 Jessie 06.40 Dog With a Blog 07.10 Engstelig Eddie 07.35 Lykke til Charlie! 08.00 Austin & Ally 08.25 Phineas og Ferb 08.40 Spesialagent Oso 09.05 Diverse sendinger 11.30 Zack og Codys søte hotelliv 11.55 Sonny's Chance 12.20 Hannah Montana 12.45 Det søte liv til sjøs 13.10 Engstelig Eddie 13.25 To konger 13.50 Gravity Falls 14.15 Lykke til Charlie! 14.40 Jessie 15.10 A.N.T. – Akselerert Naturlig Talent 15.35 Austin & Ally 16.00 Violetta 16.50 Dog With a Blog 18.55 Mikke Mus 19.00 Den Lille Havfruen 20.20 En god latter! 20.30 Kveldssending

FREDAGEN – fredag 6. desember 2013

06.00 Morgensending 09.05 The Voice US (r) 10.00 Koneklubben (r) 10.50 Brutte løfter (r) 11.45 The Talk 12.30 Judging Amy (r) 13.20 Home and Away (r) 13.50 Home and Away (r) 14.20 Glee (r) 15.15 Grey's Anatomy (r) 16.10 The Voice (US) (r) 17.05 Tid for hjem (r) 18.00 Grottenveien 1 (r) 19.00 Rita (r) 20.00 Alt en jente kan ønske seg Am. komedie fra 2003. 22.05 Blue Valentine Am. drama fra 2010. 00.15 Tigerstaden (r) 00.45 Judging Amy (r) 01.40 Privat praksis (r) 02.35 Frustrerte Fruer (r) 03.30 Tigerstaden (r) 04.00 Festløvene (r) 04.45 Nattsending

06.00 Morgensending 08.15 Finding Bigfoot 09.05 Livsfarlig fangst 10.00 Sons of Guns 10.30 Sons of Guns 11.00 Femte gir 12.00 Bilfikserne 13.00 Auction Kings 13.30 Auction Hunters 14.00 Auction Hunters 14.30 Mythbusters 15.30 Livsfarlig fangst 16.30 Ed Stafford: Naked And Marooned 17.30 Auction Kings 18.00 Auction Hunters 18.30 Auction Hunters 19.00 Overhaling 20.00 Bilfikserne 21.00 One Car Too Far 22.00 Fantom Works 23.00 Fast and Loud 24.00 Overhaling 01.00 Sons of Guns 01.30 Sons of Guns 02.00 Mythbusters 03.00 Mektige skip 03.55 Nattsending

06.00 Morgensending 09.30 Fødeavdelingen (r) 10.30 Judge Judy (r) 11.00 One Tree Hill (r) 11.50 Switched at Birth (r) 12.45 Gossip Girl (r) 13.35 Gilmore Girls (r) 14.25 One Tree Hill (r) 15.20 Unge mødre (r) 15.55 Judge Judy 16.25 Bortskjemte prinsesser (r) 16.55 Cupcake-krigen (r) 17.55 Ekstremt rot (r) 18.55 Unge mødre (r) 19.30 Friends 20.00 Friends 20.30 Virkelighetens Fifty Shades of Grey (r) 21.35 The Greatest Am. drama fra 2009. 23.30 Tabatha tar over (r) 00.30 Ghost Whisperer (r) 01.25 The Closer (r) 02.40 Cold Case (r) 03.40 The Vampire Diaries (r) 04.35 Nattsending

06.00 Morgensending 10.10 Wicked Tuna 11.05 Svindlerbyen 12.05 Apemennesket 13.05 Fengslet i utlandet 14.05 Amerikas tøffeste fengsler 15.05 Megafabrikker 16.05 Dubai: den ultimate flyplass 17.05 Forlatt 17.30 Skattegraverne 18.00 Car S.O.S 19.00 National Geographics 10 beste bilder 20.00 Test hjernen 20.30 Test hjernen 21.00 Sex til salgs: Amerikansk eskorte 22.00 På innsiden: Amerikansk mafia 23.00 Tabu 24.00 Slagmarkens brødre 01.00 Sex til salgs: Amerikansk eskorte 02.00 På innsiden: Amerikansk mafia 03.00 Nattsending

06.20 Morgensending 13.25 Pantelånerne i Detroit (r) 13.55 Top Gear (r) 15.00 Two and a Half Men (r) 16.00 Pantelånerne i Las Vegas (r) 16.30 Fikserne (r) 17.00 Pantelånerne i Louisiana (r) 17.30 Nattpatruljen (r) 18.00 Politiet UK 19.00 Inntauerne på South Beach (r) 19.30 Pantelånerne i Las Vegas (r) 20.00 Pantelånerne i Louisiana 20.30 Pantelånerne i Chicago (r) 21.00 Rude Tube (r) 23.10 The Big Bang Theory (r) 00.10 Verdens dummeste (r) 01.05 Nattsending

08.35 Morgensending 11.45 Hopp: Verdenscup i Lillehammer i Norge Direkte. 13.00 Skiskyting Direkte. 14.45 Hopp: Verdenscup i Lillehammer i Norge Direkte. 16.45 Vintersport: Ski Pass 17.00 Skiskyting (r) 18.00 Vintersport: Ski Pass (r) 18.15 Alpint: Verdenscup i Beaver Creek, USA Direkte. 20.15 Alpint: Verdenscup i Lake Louise, Canada Utfor. Direkte. 21.45 Hestesport Direkte. 23.35 Motorsport: GTA Next Level (r) 23.45 Aking: Verdenscup i Canada Direkte. 00.50 Nattsending

06.00 Morgensending 13.00 Kongen av Queens (r) 14.00 Two and a Half Men (r) 14.30 Family Guy (r) 15.00 Family Guy (r) 15.30 Simpsons (r) 16.00 Simpsons (r) 16.30 Kongen av Queens (r) 17.30 How I Met Your Mother (r) 18.30 Family Guy (r) 19.00 Simpsons (r) 19.30 Simpsons (r) 20.00 How I Met Your Mother (r) 20.30 How I Met Your Mother (r) 21.00 Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. (r) 22.00 Ringenes Herre: To tårn Am. eventyrdrama fra 2002. (11 år) 01.10 Nattsending

11.00 Ligue 1 12.45 Tysk Cup 14.30 Tysk Cup 16.15 Tysk Cup 18.00 DfB Pokal Highlights 18.30 UEFA Champions League Weekly Fotballmagasin. 19.00 Ligue 1 Highlights Høydepunkter fra den sist spilte runden i den franske eliteserien, Ligue 1. 20.00 Ligue 1 Preview Show Fotballmagasin. 20.25 Ligue 1 Marseille – Nantes. 22.30 Ligue 1 Lyon – Toulouse. 00.15 Tysk Cup Saarbrücken – Dortmund, 1/8-finale. 02.00-05.30 Basketball: NBA Houston – Golden State Warriors.

Dagsnytt hver halvtime kl. 06.00-09.00, deretter hver hele time unntatt 17.00 og 18.00. 09.03 Nitimen 11.05 Lønsj 12.05 Norgesglasset 14.03 Distr. prgm. 17.00 Her og nå 18.30 Superblokka 19.03 Kveldsåpent 20.30 Værmelding med 2-dagersvarsel 20.34 Kveldsåpent 21.03 Radio Rock 22.00 Dagsnytt med værmelding 22.05 Radio Rock 00.05 Nattønsket 02.03 Lørdagskveld med Elin Aandal-Herseth 04.03 Norsk på norsk 05.03 Spill våken 05.45 Værmelding med varsel for fiskebankene Dagsnytt hver halvtime kl. 06.00-09.00, deretter hver hele time, unntatt kl. 17.00, 18.00 og 20.00. 09.03 Ekko 11.03 Dagens avis 12.30 Nyhetslunsj 13.03 Spillerom 13.30 Árdna – Samisk kulturmagasin på norsk 14.03 Kulturhuset 16.30 Kulturnytt 17.30 Ekko 18.00 Dagsnytt atten 19.03 Språkteigen 19.30 Musikk i P2 – Klassisk fredag 21.03 Harald Are Lund 22.00 Dagsnytt med værmelding 22.05 P2s Blå Mix 00.05 Notturno Dagsnytt kl. 06.00, samt kl. 03.00, 04.00 og 05.00. 09.00 Miksteip 11.00 Filmpolitiet 13.00 P3nyheter 13.05 Christine 15.00 P3fredag 21.00 National Rap Show 24.00 P3natt 05.03 P3natt Nyheter hver halvtime kl. 06.0010.00 og 15.00-18.00. Ellers hver time frem til 20.00. 10.00 Hege Tepstad 12.00 Ole Morten Føreland 15.00 Anders Høglund 18.00 Norge direkte 20.00 70tallskveld 23.00 70s non stop 01.00 Nattmusikk Nyheter hver hele time 06.0024.00, hver halvtime 06.00-09.00 og 15.00-18.00. Utvidet nyhetssending kl. 07.30. P4-kultur kl. 12.45 og 14.45. P4-sport kl. 07.03, 08.03, 09.03, 15.03 og 16.03. Nyheter på samisk kl. 19.58. 10.00 Misjonen 12.00 Jorda rundt på 80 sekunder 13.00 Michael direkte 15.00 Midt i Trafikken 17.30 Sytten Tretti 18.00 Endelig helg 21.00 P4 Topp 30 24.00 Naturligvis 01.00 Lyden av P4 02.30 Sytten Tretti 03.00 Lyden av P4 04.00 Klassisk morgen på P4

©Universum

19.30 Jul i Svingen (r) (6) Norsk dramaserie. 19.55 Psych (r) (15) Am. krimserie. 20.35 Psych (r) (16) Am. krimserie. 21.20 Dyr med merkelige sykdommer (r) (5) Br. dokumentarserie. 22.05 Sex og pinlege sjukdomar (r) (4) Br. dokumentarserie. 23.05 Fylla (r) (6) Populærvitenskapelig serie. P 23.35 Rådet (r) (6) Norsk underholdningsprogram. 00.05 Typen til (r) (4) Caroline Berg Eriksen. Underholdningsprogram. 00.35 House (r) 01.15 Elsk meg som jeg er (r) 02.15 Nattsending

LØRDAG 7. DESEMBER

19.55: Fleksnes

20.10: Håndball-VM

06.55 Beat for beat (r) 07.45 Adils hemmelige dansere (r) 08.45 Vinterstudio 08.50 V-cup kombinert. Hopp. Direkte fra Lillehammer. 09.50 Vinterstudio 10.00 V-cup langrenn. 10 km klassisk, kvinner. Direkte fra Lillehammer. 11.25 V-cup skiskyting. Stafett kvinner. Direkte fra Hochfilzen. 12.55 V-cup langrenn. 15 km klassisk, menn. Direkte fra Lillehammer. 14.30 V-cup skiskyting. Stafett, menn. Direkte fra Hochfilzen. 16.00 V-cup hopp. 2. omgang, kvinner. Direkte fra Lillehammer. Forts. fra NRK2. 17.00 V-cup hopp. Direkte fra Lillehammer.

18.30 Jul i Svingen (r) (7) Norsk dramaserie.

19.00 Lørdagsrevyen 19.45 Lotto-trekning 19.55 Fleksnes (r)

(6) Rotbløyte. Norsk komiserie. Marve har invitert gamle venner fra vernepliktstiden i marinen til et skikkelig sjøslag.

20.25 De nominerte

(4) Et glamorøst, humoristisk og finurlig underholdningsprogram. Helén Vikstvedt og Ivar Dyrhaug får prisene de ikke visste de fortjente.

21.25 Lindmo Talkshow.

22.25 Siste tango i Halifax

(4) Br. dramaserie. Caroline og Gillian er bekymret. Hvor er Alan og Celia blitt av? Politiet blir koblet på saken.

23.15 Kveldsnytt 23.30 Rådet (r) 24.00 The Quick and the Dead

Am. western fra 1995. I rollene: Gene Hackman, Russell Crowe, Sharon Stone, Leonardo DiCaprio. Regi: Sam Raimi.

01.45 Dansefot jukeboks m/chat 04.45-05.20 Tilbake til Malung (r)

21.10: Bergmans Video

06.00 TV 2 Junior 09.00 Nyhetsmorgen 10.00 Bonanza (r) 11.00 Bonanza (r) 11.55 Hotel Cæsar (r) 12.25 Hotel Cæsar (r) 12.55 Hotel Cæsar (r) 13.25 Hotel Cæsar (r) 14.00 Hotel Cæsar 15 år (r) 15.00 Akvariet (r) 15.25 Senkveld med Thomas og Harald (r) 16.30 Julefergå (r) 16.45 Julefergå (r) 17.00 The Voice – Norges beste stemme (r)

18.30 Nyhetene 18.50 LørdagsMagasinet 19.10 Sportsnyhetene 19.20 Været 19.30 VM-studio 20.00 Håndball-VM: Før kampen 20.10 Håndball-VM: Norge – Spania 1. omgang Direkte fra Zrenjanin i Serbia.

20.50 Håndball-VM: I pausen 21.00 Håndball-VM: Norge – Spania 2. omgang Direkte fra Zrenjanin i Serbia.

21.45 Håndball-VM: Etter kampen 22.00 Nyhetene 22.10 Været 22.15 Sportsnyhetene 22.25 VM-studio 22.35 God kveld Norge Norsk underholdningsprogram.

23.10 Bryllupssangeren

The Wedding Singer. Am. komedie fra 1998. I rollene: Adam Sandler, Drew Barrymore, Christine Taylor. Regi: Frank Coraci.

01.00 Senkveld 10 år: Jubileumsshow! (r) 02.25 Robin Hood Br. drama fra 1991. (11 år)

04.20-06.00 American Idol (r)

07.15 Oddasat – nyheter på samisk (r) 07.30 Distriktsnyheter 09.55 Hovedscenen (r) 11.40 Vcup kombinert Direkte fra Lillehammer. 12.15 Norge rundt (r) 12.40 Pink Floyd – Wish You Were Here (r) 13.40 V-cup skøyter. 1000 m menn. Direkte fra Berlin. 14.10 V-cup skøyter. 500 m kvinner. Berlin. 14.30 V-cup skøyter. 1500 m kvinner. Direkte fra Berlin. 14.55 V-cup hopp. 1. omgang, kvinner. Direkte fra Lillehammer. 16.00 Kunnskapskanalen 16.45 Korrespondentane (r) 17.20 Den stille kampen (r) 17.50 KORK – hele landets orkester

18.30 Dávgi – Urfolksmagasinet 18.50 V-cup alpint Utfor, menn. Direkte.

20.15 Når katastrofen kommer (r) Dokumentar.

21.00 Nyheter 21.10 Bergmans Video

(2) Sv. dokumentarserie. Den meksikanske regissøren Alejandro González Iñárritu kommer til Bergmans hjem.

21.55 V-cup fristil

Skicross. Nakiska, Canada.

23.25 Wolfgang Amadeus Mozart (r) Br. dokumentar.

21.30: Déjà Vu 06.00 Jesse (r) 06.25 Phineas og Ferb (r) 06.45 Wipeout (r) 07.35 Wipeout (r) 08.20 Wipeout (r) 09.10 Som hund og katt: Kittys hevn 10.35 Top 20 Funniest (r) 11.30 Friends (r) 12.00 Friends (r) 12.30 Friends (r) 13.00 Friends (r) 13.30 Friends (r) 14.00 Two and a Half Men (r) 14.30 Two and a Half Men (r) 14.55 Two and a Half Men (r) 15.25 Two and a Half Men (r) 15.50 Two and a Half Men (r) 16.20 Fra jungel til jungel

18.15 Den unge Fleksnes (r) 20.00 Nissene over skog og hei (r) 20.15 Nissene over skog og hei (r) 20.30 America's Funniest Home Videos 21.00 America's Funniest Home Videos 21.30 Déjà Vu Am. actionthriller fra 2006. I rollene: Denzel Washington, Val Kilmer, Paula Patton. Regi: Tony Scott. (15 år)

24.00 Nissene over skog og hei (r) 00.15 Nissene over skog og hei (r) 00.30 CSI: NY (r) 01.25 Skrik 2 Scream 2. Am. skrekkfilm fra 1997. Regi: Wes Craven. (15 år)

00.20-03.15 Amadeus

Am. drama fra 1984. I rollene: F. Murray Abraham, Tom Hulce, Elizabeth Berridge. Regi: Milos Forman. (11 år)

21.30: Did You Hear About ...

03.40 CSI: NY (r) 04.25 Wipeout (r) 05.35-06.00 Christine (r)

06.00 Up All Night (r) 06.30 Up All Night (r) 07.00 TV-shop 07.30 Ben and Kate (r) 08.00 Junior Masterchef Australia (r) 09.00 Junior Masterchef Australia (r) 10.15 Ellen DeGeneres Show (r) 11.10 Ellen DeGeneres Show (r) 12.00 Real Housewives of Vancouver 13.00 Real Housewives of Beverly Hills (r) 14.00 Real Housewives of Beverly Hills (r) 15.00 Slik ble vi Hollywoodfruer (r) 16.00 Anger Management (r) 16.25 Anger Management 16.55 Anger Management (r) 17.25 Luksusfellen Sverige (r)

18.20 Robinsonekspedisjonen 2013 (r) 19.45 The House Bunny

Am. komedie fra 2008. I rollene: Anna Faris, Colin Hanks, Kat Dennings, Emma Stone. Regi: Fred Wolf.

21.30 Did You Hear About the Morgans?

Am. romantisk komedie fra 2009. I rollene: Hugh Grant, Sarah Jessica Parker, Sam Elliott, Natalia Klimas, Elisabeth Moss. Regi: Marc Lawrence.

23.20 Man About Town

Am. komedie fra 2006. I rollene: Ben Affleck, Rebecca Romijn, John Cleese. Regi: Mike Binder. (15 år)

01.10 Shopgirl

Br./am. romantisk komedie fra 2005.

03.00 Real Housewives of Vancouver (r) 04.00-06.00 Real Housewives of Beverly Hills (r)

RADIO 06.30 Fantorangen 07.00 Supermorgen 09.35 Diverse sendinger 10.20 Galakseparken (r) 10.45 Fanboy og Chum Chum (r) 11.10 Spionligaen (r) 11.30 Dobbeltliv 12.00 Newton (r) 12.30 Superstreker 14.30 Mánáid-tv – Samisk barne-tv (r) 15.00 Dragerytterne fra Borkøy (r) 15.25 iCarly (r) 16.10 Oggy og kakerlakkene 16.25 Gumballs fantastiske verden (r) 16.50 SvampeBob (r) 17.15 Undrende Milly 17.20 Pat og Stan (r) 17.30 Peppa Gris (r) 17.35 Virre Nøff (r) 17.45 Sarah og Kvakk (r) 18.00 Jul i Svingen (r) 18.35 KuleJenter (r) 19.00-19.30 Julestjerner

06.00 Morgensending 12.45 That '70s Show (r) 13.15 That '70s Show (r) 13.45 That '70s Show (r) 14.15 That '70s Show (r) 14.45 South Park (r) 15.15 South Park (r) 15.45 South Park (r) 16.15 South Park (r) 16.45 Lovens lange snute (r) 17.15 Senkveld 10 år: Jubileumsshow! (r) 18.50 Kollektivet (r) 19.20 The Julekalender (r) 19.35 The Julekalender (r) 19.50 Little Britain (r) 20.25 Little Britain (r) 21.00 Troja Maltesisk/br./am. eventyrdrama fra 2004. (15 år) 23.30 The Julekalender (r) 23.45 The Julekalender (r) 24.00 I, Robot Am. science fiction fra 2004. 02.10 Nattsending

06.00 Morgensending 08.10 Søstrene Kardashian (r) 09.05 Privat praksis (r) 09.55 Privat praksis (r) 10.45 Privat praksis (r) 11.40 Privat praksis (r) 12.35 Privat praksis (r) 13.30 Grey's Anatomy (r) 14.25 Grey's Anatomy (r) 15.20 Grey's Anatomy (r) 16.15 Grey's Anatomy (r) 17.10 Grey's Anatomy (r) 18.05 Glee (r) 19.00 Jakten på kjærligheten 20.00 Else 21.00 Rita 21.55 The Voice – Norges beste stemme 23.25 Søstrene Kardashian 00.20 Det uforklarlige (r) 01.15 Det uforklarlige (r) 02.10 Det uforklarlige (r) 03.05 Det uforklarlige (r) 04.00 Nattsending

05.20 Morgensending 15.00 Handboll Kristianstad – Alingsås. 16.30 Vinterstudion 17.00 Vintermagasin 17.45 Radiohjälpen: I skuggan av träden som en gång fanns 17.50 Helgmålsringning 17.55 Sportnytt 18.00 Rapport 18.15 Go'kväll 18.45 Julkalendern: Barna Hedenhös uppfinner julen (r) 19.00 Sverige 19.30 Rapport 19.45 Sportnytt 20.00 Settman på plats 21.00 Svensk humor 21.30 Downton Abbey 22.20 Boardwalk Empire 23.20 Rapport 23.25 I just want to be cool 00.10 Homeland (r) 00.55 Nattsending

08.00 Morgensending 14.55 Stephen Fry kommer ut (r) 15.55 Anslagstavlan 16.00 Rapport 16.05 Nora (r) 16.40 Radiohjälpen: I skuggan av träden som en gång fanns 16.45 Kexi 17.15 Finland är svenskt 17.45 Ei saa peittää 18.15 Det röda bandets sällskap 19.00 Eviga vilans musik rekviet genom tiderna 20.30 Mozarts requiem Abbado möter Radiokören 22.10 Fruar och äkta män Am. dramakomedi från 1992. (15 år) 23.55 Girls (r) (1) It s about time. Am. komediserie. z00.25 Adresslapp okänd (r) 00.55 Nattsending

06.00 Tøfferud 06.20 Shake It Up 06.45 Lykke til Charlie! 07.10 Dog With a Blog 07.35 Austin & Ally 08.00 Jessie 08.25 Violetta: The Scoop 08.35 Diverse sendinger 12.20 Perrysodes 12.25 Phineas og Ferb 12.40 Violetta 13.30 Dog With a Blog 13.55 Violetta: The Scoop 14.00 Den Lille Havfruen 15.25 Engstelig Eddie 15.35 A.N.T. – Akselerert Naturlig Talent 16.25 Lykke til Charlie! 16.50 Shake It Up 17.15 Jessie 17.40 Shake It Up 18.05 Austin & Ally 18.30 Dog With a Blog 18.55 Violetta: The Scoop 19.00 Mikkes jul i Andeby Am. familieanimasjon fra 2004. 20.10 Kveldssending

06.00 Morgensending 10.00 JFK: The Lost Tapes 11.00 Capturing Lee Harvey Oswald 12.00 Gullfeber 13.00 Gullfeber 14.00 Gullfeber 15.00 Auction Kings 15.30 Auction Kings 16.00 Auction Kings 16.30 Auction Kings 17.00 Auction Kings 17.30 Property Wars 18.00 Dual Survival 19.00 Bear Grylls: Escape From Hell 20.00 Mektige skip 21.00 Mythbusters 22.00 Et magisk liv 23.00 Naked and Afraid 24.00 Naked and Afraid 01.00 Moonshiners 02.00 Fantom Works 03.00 Hvalkrigen 03.55 American Guns 04.45 Fast and Loud 05.35 Nattsending

06.05 Morgensending 09.45 Judge Judy (r) 10.10 Judge Judy (r) 10.40 Judge Judy (r) 11.05 Judge Judy (r) 11.35 Judge Judy (r) 12.05 Millionær på en, to, tre 13.05 Ekstremt rot (r) 14.00 Ekstremt rot (r) 15.00 Ekstremt rot (r) 16.00 Ekstremt rot (r) 16.55 Ekstremt rot (r) 17.55 Fødeavdelingen Sverige (r) 18.55 Ekstremt vekttap (r) 19.55 Virkelighetens Fifty Shades of Grey (r) 21.00 Bolig til salgs (r) 22.05 The Dead Girl Am. thriller fra 2006. (15 år) 23.50 Tabatha tar over (r) 00.50 Sex, drap og kannibalisme (r) 01.50 Cold Case (r) 02.50 Cold Case (r) 03.40 Nattsending

06.30 Morgensending 13.10 Pantelånerne i Detroit (r) 13.35 Pantelånerne i Las Vegas (r) 14.30 Pantelånerne i Louisiana (r) 16.55 Inntauerne på South Beach (r) 17.30 Trav: V75 18.00 Inntauerne på South Beach (r) 18.30 Inntauerne på South Beach (r) 19.00 Inntauerne på South Beach (r) 19.30 Inntauerne på South Beach (r) 20.00 Top 20 Countdown (r) 21.00 Exit Wounds Am./austr. action fra 2001. (18 år) 23.00 Mannen med den gylne pistol Br. action fra 1974. (15 år) 01.35 Nattsending

06.00 Morgensending 08.00 Fear Factor USA (r) 09.00 Bionic Woman (r) 10.00 Seinfeld (r) 10.30 Seinfeld (r) 11.00 Seinfeld (r) 11.30 Havets helter (r) 12.30 Best Ink (r) 13.30 Best Ink (r) 14.30 Best Ink (r) 15.30 Pimp My Ride Norge (r) 16.30 Collection Intervention (r) 17.30 Airwolf 18.30 Simpsons (r) 19.00 Simpsons (r) 19.30 Simpsons (r) 20.00 Best Ink 21.00 Ringenes herre: Atter en konge Am. actioneventyr fra 2003. (11 år) 00.30 Cops (r) 01.00 Cops (r) 01.30 Nattsending

06.00 Morgensending 09.40 Wicked Tuna 10.35 National Geographics 10 beste bilder 11.35 Bid & Destroy 12.05 Megafabrikker: Wargaming 13.00 Gullfedre 14.00 Gullfedre 15.00 Gullfedre 16.00 Gullfedre 17.00 Gullfedre 18.00 Jakten på edelsten 18.30 Jakten på edelsten 19.00 Nazistenes underverden 20.00 Skattegraverne 20.30 Skattegraverne 21.00 Dommedagsslott 22.00 Sexslaver i det 21. århundre 23.00 Fengslet i utlandet 24.00 Tabu USA 01.00 Hard Time 02.00 Nazistenes underverden 03.00 Gull i Yukon 04.00 Nattsending

08.35 Morgensending 09.45 Langrenn: Årefjällsloppet i Åre, Sverige 10 km, klassisk stil, kvinner. Direkte. 11.15 Skiskyting Direkte. 13.00 Langrenn: Verdenscup i Lillehammer 15 km, fristil, menn. Direkte. 14.30 Skiskyting Direkte. 16.00 Skiskyting (r) 16.45 Hopp: Verdenscup i Lillehammer i Norge HS 100. Direkte. 18.45 Alpint: Verdenscup i Beaver Creek, USA Utfor, menn. Direkte. 20.15 Alpint: Verdenscup i Lake Louise, Canada Utfor. Direkte. 21.45 Hestesport Direkte. 24.00 Aking: Verdenscup i Canada 00.45 Nattsending

11.10 Ligue 1 12.55 UEFA Champions League 14.40 UEFA Champions League Arsenal – Marseille. 16.25 Ligue 1 Preview Show Fotballmagasin. 16.55 Ligue 1 Paris Saint Germain – Sochaux. 19.00 Ligue 1 Marseille – Nantes. 20.45 Ligue 1 Paris Saint Germain – Sochaux. 22.30 UEFA Champions League Bayer Leverkusen – Manchester United. 00.15 Tysk Cup Augsburg – Bayern München, 1/8-finale. 02.00-05.30 Basketball: NBA Minnesota Timberwolves – Miami Heat.

Dagsnytt hver hele time unntatt kl.13.00, samt kl. 07.30 og 16.30. 09.05 Nitimen 11.03 Popquiz 12.30 Ukeslutt 13.30 Verdenscup langrenn 15.03 Øde øy 16.03 Jacobsen på lørdag 18.05 20 spørsmål 18.30 Superblokka 19.03 Lørdagskveld med Pia Skevik 20.03 VM håndball kvinner Norge – Spania 22.00 Dagsnytt med værmelding 22.05 På dansefot 00.05 Nattønsket 02.03 Radio Rock 05.03 Spill våken 05.45 Værmelding med varsel for fiskebankene Dagsnytt hver hele time, samt kl. 07.30 og 16.30, unntatt kl. 13.00, 20.00 og 21.00. 09.03 Ring inn musikken – 815 49 002 10.03 Radiodokumentaren 11.03 Verden på lørdag 12.03 Kurer 12.30 Ukeslutt 13.30 Studio Sokrates 14.03 Jungeltelegrafen 15.03 Bob Dylan 15.30 Diktafon 16.03 Museum 16.40 Verden på lørdag med Korrespondentbrevet 17.03 Ekkomøtet 17.30 Kunstreisen 18.05 BluesAsylet 19.03 Musikk i P2 – Operaen Rhingullet 22.00 Dagsnytt med værmelding 22.05 Swing & Sweet 23.03 Bob Dylan 23.30 NRK Gull 00.05 Notturno Dagsnytt kl. 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00 og 16.00, samt kl. 03.00, 04.00 og 05.00. 09.03 Lørdagsrådet 12.03 Best of Radioresepsjonen 14.03 VG-Lista Topp 20 16.03 P3lørdag 20.00 DJ Christine 22.00 nu:no 24.00 P3natt 05.03 P3natt Nyheter hver hele time kl. 08.00-17.00. 10.00 Norges 1000 beste sanger 14.00 Musikk, sport og trafikk 18.00 We love the 80’s 22.00 80’s non-stop 02.00 Nattmusikk Nyheter hver hele time kl. 08.0024.00. 09.00 P4s helgefrokost 12.00 Jorda rundt på 80 sekunder 13.00 Misjonen Destillert 14.00 Din Lørdag 16.00 Sport og musikk direkte 18.00 Sport og musikk 19.00 P4 Topp 30 22.00 P4 Party 23.00 Svart-hvitt 24.00 Lyden av P4 01.00 Vi og verden – innenriks 01.30 Vi og verden – utenriks 02.00 Lyden av P4

FREDAGEN - fredag 6. desember 2013

©Universum

19.30 Dumpet av Sarah Marshall Forgetting Sarah Marshall. Am. komedie fra 2008. I rollene: Jason Segel, Kristen Bell, Russell Brand. Regi: Nicholas Stoller. 21.15 Lilyhammer (r) (7) Norsk dramaserie. Frank får ideen om å arrangere reinsdyrløp i Lillehammer. Vet mafiaen i New York noe om Frank? 22.00 Letters to Juliet Am. romantisk komedie fra 2010. I rollene: Amanda Seyfried, Gael García Bernal, Vanessa Redgrave. Regi: Gary Winick. 23.45 Fylla (r) 00.15 Dumpet av Sarah Marshall Am. komedie fra 2008. 02.00 Nattsending

41

SØNDAG 8. DESEMBER

21.25: Downton Abbey 06.50 Det gode bondeliv (r) 07.20 Norge rundt (r) 07.45 Ut i naturen (r) 08.15 Lindmo (r) 09.15 Vinterstudio. 09.30 V-cup kombinert. Hopp. Direkte. 10.30 V-cup langrenn. Stafett kvinner. Direkte. 11.30 V-cup skiskyting. Jaktstart kvinner. Direkte. 12.15 V-cup langrenn. Stafett menn. Direkte. 13.25 V-cup skiskyting. Jaktstart menn. Direkte. 14.15 V-cup kombinert. Langrenn. 14.45 V-cup hopp. Direkte. 17.00 EM terrengløp. Fra Beograd. 17.35 V-cup alpint. Storslalåm 1. omgang, menn. Direkte fra Beaver Creek. Forts. på NRK2.

18.05 Advent i prestegarden (2) Adventserie i fire deler.

18.35 Jul i Svingen (r)

(8) En rev i Svingen. Norsk dramaserie.

19.00 Søndagsrevyen 19.45 Sportsrevyen 20.15 Dialektriket

(6) Norsk dialektserie. Valdresdialekt.

20.55 Der ingen skulle tru at nokon kunne bu

(6) Norsk dokumentarserie. Fjellhyllegårdene langs Storfjorden på Sunnmøre har stått folketomme i mer enn en mannsalder.

21.25 Downton Abbey

(7) Br. dramaserie. Coras bror har fått store problemer, og Robert må dra til USA for å hjelpe ham.

22.15 Ekspedisjon isfjell 23.05 Kveldsnytt 23.20 Filmbonanza (r) 23.50 Lilyhammer (r) 00.35 Downton Abbey (r) 01.20 Bram Stokers Dracula

Am. romantisk grøsser fra 1992.

03.20 De nominerte (r) 04.20 Siste tango i Halifax (r) 05.15-05.45 Lisenskontrolløren (r)

20.00: Best av de beste 06.00 TV 2 Junior 06.01 Oktonautene 06.12 Babar 06.34 Byggmester Bob 06.44 Thomas Toget og vennene hans 07.06 Familien Stor 07.17 Vennebyen 07.28 Zou 07.39 Chaplin 07.46 Scooby-Doo 08.12 Flintstone 08.38 Pokemon 09.00 Nyhetsmorgen 10.00 Bonanza (r) 11.00 Bonanza (r) 12.00 12 Men of Christmas 14.00 Prins Williams nye liv (r) 15.00 Kornsirkelmysteriet (r) 16.00 Ingen grenser (r) 17.00 Julefergå (r) 17.15 Julefergå (r) 17.30 Kapp til kapp – uten penger (r)

18.00 Håp i ei gryte

(2) Norsk livssynsprogram.

18.30 Nyhetene og Sporten 18.50 Været 19.00 TV 2 Sporty: Gjør livet lettere

(3) Norsk livsstilsserie. Fredrik misliker utseendet sitt og spiser i smug. Han har dårlig selvbilde og innser at han må gjøre en endring.

20.00 Best av de beste

(5) Norsk underholdningsprogram. Hvem er raskest på gassen, hvem har best balanse på surfebrettet og hvem er raskest i vannet?

21.00 Nyhetene 21.20 Været 21.25 Sportsnyhetene 21.35 VM-studio 21.45 Farmen

(28) Norsk realityserie.

22.45 Det norske måltid

(4) Norsk underholdningsprogram.

23.45 Ingen grenser (r) (10) Norsk realityserie.

00.45 Farmen (r) 01.45 God kveld Norge (r) 02.20 Mord og mysterier (r) 04.20 Verdens sterkeste mann 2012 (r) 05.05-05.50 60 Minutes

23.15: Sandmangel – ei ny... 10.25 Bør de gifte seg (r) 11.25 Lindmo (r) 12.25 Et liv med dysleksi (r) 13.45 Når katastrofen kommer (r) 14.30 V-cup skøyter. 1000 m kvinner. Direkte fra Berlin. 14.55 V-cup skøyter. 500 m menn. 15.15 V-cup skøyter. 5000 m menn. Direkte fra Berlin. 16.25 De nominerte (r) 17.25 Status Norge: Eldreboomen (r)

17.55 V-cup alpint

Storslalåm 1. omgang, menn. Direkte fra Beaver Creek. Forts. fra NRK1.

20.30: Castle

20.00: Robinsonekspedi...

06.00 Jesse (r) 06.20 Phineas og Ferb (r) 06.45 Wipeout (r) 07.30 Wipeout (r) 08.20 Guinness' gale verden 09.10 Fra jungel til jungel 10.55 Top 20 Funniest (r) 11.45 Friends (r) 12.15 Friends (r) 12.40 Friends (r) 13.10 Friends (r) 13.40 Friends (r) 14.05 Two and a Half Men (r) 14.35 Two and a Half Men (r) 15.00 Two and a Half Men (r) 15.30 Two and a Half Men (r) 16.00 Two and a Half Men (r) 16.30 71° nord (r)

18.45 Jaskes dáistaleapmi – Den stille kampen

18.00 Nissene over skog og hei (r) 19.30 Den unge Fleksnes (r) 19.45 Den unge Fleksnes (r)

19.15 Norge rundt og rundt (r)

20.00 Nissene over skog og hei (r)

19.40 Hestekrefter (r)

20.15 Nissene over skog og hei (r)

(6) Makt og avmakt. Norsk dokumentarserie.

Fra 6. desember 1991 med programleder Grethe Berge.

(4) Sv. serie om kjærlighet til gamle biler.

19.45 Vitenskapens verden Bli mer kreativ. Br. dokumentarserie.

20.40 V-cup alpint

Storslalåm 2. omgang, menn. Direkte fra Beaver Creek.

21.35 Hovedscenen

Teaterkonsert Mozart.

23.15 Sandmangel – ei ny konflikt? (r) Am. dokumentar.

00.10 Dykking etter sand (r) Fr. dokumentar.

01.00 Tørk aldri tårer uten hansker (r) 02.00-02.50 Heksetid (r)

(8) Norsk underholdningsserie. (7) Norsk komiserie. (8) Norsk komiserie.

20.30 Castle

(5) Am. krimserie.

06.00 Romantically Challenged (r) 07.00 TV-shop 07.30 Ben and Kate (r) 08.30 Junior Masterchef Australia (r) 10.30 Ellen DeGeneres Show (r) 12.20 American Girl: McKenna Shoots for the Stars 14.00 MasterChef Norge (r)

18.00 Top Model Norge (r)

(12) Norsk realityserie. Det er finale i Top Model.

19.00 Kari Traa-leikane (r)

(11) Norsk realityserie. Del to av finalen.

20.00 Robinsonekspedisjonen 2013

(13) Norsk realityserie. I denne episoden ser vi nærmere på hvordan de fire finalistene har overlevd sult, uvennskap, allianser, konkurranser og tvister.

21.20 The Blacklist

(7) Am. dramaserie. Etter et kjemisk angrep på undergrunnen må FBI jakte på gjerningsmannen.

22.20 Unstoppable

21.30 Åndenes makt (r)

(3) Norsk underholdningsserie.

22.30 Rizzoli og Isles (2) Am. krimserie.

23.30 Nissene over skog og hei (r) 24.00 Major Crimes 00.55 CSI (r) 01.50 CSI: NY (r) 02.45 Total Blackout USA (r) 03.15 Wipeout (r) 04.25-05.54 Smallville (r)

Am. thrilleraction fra 2010. I rollene: Denzel Washington, Chris Pine, Rosario Dawson. Regi: Tony Scott. (11 år)

00.05 The Mentalist (r) (18) Am. krimserie.

01.00 The Mentalist (r) 02.00 Urban Justice

Renegade Justice. Am. actionthriller fra 2007.

03.45 Ellen DeGeneres Show (r) 04.40-06.00 Romantically Challenged (r)

RADIO

05.05 Morgensending 13.15 Vinterstudion 14.30 Handboll Lugi – Sävehof. 16.00 Vinterstudion 16.30 Radiohjälpen: I skuggan av träden som en gång fanns 16.35 Alla är fotografer (r) 17.05 Downton Abbey (r) 17.55 Sportnytt 18.00 Rapport 18.10 Regionala nyheter 18.15 Landet runt 18.45 Julkalendern: Barna Hedenhös uppfinner julen (r) 19.00 Sportspegeln 19.30 Rapport 19.55 Regionala nyheter 20.00 Allt för Sverige 21.00 Äkta människor 22.00 Hotellet 22.50 Rapport 22.55 Londoners (r) 23.40 Veckans brott (r) 00.40 Nattsending

42

06.30 Fantorangen 07.00 Supermorgen 09.35 Dragerytterne (r) 09.55 Gumball (r) 10.20 Galakseparken (r) 10.40 Fanboy og Chum Chum (r) 11.10 Spionligaen (r) 11.30 Dobbeltliv 12.00 Lysets nøkkel (r) 12.30 Superstreker 14.30 Mánáid-tv (r) 15.00 Dragerytterne (r) 15.25 iCarly (r) 16.10 Oggy og kakerlakkene 16.15 Oggy og kakerlakkene 16.25 KuleJenter (r) 16.50 Dyrehjelperne 17.15 Undrende Milly 17.20 Pat og Stan (r) 17.30 Peppa Gris (r) 17.35 Virre Nøff (r) 17.45 Sarah og Kvakk (r) 18.00 Jul i Svingen (r) 18.30 Newton 19.00-19.30 Julestjerner

08.00 Morgensending 15.55 Rapport 16.00 Eviga vilans musik (r) 17.00 Le hold-up 17.10 El atraco al banco 17.20 Der Bankraub 17.30 Kortfilmsklubben 17.43 Kamikaze Deutschland (r) 17.50 ¡Pregunta ya! 18.00 Guds kvinnor 18.55 På islandshäst i Sylarna (r) 19.00 Världens natur: Pingvinerna 19.55 Radiohjälpen 20.00 Stephen Fry kommer ut 21.00 Aktuellt 21.15 Agenda 22.00 Sportnytt 22.10 Nobel 2013: Nobelstudion 22.55 Gudstjänst (r) 23.40 Dokument inifrån (r) 00.40 Nattsending

06.00 Morgensending 10.40 Frasier (r) 11.10 Frasier (r) 11.40 Frasier (r) 12.10 Dagens fangst 12.35 Dagens fangst 13.05 Dagens fangst 13.35 Haijegerne 14.30 Besatt av bil (r) 15.00 Ødemarkens menn (r) 16.00 Strongman Champions League (r) 17.00 Ekstrem flytting (r) 18.00 World's Scariest (r) 19.00 Kollektivet (r) 19.30 The Julekalender (r) 19.45 The Julekalender (r) 20.00 Punk'd (r) 20.30 Broom (r) 21.00 Hjelp, vi er i filmbransjen! Norsk komedie fra 2011. 23.05 The Julekalender (r) 23.20 The Julekalender (r) 23.35 Homeland (r) 00.35 Nattsending

06.00 Tøfferud 06.20 Shake It Up 06.45 Lykke til Charlie! 07.10 Shake It Up 07.35 Austin & Ally 08.00 Jessie 08.25 Mikke Mus 08.30 Tigergutt Am. tegnefilm 2000. 09.50 Diverse sendinger 12.40 Det søte liv til sjøs 13.30 Jessie 14.20 Dog With a Blog 14.45 Violetta: The Scoop 14.50 Austin & Ally 15.40 Shake It Up 16.30 Violetta: The Scoop 16.35 Phineas og Ferb 16.50 Engstelig Eddie 17.15 Lykke til Charlie! 18.05 A.N.T. 18.55 Mikke Mus 19.00 National Treasure 2: Book of Secrets Am. spillefilm. 21.05 Violetta 21.55 En god latter! 22.00 Kveldssending

FREDAGEN – fredag 6. desember 2013

06.00 Morgensending 07.40 Guttedressur (r) 08.35 Guttedressur (r) 09.20 Frustrerte Fruer (r) 10.10 Frustrerte Fruer (r) 11.00 Frustrerte Fruer (r) 11.50 Frustrerte Fruer (r) 12.40 Frustrerte Fruer (r) 13.30 Glee (r) 14.20 Glee (r) 15.15 Glee (r) 16.10 Glee (r) 17.05 Glee (r) 18.00 Søstrene Kardashian (r) 19.00 Glee 20.00 Tigerstaden 20.30 Carrie 21.25 Hart of Dixie 22.20 Secret Street Crew 23.20 Secret Street Crew 00.20 Judging Amy (r) 01.15 Judging Amy (r) 02.10 Judging Amy (r) 03.05 Judging Amy (r) 04.00 Judging Amy (r) 04.45 Festløvene (r) 05.30-05.49 Excused (r)

06.00 Morgensending 06.55 Toy Hunter 07.20 Livsfarlig fangst 08.15 Livsfarlig fangst 09.05 Livsfarlig fangst 10.00 Livsfarlig fangst 11.00 Livsfarlig fangst 12.00 Bilfikserne 13.00 Bilfikserne 14.00 Bilfikserne 15.00 Bilfikserne 16.00 Bilfikserne 17.00 Street Outlaws 18.00 Livsfarlig fangst 20.00 Jungle Gold 21.00 Fremtidens våpen 22.00 Safari, Witchcraft and Murder 23.00 The Unexplained Files 24.00 Amish Mafia 01.00 Mythbusters 02.00 Mythbusters 03.00 Mythbusters 03.55 Mythbusters 04.45 Mythbusters 05.35-06.00 Ville fiskeeventyr

06.30 Morgensending 10.15 Bortskjemte prinsesser (r) 10.45 Bortskjemte prinsesser (r) 11.15 Bortskjemte prinsesser (r) 11.45 Lille frøken perfekt (r) 12.45 Pure Country 2: The Gift Am. musikaldrama fra 2010. 14.45 Familiehjelpen (r) 15.45 Familiehjelpen (r) 16.45 Familiehjelpen (r) 17.45 Unge mødre Danmark (r) 18.45 You Again Am. romantisk komedie fra 2010. 21.00 Fool's Gold Am. romantisk komedie fra 2008. 23.10 Siderhusreglene Am. drama fra 1999. (11 år) 01.40 Nattsending

06.00 Morgensending 10.35 Verdens vanskeligste oppdrag 11.35 Jakten på edelsten 12.05 Alaska State Troopers 13.00 Alaska State Troopers 14.00 Alaska State Troopers 15.00 Alaska State Troopers 16.00 Test hjernen 16.30 Test hjernen 17.00 Dubai: den ultimate flyplass 18.00 Møt polygamistene 19.00 Gull i Yukon 20.00 Vinnie Jones: Russlands tøffeste jobber 21.00 Kongen av fiske 22.00 Strømbrudd i Amerika 24.00 Tabu USA 01.00 Vinnie Jones: Russlands tøffeste jobber 02.00 Kongen av fiske 03.00 Nattsending

06.05 Morgensending 13.25 Pantelånerne i Las Vegas (r) 13.55 Pantelånerne i Las Vegas (r) 14.25 Pantelånerne i Las Vegas (r) 14.55 Pantelånerne i Las Vegas (r) 15.25 Fikserne (r) 15.55 Fikserne (r) 16.25 Fikserne (r) 16.55 Fikserne (r) 17.25 Fikserne (r) 17.55 Nattpatruljen (r) 18.25 Nattpatruljen (r) 19.00 Nattpatruljen (r) 19.30 Nattpatruljen (r) 20.00 Top 20 Countdown (r) 21.00 Red Am. actionkomedie fra 2010. 23.05 Fire Down Below Am. action fra 1997. (15 år) 01.15 Rude Tube (r) 01.50 Nattsending

08.30 Hopp: V-cup (r) 09.15 Kombinert: V-cup HS 138. Direkte. 10.15 Langrenn: V-cup 4x5 km, direkte. 11.15 Skiskyting: V-cup Direkte. 12.15 Langrenn: V-cup 4x7km menn. Direkte. 13.15 Skiskyting: V-cup Direkte. 14.15 Kombinert: V-cup Gundersen. Direkte. 15.00 Hopp: V-cup HS 138. Direkte. 17.00 Skiskyting (r) 17.30 Alpint: V-cup Storslalåm, 1. omg, menn. Direkte. 18.45 Alpint: V-cup Super-G, kv. Direkte. 20.30 Alpint: V-cup Storslalåm, 2. omg, menn. Direkte. 21.40 Wintersports WM 21.45 Snooker Finaler. Direkte. 24.00 Nattsending

06.00 Morgensending 13.00 Simpsons (r) 14.00 Kongen av Queens (r) 14.30 Kongen av Queens (r) 15.00 Ice Road Truckers (r) 16.00 Storage Hunters (r) 16.30 Storage Hunters (r) 17.00 Storage Hunters (r) 17.30 Storage Hunters (r) 18.00 Pimp My Ride Norge (r) 19.00 Simpsons (r) 19.30 Simpsons (r) 20.00 The Exes 20.30 Anger Management 21.00 Two and a Half Men 21.30 How I Met Your Mother 22.00 Double Impact Am. action fra 1991. (18 år) 23.55 American Dad (r) 00.25 American Dad (r) 00.55 Nattsending

10.45 UEFA Champions League Weekly 11.15 Ligue 1 13.00 Ligue 1 14.45 UEFA Champions League 16.30 Futbol Mundial 16.55 UEFA Champions League Weekly 17.30 DfB Pokal Highlights 18.00 Basketball: NBA NY Knicks – Boston Celtics. 20.55 Ligue 1 Monaco – Ajaccio. 23.00 DfB Pokal Highlights Høydepunkter fra den sist spilte runden i den tyske cupen, DfB Pokal. 23.30-00.00 UEFA Champions League Weekly Fotballmagasin.

Dagsnytt hver hele time, samt kl.16.30. 09.03 Naturens verden 10.05 Mellom himmel og jord 11.03 Gudstjeneste fra Sælen kirke i Bergen 12.00 Verdenscup langrenn 14.03 Radioteatret 15.03 Norsk på norsk 16.03 Norgesglasset 16.41 Ønskekonserten 17.30 P.I.L.S. 18.03 Kveldsåpent 20.30 Værmelding med 2-dagersvarsel 20.34 Kveldsåpent 22.00 Dagsnytt med værmelding 22.05 Salmer til alle tider 22.30 Árdna – Samisk kulturmagasin på norsk 23.03 Radioteatret 00.05 Nattønsket 02.03 Utakt 04.03 Radiolangs 05.33 Morgenandakt 05.45 Værmelding med varsel for fiskebankene Dagsnytt hver hele time, samt kl.16.30, unntatt kl. 19.00 og 20.00. 09.03 Værmelding 09.05 Klar en klassiker 09.30 Språkteigen 10.05 Morgenkonserten 11.03 Søndagsavisa 12.03 Radiofront 13.03 Radio Migrapolis 13.30 Bok i P2 14.03 Spillerom søndag 15.03 Radioteatret 16.03 Kulturhuset Scene 16.40 Mørkets opplevelser 17.03 Verdibørsen 18.03 Folkemusikktimen 19.00 Verdt å lese 19.30 Musikk i P2 – Klassisk konsert 20.30 Klar en klassiker 21.03 Radiodokumentaren 22.00 Dagsnytt med værmelding 22.05 Jazzklubben 23.03 Spillerom søndag 00.05 Notturno Dagsnytt hver hele time frem til kl. 21.00, unntatt kl. 10.00 og 13.00. Deretter kl. 02.00, 04.00 og 05.00. 09.03 P3 Dokumentar 09.30 Søndagsmorgen 12.03 Ramona og Siggen 14.03 P3søndag 22.00 VG-Lista Topp 40 24.00 P3natt 02.03 Filmpolitiet 04.03 P3natt 05.03 P3natt Nyheter hver hele time kl. 08.00-17.00. 11.00 Norges 1000 beste sanger 14.00 Musikk, sport og trafikk 20.00 Live-versjoner 23.00 Nattmusikk Nyheter hver hele time kl. 08.0024.00. 09.00 P4s helgefrokost 12.00 Popkonge 13.00 Meggene 14.00 Best of Radiokompaniet 16.00 Sport og musikk 18.00 Sport og musikk direkte 20.00 Søndagskveld 22.00 Den blå timen 23.00 Gelius og Hvermann 24.00 Lyden av P4 03.00 Den blå timen 04.00 Lyden av P4

©Universum

19.30 Adils hemmelige dansere (r) (7) Norsk underholdningsserie. 20.30 Nytt på nytt (r) 21.05 Rådet (r) (6) Norsk underholdningsprogram. 21.35 The Quick and the Dead Am. western fra 1995. I rollene: Gene Hackman, Russell Crowe, Sharon Stone, Leonardo DiCaprio. Regi: Sam Raimi. 23.20 Tudors (r) (8) Br. dramaserie. Henrik VIII forsøker å få annullert ekteskapet med Anne of Cleves, og samtidig vil han kvitte seg med Cromwell. 00.10 Letters to Juliet Am. romantisk komedie fra 2010. 01.50 Nattsending

MANDAG 9. DESEMBER

18.20: Jul i Svingen

20.10: Håndball-VM

07.00 Morgennytt 10.00 Med hjartet på rette staden (r) 10.50 Filmavisen 1962 (r) 11.00 NRK nyheter 11.05 Norge rundt (r) 11.30 Anne lager mat i New York (r) 12.00 NRK nyheter 12.15 Dialektriket (r) 12.55 Pressekonferanse Nobel 14.00 NRK nyheter 14.05 Isbjørnens hemmelige liv (r) 15.00 NRK nyheter 15.10 Beat for beat (r) 16.00 NRK nyheter 16.10 En isbjørn går i land (r) 17.00 NRK nyheter 17.10 Høydepunkter Morgennytt 17.30 Oddasat – nyheter på samisk 17.45 Tegnspråknytt 17.50 Bondeknølen forbereder jul (r)

18.20 Jul i Svingen (r) (9) Norsk dramaserie.

18.45 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen 19.45 Puls 20.15 Tinas julekjøkken

(3) Sv. matserie. Tina drar til Åre og byr på syltet kveite og porchetta med aprikoser og ingefær.

20.55 Distriktsnyheter 21.00 Dagsrevyen 21 21.30 Tørk aldri tårer uten hansker

(2) Sv. dramaserie. Benjamin strever med sitt dobbeltliv etter at han flyttet sammen med Rasmus. Flere av vennene dør, og den ene begravelsen avløser den andre.

22.30 Studio 1 (r)

(6) Anita Skorgan inntar scenen.

23.00 Kveldsnytt 23.15 Kriminalsjef Foyle (r) (18) Br. krimserie.

00.45 Nytt på nytt (r) 01.20 De røde elvene

Fr. krimthriller fra 2000.

03.00 Tinas julekjøkken (r) 03.40 Isbjørnens hemmelige liv (r) 04.30-05.20 En isbjørn går i land (r)

20.30: Observatoriet

06.00 Alarm 112 (r) 06.30 Nyhetene 06.55 God morgen Norge 10.00 God morgen Norge (r) 11.45 Jakten på kjærligheten (r) 12.40 Food Discovery med Sonja Lee (r) 13.10 Supernanny (r) 14.00 Mitt drømmehjem (r) 15.00 Farmen (r) 16.00 Home and Away 16.30 Home and Away 17.00 Julefergå (r) 17.15 Julefergå (r) 17.30 Ettermiddagen

18.30 Nyhetene 18.45 Været 18.50 Sportsnyhetene 19.00 Hotel Cæsar (87) Norsk såpeopera.

19.30 VM-studio fra Serbia 20.00 Håndball-VM: Før kampen 20.10 Håndball-VM

Norge – Argentina, kvinner. 1. omgang. Direkte fra Kristalna Dvorana i Zrenjanin. Kommentator: Harald Bredeli, Bent Svele.

20.50 Håndball-VM: I pausen Høydepunkter fra 1. omgang.

21.00 Håndball-VM

Norge – Argentina, kvinner. 2. omgang.

21.45 Håndball-VM: Etter kampen 22.00 Farmen (29) Norsk realityserie.

23.00 Styrkeprøven Norsk dokumentar.

24.00 Homeland (r)

(11) Am. dramaserie.

01.00 Farmen (r)

(29) Norsk realityserie.

01.55 Mord og mysterier (r) 02.45 Mord og mysterier (r) 03.35 Løgner (r) 04.15 Sons of Anarchy (r) 05.00-05.45 Alarm 112 – På liv og død (r)

10.20 Adils hemmelige dansere (r) 11.20 Den stille kampen (r) 11.50 Sandmangel – ei ny konflikt? (r) 12.40 Dykking etter sand (r) 13.30 Sportsrevyen (r). Aktuelle reportasjer og dagens sport. 14.00 Dávgi – Urfolksmagasinet (r) 14.20 Fem vegar til paralympiske leikar (r) 15.15 Vitenskapens verden (r) 16.10 Med hjartet på rette staden (r) 17.00 Derrick (r)

18.00 Dagsnytt atten 19.00 Dyreklinikken (r) 19.30 Motorsøstre (r) 19.45 Dinosaurar på vandring (1) Br. naturprogram.

20.30 Observatoriet Norsk dokumentar.

20.55 Atelieret 21.25 Oddasat – nyheter på samisk 21.30 Skispor fra 1952 til 1982 (r) (1) Jentebølgen til olympisk gull.

22.00 NRK nyheter 22.10 Urix 22.30 Kontinenta veks fram 23.20 Bergmans Video (r) 00.05 Ekspedisjon isfjell (r) 00.55 Fangenes restaurant (r) 01.25 Puls (r) 01.55 Oddasat (r) 02.10-04.35 Distriktsnyheter (r)

20.30: 71° nord

19.30: MasterChef USA

06.00 Morgensending 12.20 The Big Bang Theory (r) 12.50 Cougar Town (r) 13.15 Happy Endings (r) 13.45 Christine (r) 14.15 Den syvende himmel (r) 15.10 Den unge Fleksnes (r) 15.25 Den unge Fleksnes (r) 15.40 Cougar Town (r) 16.10 Friends (r) 16.40 Friends (r) 17.10 Two and a Half Men (r) 17.40 Two and a Half Men (r)

18.05 The Big Bang Theory (r) 19.00 America's Funniest Home Videos (r) 19.30 Den unge Fleksnes (r) 19.45 Den unge Fleksnes (r) 20.00 Nissene over skog og hei (r) 20.15 Nissene over skog og hei (r) 20.30 71° nord (15) Det er tre deltakere igjen og finalen er todelt.

22.00 Asbjørn Brekke: TVNorge 25 år (r) 23.00 America’s Funniest Home Videos (r) 23.30 Nissene over skog og hei (r) 24.00 Castle (r) 00.55 CSI: Miami (r) 01.55 Special Victims Unit (r) 02.50 CSI (r) 03.40 CSI: NY (r) 04.25 Wipeout (r) 05.35-06.00 Christine (r)

06.00 'Til Death (r) 06.30 'Til Death (r) 07.00 TV-shop 07.30 Supersize vs. Superskinny 08.20 Hellstrøm inviterer: Helene Bøksle (r) 09.15 Redningskvinner (r) 10.10 Gordon Ramsay rydder opp (r) 11.05 Dr. Phil (r) 12.00 Ellen DeGeneres Show (r) 13.00 Ekstreme samlere (r) 14.00 Supersize vs. Superskinny (r) 15.00 How I Met Your Mother (r) 15.30 How I Met Your Mother (r) 16.00 Kongen av Queens (r) 16.30 Ellen DeGeneres Show 17.30 NCIS: Los Angeles (r)

18.30 Boligjakten (r)

(1) Norsk livsstilsprogram.

19.30 MasterChef USA (1) Am. realityserie.

20.30 Jul med Hellstrøm (r) (1) Norsk underholdningsprogram.

21.30 NCIS: Los Angeles

(4) Am. kriminaldramaserie.

22.30 Kari Traa-leikane (r) (11) Norsk realityserie.

23.30 Sex og singelliv (r) (8) Am. komiserie.

00.05 How I Met Your Mother (r) 01.05 Kongen av Queens (r) 01.35 NCIS: Los Angeles (r) 02.30 Bones (r) 03.20 Bones (r) 04.05 Sex og singelliv (r) 04.30 'Til Death (r) 04.55 'Til Death (r) 05.15 Hellstrøm inviterer: Helene Bøksle (r)

RADIO 06.30 Fantorangen 07.00 Supermorgen 09.30 Diverse sendinger 13.40 Kung Fu Panda (r) 14.00 Hakke Hakkespett 14.10 Madagaskarpingvinene (r) 14.30 Mitt liv og meg (r) 14.40 Mitt liv og meg (r) 14.55 M.I. High (r) 15.25 iCarly (r) 15.45 iCarly (r) 16.10 Big Time Rush (r) 16.35 Dyrehjelperne 17.00 Mánáid-tv – Samisk barne-tv Adveanta – Ventetid. 17.15 Undrende Milly 17.20 Pat og Stan (r) 17.30 Store maskiner (r) 17.35 Virre Nøff (r) 17.50 Sarah og Kvakk (r) 18.00 Jul i Svingen (r) 18.25 Solsikkesmuget 19 18.35 Madagaskarpingvinene (r) 18.50 Supernytt 19.00-19.30 Julestjerner

06.00 Morgensending 11.40 Crash Course (r) 12.10 Broom (r) 12.40 Drømmebil på tre dager (r) 13.40 Smallville 14.35 Scrubs (r) 15.00 That '70s Show (r) 15.30 IT-gjengen (r) 16.00 South Park (r) 16.30 Bob's Burgers (r) 17.00 Fantasy Factory (r) 17.30 Ridiculousness (r) 18.00 Alarm 112 – På liv og død 19.00 Kollektivet (r) 19.30 The Julekalender (r) 19.45 The Julekalender (r) 20.00 Ødemarkens menn 21.00 Californication (r) 21.35 Med livet som innsats (r) 22.35 Homeland 23.35 The Julekalender (r) 23.50 The Julekalender (r) 00.05 Criminal Minds (r) 01.00 Nattsending

06.00 Morgensending 09.05 Motekrigen (r) 10.00 Koneklubben (r) 10.50 Brutte løfter (r) 11.45 The Talk 12.30 Judging Amy (r) 13.20 Home and Away (r) 13.50 Home and Away (r) 14.20 Glee (r) 15.15 Grey's Anatomy (r) 16.10 The Voice US (r) 17.05 Tid for hjem (r) 18.00 Grottenveien 1 (r) 19.00 Motekrigen (r) 20.00 På flukt fra sekten 20.55 Svigermonster 21.25 Tigerstaden (r) 21.55 God kveld Norge (r) 22.30 Slank med kniv 23.25 Hotel Cæsar (r) 23.55 Kvinner bak murene (r) 00.50 Judging Amy (r) 01.45 Privat praksis (r) 02.40 Frustrerte fruer (r) 03.35 Svigermonster (r) 04.00 Festløvene (r) 04.45 Nattsending

06.00 Morgensending 09.35 Fødeavdelingen (r) 10.35 Judge Judy (r) 11.00 One Tree Hill (r) 11.50 Switched at Birth (r) 12.45 Gossip Girl (r) 13.35 Gilmore Girls (r) 14.25 One Tree Hill (r) 15.20 Unge mødre (r) 15.55 Judge Judy 16.25 Bortskjemte prinsesser (r) 16.55 Cupcake-krigen (r) 17.55 Ekstremt rot (r) 18.55 Unge mødre (r) 19.30 Friends 20.00 Friends 20.30 Cupcake-krigen 21.30 Ekstremt vekttap 22.30 Den levende utstillingsdukken (r) 23.35 Tabatha tar over (r) 00.35 Ghost Whisperer (r) 01.35 The Closer (r) 02.30 Cold Case (r) 03.30 The Vampire Diaries (r) 04.20 Nattsending

06.20 Morgensending 17.00 Pantelånerne i Louisiana (r) 17.30 Pantelånerne i Chicago (r) 18.00 Barhjelpen (r) 19.00 Inntauerne på South Beach (r) 19.30 Pantelånerne i Las Vegas (r) 20.00 Pantelånerne i Louisiana 20.30 Nattpatruljen (r) 21.00 Pantelånerne i Las Vegas 21.30 Pantelånerne i Las Vegas 22.00 Pantelånerne i Detroit 22.30 Pantelånerne i Detroit 23.00 The Big Bang Theory (r) 23.30 The Big Bang Theory (r) 24.00 Verdens dummeste (r) 00.55 Nattsending

05.30 Morgensending 13.30 Londoners (r) 14.15 10 saker du inte visste om 14.35 Seger i mörker Sv. långfilm från 1954. 16.20 Gomorron Sverige sammandrag 16.50 Strömsö 17.30 Sverige idag 17.55 Sportnytt 18.00 Rapport 18.10 Regionala nyheter 18.15 Fråga doktorn 18.45 Julkalendern: Barna Hedenhös uppfinner julen (r) 19.00 Kulturnyheterna 19.15 Regionala nyheter 19.30 Rapport 20.00 Sommarpratarna 21.00 Musikhjälpen inlåsningen 22.00 Homeland 22.50 Rapport 22.55 Enrico Mattei 00.35 Nattsending

07.05 Morgensending 16.00 Rapport 16.05 SVT Forum 16.20 Via Sverige (r) 16.35 Gudstjänst (r) 17.20 Nyhetstecken 17.30 Oddasat 17.45 Uutiset 18.00 SOS övervikt 19.00 Vem vet mest? 19.30 Inte värre än andra 20.00 Vetenskapens värld 21.00 Aktuellt 21.40 Kulturnyheter 21.45 Regionala nyheter 21.55 Nyhetssammanfattning 22.00 Sportnytt 22.15 Nobel 2013: Nobelstudion 23.00 Handlarens thailändska kärleksaffär (r) 23.55 Musikhjälpen 01.00 Rapport 01.05 Musikhjälpen 02.00 Rapport 02.05 Nattsending

06.00 Engstelig Eddie 06.20 Jessie 06.45 Dog With a Blog 07.10 Engstelig Eddie 07.35 Lykke til Charlie! 08.00 Austin & Ally 08.25 Phineas og Ferb 08.40 Spesialagent Oso 09.05 Diverse sendinger 12.20 Hannah Montana 12.45 Det søte liv til sjøs 13.10 Phineas og Ferb 13.35 To konger 14.00 Gravity Falls 14.20 Lykke til Charlie! 14.45 Jessie 15.10 A.N.T. – Akselerert Naturlig Talent 15.35 Austin & Ally 16.00 Violetta 16.50 Engstelig Eddie 17.15 Shake It Up 17.40 Lykke til Charlie! 18.05 Jessie 18.30 16 wishes 20.05 Jessie 20.30 Violetta 21.20 Kveldssending

06.00 Morgensending 08.15 Finding Bigfoot 09.05 Livsfarlig fangst 10.00 Sons of Guns 10.30 Sons of Guns 11.00 Femte gir 12.00 Bilfikserne 13.00 Auction Kings 13.30 Auction Hunters 14.00 Auction Hunters 14.30 Mythbusters 15.30 Livsfarlig fangst 16.30 Elvemonstre 17.30 Auction Kings 18.00 Auction Hunters 18.30 Auction Hunters 19.00 Overhaling 20.00 Bilfikserne 21.00 Fast and Loud 22.00 Street Outlaws 23.00 Elvemonstre 24.00 Overhaling 01.00 Sons of Guns 01.30 Sons of Guns 02.00 One Car Too Far 03.00 Fantom Works 03.55 Mann mot natur 04.45 Nattsending

06.00 Morgensending 08.20 Doomsday Preppers 09.15 Paranaturlig 10.10 Wicked Tuna 11.05 Svindlerbyen 12.05 Apemennesket 13.05 Fengslet i utlandet 14.05 Amerikas tøffeste fengsler 15.05 Megafabrikker 16.05 Dubai: den ultimate flyplass 17.05 Fortapt i Korea 18.00 Car S.O.S 19.00 Overlevelse i Alaska 20.00 Jakten på edelstener 20.30 Skattegraverne 21.00 Tabu USA 22.00 Gull i Yukon 23.00 Doomsday Preppers 24.00 Slagmarkens brødre 01.00 Tabu USA 02.00 Gull i Yukon 03.00 Doomsday Preppers 04.00 Slagmarkens brødre 05.00 Nattsending

08.30 Alpint: V-cup (r) 09.30 Snooker (r) 11.30 Alpint: Verdenscup i Beaver Creek, USA (r) 12.15 Langrenn: Verdenscup (r) 13.00 Hestesport 14.30 Snooker (r) 15.30 Fotball: U17 EM – Jenter 17.30 Eurogoals 18.30 Fotball: Brazilmania 18.45 Langrenn: Verdenscup (r) 19.30 Hopp: Verdenscup i Lillehammer i Norge (r) 20.45 Watts 21.00 Pro Wrestling 21.30 Pro Wrestling: Vintage Collection 22.30 Fotball: Brazilmania (r) 22.45 Eurogoals (r) 23.50 Alpint: Verdenscup i Beaver Creek, USA (r) 00.35-01.30 Alpint: Verdenscup i Lake Louise.

06.00 Morgensending 16.00 Simpsons (r) 16.30 Kongen av Queens (r) 17.00 Kongen av Queens (r) 17.30 How I Met Your Mother (r) 18.00 How I Met Your Mother (r) 18.30 Family Guy (r) 19.00 Simpsons (r) 19.30 Simpsons (r) 20.00 How I Met Your Mother (r) 20.30 How I Met Your Mother (r) 21.00 Two and a Half Men (r) 21.30 Anger Management (r) 22.00 Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. 23.00 Two and a Half Men (r) 23.30 American Dad 24.00 Cops (r) 00.30 Nattsending

11.00 Ligue 1 Monaco – Ajaccio. 12.45 Ligue 1 Marseille – Nantes. 14.30 Ligue 1 Paris Saint Germain – Sochaux. 16.15 Ligue 1 Monaco – Ajaccio. 18.00 Ligue 1 Highlights Høydepunkter fra den sist spilte runden i den franske eliteserien, Ligue 1. 19.00 UEFA Champions League Weekly Fotballmagasin. 19.30 UEFA Champions League Borussia Dortmund – Napoli. 21.15 UEFA Champions League Arsenal – Marseille. Kampen spilles på Emirates Stadium. 23.00-24.00 Ligue 1 Highlights

Dagsnytt hver halvtime kl. 06.00-09.00, deretter hver hele time unntatt 17.00 og 18.00. 09.03 Nitimen 11.05 Lønsj 12.05 Norgesglasset 14.03 Distr. prgm. 17.00 Her og nå 18.30 Superblokka 19.03 Kveldsåpent 20.03 VM håndball kvinner 22.00 Dagsnytt med værmelding 22.05 Utakt 00.05 Nattønsket 02.03 Herreavdelingens platesjappe 04.03 Radiolangs 05.33 Morgenandakt 05.45 Værmelding med varsel for fiskebankene Dagsnytt hver halvtime kl. 06.00-09.00, deretter hver hele time, unntatt kl. 17.00, 18.00 og 20.00. 09.03 Ekko 11.03 Musikkfrokost 12.03 Radio Migrapolis 12.30 Nyhetslunsj 13.03 Spillerom 13.30 NRK Sápmi 14.03 Kulturhuset 16.30 Kulturnytt 17.30 Ekko 18.00 Dagsnytt atten 19.03 Kunstreisen 19.30 Musikk i P2 – Verdensscenen 21.03 Radioteatret 22.00 Dagsnytt med værmelding 22.05 P2s Blå Mix 00.05 Notturno Dagsnytt kl. 06.00, 20.00, 21.00 og 23.00, samt kl. 02.00, 04.00 og 05.00. 09.00 Miksteip 11.00 Radioresepsjonen 13.00 P3nyheter 13.05 Christine 15.00 Verdens Rikeste Land 17.00 Hallo P3 20.03 Lydverket 21.03 Harald Are Lund 23.03 DJ Friendly 24.00 P3natt 02.03 Radioresepsjonen 04.03 P3natt 05.03 P3natt Nyheter hver halvtime kl. 06.0010.00 og 15.00-18.00. Ellers hver time frem til 20.00. 10.00 Hege Tepstad 12.00 Anders Høglund 15.00 Kim Nygård 18.00 Norge direkte 20.00 Classic Hits fra 70- og 80-tallet 22.00 Musikkåret 23.00 Musikk fra 1970 til i dag 01.00 Nattmusikk Nyheter hver hele time 06.0024.00, hver halvtime 06.00-09.00 og 15.00-18.00. Utvidet nyhetssending kl. 07.30. P4-kultur kl. 12.45 og 14.45. P4-sport kl. 07.03, 08.03, 09.03, 15.03 og 16.03. Nyheter på samisk kl. 19.58. 10.00 Radiokompaniet 12.00 Jorda rundt på 80 sekunder 13.00 Michael direkte 15.00 Midt i Trafikken 17.30 Sytten Tretti 18.00 Taxi 19.30 Barnas Beste 20.00 Download 21.00 Kveldsshowet 23.00 Misjonen 24.00 Lyden av P4 02.30 Sytten Tretti 03.00 Download 04.00 Lyden av P4

FREDAGEN - fredag 6. desember 2013

©Universum

19.30 Bondi Beach (r) (2) Austr. dokumentarserie. 19.55 Top Gear (4) Br. bilserie. 20.45 House (r) (12) Am. dramaserie. En nonne er innlagt, og Chase knytter seg så sterkt til henne at det vekker oppsikt. Imens kaster House og Taub seg inn i en godhjertet krig. 21.30 Transporter 3 Fr./br. actioneventyr fra 2008. I rollene: Jason Statham, Natalya Rudakova, François Berléand, Robert Knepper, Jeroen Krabbé. Regi: Olivier Megaton. (15 år) 23.10 Kates affærar (r) (8) Am. dramaserie. 23.50 House (r) 00.35 Nattsending

43

• RADIO OG TV

NRK Livssyn Forberedelse

har alle opplevd prestegården og kirkelivet på nært hold. De møtes hver søndag i advent. På den andre søndagen filosoferer de over tro og synger salmene og sangene de liker best i denne tida.

Karoline Krüger forteller om advent, om forventning og ikke minst forberedelse. I ukene før jul handler det om stillhet, og her kan musikken være til stor hjelp.

Brev fra Julie «Chick-flicks», «rom-koms», «hvit film» – kjært barn har mange navn. Sjangeren «romantiske komedier» er blant dem som gjerne brukes når et filmselskap vil lage en film som favner bredt. Da skal det være morsomt, slik at menn kan se, og romantisk, slik at damene får sitt. Kanskje er det ikke fullt så enkelt, men kanskje er det heller ikke så langt fra sannheten. Men av og til støter en på romantiske komedier som har noe ekstra. I tilfellet «Letters to Juliet» er dette lille ekstra ikke minst omgivelsene og karaktergalleriet. Vi møter Sophie (Amanda Seyfried) som er på ferie i Verona, byen der Romeo og Julie møttes. Mens kjæresten Victor (Gael García Bernal) kun er interessert i vingårder og ostesmaking fatter Sophie interesse for en vegg full av små papirlapper. Lappene er lagt der av tilreisende

Advent i prestegården NRK1, søndag 18.05

Mot helg NRK P1/NRK P1+, fredag 08.20/07.50

Ventetid

Godhjertet giverglede som skriver brev om sine hjertekvaler til Shakespears berømte heltinne, Julie. Tilfeldigvis, et relativt ord i denne type filmer, finner Sophie en lapp som ingen andre har funnet. Det er et brev fra en ung forelsket kvinne som har forelsket seg i en lokal gutt, bare for å skulle forlate ham for å reise til Storbritannia. Brevet er gammelt, men det forhindrer ikke Sophie fra å forsøke å oppspore den unge kvinnen. Hun lykkes, og sammen legger de ut på en reise for å finne ham som en gang vant hjertet til den unge, britiske piken. Letters to Juliet er vakker, og har masser av sjarm. Omgivelsene er som sagt viktige, og det er også gode doser av lun humor, ikke minst i møtet mellom amerikansk, britisk og italiensk kultur. NRK3 Lørdag, kl 22:00

Advent er å vente, og det å vente med musikk gjør ventetiden kortere. Nye salmebrev åpnes, og på telefonsvareren er det også nye salmeønsker.

Kristiansunds svar på julenissen heter Arne Roksvåg. Han er leder for foreninga «Gode verdier», og ga i fjor bort splitter nye julegaver til 160 barn og unge i Kristiansund. – Vi gir bort gaver av beste merke til barn fra familier med dårlig råd, forteller Arne Roksvåg. God helg NRK P1, lørdag 07.03

Salmer til alle tider NRK P1+, søndag 20.03

Salmebok Vi fortsetter å bla i den nye salmeboka. Der finner vi gamle og slitesterke salmer, men også nye spennende salmer med smak av advent.

NY BOK: Den nye salmebok-

en inneholder nye, spennende adventstoner.

Fornyelse Hvordan fornye kristendommen? Brødrene Kjell Arnold og Ola Jakob Nyhus er prester og snakker gjerne om hvordan forstå Jesus i dag. Det har det blitt bok av. Mellom himmel og jord NRK P1, søndag 10.05

Trondheim Frikirke Andre søndag i advent sender NRK P1 gudstjeneste fra Trondheim Frikirke. Den ledes av pastor Bjørn Jellestad. I tillegg medvirker Svein Tonstad og Sissel Kveinå Tonstad med gitar og sang. Radiogudstjenesten NRK P1/NRK P1+, søndag 11.03

Salmer til alle tider NRK P1, søndag 22.05

Livsvalg Søster Anne Lise er priorinne ved Lunden Kloster i Groruddalen i Oslo. Hun vokste opp i en protestantisk kjernefamilie i en boligblokk på Sinsen i 1940-åra. Hva fikk henne til å velge et liv som katolsk nonne? Oss mennesker i mellom NRK P1+, søndag 17.30

Korset Hva er det med korset? Ja, det spør Nils Terje Andersen som holder Morgenandaktene denne adventsuka. Morgenandakten NRK P1/NRK P1+ Mandag-torsdag 05.33 og 08.20/7.50

Advent i prestegården Forfatteren Ragnar Hovland og musikerne Solveig Slettahjell, Sigbjørn Apeland og Erik Norman Aanonsen

TIRSDAG 10. DESEMBER RADIO

07.00 Morgennytt 10.00 Med hjartet på rette staden (r) 10.50 Filmavisen 1962 (r) 11.00 NRK nyheter 11.05 Norge rundt (r) 11.30 Anne lager mat i New York (r) 12.00 Nobelvinnere audiens Slottet 12.50 Nobels fredsprisutdeling 2013 14.20 Dialektriket (r) 15.00 NRK nyheter 15.10 Ønskebryllup (r) 16.00 NRK nyheter 16.10 Reddet av delfiner (r) 17.00 NRK nyheter 17.10 Høydepunkter Morgennytt 17.30 Oddasat – nyheter på samisk 17.45 Tegnspråknytt 17.50 Grønn juleglede (r)

18.20 Jul i Svingen (r)

(10) Stafetten. Norsk dramaserie.

18.45 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen 19.45 Ut i naturen

22.00: Farmen 06.00 Alarm 112 (r) 06.30 Nyhetene 06.55 God morgen Norge 10.00 God morgen Norge (r) 11.45 Ettermiddagen (r) 12.15 Nobels Fredspris 15.00 Farmen (r) 16.00 Home and Away 16.30 Home and Away 17.00 Julefergå (r) 17.15 Julefergå (r) 17.30 Ettermiddagen

18.30 Nyhetene 18.45 Været 18.50 Sportsnyhetene 19.00 Hotel Cæsar (88) Norsk såpeopera.

19.30 VM-studio fra Serbia 20.00 Håndball-VM: Før kampen 20.10 Håndball-VM

Norge – Paraguay, kvinner. 1. omgang. Direkte fra Kristalna Dvorana i Zrenjanin. Kommentator: Harald Bredeli, Bent Svele.

Lysleite – ein hyllest til mørketida.

20.15 Grønn juleglede

(2) «Grønn juleglede» viser deg hvordan du kan lage julegaver for en billig penge.

20.45 Extra-trekning 20.55 Distriktsnyheter 21.00 Dagsrevyen 21 21.30 Brennpunkt

Tikkende giftbomber. Undersøkende dokumentar. Syrias kjemiske våpen er fortsatt en internasjonal hodepine.

20.50 Håndball-VM: I pausen 21.00 Håndball-VM

Norge – Paraguay, kvinner. Direkte fra Kristalna Dvorana i Zrenjanin. 2. omgang.

21.45 Håndball-VM: Etter kampen

Høydepunkter, kommentarer og analyser.

22.00 Farmen

(30) Norsk realityserie. For de fire deltakerne som fortsatt ikke er klare for semifinalen starter nå kampen for tilværelsen for alvor. De skal konkurrere mot hverandre om den aller siste semifinalebiletten.

22.30 Redd Syrias barn

Br. dokumentar. Leger kan bevitne at barna er de som rammes sterkest av krigshandlingene i Syria.

23.00 Kveldsnytt 23.15 Møkkakaffe

(4) Norsk dramaserie på tegnspråk.

23.35 Kontinenta veks fram (r) 00.25 Da Harvey møtte Bob Br. drama fra 2010.

01.55 Ut i naturen (r) 02.25 Nattsending

44

23.00 Else

(10) Norsk talkshow.

24.00 Senkveld 10 år: Jubileumsshow! (r) 01.25 Farmen (r) 02.20 Mord og mysterier (r) 03.15 Mord og mysterier (r) 04.00 Løgner (r) 04.45 Sons of Anarchy (r) 05.25-06.00 Better Off Ted (r)

FREDAGEN – fredag 6. desember 2013

10.00 Morgensending 13.40 Observatoriet (r) 14.05 Dinosaurar på vandring (r) 14.50 Urix (r) 15.10 Advent i prestegarden (r) 15.40 Den stille kampen (r) 16.10 Med hjartet på rette staden (r) 17.00 Derrick (r) 18.00 Dagsnytt atten 19.05 Dialektriket (r) 19.45 70-tallsfeministene 20.25 Der ingen skulle tru at nokon kunne bu (r) 20.55 JazzLAB 21.25 Oddasat 21.30 Jakten på det perfekte livet 22.00 NRK nyheter 22.10 Dinosaurar på vandring (r) 22.55 Korrespondentane 23.25 Nobels fredsprisutdeling 2013 (r) 00.55 Nattsending

06.00 'Til Death (r) 06.30 'Til Death (r) 07.00 TV-shop 07.30 Supersize vs. Superskinny 08.20 Hellstrøm inviterer: Alex Rosén (r) 09.15 Redningskvinner (r) 10.10 Ramsay's Kitchen Nightmares (r) 11.05 Dr. Phil (r) 12.00 Ellen DeGeneres Show (r) 13.00 Ekstreme samlere (r) 14.00 Supersize vs. Superskinny (r) 15.00 How I Met Your Mother (r) 15.30 How I Met Your Mother (r) 16.00 Kongen av Queens (r) 16.30 Ellen DeGeneres Show 17.30 NCIS: Los Angeles (r) 18.30 Boligjakten (r) 19.30 MasterChef USA 20.30 Montazamis og venner 21.30 Two and a Half Men 22.00 Two and a Half Men 22.30 Gordon Ramsays hotelleksperiment 23.30 Sex og singelliv (r) 00.05 How I Met Your Mother (r) 00.35 How I Met Your Mother (r) 01.05 Kongen av Queens (r) 01.35 NCIS: Los Angeles (r) 02.30 Bones (r) 03.20 Bones (r) 04.05 Sex og singelliv (r) 04.30 Nattsending

06.00 Morgensending 11.40 Crash Course (r) 12.10 Broom (r) 12.40 Drømmebil på tre dager (r) 13.40 Smallville 14.35 Scrubs (r) 15.00 That '70s Show (r) 15.30 IT-gjengen (r) 16.00 South Park (r) 16.30 Bob's Burgers (r) 16.55 Fantasy Factory (r) 17.20 Ridiculousness (r) 17.50 Alarm 112 – På liv og død 18.50 Kollektivet (r) 19.20 The Julekalender (r) 19.35 The Julekalender (r) 19.50 Little Britain (r) 20.25 Little Britain (r) 21.00 Californication (r) 21.35 På innsiden: Sex til salgs 22.35 Sons of Anarchy 23.35 The Julekalender (r) 23.50 The Julekalender (r) 00.05 Criminal Minds (r) 01.00 Nattsending

06.00 Morgensending 13.00 Kongen av Queens (r) 13.30 Kongen av Queens (r) 14.00 Two and a Half Men (r) 14.30 Family Guy (r) 15.00 Family Guy (r) 15.30 Simpsons (r) 16.00 Simpsons (r) 16.30 Kongen av Queens (r) 17.00 Kongen av Queens (r) 17.30 How I Met Your Mother (r) 18.00 How I Met Your Mother (r) 18.30 Family Guy (r) 19.00 Simpsons (r) 19.30 UEFA Champions League 2013/1014 Fotball. 23.30 How I Met Your Mother (r) 24.00 Cops (r) 00.30 Nattsending

Dagsnytt hver halvtime kl. 06.00-09.00, deretter hver hele time unntatt 17.00 og 18.00. 09.03 Nitimen 11.05 Lønsj 12.05 Norgesglasset 14.03 Distr. prgm. 17.00 Her og nå 18.30 Superblokka 19.03 Kveldsåpent 20.03 VM håndball kvinner 22.00 Dagsnytt med værmelding 22.05 Herreavdelingen 00.05 Nattønsket 02.03 På dansefot 04.03 Radiolangs 05.33 Morgenandakt 05.45 Værmelding med varsel for fiskebankene Dagsnytt hver halvtime kl. 06.00-09.00, deretter hver hele time, unntatt kl. 17.00, 18.00 og 20.00. 09.03 Ekko 11.03 Musikkfrokost 12.03 NRK Gull 12.30 Nyhetslunsj 13.03 Spillerom 13.30 NRK Sápmi 14.03 Kulturhuset 16.30 Kulturnytt 17.30 Ekko 18.00 Dagsnytt atten 19.03 Bok i P2 19.30 Musikk i P2 – Jazzklubben 21.30 Diktafon 22.00 Dagsnytt med værmelding 22.05 P2s Blå Mix 00.05 Notturno Dagsnytt kl. 06.00, 20.00, 21.00 og 23.00, samt kl. 02.00, 04.00 og 05.00. 09.00 Miksteip 11.00 Radioresepsjonen 13.00 P3nyheter 13.05 Christine 15.00 Verdens Rikeste Land 17.00 Hallo P3 20.03 Lydverket 21.03 Pyro 23.03 DJ Friendly 24.00 P3natt 02.03 Radioresepsjonen 04.03 P3natt 05.03 P3natt Nyheter hver halvtime kl. 06.0010.00 og 15.00-18.00. Ellers hver time frem til 20.00. 10.00 Hege Tepstad 12.00 Anders Høglund 15.00 Kim Nygård 18.00 Norge direkte 20.00 3 fra 1 med Kroken 22.00 Musikkåret 23.00 Musikk fra 1970 til i dag 01.00 Nattmusikk Nyheter hver hele time 06.0024.00, hver halvtime 06.00-09.00 og 15.00-18.00. Utvidet nyhetssending kl. 07.30. P4-kultur kl. 12.45 og 14.45. P4-sport kl. 07.03, 08.03, 09.03, 15.03 og 16.03. Nyheter på samisk kl. 19.58. 10.00 Radiokompaniet 12.00 Jorda rundt på 80 sekunder 13.00 P4 direkte 15.00 Midt i Trafikken 17.30 Sytten Tretti 18.00 Taxi 19.30 Barnas Beste 20.00 Download 21.00 Kveldsshowet 23.00 Meggene 24.00 Lyden av P4 02.30 Sytten Tretti 03.00 Download 04.00 Lyden av P4 ©Universum

19.45: Ut i naturen

06.00 Morgensending 11.50 The Big Bang Theory (r) 12.45 Cougar Town (r) 13.15 Happy Endings (r) 13.45 Christine (r) 14.15 Den syvende himmel (r) 15.10 Den unge Fleksnes (r) 15.25 Den unge Fleksnes (r) 15.40 Cougar Town (r) 16.10 Friends (r) 16.40 Friends (r) 17.10 Two and a Half Men (r) 17.40 Two and a Half Men (r) 18.05 The Big Bang Theory (r) 18.30 The Big Bang Theory (r) 19.00 America's Funniest Home Videos (r) 19.30 Den unge Fleksnes (r) 19.45 Den unge Fleksnes (r) 20.00 Nissene over skog og hei (r) 20.15 Nissene over skog og hei (r) 20.30 The Big Bang Theory (r) 21.00 Kongsvik videregående (r) 21.30 Asbjørn Brekke-show 22.00 Asbjørn Brekke-show (r) 22.30 CSI: NY (r) 23.30 Nissene over skog og hei (r) 23.45 Nissene over skog og hei (r) 24.00 Castle (r) 00.55 CSI: Miami (r) 01.55 Special Victims Unit (r) 02.50 Nattsending

• UKEN SOM GIKK

I BRUK: Den nye salmeboken, Norsk salmebok 2013, ble tatt i bruk på kirkeårets første gudstjeneste søndag. Et ønske hos hele salmebokutvalget har vært at salmeboken skal kunne brukes både i kirken og i hjemmet. Vi besøkte Høvik kirke under innsyngingen av den nye salmeboken.

SAGT PÅ TWITTER @Perfektjul En ussel sjokoladekalender gjør ikke susen. Legg deg i selen og lag den perfekte julekalenderen #jul #advent #perfekt

DAGEN, MANDAG

Kirkerådets kommunikasjonsavdeling ønsker seg mindre materialistisk jag og mer forståelse for ironi til jul. Men tilbakemeldingene har vært blandet på den kirkelige kampanjen perfektjul.no. Mammon føles nok mer urettferdig enn noensinne. SÆRLIG AT DU TRENGER HJELP LISSOM

@eottosen Har lyst til å bruke #ironi mot kritikerne av den ironiske nettsiden #perfektjul fra Den norske kirke. Men leser i #VL at ironi er vanskelig STØTTE: NRK fikk full støtte fra Kring-

kastingsrådet i å nekte en nyhetsoppleser å bruke et smykkekors på TV-skjermen. Et stort flertall mente at hensynet til nøytralitet og uavhengig nyhetsformidling er viktigst.

DAGEN, TIRSDAG

Espen Ottosen tør ikke engang prøve på å ironisere over dem som tar et lite ironisk oppgjør med Kirkens ironi.

NYTT LIV: Søndag ble den nye sal-

meboken tatt i bruk i mange norske menigheter. På Birkeland menighets juleverksted fikk de mest slitte bøkene nytt liv. Gamle salmeboksider ble brettet til de nydeligste juleengler. Bøker som fremdeles kan brukes, blir gitt bort. DAGEN, ONSDAG

@AtleSommerfeldt Det er krevende å blande ironi og autensitet i en kampanje. Men #Perfektjul har hatt en stopp-effekt om hva en perfekt jul er. Gi den tid! For Atle Sommerfeldt er glasset halvfullt. Han tror blandingen ironi og alvor vil gjøre seg bedre over tid.

VIL STRAMME TIL: En gruppe sentrale medlemmer i Rogaland KrF krever kutt i bistand til land som ikke vil inngå returavtaler for asylsøkere. – Vi må få noe igjen i andre enden, sier Bjarne Bjelland i Rogaland KrF på vegne av gruppen medlemmer som vil stramme inn asylpolitikken. DAGEN, TORSDAG

@hennif Problemet med siden #perfektjul.no er vel ikke at den er ironisk, men at den blander ironi og autentisitet på en særs klønete måte.

analytisk og ironi-fri måte hva som er hovedutfordringen for perfektjul. no.

@eriklun Ironi har aldri vært kirkens sterkeste side #perfektjul KrF-politiker Erik Lunde med understatement. Ironiens fetter fra 90-tallet.

@gatepresten @kirken og @perfektjul ironiserer over forsøk på å skape perfekt jul. Jeg vil si noe ærlig og ekte om dette: http://gatepresten.wordpress. com Akkurat når vi trodde vi hadde skjønt det ironiske gatespråket kommer Gateprest for ungdom og snakker ærlig og ekte. Er ikke det kleint da?

Henning Fjørtoft forklarer på en klar,

ONSDAG 11. DESEMBER RADIO

07.00 Morgennytt 10.00 Med hjartet på rette staden (r) 10.50 Filmavisen 1962 (r) 11.00 NRK nyheter 11.05 Norge rundt (r) 11.30 Anne lager mat i New York (r) 12.00 NRK nyheter 12.15 Ut i naturen (r) 12.45 Motorsøstre (r) 13.00 Pressekonferanse Nobelkonsert 13.45 Glimt av Norge (r) 14.00 NRK nyheter 14.05 Isbjørnens hemmelige liv (r) 15.00 NRK nyheter 15.10 Ønskebryllup (r) 16.00 NRK nyheter 16.10 Geparder i hundre mot friheten (r) 17.00 NRK nyheter 17.10 Høydepunkter Morgennytt 17.30 Oddasat – nyheter på samisk 17.45 Tegnspråknytt 17.50 Grønn juleglede (r)

18.20 Jul i Svingen (r) 18.45 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen 19.45 Nobels fredspriskonsert 2013

Direktesendt festkonsert fra Oslo Spektrum. Denne 20. fredspriskonserten gjør ære på årets fredsprisvinner, Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) Blant artistene som deltar i feiringen er Grammy-vinner Mary J. Blige, James Blunt, svenske Zara Larsson, vår egen hip hop-duo Envy og Kringkastingsorkestret.

21.15 Dagsrevyen 21 21.50 Lilyhammer (8) Norsk dramaserie.

22.35 Vikinglotto 22.45 Glimt av Norge: Øyperla i Rogaland 23.00 Kveldsnytt 23.15 Møkkakaffe 23.35 Bokprogrammet (r) 00.05 Poirot (r) 01.45 Nobels fredspriskonsert 2013 (r) 03.15 Isbjørnens hemmelige liv (r) 04.05 Geparder i hundre mot friheten (r) 04.55-05.25 Grønn juleglede (r)

20.00: Kokkenes kamp 06.00 Alarm 112 (r) 06.30 Nyhetene 06.55 God morgen Norge 10.00 God morgen Norge (r) 11.45 Ettermiddagen (r) 12.40 Food Discovery med Sonja Lee (r) 13.10 Supernanny (r) 14.00 Mitt drømmehjem (r) 15.00 Farmen (r) 16.00 Home and Away 16.30 Home and Away 17.00 Julefergå (r) 17.15 Julefergå (r) 17.30 Ettermiddagen

18.30 Nyhetene 18.45 Været 18.50 Sportsnyhetene 19.00 Ettermiddagen

06.00 Morgensending 07.30 Supersize vs. Superskinny 08.20 Hellstrøm inviterer: Camilla Herrem (r) 09.15 Redningskvinner (r) 10.10 Ramsay's Kitchen Nightmares (r) 11.05 Dr. Phil (r) 12.00 Ellen DeGeneres Show (r) 13.00 Ekstreme samlere (r) 14.00 Supersize vs. Superskinny (r) 15.00 How I Met Your Mother (r) 15.30 How I Met Your Mother (r) 16.00 Kongen av Queens (r) 16.30 Ellen DeGeneres Show 17.30 NCIS: Los Angeles (r) 18.30 Boligjakten (r) 19.30 MasterChef USA 20.30 Luksusfellen Sverige 21.30 The Mentalist 22.30 The Mentalist 23.30 Sex og singelliv (r) 24.00 How I Met Your Mother (r) 00.30 How I Met Your Mother (r) 01.00 Kongen av Queens (r) 01.30 NCIS: Los Angeles (r) 02.25 Bones (r) 03.15 Bones (r) 04.00 Sex og singelliv (r) 04.25 'Til Death (r) 04.50 'Til Death (r) 05.15-06.00 Hellstrøm inviterer: Camilla Herrem (r)

(71) Norsk underholdningsprogram.

19.30 Hotel Cæsar

(89) Norsk såpeopera.

20.00 Kokkenes kamp

(8) Norsk realityserie. De fire gjenværende kokkene skal åpne østers og filetere fisk i kveldens konkurranser.

21.00 Nyhetene 21.20 Været 21.25 Sportsnyhetene 21.35 VM-studio 21.45 Kornsirkelmysteriet

(3) Norsk dokumentarserie. Hva er historien bak kornsirkler? I denne dokumentarserien får vi se fenomenet fra kornsirkelentusiastenes side.

22.45 Kokkenes kamp (r) (8) Norsk realityserie.

23.45 Hostages

(10) Am. spenningsserie.

00.45 Dronningofferet (r) 01.50 Mord og mysterier (r) 02.55 Mord og mysterier (r) 03.40 White Collar 04.30 Sons of Anarchy (r) 05.15-06.00 Alarm 112 – På liv og død (r)

10.00 Morgensending 13.40 Verdas språk (r) 14.05 Hvorfor fattigdom? (r) 15.00 Billedbrev fra Europa (r) 15.10 Arkitektens hjem (r) 15.40 Korrespondentane (r) 16.10 Med hjartet på rette staden (r) 17.00 Derrick (r) 18.00 Dagsnytt atten 19.00 Dyreklinikken (r) 19.30 Motorsøstre (r) 19.45 Mannen som hoppet fra verdensrommet (r) 21.15 Billedbrev (r) 21.25 Oddasat – nyheter på samisk 21.30 En sterk historie (r) 22.00 NRK nyheter 22.10 De gode hjelperne 23.05 70-tallsfeministene (r) 23.45 Korrespondentane (r) 00.15 Nattsending

06.00 Morgensending 12.40 Drømmebil på tre dager (r) 13.40 Smallville 14.35 Scrubs (r) 15.00 That '70s Show (r) 15.30 IT-gjengen (r) 16.00 South Park (r) 16.30 Bob's Burgers (r) 17.00 Fantasy Factory (r) 17.30 Ridiculousness (r) 18.00 Alarm 112 – På liv og død 19.00 Kollektivet (r) 19.30 The Julekalender (r) 19.45 The Julekalender (r) 20.00 Strongman Champions League Sportskonkurranse. 21.00 Californication (r) 21.35 Amerikanske gangstere 22.35 Nattarbeiderne (r) 23.05 Nattarbeiderne 23.35 The Julekalender (r) 23.50 The Julekalender (r) 00.05 Criminal Minds (r) 01.00 Nattsending

06.00 Morgensending 13.00 Kongen av Queens (r) 13.30 Kongen av Queens (r) 14.00 Two and a Half Men (r) 14.30 Family Guy (r) 15.00 Family Guy (r) 15.30 Simpsons (r) 16.00 Simpsons (r) 16.30 Kongen av Queens (r) 17.00 Kongen av Queens (r) 17.30 How I Met Your Mother (r) 18.00 How I Met Your Mother (r) 18.30 Family Guy (r) 19.00 Simpsons (r) 19.30 UEFA Champions League 2013/2014 Fotball. 23.30 Anger Management (r) 24.00 Cops (r) 00.30 Nattsending

Dagsnytt hver halvtime kl. 06.00-09.00, deretter hver hele time unntatt 17.00 og 18.00. 09.03 Nitimen 11.05 Lønsj 12.05 Norgesglasset 14.03 Distr. prgm. 17.00 Her og nå 18.30 Superblokka 19.03 Kveldsåpent 20.30 Værmelding med 2-dagersvarsel 20.34 Kveldsåpent 22.00 Dagsnytt med værmelding 22.05 Espen Thoresen møter Zahid Ali 00.05 Nattønsket 02.03 Herreavdelingen 04.03 Radiolangs 05.33 Morgenandakt 05.45 Værmelding med varsel for fiskebankene Dagsnytt hver halvtime kl. 06.00-09.00, deretter hver hele time, unntatt kl. 17.00, 18.00 og 20.00. 09.03 Ekko 11.03 Musikkfrokost 12.03 Bob Dylan 12.30 Nyhetslunsj 13.03 Spillerom 13.30 NRK Sápmi 14.03 Kulturhuset 16.30 Kulturnytt 17.30 Ekko 18.00 Dagsnytt atten 19.03 Kurer 19.30 Musikk i P2 – Ukas anbefalinger 21.03 Musikk i brennpunktet 22.00 Dagsnytt med værmelding 22.05 P2s Blå Mix 00.05 Notturno Dagsnytt kl. 06.00, 20.00, 21.00 og 23.00, samt kl. 02.00, 04.00 og 05.00. 09.00 Miksteip 11.00 Radioresepsjonen 13.00 P3nyheter 13.05 Christine 15.00 Verdens Rikeste Land 17.00 Hallo P3 20.03 Lydverket 21.03 Urørt 23.03 DJ Friendly 24.00 P3natt 02.03 Radioresepsjonen 04.03 P3natt 05.03 P3natt Nyheter hver halvtime kl. 06.0010.00 og 15.00-18.00. Ellers hver time frem til 20.00. 10.00 Hege Tepstad 12.00 Anders Høglund 15.00 Kim Nygård 18.00 Norge direkte 20.00 90-tallskveld med Kroken 22.00 Musikkåret 23.00 Musikk fra 1970 til i dag 01.00 Nattmusikk Nyheter hver hele time 06.0024.00, hver halvtime 06.00-09.00 og 15.00-18.00. Utvidet nyhetssending kl. 07.30. P4-kultur kl. 12.45 og 14.45. P4-sport kl. 07.03, 08.03, 09.03, 15.03 og 16.03. Nyheter på samisk kl. 19.58. 10.00 Radiokompaniet 12.00 Jorda rundt på 80 sekunder 13.00 P4 direkte 15.00 Midt i Trafikken 17.30 Sytten Tretti 18.00 Taxi 19.30 Barnas Beste 20.00 Download 21.00 Kveldsshowet 23.00 Misjonen 24.00 Lyden av P4 02.30 Sytten Tretti 03.00 Download 04.00 Lyden av P4

FREDAGEN - fredag 6. desember 2013

©Universum

19.45: Nobels fredspriskonsert 2013

06.00 Morgensending 10.05 Millionær søker kjæreste (r) 10.55 Millionær søker kjæreste (r) 11.50 The Big Bang Theory (r) 12.20 The Big Bang Theory (r) 12.45 Cougar Town (r) 13.15 Happy Endings (r) 13.45 Christine (r) 14.15 Den syvende himmel (r) 15.10 Den unge Fleksnes (r) 15.25 Den unge Fleksnes (r) 15.40 Cougar Town (r) 16.10 Friends (r) 16.40 Friends (r) 17.10 Two and a Half Men (r) 17.40 Two and a Half Men (r) 18.05 The Big Bang Theory (r) 18.30 The Big Bang Theory (r) 19.00 America's Funniest Home Videos (r) 19.30 Den unge Fleksnes (r) 19.45 Den unge Fleksnes (r) 20.00 Nissene over skog og hei (r) 20.15 Nissene over skog og hei (r) 20.30 Tangerudbakken borettslag (r) 21.30 CSI 22.30 Castle (r) 23.30 Nissene over skog og hei (r) 23.45 Nissene over skog og hei (r) 24.00 Castle (r) 00.55 CSI: Miami (r) 01.55 Nattsending

45

46 ANNONSE

DAGEN - fredag 6. desember 2013

En gave til Mercy Ships gir håp og livskvalitet der det virkelig nytter!

Slik ser ønskelisten ut for mange mennesker i Kongo-Brazzaville: • • • • • • •

Synsundersøkelse: Kr 140 (ØYE) Tannlegebehandling for ett barn: Kr 270 (TANNLEGE) Grå stær-operasjon: Kr 1 500 (GRÅ STÆR) Leppe-ganespaltekirurgi: Kr 1 500 (LEPPE/GANE) Svulstoperasjon: Kr 3 000 (SVULST) Ortopedi (retter ut skjeve ledd hos barn): Kr 3 000 (ORTO) Fistula-operasjon (fødselsskade): Kr 3 000 (VVF)

Slik gir du ditt gavebidrag: Velg gaven du ønsker å gi fra listen og overfør beløpet til bankkonto:

3201.10.86569 Vennligst merk gaven/innbetalingen med: VL1213 (+ evt. tilhørende prosjektkode)

Andre Mercy Ships-prosjekter du kan være med å støtte (valgfritt beløp) • • • • •

Food for Life ernæringsprogram (ERNÆR) Jordbruksprosjekt (JORDBRUK) Kjole til ny-opererte fistula-pasienter, VVF (KJOLE) Mental helse (MENTAL) Rent vann (VANN) Mercy Ships Norge • Markensgate 48, 4612 Kristiansand • tlf. 51 51 00 90 • e-post: [email protected] • www.mercyships.no • Org.nr. 976600746

TIPSTELEFON: 55 55 97 00 Hverdager 08.30-15.00, lørdager stengt

KUNDESENTER: 55 55 97 00

VÆRET Norge i dag Temp kl 13

5

Norge i morgen

i dag

Oslo Lillehammer Hamar Kristiansand Stavanger Bergen Ålesund Kristiansund Trondheim Bodø Tromsø Longyearbyen

+1 -3 0 +1 +2 0 -1 0 -1 -4 -3 -14

OSLO: 22 99 76 93

Hverdager 10.00-15.00, lørdager stengt

Hverdager 08.30-15.00, lørdager stengt

Europa i dag

-17

-7

-7 -15

Tromsø: Overskyet, men mest opphold.

Søn

Bodø: Delvis skyet og opphold.

-13

-1 +2

+5

-5

-6

+3

-4

+10

+8 +13

+4

+3

-7

-4

Stavanger: Overskyet og noe snø.

+12

Solens oppgang og nedgang -6

Kristiansand: Mest klart.

8

-4

0

+2

+4

+5

+5

Bergen: Skyet og perioder med snø.

13

-9

-4

Trondheim: Skiftende skydekke og en del snøbyger.

Oslo: Ganske klart vær.

Man

-7

+1

+1

+14

+15

I dag

I morgen

Oslo

Opp kl Ned kl

09.01 15.12

09.03 15.11

Kristiansand

Opp kl Ned kl

08.57 15.40

08.59 15.39

Stavanger

Opp kl Ned kl

09.12 15.43

09.14 15.42

Bergen

Opp kl Ned kl

09.26 15.33

09.27 15.32

Ålesund

Opp kl Ned kl

09.45 15.07

09.47 15.06

Bodø

Opp kl Ned kl

10.36 13.10

10.41 13.07

Tromsø

Opp kl Ned kl

--:---:--

--:---:--

Europa i morgen +15 ° +12 ° +12 ° +10 ° +1 ° +4 ° +2 ° +7 ° +7 ° +2 ° +2 ° -2 ° +15 °

Algarve Alicante Athen Barcelona Berlin Brussel Budapest Dublin Edinburgh Frankfurt Geneve Helsingfors Jerusalem

+1 ° +15° +1° +12° +8 ° +10° +4° +1 ° -6° +10° -5° +1 ° +2°

Kiev Kreta København Lisboa London Nice Paris Praha Reykjavik Roma Stockholm Warszawa Wien

Langtidsvarsel Oslo

-7

Kristiansand Stavanger

Bergen

Ålesund

Trondheim

Bodø

Tromsø

Vadsø

Søndag

-4

+5

+8

+3

0

-6

-4

-7

-12

Mandag

-7

0

+6

+4

+2

-4

-5

-9

-13

Tirsdag

-3

+7

+9

+7

+8

+4

+5

-4

-12

Onsdag

-3

+6

+8

+7

+7

+1

+8

+5

-4

Torsdag

-4

+6

+8

+7

+8

-4

+3

+1

+1

-6

Flo og fjære Oslo

Kristiansand

Stavanger

Bergen

Ålesund

Bodø

Tromsø

I dag I morgen I dag I morgen I dag I morgen I dag I morgen I dag I morgen I dag I morgen I dag I morgen

kl 07:43 08:34 06:05 20:14 21:09 18:45

07:01 00:21 19:45 12:42

01:09 00:49 13:30 13:06

01:42 13:58

00:48 13:01

01:40 02:14 13:52 14:33

03:06 03:21 15:23 15:41

04:12 16:30

Fjære kl 00:43 01:38 11:51 12:59 14:00 --:--

00:24 06:20 12:49 18:45

07:04 06:41 19:32 19:13

07:30 20:07

06:58 19:35

07:49 08:24 20:33 21:05

09:15 09:27 22:01 21:58

10:17 22:51

Flo

3

-1

8

Vil du delta på korttidsbibelskole i Tromsø i uke 7, 8, 9 eller 10?

Undervisning - Hvile - Fellesskap PÅMELDING til tlf: 47 91 31 25 E-post: [email protected] Arrangør: Fjellheim kurs- og misjonssenter

Nettadresse: www.mellomvegen96.no

Kortkurs 2014

Data fra Statens kartverk Sjø. Tnr 11/G679

48 ANNONSE

DAGEN - fredag 6. desember 2013

Takk! Takk til alle som har vært med å bidra til at Verdibanken så dagens lys for 10 år siden. Frem til i dag har vi vokst til ca. 1,6 milliarder i forvaltningskapital, mer enn 5.000 bankkunder og en dedikert stab på 14 personer. Vi er utrolig takknemlige for dere som har stått sammen med oss og vi er stolte over det vi har fått til hittil. Samtidig gleder vi oss stort til å fortsette å bygge en solid verdiorientert bank med en klar sosial profil og identitet i årene fremover.

Finn ut mer om oss på www.verdibanken.no og les mer om våre verdier på vår blogg www.verdibanken.no/blogg

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF