Skogen, marken, maskinen SMP 16-19

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Geovetenskap, Geologi
Share Embed Donate


Short Description

Download Skogen, marken, maskinen SMP 16-19...

Description

Skogen, marken, maskinen SMP 16-19

Kurs: Kursansvarig: Vecka: 43 Kursrepresentanter: Datum

Tid

08.00

9.30

Grzegorz Mikusinski

24 - 28 oktober

24

25

26

27

28

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Tentamen

Populationer

Studiebesök

Uppföljning

Tentamen

Grimsö Avfärd: Kl. 08.00

Sveriges klimat, topografi…

Skogen som miljö

skogsteknik

⇓ Sal S

Sal S

GMIK

R

10.00

A

⇓ Sal S

Sal S

T

12.30

Organismer i rum

Egna studieroch tid Dugga 4 Sal S

⇓ GMIK

Egna studier

Egna studier16.15

R

A

17.45 Obligatorisk närvaro Duggor: måndag - Dugga 4, kap.8 och 9 i Ekologi för miljöns skull BLI - Björn Lindahl

H

Praktisk tentamen

Vecka 44 startar

Bergarter & mineraler Enl. särskilt schema

kursen: Skogens värdekedja

TVAL

S

T

S

T

Kommentarer:

Sal A B

C

öLab

ASal S

N

R

16.00BLI

U

14.30

GMIK Sal A B

S ⇓

L

14.00

Sal S

Markbiologi11.30

Version 2016-09-16

Räkna med sen hemkomst

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF