Slide 1

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Engineering & Technology, Mechanical Engineering, Audio Engineering
Share Embed Donate


Short Description

Download Slide 1...

Description

23-7-2017

GELUID

Hoe wordt geluid gemaakt? Aan het einde van de les moet je in staat zijn om: •te verklaren hoe geluid wordt gemaakt; •te omschrijven hoe geluid bij je oren komt; •het bovenstaande uit te leggen met het molecuulmodel. Kernwoorden: (Kun je bedenken wat ze betekenen?) •Trilling; •voortplanten.

-Schrijf definities en kernwoorden op. -Onderstreep de titel en kernwoorden.

Ing. W.T.N.G. Tomassen

Bronnen: http://www.bbc.co.uk/schools / http://learnthings.co.za / http://betterlesson.org

GELUID - VERPLAATSEN

Geluid is een hoorbare trilling die wordt overgedragen door een medium (gas, vloeistof of vaste stof) van een bron naar ontvanger.

1) Een object maakt geluid door te trillen. Bron:http://www.passmyexams.co.uk/GCSE/physics

2) De trillingen verplaatsen 3) De lucht zorgt in de lucht door de voor trillingen in moleculen te laten trillen. het oor.

TRILLINGEN

Wat zijn trillingen? Trillingen verplaatsen van energie. Er zijn twee soorten trillingen: transversale en longitudinale.

De beweging van de golf is loodrecht t.o.v. de richting van de verplaatsing.

De beweging van de golf is in dezelfde richting als de verplaatsing.

GELUID - VERPLAATSEN

Luchtmoleculen

Zet de volgende woorden op de juiste plek in bovenstaande tekening: verdikking/verdunning/moleculen/hoge en lage druk

Geluid Voor geluid hebben we nodig:  Bron veroorzaakt geluid.  Medium transport van geluid.  Ontvanger ontvangt geluid.

23-7-2017

GELUID - VERPLAATSEN

De longitudinale golf

verdikking/verdunning/moleculen/ hoge en lage druk/ longitudinaal/bron/medium/tussenstof/ontvanger.

GELUID - MAKEN

Bekijk de instrumenten en bedenk hoe ze geluid maken.

23-7-2017

GELUID - VERPLAATSEN

Controleer wat je geleerd hebt. Begrijp je nu: – hoe geluid ontstaat; – hoe geluid verplaatst; – Hoe geluid bij de ontvanger komt.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF