SMAC zet buSineSSModellen op hun kop

January 17, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, European History, Europe (1815-1915), Industrial Revolution
Share Embed Donate


Short Description

Download SMAC zet buSineSSModellen op hun kop...

Description

Delen in plaats van verkopen

SMAC zet businessmodellen op hun kop Door: Anne Mieke Driessen

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie

Delen in plaats van verkopen

SMAC zet businessmodellen op hun kop Wat is het businessmodel van conglomeraten nog waard als zij zich nog steeds richten op verkoop, terwijl de klant en medewerker van de toekomst juist wil delen? Hoe Social, Mobile, Analytics en Cloud (SMAC) een cruciale rol spelen in het opnieuw uitvinden van businessmodellen.

Uber, Airbnb, Feastly en het onlangs opgerichte Peerby zijn voorbeelden van bedrijven die nu de markt veroveren op basis van delen in plaats van op verkoop. Zo concurreren ze met de regulieren bedrijven, die een antwoord zul­ len moeten vinden op het geweld van deze nieuwkomers. Daarbij is het belangrijk om te weten dat deze bedrijven niet uit de lucht komen vallen. Ze zijn de uiterste consequentie van een ontwikkeling die al heel lang geleden begon.

Industriële revoluties De eerste industriële revolutie, vanaf 1750, bracht ons van relatief primitieve wezens die handmatig producten vervaardigden naar de grootschalige industrie. Begin negentiende eeuw werden ambachtelijke en kleinschalige werkplaatsen ineens fabrieken die veel producten konden maken die vrijwel iedereen zich kon veroorloven. Deze eerste revolutie bracht een hoog tempo van uitvinding, ontwikkeling en toepassing van nieuwe technieken met zich mee. Denk aan stoomtechniek, kolencentrales, fabrieken en drukkerijen. Deze laatsten zorgden ervoor dat er massaal educatie kon plaatsvinden. Deze revolutie begon in Europa, maar verspreidde zich al snel over de rest van de wereld. De tweede industriële revolutie (een technologische, van de tweede helft van de 19e eeuw tot de Eerste Wereldoor­ log) bracht eigenlijk de eerste revolutie naar een hoger plan. Er kwam elektriciteit, communicatiemiddelen werden ontwikkeld, het gebruik van olie deed zijn intrede en de ontbrandingsmotor zag het levenslicht. Nieuwe materialen werden uitgevonden en het proces van massaproductie werd verfijnd. In de eerste helft van de negentiger jaren van de vorige eeuw begon de derde industriële revolutie, die van de digi­ talisering en globalisering. Afgaande op hoe lang de voorgaande revoluties hebben geduurd, staan we nog maar aan het begin daarvan. Dat neemt niet weg dat de ontwikkelingen hierin snel gaan. Misschien wel sneller dan ooit in deze geglobaliseerde wereld. Daar is Nederland overigens dé exponent van. We zijn één van de meest mondiaal connected landen van de Westerse wereld in de zogeheten Globalization Index, een initiatief van A.T. Kearney en Foreign Policy. En daar mogen we best trots op zijn. Voor de index wordt gekeken naar economische integratie, persoonlijk contact (reizen, toerisme, internationaal telefoonverkeer en dergelijke), technologische connectiviteit (via internet) en internationaal politiek engagement (aantal internationale organisaties, bijdrage aan buitenlandse missies en dergelijke). De globalisering is één van de

2

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie

belangrijke elementen van de derde industriële revolutie. De computer en daarmee samenhangende communicatie zijn nummers twee en drie. Informatie is voortaan waar dan ook ter wereld, 24 uur per dag, 7 dagen in de week, te raadplegen. Dat zorgt ervoor dat grootbedrijven verder kunnen globaliseren. Coördinatie van productie en levering kan ineens zeer efficiënt en wereldwijd plaatsvinden om schaalvoordelen te behalen.

De informatiemaatschappij Met internet verbeterden communicatiesystemen enorm, waardoor er sprake is van een digitale revolutie die we gemakshalve ook onder de derde industriële revolutie scharen. Het is het tijdperk van de informatiemaatschappij of de diensteneconomie. De verwerving en kanalisering van informatie lijkt belangrijker te zijn geworden dan pure productie. Daardoor worden in van oudsher industrielanden steeds grotere kapitaalstromen gegenereerd. Dat neemt niet weg dat ook de ‘oude industrie’ volop haar voordeel doet met de digitalisering. Kijk naar het Internet of Things, waarbij steeds meer apparaten aan het internet worden gekoppeld, inclusief slimme energiemeters. Of melkrobots die het leven op boerderijen vergemakkelijken. Maar ook moleculaire biologie, hernieuwbare energiebronnen en super informatiesnelwegen deden hun intrede in de derde industriële revolutie. Over dat laatste: er lijkt geen limiet te zitten aan de snelheid van die dataverbindingen, waardoor data gemakkelijk kan worden verplaatst van het ene datacenter naar het andere, waar ook ter wereld. Met de spreekwoordelijke druk op de knop. Het is niet of nauwelijks meer relevant waar iets staat, het gaat er vooral om hoe je er weer bij kunt. Hoe kan ik het meest eenvoudig bij de informatie die voor mij relevant is?

Flexibel aan te passen: SMAC Nu het ‘waar’ er minder toe doet en resources het probleem niet meer zijn, komen er nieuwe businessmodellen op de markt die gebruikmaken van SMAC. De – populair gezegd – ‘SMAC-stack’ bestaat uit Social, Mobile, Analytics en Cloud. SMAC staat voor groei en een nieuwe vorm van interactie met klanten, medewerkers en overige betrokkenen. Het is een nieuwe benadering van samenwerking tijdens projecten, mobiele toegang tot zakelijke data, zakelijke gegevensanalyse en cloudmogelijkheden. Het biedt de mogelijkheid om bedrijfsstrategieën flexibel aan te passen aan veranderende marktomstandigheden. Die flexibiliteit maakt het weer mogelijk om om nieuwe manieren te vinden om de productiviteit te verbeteren en zo concurrentievoordeel te behalen. Ik vind dit wel een beetje vaag, hoe dan? Het ligt in de lijn der verwachting dat de adoptie van SMAC steeds meer gemeengoed wordt in organisaties. Daarbij loopt generatie Y (geboren na 1980) voorop. Deze generatie medewerkers is niet anders gewend dan te werken met internet, laptops, smartphones, tablets en soms zelfs wearables. Het gebruik van sociale netwerken, blogs en zoekmachines is een vanzelfsprekendheid. Deze digital natives communiceren continu en beschikken over een uitgebreid netwerk. Daarnaast zijn ze gesteld op hun vrijheid, zelfstandigheid en delen ze graag.

Onomkeerbare ontwikkeling Is alles dan koek en ei wat betreft SMAC? Nee, uit onderzoek blijkt dat ruim de helft van de werknemers van gene­ ratie Y beleidsregels breken als deze gaan over Bring Your Own Device, cloud en wearable devices. Op de vraag of ze ooit zijn aangevallen door cybercriminelen of malware en wat de gevolgen daarvan waren, antwoordt ruim 55 procent dat een aanval heeft plaatsgevonden met negatieve gevolgen zoals verlaagde productiviteit of verlies van privé- of bedrijfsgegevens. SMAC heeft dus ook zijn nadelen, maar is eigenlijk onomkeerbaar. De generatie Y wil graag werken bij organisaties die dit spel op orde hebben. Slechts 7 procent van de afgestudeerden in de Verenig­ de Staten wil werken voor één van de Fortune Global 500. Ze sluiten zich liever aan bij een hippe start-up en dan liefst één die de wereld wil verbeteren.

3

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie

Generatie Y beslaat in 2025 maar liefst 75 procent van het medewerkersbestand wereldwijd. Die generatie Y wil snelle en directe toegang tot informatie en is zeer betrokken bij het maatschappelijke welzijn. Ze weten die betrok­ kenheid via sociale netwerken te organiseren. Ze verwachten daarbij van bedrijven openheid. De eerste start up, Buffer genaamd, die volledige transparantie geeft over waar hun geld naartoe gaat, is al geboren. Het social mediadashboard van Buffer zet niet alleen de salarissen van alle 24 medewerkers online, maar ook de taakverdeling, omzet en de afspraken met investeerders. Waarom? Oprichter Joel Gascoigne (volgens het dashboard goed voor een slordige 175.000 dollar): “Transparantie creëert vertrouwen. En vertrouwen is de basis van goed teamwork.”

Bom onder branche Het natuurlijke gebruik van digitale media door de generatie Y zorgt nu al voor veel veranderingen in het be­ drijfsleven. Consumerization van zakelijke en managementoplossingen heeft toegeslagen. Daar wordt hetzelfde gebruiksgemak als thuis verwacht. En internettechnologie en cloud computing vormen een natuurlijk onderdeel van het dagelijks leven. Maar de verwachting is dat SMAC niet blijft ‘hangen’ bij alleen generatie Y. Tablets worden volop gebruikt, juist ook in zakelijke omgevingen. En Whatsappen is allang niet meer voorbehouden aan alleen de jongere generatie. Waarom zouden vroeger geboren generaties ook niet de weg gaan die generatie Y gaat? Ook zij omarmen SMAC, al doen ze dat iets langzamer dan generatie Y. Ze omarmen SMAC vooral vanwege een paar belangrijke aspecten. Deze ontwikkeling heeft namelijk snelheid van het delen van informatie, de tegenwoordig vereiste openheid van handeling en de macht om te innoveren in zich, zoals Airbnb, Uber, Liquid Space en Feastly dat doen. Uber, Airbnb, Feastly maar ook het onlangs opgerichte Peerby zijn daarbij de voorbeelden van de nieuw ontstane deeleconomie die schopt tegen het establishment. Mis­ schien had ik deze voorbeelden iets eerder verwacht? Uber lanceerde UberPop, een dienst waarbij particulieren taxidiensten kunnen aanbieden. Die dienst legt in feite een bom onder de taxibranche. Op eenzelfde manier zorgt Airbnb voor dalende omzetten bij hotels, omdat reizigers steeds vaker voor een appartement van een particulier kiezen en is Feastly een geduchte concurrent voor een avond uit eten bij een restaurant. Bij Peerby kunt u lenen bij de buurman en dus hoeft u helemaal geen boormachine meer te kopen om een schilderij op te hangen.

Hoe connected bent u? Technologie zit in het hart van dergelijke bedrijfsvoeringen. Het is daarom tijd om de hamvraag te stellen: hoe con­ nected is uw onderneming? Voedt uw connectiviteit uw analytisch vermogen om zo de klant- en gebruikerservaring nog rijker te maken? Waar slaat u uw data op? Bent in staat, niet alleen voor interne medewerkers van generatie Y, snel gegevens te delen? Waar staat u in het analyseren van die data zodat u een competitief voordeel haalt ten opzichte van de concurrentie? Hoe haalt u de best of the best van generatie Y binnen? Kunnen ze bijvoorbeeld zelf kiezen met welke apparaten ze uw kantoor binnen mogen komen? Eigenlijk zou dat toch geen discussie meer moeten vormen?! Daarbij ben ik het overigens wel eens met critici die terecht wijzen op de beveiligingskant van de zaak. Die verdient meer aandacht, zie ook de geringe aandacht van generatie Y voor security eerder in deze whitepaper. Maar dat neemt niet weg dat we volop moeten nadenken over het businessmodel van de toekomst. SMAC is daar volgens ons dé enabler van. Niet alleen om klanten, maar ook medewerkers van generatie Y vast aan u te binden. Daar is wat mij betreft geen twijfel over mogelijk.

Anne Mieke Driessen is bij Intel Nederland verantwoordelijk voor de business development bij grootzakelijk eindklanten. Zij voorziet eindklanten van informatie over de nieuwste Inteltechnologie, innovatie en ontwik­ kelingen. Dat zowel op datacenter- als ook op clientgebied. Zij werkt sinds 1999 bij Intel. Ze bekleedde op het Europese kantoor van Intel in Engeland verschillende posities in marketing en sales. Sinds 2005 is Driessen weer terug in Nederland, waar zij achtereenvolgens aantrad voor Intel in het channel- en in het enterpriseteam. Driessen is sinds 1995 werkzaam in de IT.

4

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF