Smålands museums prislista för bildförmedling

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Engineering & Technology, Datavetenskap, Computer Graphics
Share Embed Donate


Short Description

Download Smålands museums prislista för bildförmedling...

Description

Kulturparken Smålands prislista för bildförmedling Digitalt inlästa bilder ur samlingarna eller nyare befintliga bilder från museifotograferna. Grundpris: 200:- kr/st. Detta pris betalas då användningen avser: Privat bruk (ej webb) Hembygdsföreningar Arbetsmaterial och uppsatser för forskning, skolor etc.(ej utgivna på förlag) Lågupplösta påsiktsbilder är gratis. Högupplösta bildfiler i jpeg, 300 dpi och ca. A4 format levereras som standard om inget annat avtalats, samma pris gäller dock för andra format och upplösningar. Leverans sker i digital form på CD, DVD eller E-post. Vi kan även erbjuda högkvalitativa utskrifter på bläckstråleskrivare och då tillkommer följande utöver grundpriset: A4 = 60 kr/st A3 = 120 kr/st A2 = 240 kr/st

Bilder för kommersiell publicering: 1100:- kr/st. Detta pris betalas då användningen avser vinstinriktad användning och reklam: - Böcker Tidningar Annonser Affischer Utställningar Förpackningar TV och Internet etc. Upplösning och leverans sker enligt överenskommelse. Samma pris gäller oavsett storlek och användningsområde, dock är vidareöverlåtelse ej tillåten.

Fotouppdrag Kulturparken Småland kan även åta sig fotouppdrag som anknyter till den ordinarie verksamhet. Fotografering i museets ateljé, magasin eller övriga lokaler. - 850 kr/tim. För fotografering utanför museets lokaler tillkommer resekostnaden 50 kr/mil. I timpriset ingår all den tid som uppdraget kräver, dvs. förberedelser, fotografering samt färdigställande av bild, vilket innebär konvertering från råformat, retuschering, inställning av vitbalans, svart och vitpunkt, eliminering av moaré etc. samt leverans på CD eller DVD. Fotografen ansvarar även för att originalbilderna lagras på säkert sätt under minst ett år efter det att leveransen skett. I priset ingår rätten att publicera bildmaterialet som framställs i alla medieformer. Beroende på uppdragets art kan hyra eller inköp av specialutrustning, resor eller lokalhyra tillkomma, begär offert vid stora och långvariga fotouppdrag. Kulturparken Småland förbehåller sig rätten att använda bilder tagna vid uppdrag för eget bruk, såsom i marknadsföring, utställningar, hemsida etc. För vidareförsäljning av uppdragsbilder från Kulturparken Smålands sida kommer uppdragsgivaren att kontaktas.

Leveransvillkor Vid beställning skall anges: Beställarens namn, faktureringsadress med organisationsnummer samt leveransadress. Beställaren svarar gentemot Smålands museum för att bilder hanteras, redovisas och betalas enligt dessa villkor. Vid publicering skall museets och i förekommande fall fotografens namn alltid utsättas vid bilden, eller anges i bildförteckningen enligt följande: Foto: Fotografens namn, © Kulturparken Småland Växjö. Utelämnas denna uppgift debiteras 100% högre avgift för varje bild. Vid publicering på Internet skall namnen alltid sättas ut intill bilden. Vid användning av Kulturparken Smålands bilder gäller dessutom följande: Bildmanipulation är inte tillåten utan bildrättsinnehavarens uttryckliga tillstånd. Enligt lag om namn och bild i reklam (1978:800) måste en person som är igenkännlig på bild själv ge sitt samtycke i reklamanvändning. Ansvaret för detta vilar helt på den som publicerar bilden. Bilden får ej användas i syfte som kan verka kränkande. Användaren ansvarar för att klarera användningsrätten beträffande alla typer av konstnärliga verk. I övrigt hänvisas till lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (1960:729; 2005:359; 2005:360) samt personuppgiftslagen (1998:204; 2006:398). Offert lämnas vid förfrågan. Moms och eventuell frakt tillkommer på samtliga priser. Denna prislista gäller från och med 2010-10-18 och tills vidare. www.kulturparkensmaland.se

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF