Solshow - IRF Lund - Institutet för rymdfysik

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Health Science, Oncology
Share Embed Donate


Short Description

Download Solshow - IRF Lund - Institutet för rymdfysik...

Description

Juli månads solväder

Henrik Lundstedt Institutet för rymdfysik, avd för solär-terrest fysik, Lund www.irfl.lu

SOHOs uppskjutning den 2 december 1995

QuickTime och en Video-dekomprimerare krävs för att kunna se bilden.

SOHO på väg mot L1

QuickTime och en Video-dekomprimerare krävs för att kunna se bilden.

Solens vågor berättar om dess inre och magnetiska aktivitet

Där solens magnetfält bryter upp genom solytan finns solfläckar.

Solfläckstalet under juli månad

Solfläckstalet användes som indikator på solens aktivitet

Halo koronamassutkastning den14 juli, 2000

QuickTime och en GIF-dekomprimerare krävs för att kunna se bilden.

Halo koronamassutkastning den 14 juli, 2000

QuickTime och en -dekomprimerare krävs för att kunna se bilden.

Satelliter fick problem den 14-16 juli, 2000 Proton fluxen (pfu) > 10 MeV, 24000 pfu (15 juli, 12.30 UT). Tredje störst uppmätta! Störst på 43 000 pfu, (24 mars 1991). Andra störst på40 000 pfu (20 oktober 1989).

”Proton event”-en orsakade problem för ACE (36 tim), SOHO (solpanel 1 år äldre), WIND (2 dagar), GOES , Ørsted, Akebono (Japansk satellit, vars elektronik skadades),”star trackers” ombord kommersiella satelliter, och ASCA (Japansk X-ray satellit) slutade helt att fungera.

Solproton-händelser är farliga för astronauter

Mellan Apollo 16 och 17 inträffade en ”proton-event”, som skulle ha varit dödlig för astronauterna inom 10 timmar (över 4000 mSv).

Strålningsrisk vid flygning

Piloter och kabinpersonal får oftare cancer. Utav 300 passagerare på höglattitud-flygningar, får en cancer efter en intensiv ”proton event”.

Ny EU lag: Gravid flygpersonal får inte utsättas för mer än 1 (1-6) millisievert/year

I samband med halo koronamassutkastningen fick vi också en kraftig ”solar flare” den14 juli, 2000

QuickTime och en GIF-dekomprimerare krävs för att kunna se bilden.

HF kommunikationen bröts under 14-16 juli, men förvärrades under 18 juli då ett företag förlorade alla signaler och flera flygplan blev utan kommunikation.

Jordens magnetosfär

Norrskensovalen

Likt natten 8/9 november, 1991 sågs norrsken i Lund den 15/16 juli, 2000

Norrsken sågs så långt söder ut som Italien den 6-7 April, 2000!

Norrsken sett i Stockholm

Norrsken sett i Italien

Det gjorde man också den 15-16 juli, 2000!

Den jordmagnetiska stormen (Ap=152,15/7), 15-16 juli, påverkade elkraftsystemen

El-kraftsystem från norra Main till sydöstra USA upplevde kraftiga störningar. Kraftiga GIC uppmättes, spänningsfluktuationer förekom i 325 kV kraftsystemen, en transformater skadades osv. I Sverige rapporterades bara mindre störningar.

Det är dags att vi börjar leva med solen, och anpassar oss efter solvädret. Idag kan prognoser göras av solvädret och effekter. Vi, ”RWC-Lund”, gör det

NASA har startat Living with a Star.

Sol- och rymdväder idag! Lunds Regional Warning Center

QuickTime och en GIF-dekomprimerare krävs för att kunna se bilden.

Solen Diameter: 1 390 000 km (109 Jordens)

Massa: 1.99x1030 kg (330 000 Jordens)

Täthet: Kärnan 151x103 kg/m-3 Medel 1.41x103 kg/m-3

Solen består av: H (ungefär 90%) Helium (ungefär 10%) C,N,O (ungefär 0.1%)

Temperatur: Kärnan 15 milj Fotosfären 5800 K Kromosfären 4300-104 K Koronan 1-30 milj K

4 protoner --> He + 2 positroner + 2 neutrino + 2 fotoner (26.2 MeV)

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF