STAF2017 Göteborg

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Health Science, Audionom
Share Embed Donate


Short Description

Download STAF2017 Göteborg...

Description

STAF2017 Göteborg Version 20170223

Onsdag, 5 april 09.00-11.00 11.00-11.15 11.15-12.00 12.00-13.00 13.00-13.40 13.40-14.00 14.00-14.20 14.20-15.00 15.00-15.20 15.20-15.40 15.40-16.20

Registrering, kaffe och utställningsbesök Välkomna!

16.20-16.40 16.40-17.00 17.30-21.30 (ca)

Karin Lundin, Hjärnstamsimplantat Kjell-Erik Israelsson: Bredbandstymp

Härifrån till dit, från då till nu! Roger Karlsson

Lunch och utställningsbesök Max J Ortiz Catalan: Neuralt styrd armprotes Bo Håkansson: VEMP/ABR eABR och dess användning i Sverige

Utställning och Kaffe Sumru Keceli: ABR med benledare Hanna Göthberg,*: ABR via benledning på barn

Uppföljning av neonatala screeningprogram Kriterier vid OAE screening, aABR kontra diag ABR, aABR utrustningar stimulusnivå

Middag och utflykt

Torsdag, 6 april Industrisession 08.30-08.55 08.55-09.20 09.20-09.40 09.40-10.20 10.20-10.40 10.40-11.00 11.00-11.20 11.20-11.40 11.40-12.00 12.00-13.30 13.30-14.10 14.10-14.30 14.30-16.50 Från 16.50 Från 19.00

Ceylan Schjerlund Derya: GNReSound: A patients Journey Phonak: Om radioöverföring Bokad

Fika och utställningsbesök Cristina Rigato: Benimplantat Karl-Johan Fredén Jansson: Mekaniska tester och livstidsuppskattning av benledare Sabine Reinfeldt: Näsmätningar Filip Asp: Spatial Release from Masking Stefan Stenfelt: Binaural Hörselnytta

Lunch och utställningsbesök Joakim Blomgren: Hörselmätningar på CI-patienter med Otokub Lennart Magnusson: Talaudiometri

Parallellsessioner, se separat program STAF årsmöte Festmiddag med underhållning

Parallellsession 1

Parallellsession 2

14.30-14.50

Åsa Winzell Juhlin,*: Referensvärden inom audiologisk diagnostik

14.50-15.10 15.10-15.30 15.30-15.50 15.50-16.10 16.10-16.30 16.30-16.50

Stefan Stenfelt: Kompensation av falska ledningshinder Fika och utställningsbesök

Jon Öygarden: Evaluering av forskjellige stöjtyper i en tale i stöj screeningtest Björn Israelsson, 3D-skanning av hsg-insatser

Maria Hoff, *: Förändring av hörtrösklar under fem decennier Tomas Tengstrand: Lärares hörsel Hanna Göthberg,*: Kohortjämförelse av 85-åringars hörsel

OAE för bestämning av förstärkning i hörapparat Fika och utställningsbesök Senaste inom IF/REM mätningar Kvalitetssäkring av HA-anpassning

Fredag, 7 april 09.00-09.20 09.20-09.40 09.40-10.00 10.00-10.30 10.30-11.15 11.15-11.45 11.45-12.00 Från 12.00

Erik Berninger: Unilateral medfödd hörselnedsättning Peter Nordkvist, Kvalitetsregister

Standardisering inom mätdata HIMSA Fika Rapport från STAFs referensgrupper, information om nya SAME-grupp, information om planerade STAF-utbildningar Motljud (maskering) som ljuddämpare Avslutning Lunch/lunchbag

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF