Steenmeel voor de agrarische sector, natuur

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Wetenschap, Aardwetenschappen, Geologie
Share Embed Donate


Short Description

Download Steenmeel voor de agrarische sector, natuur...

Description

Steenmeel  voor  de  agrarische  sector,  natuur-­‐,  sportveld-­‐  en  openbaar  groenbeheer                    Versie  13  september  2014       Nutriënten)en)sporenelementen:)beschikbaarheid)korte)termijn en

*

*

*

*

*

*

*

* *

* *

* *

* *

* *

ko pe r

zin k

se le ni um

*

ol yb de m

*

ko ba lt

m

Toelich>ng  bij  deze  lijst  

*

sil ici um

r ijz e

na tri um

an ga an

l av e zw

ag ne siu m

Sporenelementen

m

ca lci um

gesteente basalt metamorfe)basalt metamorfe)basalt kaoliniet gezeolitiseerde)phonoliet zeoliet zeoliet

fo sfo r

Naam Actimin>BT)* Basa)Box BIOELIT)** ImPactPoeder)* Vulkamin Zeobind)A)** Zeobind)E)**

ka liu m

Hoofdelementen)

Nutriënten)en)sporenelementen:)voorraad)lange)termijn

* **

*

*

*

*

*

*

*

* *

* *

* *

* *

* *

ko pe r

zin k

se le ni um

en *

ol yb de m

*

ko ba lt

m

*

sil ici um

r ijz e

na tri um

an ga an

Sporenelementen

l av e zw

ag ne siu m m

ca lci um

gesteente basalt metamorfe)basalt metamorfe)basalt kaoliniet gezeolitiseerde)phonoliet zeoliet zeoliet

fo sfo r

Naam Actimin=BT)* Basa)Box BIODLIT)** ImPactPoeder)* Vulkamin Zeobind)A)** Zeobind)E)**

ka liu m

Hoofdelementen)

 De  levering    van  nutriënten  en  sporenelementen  is  bij  dit  gesteente  bepaald  op  basis  van  de  mineralogische  samenstelling.  Indien  van    een  product  tevens  een  uitloogproef  beschikbaar  komt,  kan  ook  de    leveringssnelheid    van  sporenelementen  worden  aangegeven.    De  levering  van  nutriënten  en  sporenelementen  is  bij  dit  gesteente  bepaald  op  basis  van  een  uitloogproef  met  het  fijnst  verkrijgbare  product.  Bij  gebruik  van  een  product  met  een  minder  fijne  korrel  zal  het  over  het  algemeen  langer  duren  voordat  de  elementen  beschikbaar  komen.  

  Dit  overzicht  van  steenmeelproducten  is  door  de  personen  achter   www.steenmeel.info  opgesteld  in  opdracht  van  het  prak9jknetwerk   “De  Onderste  Steen  Boven”.  De  lijst  wordt  geactualiseerd  als  daar   aanleiding  voor  is.  Volg  de  link  in  het  kader  ‘NuCge  informa9e’  voor  de   meest  actuele  lijst.     Bij  de  samenstelling  van  de  lijst  zijn  de  volgende  uitgangspunten   gehanteerd.       1.  Het  betreH  een  natuurlijke  aluminosilicaat  (vulkanisch  of  metamorf   gesteente)  dat  geen  synthe9sche  bewerkingsstap  heeH  ondergaan.   2.  De  chemische  en  de  mineralogische  samenstelling  is  bekend.   3.  Het  product  wordt  in  Nederland  op  de  markt  gebracht.     Opstellers  maken  het  volgende  voorbehoud:  deze  lijst  beoogt  niet  te   zijn  een  volledige  opsomming  van  alle  producten  en/of  producenten  die   zich  met  steenmeel  manifesteren  op  de  Nederlandse  markt.   De  producenten  op  de  lijst  hebben  nadrukkelijk  schriHelijk  ingestemd   met  publica9e  op  deze  lijst.     De  steenmeellijst  is  een  levend  document  waarin  toevoegingen  en   wijzigingen  periodiek  zullen  worden  doorgevoerd.  Om  de  actualiteit  te   borgen  is  verspreiding/publica9e  uitsluitend  toegestaan  na   toestemming  van  de  opstellers  en  alleen  via  de  link  naar  het   bronbestand.  

!!!Zeer!hoog !!!Hoog !!!Gemiddeld !!!Laag !!!Zeer!laag

Toepassingsmogelijkheden01 Menging0door0 drijfmest0 2

Levering0nutriënten0en0 sporenelementen03

ja

ja

ja

65%

ja

ja

ja

90%

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF