Steenslag

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Wetenschap, Aardwetenschappen, Geologie
Share Embed Donate


Short Description

Download Steenslag...

Description

Kracht. Prestatie. Passie.

Steenslag Granulaten van kalksteen, zandsteen of porfier waarvan de korrelverdeling gelegen is tussen 2 en 63 mm

Holcim (België) N.V.

Steenslag Belangrijkste intrinsieke kenmerken (typische waarde) Aard Gesteente

Kalksteen

Groeve

Los Angeles

Micro Deval

Polijstweerstand

Gaurain

16

15

48

Soignies

19

17

44

Perlonjour

19

17

44

Leffe

23

13

43

24

16

43

Hermalle s/

Enkelvoudige korrelmaten Na het breekproces worden granulaten afgezeefd in enkelvoudige korrelmaten. De afmetingen van deze enkelvoudige korrelmaten verschillen van groeve tot groeve en worden bepaald door het beoogde gebruik. In ieder geval is de verhouding D/d groter dan 1,4.

Huy Zandsteen

Trooz

16

20

58

Porfier

Ermitage

11

5

56

Samengestelde korrelmaten Nadat de granulaten afgezeefd zijn tot enkelvoudige korrelmaten, kunnen ze, indien nodig, opnieuw samengevoegd worden tot samengestelde korrelmaten. Dit heeft als groot voordeel dat de korrelopbouw zeer nauwkeurig te bepalen is, en de spreiding hierop heel beperkt gehouden wordt.

Toepassingen en beschikbaarheid Steenslag wordt gebruikt in de meest uiteenlopende toepassingen, zowel in ongebonden toestand zoals opritten of als waterdoorlatende of waterbufferende onderlagen, als in gebonden toepassingen (beton, asfalt, hydraulisch gebonden enz...). Hun gebruik wordt in grote mate bepaald door hun intrinsieke (mechanische) eigenschappen. De certificaten Benor, CE, NF en BSB van de producten van de groeves van Holcim kunnen opgevraagd worden via de website www.holcim.be. Een speciale klantenruimte, voorzien voor onze interne en onze externe klanten, laat u toe onmiddellijk en voortdurend (24u/7d) de laatste technische fiches en CE-begeleidingsdocumenten van onze producten te raadplegen en af te drukken.

Steenslag is beschikbaar in de steengroeves (kalksteen, zandsteen en porfier) en de verwerkingscentra van Holcim.

Holcim (België) N.V. Avenue Jean Monnet 12 - B-1400 Nivelles T +32 67 87 66 01 - F +32 67 87 91 30 www.holcim.be

©2011 - Holcim (België) N.V. - 8090P1. Holcim (België) N.V. Alle rechten voorbehouden. Ingeval van bestellingen/leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Het product Steenslag is een gebroken materiaal, afkomstig van het breken en afzeven van gesteente. Hun algemene aanduiding is d/D waarbij d de kleinste afmeting en D de grootste afmeting aangeeft van het betreffende product. Algemeen is d groter of gelijk aan 2mm en D kleiner of gelijk aan 63 mm. Voor bepaalde toepassingen zijn grotere afmetingen (tot 300mm) mogelijk.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF