Stresscoaching i grupp

January 9, 2018 | Author: Anonymous | Category: Engineering & Technology, Industriell ekonomi (utbildning), Logistics
Share Embed Donate


Short Description

Download Stresscoaching i grupp...

Description

Stresscoaching i grupp

Stress är nu den vanligaste orsaken till sjukskrivning i svenskt arbetsliv. Behovet av att finna fungerande verktyg för att hjälpa vår tids medarbetare är stort. AS3 erbjuder stresscoaching i grupp som hålls av av erfarna coacher som certifierats i Transition Coaching, en kurs som är ackrediterad av EMCC (European Mentoring and Couching Council).

Stresscoaching i grupp – syfte:

Ett syfte med vår stresscoachinggrupp är att med en strukturerad process vara ett stöd för personer som behöver hjälp att hantera sin stress. Ett annat syfte är att förhindra sjukskrivning eller stödja återgången för de som varit sjukskrivna. Gruppen erbjuder erfarenhetsutbyte med andra personer som upplever stress och kunskap om praktiska verktyg att hantera stress.

Processen Kursen varvar teori, övning och reflektion. Deltagarna är i fokus, deras erfarenheter fångas upp och utgör basen för att göra läroprocessen så framgångsrik som möjligt. En grupp består av max 8 personer och ses under 4-5 månader, med totalt 6 möten. Vid första mötet går coachen igenom ramarna för gruppen, såsom sekretess och coachens roll under mötena. Under träffarna arbetar vi mycket med att gå igenom olika typer av stressverktyg där deltagarna får möjlighet att hitta de redskap som passar just dem och som de enkelt kan börja använda.Förhindra sjukskrivningVara stöd i återgång efter sjukskrivningSkapa förutsättningar till förändring av arbets- och livssituationHöja kompetensen kring stresshanteringBibehålla motivation och produktivitet i en stressande situation

Dessa teman arbetar vi med: -

Vad är stress? Sociala och emotionella verktyg Kognitiva och fysiska verktyg 24-timmarsmänniskan Förankring av nya vanor Må bra och prestera bra

Självskattning av stressnivå görs före första träffen och efter avslutad process.

Varje tillfälle utgår ifrån ett specifikt tema som ligger till grund för diskussionerna.

AS3 är ett konsultföretag inom HR som sedan 1989 hjälper företag och människor att hantera arbetsrelaterade förändringsprocesser. Läs mer på www.as3.se 3512

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF