`Studeren met een beperking in Hoger Beroepsonderwijs? Op zoek

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Engineering & Technology, Informatica, Computer Networks
Share Embed Donate


Short Description

Download `Studeren met een beperking in Hoger Beroepsonderwijs? Op zoek...

Description

Studeren met een beperking in het Hoger Beroepsonderwijs? Op zoek naar mogelijkheden!

6 mei 2013

Verder studeren mogelijk?

Handvaten?

Waar kan ik op inzetten? • Overgang naar hoger onderwijs • Een inclusief beleid • Een toegankelijke opleiding

• Overgang naar werk

Overgang naar hoger onderwijs

• Informatie • Waarderende aanpak • Toegankelijkheid

Waar kan ik op inzetten? • Overgang naar hoger onderwijs • Een inclusief beleid • Een toegankelijke opleiding

• Overgang naar werk

Een beleid voor inclusie • Diversiteitsbeleid

• Inschrijvingsbeleid • Vorming

Waar kan ik op inzetten? • Overgang naar hoger onderwijs • Een inclusief beleid • Een toegankelijke opleiding

• Overgang naar werk

Een toegankelijke opleiding

Universal Design

Universal Design for Learning Herkenningsnetwerk

Affectief netwerk

Strategisch netwerk

Wat?

Waarom?

Hoe?

Herkennen en opnemen van informatie

Evalueren en prioriteiten stellen

Plannen, uitvoeren en monitoren

Universal Design for Learning Principe 1:

Informatie aanbieden

Principe 2:

Actie en Expressie

Principe 3:

Betrokkenheid

www.siho.be/udl

Redelijke aanpassingen Aanpassingen die in een concrete situatie de onaangepaste omgeving voor een persoon met een beperking zo veel mogelijk neutraliseren.

Redelijke aanpassingen Wettelijk kader • Decreet 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansenen gelijkebehandelingsbeleid • VN-verdrag voor gelijke rechten voor personen met een handicap, juli 2009

• Weigeren van redelijke aanpassingen is discriminatie

Criteria voor een redelijke aanpassing • Ze is doeltreffend • Ze laat een evenwaardig gebruik toe • Ze laat in de mate van het mogelijke zelfstandigheid toe • Ze garandeert de veiligheid en respecteert de waardigheid van de persoon met een beperking

Waar kan ik op inzetten? • Overgang naar hoger onderwijs • Een inclusief beleid • Een toegankelijke opleiding

• Overgang naar werk

Overgang naar werk • Eerlijke dialoog bij de start en tijdens de opleiding • Stage als kans • Recht op redelijke aanpassingen geldt ook bij werk

Verder studeren mogelijk?

mede dankzij jullie!

Meer informatie? • E: [email protected] • T: 0032 473 59 09 72 • www.siho.be http://www.facebook.be/steunpuntinclusie fhogeronderwijs

• http://twitter.com/SIHO_Tweets

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF