Sumud in Bethlehem Dag 4: woensdag 27 april

January 14, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, Oudheid, Oude Egypte
Share Embed Donate


Short Description

Download Sumud in Bethlehem Dag 4: woensdag 27 april...

Description

Sumud in Bethlehem Dag 4: woensdag 27 april Het Arab Educational Institute (AEI) Voorbereidingsbijeenkomst 29 maart 2011 Thom Geurts

Inleiding • Doelen – In Bethlehem op het spoor komen van actualiteit van religie • Historische en institutionele vormen • Toegang tot religie vanuit macht en onderdrukking • Observeren als toerist of als aangesprokene

– Focussen met observatievragen

• Indeling

Inleiding • 1. 2. 3.

Indeling Situatie: historisch, politiek en sociaal Het werk van het AEI Sumud: spiritualiteit en bevrijdingstheologie in Palestina 4. “Uur van de waarheid” 5. Observatievragen 6. Lezen!

1. Situatie: chronologie 1897: 1917: 1939-47: 1947: 1948: 1949:

Herzl; Zionistisch Congres Basel Brits mandaat, Balfour Declaration Zionistische geweldscampagne tegen Brits mandaat AV VN: deling Palestina (55% Joodse staat, 42% Palestijns) Veroveringstocht landverwerving zionistische milities; beëindiging mandaat; Israel Wapenstilstand (Israel 78%, Jordanië 21,5%, Egypte 1,5%) 780.000 Palestijnen ontheemd, 418 dorpen ontvolkt, 385 dorpen verwoest

1. Situatie: chronologie 1967 1973 1977 1987-1993 1993 1995 1997 2000 2002

Zesdaagse oorlog; Israel verovert West Bank, Gaza, Oost-Jeruzalem, Sinai en Golan; Plan Alon; 300.000 Palestijnse vluchtelingen Yom Kippur oorlog Kolonisatiepolitiek Likud bezet gebied (Begin) Intifada 1 Oslo akkoorden Palestijnse autoriteit (PA 3%, Isr 70%, gez. 27%) Start nederzettingenring rond Jeruzalem Sharon op de Haram al Sharif, Al Aqsa Intifada Start bouw scheidingsmuur

1. Situatie: kaarten

1. Situatie: kaarten

1. Situatie: kaarten

1. Situatie: De Muur

2. Werk van het AEI: Ontstaan www.aeicenter.org www.palestine-family.net 1. Ontstaan 2. Doelen 3. Organisatie 4. Projecten (cfr. sumud program) 5. Methode: activeren, waardecommunicatie, identiteit en communicatie

3. Sumud www.spiritofsumud.ps 1. Ervaringen van wanhoop en leegte 2. Reacties uit wanhoop 3. Spiritualiteit van sumud 4. Bronnen van sumud 5. Living Sumud en de methode van het AEI

4. “Uur van de waarheid” • •

1. 2. 3. 4. 5.

http://www.oikoumene.org/fileadmin/files/wccmain/2009pdfs/Kairos%20Palestine_En.pdf http://www.henriveldhuis.nl/LocalFiles/Israel_Palestijnen/Kairos_d ocument/Kairos_TekstNL_met_Toelichting.pdf

Kairos, ubuntu en sumud De auteurs De strekking van de tekst Hermeneutiek van hoop in context van wanhoop Enkele fragmenten

5. Observatievragen • Kom niet met lege handen! • Ontwikkel uit je interesse of je specialisatie een vraag die je meeneemt. • Interculturele ethiek aan het werk! • Gender, bevrijding en spiritualiteit … • Ontsluiten van kernervaringen van geloofstradities … • Theologische analyse van het Kairos document … • Hoe werkt interreligieus leren? • Wat is de betekenis van religie voor identiteit en van identiteit voor religie? • Zijn er verhalen om te delen?

6. Lezen • Riet Bons-Storm, Vertel onze verhalen verder, Narratio, 2008. • Mary Grey, The Advent of Peace, A Gospel Journey to Christmas, SPCK, 2010 • Toine van Teeffelen, Dagboek Bethlehem 2000-2004, De Stiel, 2004. • Toine van Teeffelen, Living Sumud, Bethlehem, 2011. • Dries van Agt, Een schreeuw om recht, De tragedie van het Palestijnse volk, Amsterdam, 2009. • www.ikvpaxchristi.nl

6. Lezen!!

6. Lezen !!!

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF