Surfa säkrare

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Engineering & Technology, Webbdesign
Share Embed Donate


Short Description

Download Surfa säkrare...

Description

Surfa säkrare Goda råd om säkerhet på Internet

Information från Post- och telestyrelsen

Goda råd för att surfa säkrare Stäng av datorn när den inte används Riskerna du utsätter dig för på Internet är beroende av vilken anslutningsform du har. En dator med fast förbindelse till Internet, det vill säga bredbandsanslutning, är i större utsträckning utsatt för virus och intrång eftersom den kan vara uppkopplad mot Internet dygnet runt. Stäng därför av din dator när du inte använder den. En god vana är också att dra ur bredbandskabeln. Ha en brandvägg och ett antivirusprogram installerat på datorn – håll dem uppdaterade Antivirusprogrammet letar efter virus bland de filer som kommer till din dator. Brandväggen granskar all elektronisk trafik till och från datorn och informerar användaren om något strider mot de inställningar som tidigare gjorts. Ta för vana att regelbundet kontrollera din hårddisk med ditt antivirusprogram. Såväl antivirusprogrammet som brandväggen bör uppdateras regelbundet. Ta regelbundet säkerhetskopior av viktig information lagrad på datorn För att du snabbt ska kunna återskapa information som du har på din dator om du skulle råka ut för ett virus eller intrång, bör du regelbundet ta kopior av dina viktiga filer. Kopiorna bör lagras på externa media, till exempel cd, dvd eller en extra hårddisk. Var noga med lösenord – välj med omsorg, byt ofta och håll det hemligt

Det världsomspännande nätet Internet ger dig tillgång till miljontals intresseväckande sidor och tjänster. Men när du är ute på nätet utsätter du dig för vissa risker som du med sunt förnuft och viss försiktighet kan skydda dig mot. Ta del av våra goda råd för hur du kan undvika att utsätta dig för onödiga risker när du surfar.

Ett lösenord ska väljas med omsorg och ingen annan än du själv bör känna till det. Lösenordet bör bestå av åtminstone åtta tecken och innehålla en kombination av små och stora bokstäver, siffror och andra tecken. Byt ditt lösenord regelbundet. Uppdatera ditt operativsystem och din webbläsare regelbundet Ditt operativsystem och din webbläsare, det vill säga det program som gör det möjligt för dig att surfa på Internet, bör ha de senaste säkerhetsuppdateringarna installerade. Det blir allt vanligare att systemen och programmen har funktioner för automatisk uppdatering genom uppkoppling till leverantörens webbplats på Internet. Se också till att aktivt välja säkerhetsnivå i din webbläsare.

Var försiktig med att lämna ut personliga uppgifter – se upp för nätfiske (phishing)

Skydda ditt trådlösa nätverk

Tänk dig för innan du lämnar ut information om dig själv såsom namn, adress eller personnummer när du surfar på Internet. Om en webbplats kräver mycket information om dig bör du ifrågasätta detta och vara försiktig om det inte framgår tydligt hur uppgifterna kommer att användas.

Det kan vara praktiskt med ett trådlöst nätverk, WLAN, när man surfar. Men riskerna för intrång i datorn blir då större än om du ansluter med nätverkskabel. Tänk därför på att skydda ditt nätverk med kryptering och genom att ändra det förinställda användarnamnet och lösenordet på nätverkets inloggningssida. Fler säkerhetsråd finns i vår broschyr ”Om trådlösa nätverk”.

För att undvika nätfiske, svara inte på e-post och använd inte länkar till webbsidor i meddelanden där du uppmanas att lämna ut personlig eller ekonomisk information. Kom ihåg att riktiga banker aldrig begär in känslig information via e-post, webbsidor eller telefon.

Undvik kapning av modem – surfa med ljudet på

Undvik skräppost – använd flera e-postadresser För att undvika att bli översvämmad av skräppost, så kallad spam, kan du skaffa dig en särskild e-postadress som du kan använda när du handlar, chattar eller deltar i nyhetsgrupper. Om du börjar få mycket oönskad e-post kan du lätt göra dig av med adressen och skaffa dig en ny. Ha också som vana att aldrig öppna eller svara på skräppost. Öppna inte bifogade filer i e-posten utan eftertanke Öppna inte bifogade filer i din e-post om du inte vet vad de innehåller. Eftersom vissa virus letar efter och använder e-postadresser för att sprida sig vidare, kan även meddelanden från avsändare du känner innehålla virus. Är du osäker på vad filen innehåller bör du först spara den på din hårddisk och sedan kontrollera den med ditt antivirusprogram. Var också försiktig med att använda läget för förhandsvisning i ditt e-postprogram, där du kan se din e-post innan du öppnat den. Vissa virus kan smitta redan vid förhandsvisningen. Ladda ned med försiktighet Ladda aldrig ned program eller filer om du inte känner igen dem eller inte litar på avsändaren. Var skeptisk mot program som kommer via e-post eller erbjuds på en chatt. Var också försiktig med att kryssa i så kallade popupfönster, som ibland dyker upp på din skärm, där du ombeds att ladda ned en fil från en webbplats. Ta för vana att först spara filen på din hårddisk och sedan kontrollera den med ditt antivirusprogram.

Vid uppringd förbindelse till Internet, det vill säga via modem, förekommer det program som kan ta över ditt modem och ringa upp en annan server, så kallad modemkapning. Ha alltid modemljudet på när du surfar eftersom du då hör om modemet kopplas ner och ringer upp igen. Då måste du stänga av uppkopplingen. Du är ändå inte helt säker eftersom det finns vissa program som även kan stänga av ljudet på ditt modem. Genom att spärra din telefon för betal-, utlands- och satellitsamtal hos din teleoperatör får du ytterligare ett skydd mot dyra telefonkostnader om ditt modem kapas. Om du skulle råka få fakturor för tjänster som du inte avtalat om bör du alltid tillbakavisa dessa. Var uppmärksam på spionprogram – kontrollera datorn regelbundet Spionprogram, så kallade spyware, försöker samla information om dig och dina vanor. Programmet laddas oftast ned tillsammans med något annat program utan att det märks. Informationen kan sedan skickas till externa mottagare och där, till exempel, användas för att skicka skräppost till dig. Det bästa sättet att upptäcka och ta bort spionprogram är att kontrollera datorn med antispionprogram, som ofta finns att ladda hem gratis. Var medveten om cookies Cookies är små filer med information om användaren som många webbplatser skapar och lagrar i användarens webbläsare på datorn. Många webbplatser använder cookies för att kunna skräddarsy webbsidor efter användarens behov. Genom enkla inställningar i webbläsaren kan du bestämma om du vill ha cookies, inte vill ha cookies eller om du vill bli tillfrågad hur du vill ha det varje gång en cookie är på väg.

Kort om virus Särskilda råd till föräldrar Internet är en plats där många barn och ungdomar gör allt från att inhämta kunskap och ladda ned filer till att spela datorspel och chatta. Internet är naturligtvis en spegling av samhället – på både gott och ont. På samma sätt som du som förälder värnar om ditt barn i det fysiska livet bör du också hålla ett vakande öga över ditt barn i den virtuella världen. Här är några goda råd till dig som förälder:

Virus är det namn som lite slarvigt används på kod (programmerade instruktioner för datorn) som oftast har till syfte att göra något oväntat och oönskat med de datorer den kommer till. Den kallas därför skadlig kod. Koden kan göra allt från att lägga till några tecken när du använder ett ordbehandlingsprogram till att radera hela datorns lagringsutrymme, det vill säga hårddisken. Virus för datorer har inget alls att göra med virus i verkliga livet. Det finns tre typer av skadlig kod som är vanliga:

Utforska nätet tillsammans med dina barn

Virus

Lär dig om dina barns vanor på Internet genom att ha familjens dator under uppsikt och genom att surfa tillsammans med dina barn. Ta för vana att också själv ibland besöka de webbplatser som ditt barn verkar gilla. Genom att du som förälder har god kunskap om Internet kommer du också att vinna större respekt hos dina barn när du talar om för dem vad som är tillåtet eller inte.

Virus är en typ av skadlig kod som givit det något missvisande samlingsnamnet för all skadlig kod. Virus kännetecknas av att det kopierar sig själv från fil till fil på datorn som viruset finns på och därmed infekterar mer och mer av den drabbade datorn. Mask Mask kallas den andra typen av skadlig kod (på engelska worm). Typiskt för masken är att den kopierar sig vidare mellan datorer, ofta med hjälp av e-post, för att spridas och infektera så många datorer som möjligt. Trojan

Sätt upp klara regler för dina barns surfande Var tydlig med vilka regler som gäller när barnen surfar – vilka platser de får besöka, vilken typ av information de får lämna ut och så vidare. Det är också en god idé att stämma av med skolan vilka regler som gäller för elevers surfande och om de tar upp riskerna med nätet. Skydda dina barns integritet – låt dem inte lämna ut personliga uppgifter Tala om för dina barn att de inte utan vidare ska lämna ut personlig information såsom sitt namn, sin adress eller sitt person- eller telefonnummer på Internet. Var noga med att förklara att genom att de lämnar ut uppgifter kan detta spridas till människor som de inte känner och som kan utnyttja uppgifterna. På samma sätt som det finns ”fula gubbar” i verkliga livet så finns dessa även på Internet.

Den tredje typen, trojan, kallas så eftersom den skadliga koden finns i ett program eller en bit kod som i sig verkar ofarlig. Uttrycket härstammar från Homeros litterära verk Illiaden, där det beskrivs hur grekerna tog sig in i staden Troja genom att gömma sig i en stor trähäst som stadens invånare inte trodde var farlig och därför släppte in i staden. En trojan i IT-sammanhang inväntar en förutbestämd tidpunkt, instruktioner utifrån eller lämpligt tekniskt tillfälle för att utföra sitt uppdrag. Alla de tre typerna kan göra elaka saker med din dator. Skillnaden är i princip bara hur de ”ser ut” och hur de utför sina elakheter. De flesta exempel på skadlig kod som du hör talas om idag är kombinationer av maskar och trojaner. Denna kombination av skadlig kod kopierar sig själv till andra filer på datorn men försöker också sprida sig till andra datorer. Det finns också skadlig kod som försöker bryta sig in i datorer så att hackare kan komma åt filerna och/eller fjärrstyra dem för att angripa andra datorer på Internet.

Checklista för att surfa säkrare • Stäng av datorn när den inte används • Installera brandvägg och antivirusprogram • Håll din brandvägg och ditt antivirusprogram uppdaterade • Ta regelbundet säkerhetskopior av viktig information på datorn • Var noga med ditt lösenord – välj med omsorg, byt ofta och håll det hemligt • Uppdatera ditt operativsystem och din webbläsare regelbundet • Var försiktig med att lämna ut personliga uppgifter – se upp för nätfiske • Öppna eller svara aldrig på skräppost • Öppna inte bifogade filer i e-posten utan eftertanke • Ladda ned med försiktighet • Skydda ditt trådlösa nätverk • Undvik kapning av modem – surfa med ljudet på • Var uppmärksam på spionprogram – kontrollera datorn regelbundet

Checklista för föräldrar • Utforska nätet tillsammans med dina barn • Sätt upp klara regler för dina barns surfande • Skydda dina barns integritet – låt dem inte lämna ut personliga uppgifter

På PTS webbplats för Internetsäkerhet, www.pts.se/internetsakerhet, finner du mer information. Där kan du också testa hur säker din dator är och hur starka eller svaga olika teckenkombinationer skulle vara om de användes som lösenord. Du kan dessutom ställa frågor till vår virtuella webbassistent Rita.

PTS arbetar kontinuerligt för att öka Internetanvändares kunskap om säkerhet på nätet. På webbplatsen www.pts.se/internetsakerhet finner du mer information. Välkommen att besöka oss! PTS medverkar även i en nationell kampanj för säkerhet på Internet, Surfa lugnt, tillsammans med elva andra organisationer, www.surfalugnt.se

POSTADRESS BOX

5398, 102 49 Stockholm Jarlsgatan 16, Stockholm TELEFON 08-678 55 00 FAX 08-678 55 05 E-POST [email protected] WEBBADRESS www.pts.se BESÖKSADRESS Birger

Foto: Kenneth Hellman Form: Yami - Martin Enestedt Tryck: Edita, Västerås oktober 2006

Post- och telestyrelsen, PTS, verkar för att alla i Sverige ska ha tillgång till effektiva, prisvärda och säkra kommunikationstjänster.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF