Svar 10a HSIL M80772 eller körtelsellsatypi M69720 eller oklar

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Health Science, Oncology
Share Embed Donate


Short Description

Download Svar 10a HSIL M80772 eller körtelsellsatypi M69720 eller oklar...

Description

Svar 10a HSIL M80772 eller körtelsellsatypi M69720 eller oklar atypi M69700 eller ASC-H M69719 eller AIS M81401 eller Maligna celler oklar celltyp/annan celltyp M80009 eller misstänkt skivepitelca M80701 (oavsett HPV-status) Gynekologmottagningen skickar brevet. (Röd text ändras eller tas bort när brevet skickas till kvinnan) Provsvar gynekologisk cellprovtagning Provet visade cellförändringar. Det behövs en kompletterande undersökning. Vad menas med cellförändringar? Cellförändringar är vanliga. En del cellförändringar läker ut av sig själva. Andra cellförändringar behöver behandlas för att förhindra att de i framtiden skulle kunna utvecklas till cancer. Därför är det viktigt att undersöka cellförändringarna. Vad menas med kompletterande undersökning? Du får träffa en gynekolog som tar nya prover och undersöker din livmoderhals med kolposkop. Det är en sorts mikroskop. Om gynekologen bedömer att du har cellförändringar som behöver behandlas får du information om hur förändringarna kan tas bort. Vad händer nu? Du har en tid bokad hos gynekolog. Tid: Plats: Besöket kostar:

Vänliga hälsningar: xxxxx Om du har frågor eller behöver boka om din tid Kontakta oss på telefon xxx Vill du veta mer? Information på svenska och andra språk /other languages www.1177.se/cellforandringar

Tag med legitimation.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF