Tabell Bildningsentalpier

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Kemi, Physical Chemistry
Share Embed Donate


Short Description

Download Tabell Bildningsentalpier...

Description

Bildningsentalpi ΔHf0 är entalpiändringen då en kemisk förening bildas utav grundämnen. ΔHf0 anges i kJ/mol bildat ämne. H kommer från engelskan Heat content. Bildningsentalpin för grundämnen är lika med 0. Om vi har en reaktion mellan olika kemiska föreningar där det bildas nya kemiska föreningar, kan entalpiändringen (ΔH) för reaktionen beräknas med hjälp av de kemiska föreningarnas bildningsentalpier. ΔHreaktionen = ∑ ΔHf0 produkterna - ∑ ΔHf0 reaktanterna Bildningsentalpier ΔHf0 vid 298,15 K och 101,3 kPa Ämne

ΔHf0 [kJ/mol]

Ämne

ΔHf0 [kJ/mol]

NaF

-574

CO

-110,5

NaCl

-411

CO2

-393,5

NaBr

-361

CH4

-75

NaI

-288

C2H6

-85

AgF

-205

C3H8

-104

AgCl

-127

C2H4

52

AgBr

-100

C3H6

20

AgI

-62

C2H2

227

HF

-271

CH3OH

-239

HCl

-92

C2H5OH

-277

HBr

-36

HCHO

-116

HI

26

C6H6

49

MgO

-602

CH3COOH

-484

CaO

-635

NH3

-46

Ca(OH)2

-986

NH4Cl

-314

CaCO3

-1207

NH4ClO4

-295

CaCl2

-796

NH4NO3

-366

CaCl2 · 2H2O

-1404

CuSO4

-771

CaCl2 · 6H2O

-2607

CuSO4 · 5H2O

-2280

TiO2

-940

H2O(g)

-242

Au2O3

≈0

H2O(l)

-286

Al2O3

-1676

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF