TABERNAKELBÖNEN

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Religionskunskap, Teologi
Share Embed Donate


Short Description

Download TABERNAKELBÖNEN...

Description

3. Bön i det allra heligaste A) Bön vid förbundsarken (2 Mos 10-16) Jag bekänner att: 1) Jesus är det nya förbundet för vår frälsning. 2) Jesus är mannat, brödet i våra liv. 3) Jesus är den grönskande staven, hoppet och uppståndelsen. 4) Jesus är den som förlåter. 5) Jesus är vår/min rättfärdighet. 6) Jesus är vår/min helighet. 7) Jesus är vår/min härlighet. B) Bön inför nådastålen (2 Mos 25:17-22) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

Bön för församlingen Bön för vårt folk (regering, riksstad) och vårt land Bön för dina grannar Bön för man, hustru och barn Bön för föräldrar, syskon Bön för dig själv Bön för alla människor på jorden.

TABERNAKELBÖNEN En tabernakelbön är den bön där vi bekräftar vår relation till Gud i Jesus Kristus. Genom den här typen av bön får vi kraft från Gud, vederkvickelse och förvissning. Att be i enlighet med ett visst mönster är väldigt vanligt i kyrkans tradition. Det kan ibland kännas ovant för oss som är vana vid fri bön. Men i den fria bönen är det väldigt lätt att vi börjar tänka på annat och blir ofokuserade i vår bön. Då blir en sådan här bön såsom tabernakelbönen en stor hjälp att kunna behålla fokus och verkligen fördjupa bönen och vår relation till Jesus Kristus. Bönen är väl beprövad och har lett till att världens största kristna församling växte fram i Kina. Så Bed och våga tro Gud om mirakler i vår krets. Israeliterna kom ut ur Egypten och var på väg till Kaanan. Gud ville att de skulle tillbe honom i öknen redan medan de vandrade mot Kaanan, han visade Mose på berget Sinai hur han skulle bygga ett tabernakel. Mose byggde det enligt Guds plan, och israeliterna kom och tillbad Gud där. Tabernaklet är en förebild som lär oss en rätt ordning i vår tillbedjan. Idag finns inget synligt tabernakel. 1 Kor 3:16 säger att vi är Guds tempel. Vi är alltså tabernaklet. När vi ber, ska vi ta stegen i den ordning som tabernaklet byggdes; därför kallas denna bön för tabernakelbönen. Denna bön är hämtad ur boken: Hur du ber, som är skriven av David Yonggi Cho. Pastor i världens största församling i Korea.

2. Bön i det heliga 1. Bön på förgården (2 Mos 27:1-8) A) Bön framför ljusstaken (2 Mos 25:31-40) A) Bön vid altaret 1) Tack Jesus för rening från synder och för frälsning 2) Tack Jesus för befrielse från dom och för korsets befriande kraft 3) Tack Jesus för försoningen med Gud och för att möjligheten har öppnats att komma direkt till Gud genom Jesu död och blod. 4) Tack Jesus för seger över djävul och ondska. (Upp 12:11) 5) Tack Jesus för helande och hälsa genom din sår. (Jes 53:5) 6) Tack Jesus för befrielse från förbannelse. (Gal 3:13) 7) Tack Jesus för befrielse från döden.

1) 2) 3) 4) 5)

Helige Ande fyll mig med din härlighet. Helige Ande fyll mig med vishet så att jag kan lösa problem. Helige Ande fyll mig med förstånd så att jag kan förstå allting. Helige Ande ge mig råd så att jag kan ge andra råd och vägledning. Helige Ande fyll mig med kraft så att jag blir en kristen full med Jesu kraft. 6) Helige Ande fyll mig med kunskap så att jag mer och mer kan förstå den djupa och sanna kunskapen om Gud. 7) Helige Ande hjälp mig att tillbe Gud i bön och lovsång på det sätt som det behagar dig Gud.

A) Bön vid kopparaltaret (2 Mos 30:17-21) B) Bön vid sködebrödsbordet (2 Mos 25:23-30) 1) Gud helga mig så att jag blir en ärlig, rättfärdig och sann person. (Joh 14:21) 2) Gud gör mig till en person som lever i sanning, i din sanning. 3) Gud gör mig till en trogen tjänare. (1 Kor 4:2, Ef 6:5-7) 4) Gud gör mig ren och helig. (1 Petr 1:13-16) 5) Gud ge mig kraft att förlåta och älska. 6) Gud gör mitt hjärta milt och ödmjukt. 7) Gud befria mig från begär så att jag kan leva i förnöjsamhet och tacksamhet och i förtröstan och tro på dina omsorger. (Kol 3:5. Jakob 1:15)

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

Låt mig tillbe ditt ord. Låt mig älska ditt ord. Låt mig läsa och förstå ditt ord. Låt mig tro på ditt ord. Låt mig tillämpa ditt ord. Låt mig uppskatta ditt ord. Låt mig berätta, vittna och leva av ditt ord.

C) Bön framför rökelsealtaret (2 Mos 30:1-10) Bön i tacksägelse: 1) Tack Gud för frälsning från synd. 2) Tack Gud för att Du fyller mig med din Ande. 3) Tack Gud för att Du helar mig. 4) Tack Gud för att Du välsignar mig med Abrahams välsignelser. 5) Tack Gud för att Du befriar mig från frestelser och lidanden. 6) Tack Gud för att Du vänder det onda till någonting gott. 7) Tack Gud för att Du gör oss/mig till Kristi ljus på jorden.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF