Technologie budowy i eksploatacja terminali LNG 2

January 13, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Architecture
Share Embed Donate


Short Description

Download Technologie budowy i eksploatacja terminali LNG 2...

Description

1. TYPY ZBIORNIKÓW WG BS 7777 Część 1 Sekcja 3 - Definicje Typ Zbiornika :

Zbiornik pojedynczy

Dwu-komorowy

Pełnokomorowy (Full Containment)

Definitinicje Tylko Zbiornik wewnętrzny powinien spełniać warunek niskotemperaturowej ciągliwości w trakcie magazynowania produktu LNG. Zbiornik zewnętrzny stalowy pomieścić i chronić izolację kriogeniczną oraz pomieścić opary gazu , lecz nie rozlany produkt LNG ..

Zarówno Zbiornik wewnętrzny jak i zewnętrzny powinny niezależnie od siebie pomieścić LNG . W celu minimalizacji obszaru wycieku , Zbiornik zewnętrzny jest zlokalizowany w odległości nie większej niż 6 meterów. Zbiornik wewnętrzny zawiera produkt LNG w warunkach eksploatacyjnych .Celem Zbiornika zew. jest pomieszczenie wycieku LNG ze Zbiornika wewnętrznego, a nie oparów z wycieku.

Pełnokomorowy zbiornik jest tak skonstruowany, że zarówno zbiornik wewnętrzny jak również zew. są w stanie pomieścić rozlany LNG. Zbiornik zew. jest odpowiednio zaprojektowany do pomieszczenia zarówno rozlanego LNG jak również kontrolowanego usuwania powstałych oparów

1.Typy zbiorników LNG wg BS 7777 Część 1 Sekcja 3 - Definicje Typ Zbiornika

Jednokomorowy

Normalne Warunki pracy

Pełno komorowy (Full Containment)

Dwukomorowy

OPARY

OPARY

Zadaszenie p. deszczowe

LNG

Wyciek ze Zbiornika wewnętrznego

OPARY

LNG

OPARY OPARY

OPARY

OPARY

OPARY

WYCIEK WYCIEK

WYCIEK

LNG

LNG BUND WALL

LNG

1.OBWAŁOWANIA & TYPY ZBIORNIKÓW Jednokomorowy - 1

Jednokomorowy - 2

Jednokomorowy - 3 OBWAŁOWANIE

OBWAŁOWANIE OBWAŁOWANIE

Zmniejszanie wymaganej powierzchni obwałowania poprzez podnoszenie wysokości obwałowania Dwukomorowy

Pełno komorowy

Zadaszenie p. deszczowe Stalowy zbiornik zewnętrzny może być również pojem.nikijem dla LNG Stalowy zbiornik zewnętrzny może być również pojem.nikijem dla LNG

Rolę obwałowania pełni zb. ze spręż. betonu.

Zbiornik ze sprężonego betonu

Dach betonowy

.

Zadaszenie p. deszczowe

Ściana ze sprężonego betonu

ściana betonowa z nasypem ziemnym

Zadaszenie p. deszczowe

ściana betonowa z nasypem ziemnym

1.Przykłady – Zb. dwukomorowe wg BS 7777 Zewnętrzna bariera p.wilgotościowa

Rys

Zb. zewnętrzny Izolacja termiczna luzem, zasypowa

Izolacja termiczna Dach

Membrana z izolacja termiczną

Zb. zewnętrzny Izolacja termiczna luzem, zasypowa Membrana z izolacja termiczną

zadaszenie p. deszczowe Zadaszenie Zbiornik wewnętrzny

Zbiornik wewnętrzny

Izolacja dna

Izolacja dna

Płyta fundamentowa z podgrzewaniem dna Zewnętrzny zb. stalowy

Zbiornik wewnętrzny

Płyta fundamentowa z podgrzewaniem dna ściana ze sprężonego betonu

Płyta fundamentowa z podgrzewaniem dna Ściana betonowa w ziemi

CZĘŚĆ METALOWA :IZOLACJA TERMICZNA BETON

Zastosowanie:

Nie zalecane z uwagi.na wysoki zakres BOG .

zalecane

zalecane

1.PRZYKŁADY- Zbiorniki pełnokomorowe (Full Containment) wg BS 7777 Stalowy zbiornik zew. mogący pomieścić LNG Lużno zasypana izolacja

Lużno zasypana izolacja

Membrana z izolacją termiczną

e

ZB. WEWNĘTRZNY

Izolacja dna podgrzewana płyta fundamentowa izolacja termiczna zb. zewnętrznego

:

część metalowa izolacja termiczna :beton

Stalowy zbiornik zew. mogący pomieścić LNG

Żelbetowy zb. zewnętrzny mogący pomieścić LNG Lużno zasypana izolacja

Membrana z izolacją termiczną

ZB. WEWNĘTRZNY

Membrana z izolacją termiczną

ZB. WEWNĘTRZNY

Izolacja dna podgrzewana płyta fundamentowa izolacja termiczna zb. zewnętrznego Uwaga: ostatnie rozwiązania projektowe bazują na wykonaniu podwójnego dna zbiornika połączonego z płaszczem zbiornika z 9% Ni stali i odp. zabezpieczenie. izolacją termiczną oraz.p. wilgociową

Izolacja dna podgrzewana płyta fundamentowa izolacja termiczna wew. zb. zewnętrznego

Rys.1 TYPY ZBIORNIKÓW LNG Zbiornik pojedynczy Pojedynczy zbiornik stalowy

Zbiornik podwójnie stalowy z dachem na zb. wewnętrznym

Dwu-komorowy Stalowy zbiornik zewnętrzny

Pełnokomorowy Zbiornik podwójnie stalowy

Ściana Zbiornika . zewn. ze spręż. betonu

Zbiornik zewn. Ze spręż. betonu

Inne Zbiornik naziemny - Membranowy

Zbiornik ziemny - Membranowy

INNER TANK

Zbiornik podwójnie stalowy z dachem podwieszanym

INNER TANK

Zbiornik zewn. betonowy + Obwałowanie ziemne

Zbiornik zewn. betonowy + Obwałowanie ziemne

Zbiornik ziemny Typ Japoński

RYS. - 1 : TYPOWY NAZIEMNY ZBIORNIK MAGAZYNOWY LNG PODNOŚNIK DO MONTAŻU POMPY

POMST DACHOWY WENTYLACJA PRZESTRZENI DACHU GLOWICA RURY PRZESYŁOWEJ

PODCIŚNIIENIOWY ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA

IZOLACJA TERMICZNA MEMBRANY

PPLATFORMA

POMOST DO OBSŁUGI DACHU

DACH ZBIORNIKA KRÓCIEC WENTYLACYJNY

MEMBRANA

PŁASZCZ OSŁONOWY

DRABINA WLAZOWA PIONOWA RURA PRZESYŁOWA INSTALACJA CHŁODZENIA

PLASZCZ ZBIORNIKA Z 9% Ni STALI

DRABINA EWAKUACYJNA

ZBIORNIK ZEWNĘTRZNY

IZOLACJA TERMICZNA Schody RURA PRZESYŁOWA

RURA DO OSUSZANIA I USUWANIA GAZU OBWAŁOWANIE ZB. RURA SSĄCA Z ZAWOREM ZWROTNYM DNO ZB. WEWN. ZE STALI 9 %Ni

PIERŚCIEN NAROŻA DNA ZBIORNIKA IZOLACJA TERMICZNA DNA

SYSTEM GRZEWCZY DNA ZB.

PŁYTA FUDAMENTOWA

Fig. - 2.1 : : MEMBRANE TANK : ABOVE GROUND - TYPICAL PODNOŚNIK DO MONTAŻU POMPY ROOF WALKWAY VENT FOR DOME SPACE PUMP COLUMN HEAD

PRESSURE & VACUUM RELIEF VALVES

DECK INSULATION

MAIN PLATFORM

PERIFERAL ROOF WALKWAY

CS ROOF & STRUCTURE DECK VENT

SUSPENDED DECK

CS WEATHER COVER

RESILIENT BLANKET INNER LADDER RISER PIPES & SUPPORTS COOL DOWN PIPING

9% Ni INNER TANK WALL

ESCAPE LADDER

CS OUTER WALL

ANNULAR SPACE INSULATION STAIRCASE PUMP COLUMN PC OUTER WALL DRYING & PURGING LINE

IN TANK PUMP & FOOT VALVE 9% Ni INNER TANK BOTTOM

BOTTOM HEATING SYSTEM

INNER TANK FOUNDATION RING BOTTOM INSULATION

RC SLAB FOUNDATION

RYS. - 1.2 : JEDNOKOMOROWY – ZBIORNIK WEW. I ZEW. METALOWY – PIERŚCIEN NAROŻA CONCRETE SLAB FOUNDATION DNA ZBIORNIKA ŚCIANA STALOWA ZB. ZEWNĘTRZNEGO KOC ELASTYCZNY

9% Ni ŚCIANA ZB. WEWNĘTRZNEGO PRZESTRZEN PIERŚCIENIOWA. MATERIAŁ IZOLACYJNY:PERLIT

DNO ZB. WEWN. ZE STALI 9% Ni

CIĘGNA KOTWIĄCE

PIERŚCIEN FUDAMENTOWY ZB. WEWWN. STALOWE DNO ZB. ZEWN.. INSTALACJA PODGRZEWANIA FUNDAMENTU MATA SZKLANA

PŁYTA FUNDAMENTOWA

IZOLACJA Z WATY SZKLANEJ

WYLEWKA BETONOWA

Fig. - 2.2 : DWU-KOMOROWY ZBIORNIK ZIEMNY PODNOŚNIK DO MONTAŻU POMPY

POMST DACHOWY WENTYLACJA PRZESTRZENI DACHU ZAWORY BEZPIECZEŃSTWA CIŚNIENIOWE I PODCIŚNIENIOWE PUMP COLUMN HEAD

IZOLACJA MEMBRANY

POMOST GLÓWNY

POMST DACHOWY

KONSTRUKCJA DACHU & STALOWE KROKWIE POMOST DLA ORUROWANIA

KROCIEC WENTYLACYJNY

DACH PODWIESZANY

STALOWA OSŁONA P. DESZCZOWA

KOC OSŁONOWY DRABINA

ORUROWANIE DO OZIEBIANIA ZBIORNIKA

PŁASZCZ ZB. WE9WNĘTRZNEGO-9% Ni

STALOWY PŁASZCZ ZB. ZEWWN.

IZOLACJA PRZESTRZENI PIERŚCIENIOWEJ

RURA TŁOCZNA NASYP ZIEMNY ŚCIANA BETONOWA PRZEWÓD DO OSUSZANIA I PRZEDMUCHIWANIA

POMPA LNG & ZAWÓR ZWROTNY DNO ZB. WEWNĘTRZNEGO-9% Ni

INSTALACJA PODGRZEWANIA DNA

PIERŚCIEN NAROŻA DNA ZBIORNIKA IZOLCJA DNA ZBIORNIKA

PŁYTA FUNDAMENTOWA ŻELBETOWA

Fig. - 3.2 : PEŁNOKOMOROWY - PŁASZCZ ZEWN. ZE SPRĘŻ. BETONU- PIERŚCIEN NAROŻNY DNA ZBIORNIKA KANAŁ STRUNOWY DO SPRĘŻ. PIONOWEGO

BARIERA DLA OPARÓW ZE STALI WĘGLOWEJ ZB. ZEWN. – POBOCZNICA ZE SPRĘŻ. BETONU

KOC ELASTYCZNY

KANAŁ STRUNOWY DO SPRĘŻ. POZIOMEGO

POBOCZNICA ZB. WEWN. - 9% Ni ZABEZPIECZENIE NAROŻA ZE STALI 9% Ni PRZESTRZEN PIERŚCIENIOWA. MATERIAŁ IZOLACYJNY:PERLIT

DNO ZB. WEWN. - 9% Ni

WATA SZKLANA

PIERŚCIEŃ FUNDAMENTOWY ZB. WEWN .

INSTALACJA PODGRZEWANIA FUNDAMENTU

MATY Z WATY SZKLANEJ

MATA SZKLANA PŁYTA FUNDAMENTOWA IZOLACJA Z WATY SZKLANEJ

WYLEWKA BETONOWA

Fig. - 3.3 :TYPOWA PACHWINA SKLEPIENIA PEŁNOKOMOROWEGO ZBIORNIK A LNG – ZB. CONCRETE SLAB FOUNDATION ZEWN. ZE SPRĘZ. BETONU POSZYCIE DACHU ZE STALI WĘGLOWEJ

DACH ZB. ZE STALI WĘGLOWEJ

KRÓCIEC DO ZASYPKI PERLITEM KOPUŁA DACHU KANAŁ STRUNOWY DO SPRĘŻ. PIONOWEGO

PERLITE RETAINING WALL

DACH PODWIESZANY PRZESTRZEN PIERŚCIENIOWA. MATERIAŁ IZOLACYJNY:PERLIT

STALOWA PRZEGRODA P. OPAROM KANAŁ STRUNOWY DO SPRĘŻ. POZIOMEGO

IZOLACJA NA DACHU PODWIESZANYMPERLIT LUB WŁÓKNO SZKLANE

KOC Z WATY SZKLANEJ

PRZESTRZEN PIERŚCIENIOWA. MATERIAŁ IZOLACYJNY:PERLIT

MATY Z WŁÓKNA SZKLANEGO

POBOCZNICA ZB. WEWN. - 9% NI

KOC ELASTYCZNY

POBOCZNICA ZB. ZEWN.

Fig. - 4.2 : ZB. MEMBRANOWY - CONTAINMENT SYSTEM BOTTOM / WALL - TYPICAL KOTWIENIE MEMBRANY

POBOCZNICA MEMBRANOWA BETONOWA POBOCZNICA ZBIORNIKA NAROŻE (MEMBRANA)

Płyty narożne (membrana) BARIERA P.WILGOCIOWA

MEMBRANA DNA

SKLEJKA

PANEL IZOLUJĄCY KLEJ SPAJAJACY

BETONOWA PŁYTA FUNDAMENTOWA

1.Porównanie techniczno-ekonomiczne poszczególnych rodzajów zbiorników 1/2) DEFINITION OF CONTAINMENT TYPE PER BS 7777 Rodzaj zbiornika

1. Koszt (*1) 2. Czas montażu(*1,*2) 3.Odporność na zagrożenia (1) Thermal Radiation of Fire (2) Fala uderzeniowa

Jednokomorowy

100% *3 100% (Min. 25 miesięcy) dobra Ograniczona

(3) Flying Projectiles 4. Site Area Required 5. Inner Tank Geo. Capacity Range (m3) 6. Number of Tanks Ever Built in the World as of July 2003. 7. Tanks Ever Built by CHIYODA as of July 2003. 8.Tanks Under Construction / Engineering by CHIYODA as of July 2003.

Large 8,000 ~ 170,000 Approx. 160 Tanks

Indonesia : 127,000m3 x 1 Tanks Abu Dhabi : 150,000m3 x 2 Tanks -

Dwu komorowy

150% 125% (ca. 32 miesiące) b. dobra Dla ściany: dobra Dach : ograniczona Good : Wall all 85,000 Appreox. 10 Tanks -a

Note : *1 : International Contractor base and for the tank having geometric capacity 100,000m 3 and over. *2 : Excluding connection of the pipe, purge and cooldown. *3 : Excluding cost of bund wall.

Pełno komorowy

180% 140% (ca. 35 miesięcy) b. dobra b. dobra b. dobra

Small 55,000~176,000 Approx. 50 Tanks Oman : 146,000m3 x 2 Tanks Qatar : 94,000m3 x 4 Tanks Qatar : 152,000m3 x 2 Tanks Sakhalin : 120,000m3 x 2 Tanks

1. COMPARISON OF EACH CONTAINMENT TYPE (2/2) CONTAINMENT TYPE NOT DEFINED IN BS 7777 Type of Tank

1. Cost 2. Erection Schedule) 3. Resistance Against Abnormal Condition (1) Thermal Radiation of Fire (2) Blast Wave (3) Flying Projectiles 4. Site Area Required 5. Inner Tank Geo. Capacity Range (m3) 6. Number of Tanks Ever Built in the World as of July 2003. 7. Tanks Ever Built by CHIYODA as of July 2003. 8.Tanks Under Construction / Engineering by CHIYODA as of July 2003.

Membrane - Above & In-ground

PC Outer Wall LNG Tank in Japan

Approx. 5 to 6 Years

Approx. 4 Years

Good Good : Wall Roof Limited Good : Wall Roof : Limited Small 35,000 ~ 203,000 Approx. 70 Tanks

Excellent Good : Wall Roof : Limited Good : Wall Roof : Limited Small 36,000 ~ 189,000 5 Tanks

-

-

-

1 Tank for MZL Project

5. MATERIAL SELECTION FOR THE LNG CONTAINER

The material for the LNG container for the large capacity of LNG storage is 9% Ni steel in consideration of the design of -161 ~ -168 oC of the design temperature of LNG as shown in the following sheet “TEMPERATURE RANGE FOR MATERIAL OF CRYOGENIC STORAGE TANKS”. In principle, stainless steel type 304 is used for the tank having small capacity and in case that the use of 9% Ni steel is not economical. The stainless steel type 304 is also used for the membrane of in-ground and above ground tank.

6. WYMIAROWANIE ZBIORNIKA (1/6)

2. POJEMNOŚC MAG. NETTO

1. POJEMNOSĆ GEOMET. 3. POJEMNOŚC MAGAZYNOWA

OKREŚLENI E POJEMNOŚCI ZBIORNIKA W TEMPERATURZE OTOCZENIA 1.POJEMNOŚĆ GEOMETRYCZNA : (średnica wew.)2 x π / 4 x wysokosć 2. POJEMNOŚĆ ROBOCZA NETTO “” POJEMNOŚĆ GEOMETRYCZNA – “Górna przestrzeń martwa” – “/ Dolna przestrzeń martwa ” 3. POJEMNOŚĆ MAGAZYNOWA Pojemność całkowita magazynowanej cieczy “Pojemność Geometryczna ” - “Górna przestrzeń martwa ” 4. TOP DEADWOOD/ Górna przestrzeń martwa/ Górna przestrzeń bezpieczeństwa chroniąca przed przelaniem zbiornika i rozlewem 4. TOP DEADWOOD na skutek trzęsienia ziemie. 5. BOTTOM DEAD WOOD / Dolna przestrzeń martwa/ Pojemność zbiornika z której LNG nie jest zasysane powodowane posadowieniem pompy i NPSHR.

5. BOTTOM DEAD WOOD

6. . WYMIAROWANIE ZBIORNIKA (2/6) SPECIALNIE NALEŻY ROZWAŻYĆ POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA W TEMPERATURZE KRIOGENICZNEJ

Redukcję wymiarów zbiornika z powodu skurczu w temperaturze kriogenicznej tak na wysokości jak również średnicy, co obrazuje Rys. należy wziąć pod uwagę, aby zapewnić pojemność roboczą netto w temp. projektowej.

W temperaturze otoczenia Obliczenia pojemności roboczej netto pokazano poniżej .

W temperaturze projektowej

6. WYMIAROWANIE ZBIORNIKA (4/6) TYPOWE WYMIAROWANIE POJEMNOŚCI ZBIORNIKA LNG W W MINIMALNEJ TEMP.. PROJEKTOWEJ Najwyżśza rzędna zbiornika wew. w temp. montażowej (Construction Phase)

Wysokość Zb. wew. w temperaturze projektowej

Ws0kość Ziornika w temp. montążu (Construction Phase)

Najwyżśza rzędna zbiornika wew. w tminimalnej temp. projektowej

Maksym. Poziom Projekt. LNG (HLL)

Top Deadwood: 1,000 mm or Sloshing Height + 1 ft Liquid Runup whichever Larger.

Pojemność Robocza Netto

Minim.Poziom.Projekt. LNG (LLL) NPSHR (@Rated Capacity) of Submerged Pumps

Zapas

Bottom Deadwood

Pump Well Submerged Pump Zawór stopowy pompy

Minimum 150 mm od zaworu stopowego.

Rzędna dna zbiornika wewnętrznego Średnica Zb. wew. w temperaturze projektowej Średnica Zb. wew. w temperaturze jego montażu

7. DESIGN PARAMETERS & REQUIREMENTS (1/5) Sheet 1 of 4

Requirements Apply to the Inner Tank

Rev.

LNG STORAGE TANK DATA SHEET

Requirements Apply to the Outer Tank

Owner Project Title

: A COMPANY : X PROJECT

Location

:-

CHIYODA Job No. Consortium Doc. No. CHIYODA Doc. No.

: XXXXXX : :

Tank No. Service

Design Code Requirements

1.

4. 5.

Basic Design Data - Minimum Working Capacity - Tank Size - Hydrotest Water Level - Internal Pressure, etc.

Design Code

API STD 620 9TH ED ADDENDUM 3 , APPENDIX Q for Inner Tank Design BS 7777 Part 3 as guidance for Outer Tank Design

Design Condition Type of Foundation Type of Roof Type of Bottom Min. Working Capacity Tank Diameter (I.D) Tank Height Design Pressure Max .Design Liquid Level Hydrotest Water Level Operating Pressure Design Temperature Operating Temperature Design Amb. Temp.(Max./Min.) Design Spec. Gravity Corrosion Allowance Filling Rate Emptying Rate Design Wind Velocity Snow Load Seismic Load

INNER TANK --Suspended Deck Flat 140,000 m3 See Note 1. 76,000 mm TBD 35,300 mm TBD --34,700 mm TBD 21,000 mm TBD ---165 0C (Later) 0C --483 kg/m 3 0 mm 11,500 m3/h 1,707 m3/h --None See sheet 2 of 4.

OUTER TANK Stone Column Dome ----78,000 mm TBD 39,000 mm TBD +290 mbarg / -5 mbarg ----From +80 mbarg to +240 mbarg 38.5 0C 0 --C 38.5 0C / 6 0C --0 mm ----See sheet 2 of 4. None See sheet 2 of 4.

9 % Ni Steel 9 % Ni Steel 9 % Ni Steel --Aluminum Alloy or equivalent. --------304 SS See Note 2. 304 SS 304 SS

Prestressed Concrete (PC) Reinforced Concrete (RC) --C.S + Reinforced Concrete (RC) --C.S C.S 9 % Ni Steel 9 % Ni Steel CS CS CS

2. 3.

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Abbreviation : TBD = To be determined/verified by Subcontractor Required Nos. : 2 tanks

: T-0001, & T-0002 : LNG

24. 25. 26. 27. 28. 29.

Material Requirements

30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

Painting & Coating Requirements

40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.

TANK MATERIAL Wall Bottom Annular Bottom Roof Plate/Structure Suspended Deck Wall Vapor Barrier Bottom Vapor Barrier Secondary Bottom Corner Protection Nozzle Neck/Internal Piping Nozzle Flange Flange/Bolting PAINTING Temporary Rust Prevention Permanent External Wall Roof Underside of Bottom Appurtenances Internal Notes : 1. 2. 3. 4. 5.

Yes. See Specification.

-----------

See Specification. Bituminous coats ----Yes ---

See Note 5.

See Note 3 & 4.

At design temperature. See Appendix-3. Alternatively 9% Ni Steel for Pump Columns. Stainless steel bolt and nut such as type 304 and 316 except those of type 316L shall be coated. Including metallic surface for materials of stainless steel, carbon steel, galvanized steel except insulated surface. Side face of buried bottom slab only. ALL RIGHTS RESERVED. THIS DOCUMENT AND ANY DATA AND INFORMATION CONTAINED THEREIN ARE CONFIDENTIAL AND THE PROPERTY OF CHIYODA CORPORATION (CHIYODA) AND THE COPYRIGHT THEREIN IS VESTED IN CHIYODA. NO PART OF THIS DOCUMENT, DATA, OR INFORMATION SHALL BE DISCLOSED TO OTHERS OR REPRODUCED IN ANY MANNER OR USED FOR ANY PURPOSE WHATSOEVER, EXCEPT WITH THE PRIOR WRITTEN PERMISSION OF CHIYODA.

7. DESIGN PARAMETERS & REQUIREMENTS (2/5) OBE : Operating Basis Earthquake SSE : Safety Shutdown Earthquake See next sheet for detail per NFPA 59A.

Seismic Design Condition

Wind Velocity & Pressure Design Against Flying Object Design Against Heat Radiation Design Against Blast Wave

Design of Spill Protection

7. DESIGN PARAMETERS & REQUIREMENTS (3/5) OBE ( Operating Basis Earthquake ) and SSE (Safety Shutdown Earthquake) per NFPA 59A

OBE (Operating Basis Earthquake): The LNG container shall be designed to remain operable during and after an OBE. SSE (Safety Shutdown Earthquake): Similarly, the design shall be such that during and after an SSE there shall be no loss of containment capability, and it shall be possible to isolate and maintain the LNG container. After the SSE event, the container shall be emptied and inspected prior to resumption of containerfilling operation

7. DESIGN PARAMETERS & REQUIREMENTS (4/5) Sheet 3 of 4 Rev.

LNG STORAGE TANK DATA SHEET Owner Project Title

: A COMPANY : X PROJECT

Location CTCI Job No. CHIYODA Job No. Consortium Doc. No. CHIYODA Doc. No.

:-

Tank No. Service 1. 2. 3.

Pump Column Design Data

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

BOG Requirements

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

: XXXXXX : :

: T-0001, & T-0002 : LNG

Abbreviation : TBD = To be determined/verified by Subcontractor Required Nos. : 2 tanks

PUMP COLUMN DESIGN DATA (See Note 1.) - Quantity Normal operation : 2 sets, Spare : 1 set for one tank - Column Diameter 34" - Design Flow Rate 569 m3/hr pump - Design Pressure 15.0 barg - Foot Valve Required (Supplied by Contractor) - Filter Box Required. - Weight of Pump 2,500 kg / one pump (maximum load to be lifted by hoist /crane) - Weight of Foot Valve 1,300 kg / one foot valve BOG RATE - Maximum BOG Rate 0.075 vol.% per day - Design Condition LNG latent heat of : 122 kcal/kg pure methane Normal Internal pressure : 240 mbarg LNG temperature : -165 ℃ Ambient temperature : 38.5 ℃ Solar radiation : Roof : 48 ℃ / Shell : 43 ℃ equilibrium temperature (Minimum) Liquid density of : 423 kg/m 3 pure methane Liquid level : Maximum allowable liquid level (See Appendix-3.) Wind speed : None Relative Humidity : 93% average Tank Condition : Stable

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

BOG Performance Test Requirements

35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.

BOG PERFORMANCE GUARANTEE TEST - Test Required for each tank. - Guarantee BOG Rate BOG rate (0.075 vol.% per day) shall be guaranteed under the following conditions: - An ambient temperature of 30.0 ℃ - High liquid level - Stable condition - LNG tank normal operating pressure - Constant barometric pressure - No ship loading - No cold circulation - No gas send-out - Test Method BOG rate guarantee test shall be done after heat stable condition is attained under the constant pressure with no unloading, no cold circulation, and no LNG send-out conditions. After confirmation of the tank conditions mentioned in the "Guarantee BOG Rate", BOG rate measurement shall be carried out. BOG rate shall be measured by the flow instrument with temperature and pressure compensation which will be installed on BOG line from LNG tank. The flow instrument will be provided by Contractor. Storage tank concrete surface temperatures and bottom temperatures shall be measured during the performance test. The test result shall be corrected in consideration of the following factors: - Barometric pressure change - The difference between estimated heat ingress, which will be derived from the tank surface temperatures, bottom temperatures and other measured values during performance test and design heat ingress at the guarantee conditions specified above.

53.

ALL RIGHTS RESERVED. THIS DOCUMENT AND ANY DATA AND INFORMATION CONTAINED THEREIN ARE CONFIDENTIAL AND THE PROPERTY OF CHIYODA CORPORATION (CHIYODA) AND THE COPYRIGHT THEREIN IS VESTED IN CHIYODA. NO PART OF THIS DOCUMENT, DATA, OR INFORMATION SHALL BE DISCLOSED TO OTHERS OR REPRODUCED IN ANY MANNER OR USED FOR ANY PURPOSE WHATSOEVER, EXCEPT WITH THE PRIOR WRITTEN PERMISSION OF CHIYODA.

7. DESIGN PARAMETERS & REQUIREMENTS (5/5) Sheet 4 of 4 Rev.

LNG STORAGE TANK DATA SHEET ACCESSORY LIST OF REFRIGERATED STORAGE TANK Owner Project Title

: A COMPANY : X PROJECT

Location CTCI Job No. CHIYODA Job No. Consortium Doc. No. CHIYODA Doc. No.

:-

Tank No. Service

3. 4.

Abbreviation : TBD = To be determined/verified by Subcontractor Required Nos. : 2 tanks

: T-0001, & T-0002 : LNG

INNER TANK

1. 2.

: XXXXXX : :

Item Skin Temp Detector for cooldown

OUTER TANK

Q'ty-Size Remarks per P&ID For shell plate per P&ID For bottom plate

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Inner Ladder along pump column with cage & intermediate landings Platform/ladder below roof manway Deck Walkway Annular Space Monorail

1

2 1 (TBD)

13. 14. 15.

Deck Manhole Deck Vent

2 Yes (TBD)

Deck Support

Yes (TBD)

Pipe Supports Internal Piping

Yes Yes

Anchor Strap Earth lugs Grounding

(TBD) Yes Yes

PRV VRV Nozzle and Manholes Monorail/Hoist or Crane Pipe Support

16. 17. 18. 19. 20.

Tank Appurtenances

21. 22. 23. 24. 25.

To be connected to the outer tank

26. 27. 28. 29.

Leak Detection System Annular Space Horizontal Annular Space Vertical

32 2

Incl. 16 spares

30. 31. 32. 33.

TANK FOUNDATION

34. 35. 36.

Bottom Heating System and Temperature Sensor

Yes

See Data Sheet.

Settlement Measurem't Clip Settlement Measurem't System for Found'n Slab

12 Yes

Periphery Inclinometer for construction use only

37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54.

Item Roof Circumferential Walkway Stairway Top Platform PSV Platform VRV Platform Emergency ladder w/cage & platform Lift External Monorail for Wall Maintenance

Yes Yes Yes Yes 1

Lighting Lightning Protection Grounding Junction Box Including Support & Foundation Cable Tray/Support Settlement Measur't System Process Piping Utility piping Valves for Piping Pressure Relief Valve for Piping Spectacle Blinds for Piping Fire Protection System Spill Protection Cathodic Protection Pump Column Head Plate Stand Temporary Pot for Intank Pump

Yes Yes Yes Yes

55. ALL RIGHTS RESERVED. THIS DOCUMENT AND ANY DATA AND INFORMATION CONTAINED THEREIN ARE CONFIDENTIAL AND THE PROPERTY OF CHIYODA CORPORATION (CHIYODA) AND THE COPYRIGHT THEREIN IS VESTED IN CHIYODA. NO PART OF THIS DOCUMENT, DATA, OR INFORMATION SHALL BE DISCLOSED TO OTHERS OR REPRODUCED IN ANY MANNER OR USED FOR ANY PURPOSE WHATSOEVER, EXCEPT WITH THE PRIOR WRITTEN PERMISSION OF CHIYODA.

Opposite side of stairway

Yes Yes Yes Per Appendix-2. Yes (TBD) For intank pump. Yes 2 1 1 1 1 Yes

Water spray system Fire extinguishing system for PRV tail pipe. Gas detectors for flange connections of LNG lines larger than 2" on roof main platform To be located on the top platform.

Remarks All around

No No

Pressure Gage Pressure Transmitter Tank Gage with Transmitter Tank Gage with Transmitter Temperature Element Instruments for Piping

Note : 1. The following fire protection shall be provided per Appendix-8.

-1. -2. -3. -4.

Q'ty-Size Yes

Capacitance type Radar type Multi element

Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No 1

See Note 1.

1

See Note 4.

See Note 4.

9. PODSTAWOWE ZABEZPIECZENIA ZBIORNIKA LNG

System pomiarowy zbiornika z pomiarem gęstości przetłaczanego medium Sygnał alarmowy górnego skrajnego poziomu medium

Podciśnieniowy zawór bezpiecz.(VRV)

Zawór bezpieczeństwa. (PRV)

Rollover Protection

Zabezpieczenie przed przepełnieniem

Zabezp. przed nadmiernym podciśnieniem w Zb.

Zabezp. przed nadmiernym wzrostem ciśnienia

Gaśnica przy wylocie z zaworu

Ochrona p. pożarowa

bezpieczeństwa (PRV )

(Dry Chemical CO2, N2 Injection, etc.)

Zabez. przed przelewem

Ochrona dachu

System zraszania Zbiornika

Zabezp. przed pożarem z otoczenia

Czujka temperatury

Wykrywanie przecieku LNG

Instalacja podgrzewania fundamentu

Zb.

Zabezp. przed zamarzaniem podłoża

Wykrywanie przecieku LNG l & wykrywanie pożaru

Detektory gazu i pożaru

10. PROKTOWANIE ZBIORNIKA DWUKOMOROWEGO

Koncepcja projektowania zbiornika dwukomorowego metalowego pokazano na stronach następnych (1) Membrana podwieszana – (Suspended Deck)

(2) Dach zbiornika –( Double Dome Roof)

(1) MEMBRANA PODWIESZANA – (Suspended Deck) Obciążenie cieplne z wylotu zaworu bezp.

Zew. powierzchnia dachu, obciążenie użytkowe, instalacje na dachu & membrana podwieszana/ izolacja

Flying Object

Podnoszenie zbiornika prze ciśnienie wew. wiatr/moment obrotowy od trzęsienia ziemi.

Podciśnienie Obciążenie użytkowe & od izolacji

Wpływ temp. otoczenia, temp. gruntu, temp. etc. na BOG & projekt izolacji pominięto .

Ciśnienie wewnętrzne Obciążenie cieplne od Podnoszenie /moment obrotowy od trzęsienia pozaru sasiedniego ziemi Fala cisnieniowa

Moment obrotowy od wiatru i trzęsienia ziemi

Wiatr Obciażenie od Perlitu Podciśnienie

Ciśnienie od trzęsienia ziemi

Obciążenie od Perlitu CśnIenie wewn. Woda do prób ciśn.* Produkt*

Zakotwienie zbiornika wew.

Trzęsienie ziemi Obciążenie od trzęsinia ziemi

Zakotw. zbiornika zewn. Próba hydrauliczna* Izolacja zbiornika

Pobocznica Zbiornik wew., izolacja , przyłącza oraz obciążenie od momentu obrotowego powodowanego trzęsieniem ziemi. Dach zbiornika zew, membrana podwieszona, izolacja pobocznicy (PUF) i przyłącza oraz momentu obrotowego od wiatru i trzęsienia ziemi.

*: jeśli zb. Zewnętrzny jest projektowany do

12. BASIC DESIGN CONCEPT OF PC (PRE-STRESSED CONCRETE) (1/2) 1. General The concept of LNG storage tank for Full Containment Type is that the outer tank is intended to be capable both of containing LNG and controlled venting of the vapor resulting from product leakage after a credible event. The pre-stressed concrete outer tank wall instead of the RC (Reinforced Concrete) outer tank wall with the earth embankment is introduced in 1990th to minimize tank area and construction cost. The Pre-Stressing Concrete is common design technology and generally used for construction of superstructures such as bridges, etc. 2. Concept of Pre-stressing The outer tank wall (reinforced concrete) is reinforced by by the Pre-stress Tendon against internal pressure as shown in the following model. PRE-STRESSING ON TENDON

PRE-STRESSING TENDON

TOP OF PC WALL

DUCT PRE-STRESSING ON OUTER WALL

BUTTRESS PRE-STRESSING ON OUTER WALL

ANCHOR

PRE-STRESSING ON OUTER WALL

PRE-STRESSING ON TENDON

REINFORCED CONCRETE OUTER WALL

HORIZONTAL

DUCT

VERTICAL

PRE-STRESSING TENDON

12. BASIC DESIGN CONCEPT OF PC (PRE-STRESSED CONCRETE) (2/2) 3. Design Concept of Pre-stressed Concrete Outer Tank Wall (1) Permeation of LNG Vapor For the above corner protection, the carbon steel liner is used to provide and impervious barrier against permeation by LNG vapor at the normal operation condition. Since the carbon steel liner is not intended to contain LNG leakage from the inner tank, in principle, the PC outer wall shall be designed considering that the width of a crack on PC wall shall not be more than 0.2 mm in case of LNG leakage. Because of ice formation in pores the permeability is reduced at minimum design temperature of LNG as compared to normal temperature and it is planned to utilize this self-blocking effect. (2) Residual Compressive Stress In addition to the aforesaid allowable crack width on the PC outer wall, the residual compressive stress zone shall be 15% of wall thickness, but not less than 80mm in case of LNG leakage as shown in the following fig. The value of the minimum residual compression stress to be with discussed and agreed by the client for the project. “T”: THICKNESS OF PC OUTER WALL “T” X 0.15 OR 80 mm WHICHEVER LARGER

RESIDUAL COMPRESSION STRESS ZONE

INSIDE

OUTSIDE

LNG LEAK LEVEL

PC OUTER WALL

3.1 Przywołane standardy i kody

3.1. APPLICABLE DESIGN CODES & STANDARDS (1/9)

OVERSEAS

Europe

USA

BS 7777

API Std 620

PN-EN-14620 PN-EN 1473

NFPA 59A

NFPA 15

3.1. APPLICABLE DESIGN CODES & STANDARDS (3/9) Design Codes & Standards BS 7777

Description British Standard 7777 Flat-bottomed, vertical, cylindrical storage tanks for low temperature service Consists of: Part -1: Guide to the general provisions applying for design, construction, installation and operation Part-2: Specification for the design and construction of single, double and full containment metal tanks for storage of liquefied gas at temperature down to -165 oC Part 3: Recommendations for the design and construction of prestressed and reinforced concrete tanks and tank foundations, and the design andb installation of tank insulation, tank liners and tank coatings Part-4: Specification for the design and construction of single containment tanks for the storage of liquid oxygen, liquid nitrogen or liquid argon

Notes Including definition of single, double and full containment & prestressed outer tank design requirements in part 3.

3.1. APPLICABLE DESIGN CODES & STANDARDS (4/9)

EEMUA 147

OVERSEAS

Europe

USA

BS 7777

API Std 620

EEMUA 147 EN 1473

EN 1473 NFPA 59A

NFPA 15

API Std 620

3.1. APPLICABLE DESIGN CODES & STANDARDS (5/9) Design Codes & Standards EEMUA 147

Description The Engineering Equipment and Materials Users Association Publication No. 147

Notes Including definition of single, double and full containment that are same as defined in BS 7777.

Recommendations for the Design and Construction of Refrigerated Liquefied Gas Storage Tanks EN 1473

Adopted European Standard Installation and Equipment for Liquefied Natural Gas - design od Onshore Installation

Including definition of single, double and full containment that are same as defined in BS 7777.

API Std 620

American Petroleum Institute API Standard 620

Definitions of single, double and full containment that are not included.

Design and Construction of large, Welded, Low - Pressure Storage Tanks

Applicable to the cylindrical inner tank of each containment type defined in BS 7777, and double metal single and full containment tank.

3.1. APPLICABLE DESIGN CODES & STANDARDS (6/9)

OVERSEAS

Europe

USA

BS 7777

API Std 620

EEMUA 147 EN 1473

NFPA 59A

NFPA 59A

NFPA 15

NFPA 15

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF