Teknikprogrammet

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Filosofi
Share Embed Donate


Short Description

Download Teknikprogrammet...

Description

Teknikprogrammet Gymnasiegemensamma ämnen 1100 poäng Engelska 5 och 6 200 Historia 1a1 50 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1c, 2c och 3c 300 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1b 100 Svenska 1, 2 och 3/Svenska som andraspråk 1, 2 och 3 300

Programgemensamma ämnen 400 poäng Fysik 1a 150 Kemi 1 100 Teknik 1 150

Inriktningar 300 poäng Inriktning Design och produktutveckling

Inriktning Informationsoch medieteknik

Inriktning Teknikvetenskap

Bild och form 1a1 50 Cad 1 50 Design 1 100 Konstruktion 1 100

Datorteknik 1a Programmering 1 Webbutveckling 1

Fysik 2 100 Matematik 4 100 Teknik 2 100

100 100 100

Programfördjupning 400 poäng, se nästa sida Se aktuella kurser på baksidan

Individuellt val 200 poäng Se aktuella kurser i Valkatalogen

Gymnasiearbete 100 poäng

Kurser som kan väljas som Programfördjupning på Teknikprogrammet Bild och form 1a1

Ljudproduktion 1

Bild och form 1a2

Matematik 4

Biologi 1

Matematik 5

Biologi 1 - fjällkurs

Matematik specialisering: Universitetsförberedande

Biologi 2

Medieproduktion 1

Cad 1

Medieproduktion 2

Cad 2

Miljö- och energikunskap

Cad 3

Moderna språk

Datorteknik 1a

Musikproduktion 1

Design 1

Musikproduktion 2

Design 2

Naturvetenskaplig specialisering Astrofysik

Digitalt skapande 1

Naturvetenskaplig specialisering: Kriminalteknik

Engelska 7

Naturvetenskaplig specialisering: Sjukdomar och läkemedel

Entreprenörskap Entreprenörskap och företagande

Nätverksadministration

Film- och Tv-produktion 1

Nätverksteknik

Filosofi 1

Nätverksteknologier

Filosofi 2 Fotografisk bild 1

Programmering 1Programmering 2

Fysik 2

Psykologi 1

Fysik 3

Psykologi 2a

Geografi 1

Religionskunskap 2

Grafisk kommunikation 1

Retorik

Gränssnittsdesign

Samhällskunskap 2

Historia 1a2

Skrivande

Historia 2a

Sociologi

Kemi 2

Teknik 2

Kommunikation

Webbutveckling 1

Konstruktion 1

Webbutveckling 2

Ledarskap och organisation Litteratur

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF