Tekst van de dienst

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Godsdienstwetenschap, Christology
Share Embed Donate


Short Description

Download Tekst van de dienst...

Description

Hour of Power In dit document vindt u een tekstweergave van een Hour of Power uitzending.

Uitzending: Episode: Vertaling:

24 juni 2012 2207 Hoek & Sonépouse Ondertiteling BV

Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan dan na schriftelijke toestemming door Stichting Hour of Power, Postbus 22, 1250 AA Laren, [email protected]

Opening Welkom bij een geweldig uur Hour of Power vanuit de Crystal Cathedral.

Samenzang – Joyful, Joyful Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid. Schepper, die 't heelal verheugt en bron Van eeuw'ge vreugde zijt. Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend Doolt in 't duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

Welkomstwoord Door Lawrence Wilkes Goedemorgen. Dit wordt een geweldige dienst. Maar het is geen entertainment. We zijn hier om God te vereren...en om ons daarbij te helpenis hier Bobby Schuller. Hij gaat preken. Welkom, Bobby. Vrienden, dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. We zullen ons erover verheugen. Bid u met mij.

Openingsgebed Door Lawrence Wilkes Heer, iets heerlijkers kunnen we niet bedenken. Er is goed nieuws...door het evangelie van Jezus Christus. We hebben een prachtige dienst gepland. Er was goed nieuws in de berichten die we hebben ontvangen. Er zit groei in onze kerk,onze verkondiging raakt velen en alles tot glorie van God. We loven U, Heer. Help ons, nu we hier zijn...om alle zorgen en problemen van de wereld terzijde te schuiven en ons te richten op U,onze Heer en God. In Jezus naam bidden wij dit. Amen.

Samenzang - “The Church's Ons Foundation” Eén Naam is onze hope één grond heeft Christus' kerkzij rust in ene dop een is zijn scheppingswerk Om haar als bruid te werven kwam Hij ten hemel af Hij was 't die door zijn sterven aan haar het leven Gaf in haar drie-een'gen Here,nog in haar aardsen strijd blijft zij met hen verkeren,wien ruste werd Bereid geef dat in uw genade o God, ook eenmaal wij langs uwe lichte paden gaan tot der zaal'gen rei Vergaard uit alle streken in heel de wereld één werd dit haar zalig teken,dat allen is gemeen één bede Vouwt de handen,één zegen breekt het brood één vuurbaak staat te branden in 't duister van de dood Amen, amen, amen

Schriftlezing – Psalm 148 Door Lawrence Wilkes U mag gaan zitten. Luistert u naar deze lofzang,uit Psalm 148.Loof de Heer, bewoners van de hemel, loof Hem daar in de hoogten. Loof Hem, al zijn herauten,loof hem, heel zijn engelen macht. Loof Hem, zon en maan,loof Hem, heldere sterren. Loof Hem, hoogste hemelen,water boven de hoge hemel. Laten zij loven de naam van de Heer:Op zijn bevel zijn zij geschapen. Hij gaf hun een plaats voor eeuwig en altijd. Hij stelde een wet die nooit zal vergaan. Loof de Heer, bewoners van de aarde, zeemonsters en oceanen, vuur en hagel, sneeuw en rook,stormwind die doet wat Hij zegt. Alle bergen en heuveltoppen, hout dat vrucht draagt, alle ceders, dieren van het veld en dieren in de wei, alles wat kruipt en op vleugels gaat. Koningen van de aarde en alle naties,vorsten en alle leiders van de aarde, jonge mannen en jonge vrouwen,oud en jong tezamen. Laten zij loven de naam van de Heer, alleen zijn naam is hoog verheven. Looft de Heer. Zo luidt het Woord van de Heer.

Koor –“Eternal Life” Heer, maak mij een instrument van uw vredewaar haat is, laat mij liefde zaaien waar onrecht is, verGevingwaar ongeloof heerst, geloofwaar wanhoop leeft, hoopwaar duisternis is, lichtwaar bedroefdHeid is, vreugde o hemelse Vader,laat mij niet zoeken om getroost te worden maar om te troosten niet Begrepen te worden maar om te begrijpen niet bemind te worden maar om te beminnen want in het Geven ontvangen wij in het vergeven worden wij vergeven in het sterven worden wij opnieuw geboren Tot het eeuwig leven

Interview – Bob Knowling LW = Lawrence Wilkes en BK = Bob Knowling Inleiding Bedankt, koor. Wat een prachtige verkondiging. Ik mag vandaag een schitterende gast interviewen: Bob Knowling. Bob komt uit een gezin van dertien kinderen. Ze leefden ook nog eens in diepe armoede. Maar zijn leven lang, door alle verschillende ervaringen heen werd hij één van de beste experts op het gebied van leiderschap. Dus kom ons even een paar geheimen vertellen,

Interview LW BK LW BK

LW BK

LW een

BK

LW

Bob. Goedemorgen, God zegene je. Ik brand van nieuwsgierigheidnaar je verhaal. Want je hebt heel wat te vertellen. Dat gaat over armoede, geloof...en tenslotte over groot succes. Het is me het verhaal wel. Wie hebben jou tot de Heer gebracht,wie vertelden je over Hem? Dat was de YMCA.Daar heb ik wel 's van gehoord. De C in YMCA staat voor 'christelijk'. Toen we nog heel klein waren zei m'n moeder op een dag: Ik weet iets waar jullie gratis heen kunnen. Ik holde naar het YMCA. Ik was zes .Ik liep naar de receptioniste en zei:' Mijn moeder zei dat ik hier heen mocht. Hier ben ik.' Geweldig. En door hun werk kwam je tot de Heer. Je kwam wel uit een christelijk gezin?Klopt. De YMCA was het zaad. Van hen kreeg ik mijn eerste Bijbel. Ze brachten me christelijke waarden bij. Maar het begon bij mijn opa en oma.I k weet dat het hen met trots vervult dat al hun werk nu vrucht oplevert. Geweldig om te horen. Ik vind dit zo'n schitterend stukje uit je boek: Mijn verhaal begint op onwaarschijnlijke plek, en gaat dan groeien. Soms doordat ik het laat groeien soms doordat mensen die me dierbaar zijn me de hand toestaken om me overeind te helpen.'Vertel eens wie die mensen zijn en hoe dat in zijn werk ging. Naar mijn overtuiging bereikt niemand op eigen kracht een doel. We kunnen grootse plannen en ambities hebben...maar er komt altijd een punt waarop je de hulp van anderen nodig hebt. Ik had geweldige coaches die veel in me geïnvesteerd hebben. Ik heb het over 'investeren' omdat we het niet over sport hebben...maar over investeren in een jongeman die zijn plek in het leven zoekt. Veel van hun lessen brachten me verderen ik gebruikte ze in mijn leven. Prachtig. Vertel eens over de middelbare school. Ook daar investeerde iemand in je leven.

BK

LW BK LW BK

LW BK

LW

BK

Klopt. Een lerares. Stel je voor dat ik, als zwarte jongen uit een arm gezin,plotseling Latijn kreeg. Toen de lerares me mijn rapport overhandigde...was het weer eens zwaar onvoldoende. Ze zei tegen me: Je zou zoveel beter kunnen. Na de les kon ik niet naar de lerares stappen,want ik was een stoere sportjongen. Dus liep ik om het schoolgebouw heen,naar de achteringang. Ik zei: Mrs Holmes,wat bedoelde u daarnet? Ze zei: Je bent één van onze meest getalenteerde leerlingen. Jij kunt het ver brengen. Toen nam ik het besluit dat Mrs Holmes trots op me zou worden. Dat was niet meteen, maar die dag namik voor het eerst een boek mee naar huis. Langzaam werden dikke onvoldoendes gewone onvoldoendes...en onvoldoendes dikke voldoendes. Geweldig. Dus die paar woorden van mens tot mens veranderden je leven,brachten een omkeer tot stand. Plotseling had je een doel. Ja, er is niet zoveel voor nodig. Ik moet erbij zeggen dat ik in dezelfde tijd Jezus aanvaardde. Grandioos. In de loop van mijn jeugd hertrouwde mijn moeder. We waren echt een probleemgezin met dertien kinderen. Maar ze hertrouwde met iemand van de luchtmacht. Ik ontwikkelde toen mijn ondernemersgeest en begon bedrijfjes. Ik kwam erachter dat zaken doen me wel lag. Ik had op mijn 13e een grasmaaibedrijfje. Op de plaatselijke golfbaanwas een vijver. Ik ging vragen of ik daar mocht vissen om vis te vangen voor thuis. Er liggen alleen maar golfballen in, zei hij. Ik vroeg:Worden ze er uitgevist? Nee, zei hij,maar je zou er goed mee verdienen. Ik ging thuis een korte broek halen,ging de vijver in viste duizenden ballen open verdiende honderden dollars. Dus die ondernemerszin zat er al vroeg in. Je zegt dat het er altijd al in zat maar in jouw luchtmachttijd gebeurde iets...waardoor dat nog meer tot uiting komt. Het had met training te maken. Ja, ik heb in mijn loopbaan heel wat trainingen gedaan. Zo werd ik ook voorgesteld aan dr. Noel Tichy die een training leiderschapskwaliteiten gaf. Ik ging toen pas inzien wat het inhoudt om leider te zijn. Of je nu dominee bent in de Crystal Cathedral, een kapsalon hebt of topman bent van een groot bedrijf, uiteindelijk gaat het allemaal om mensen en om de vraag hoe je het beste in mensen naar boven haalt. Het is een prachtig verhaal,vooral voor jonge mensen die iets willen worden in het leven en iets van hun leven willen maken. Dit boek bevat geheimen. Bob, heel erg bedankt dat je wilde komen. God houdt van je en ik ook. Wij allemaal. Dank je wel. God zegene je.

Solo – Bridgette Bentley – “On My Knees” Sommige dagen heb ik het gevoeldat het mooiste wat ik in me hebop het punt staat van ontluikenmaar Andere dagen heb ik zinom op te gevenen mee te waaien met de windmaar ik heb geleerdhoe ik in Goede of in kwade tijden alles te boven komdat is als ik me voor U buig als ik op m'n kniën ga ja, ik ga Op m'n knieën daar lig ik, Heer, geknield voor U en voel me veranderen door uw liefde ik weet niet Hoe,maar ik voel de kracht als ik op m'n knieën gasoms als ik in een menigte ben of alleen thuis of Waar dan ook voel ik de drang om met U te pratenU bent mijn Immanuel dan sluit ik mijn ogen maar Wordt het niet donker ik ga op m'n knieënop m'n knieëndaar lig ik, Heer, geknield voor U en voel me Veranderen door uw liefde ik weet niet hoe,maar ik voel de kracht ik weet niet hoe,maar ik voel de Kracht ik weet niet hoe,maar ik voel de kracht als ik op m'n knieën ga ik ga op m'n knieënik ga op m'n Knieën daar lig ik, Heer, geknield voor U en voel me veranderen door uw kracht als ik in de put ziten Geen kant meer op kan als er hier en daar en overal problemen zijn, het maakt me niet uit ik hol naar U toe en zeg:hier ben ik, God ik lig op m'n knieën

Mannen Quartet – CC Quartet – “Shout Glory” Deze vier heren zijn afkomstiguit ons eigen koor.We gaan door naar het volgendeprachtige onderdeel: Bobby Schuller.Welkom, Bobby.We zien uit naar je ochtendpreek.God zegene je.Hij houdt van je en wij ook.

Preek – “Happiness in the Midst of Suffering” door Robert V. Schuller Het is een grote, overweldigende, immense eer voor mij hier weer te mogen staan waar mijn grootvader en mijn vader en vrienden en geweldige mensen die de wereld veranderde. Hier weer te mogen staan om Gods Woord te verkondigen grijpt me aan. Het is een enorme eer. Ik wil het de komende weken graag hebben over geluk. Daar gaat het ook vandaag over. Mijn roeping als predikant is te begrijpen wat het inhoudt goed te leven en een voorbeeld te zi het allerbeste van het menselijk bestaan. Er is geen beter leven mogelijk dan wanneer je Jezus kent en volgt en leeft naar zijn Woord.Veel mensen denken: Als ik een balans kan vinden. ussen zonde en deugdzaamheid dan zal ik het gelukkigst zijn. Want zondigen is aangenaam en deugd is iets nobels, maar niemand heeft zin om deugdzaam te leven. We begrijpen niet dat deugdzaam leven,leven volgens Christus het beste, meest opwindende,aangenaamste, schitterend, vredig, vreugdevol leven kan zijn dat je kunt leiden. Mijn doel is, voor de hele wereld te bewijzen wat de afgelopen tweeduizend jaar al ontelbare keren is bewezen:Dat Jezus het antwoord heeften dat Jezus het antwoord is. Vandaag wil ik het hebben over het woord 'geluk' en dan met name geluk te midden van lijden. Er zijn twee woorden die vaak verward worden. Er is het woord 'vreugde.' Dat komt van een Grieks woord, kara, dat zoveel als 'genade' betekent. Vreugde, zegt Dallas Willard is een alles doordringend welbevinden. Een alles doordringend gevoel van welbevinden. Geluk is niet hetzelfde. Geluk houdt in: lekker leven .In Aristoteles' woorden is het: Het bloeien van de mens. De kerkvader St. Irenaeus heeft gezegd: mijn relaties goed zijn,dan zal ik gelukkig zijn. En er kunnen dan best momenten van genot en geluk zijn maar geluk komt voort uit het volgen van Jezus en de navolging van zijn voorbeeld. Geluk is het bloeien van de ziel. Dat straal je uit, dan leef je echt. Dat is geluk. En dat geluk,dat ons door God wordt geboden is weggelegd voor ons allemaal als we inzien dat het koninkrijk der hemelen en dat wat Jezus' leerde te allen tijde voor ons zijn weggelegd. Als er wordt gepreekt over de zaligsprekingen wordt meestal deze tekst gebruikt: 'Gezegend de armen van geest.' Oké, we moeten arm van geest zijn.'Gezegd makarios. Het betekent ook wel 'gezegend',maar eigenlijk is het 'gelukkig'.Je kunt ook zeggen 'fortuinlijk. 'Eugene Peterson wilde zelfs schrijven:'De nederige van geest hebben geluk.'Het betekent niet dat het goed is om arm van geest te zijn maar het betekent dat je geluk hebt te midden van je armoede. In het verhaa velen van hen zijn verstoten door de religieuze elite. Jezus is omringd door mensen met pijn en verdriet. En dan zegt Hij: Zalig de armen van geest. Arm van geest betekent niet armzalig. Het betekent niet dat je nederig bent. Het slaat op mensen die religieus bankroet zijn. Mensen die zijn beschadigd door religie of nooit de Bijbel hebben gelezen. Arm van geest is niet 'nederig',het wil zeggen: Je kent God niet...je hoeft Hem niet en je wilt ook helemaal niks van de Bijbel weten. Hij zegt: Gezegend, gelukkig zijn jullie...als het Koninkrijk der hemelen over jullie komt. En met 'zachtmoedig' wordt niet nederig en zachtaardig bedoeld. Het slaat op de voetveeg op mensen die onder de voet worden gelopen, die niet worden gehoord. Jezus zegt: Zalig zijn jullie als het koninkrijk van de hemel over jullie komt.'Hongeren en dorsten naar gerechtigheid 'dat slaat op iemand die onrecht is aangedaan en die gerechtigheid wil. Zalig bent u, ook al is uw dochter verkracht en is de dader niet gepakt. Zalig bent u als u onrecht is aangedaan en het nooit recht is gezet. Zalig bent u als het koninkrijk van de hemel over u komt. De zaligsprekingen zijn geen oproep om volgens bepaalde regels te leven. Ze zeggen: Als u pijn heeft of verdriet dan heeft u het eigenlijk ontzettend getroffen want nu is het koninkrijk van de hemel over u gekomen. Jezus, met al zijn goedheid,is binnen handbereik. En dat is waar het zo vanzelfs te midden van vreselijk lijden. Velen van ons slagen er niet in gelukkig te zijn doordat we bang zijn voor lijden. We kunnen niet gelukkig zijn doordat we bang zijn voor pijn. Dostojewski zei: 'Leven is lijden.'In deze kerk wordt gedacht vanuit mogelijkheden. 'Leven is lijden?' denkt u.'Die Dostojewski is gewoon een negatieveling.'Hij zegt: Het leven is één groot tranendalen daarna gaan we dood. Maar dat zegt hij helemaal niet. Hij zegt: Als je echt wilt leven,als je echt wilt leven als je fantastisch, vervuld leven wilt dan moet je bereid zijn om te lijden. Dat is wat hij zegt. Leven en lijden gaan hand in hand,ook voor christenen. De grootste bron van lijden in mijn leven weegt een kilo of zeven,draagt een luier en huilt de hele nacht door. Ik zal eerlijk zijn: Mijn zoon - we noemen hem Cohen,maar hij is Robert Schuller IV wordt om de twee, drie uur wakker. En dat is echt zwaar. Elke nacht krijg je te weinig slaap en je moet toch weer vroeg op. Ik moet hem in slaap wiegen,zijn luier verschonen. Als ik weg wil moet ik een oppas nemen of iets regelen met mijn vrouw. Je raakt je vrijheid kwijt, je wordt moe. Dus de grootste bron van lijden in mijn leven is die kleine mijn zoontje. Als ik die dikke wangetjes zie en die vetplooien aan zijn kleine dijbeentjes dan stroom ik vol met liefde. Het ene gaat niet zonder het andere. Zo kan je ook niet leven zonder dat je ooit pijn, strijd of lijdenzult ervaren. Je kunt geen vervuld leven hebben als je

niet inziet dat er ooit lijden zal komen. Een leven zonder pijn is geen vervuld leven, het is een verdoofd leven. En dat is vooral het probleem met mijn generatie: de toenemende verdoving het gebrek aan gevoel en het verlangen nooit te hoeven lijden. Voor hen draait het leven om genietenen pijnvrij blijven. Maar zo is het niet. Een vervuld leven, het mooiste leven dat er te leven valt gaat hand in hand met lijden,vrienden en vriendinnen. Alles wat tot geluk leidt, leidt ook tot lijden en verdriet. Die twee gaan hand en handen dat zal altijd zo blijven. Als we goede volgelingen van Jezus willen worden, moeten we vragen hoe kunnen we toch gedijen en gelukkig zijn en vervuld? Op die vraag is een antwoord. Viktor Frankl een vriend van mijn opa,heeft hier meermalen gestaan. Hij was een groot denker als het ging om zingevingen menselijk lijden. Viktor Frankl was een Duits psychoanalyticus. Hij was joods en belandde in het concentratiekamp. Daar werd hem werkelijk alles ontnomen. Hij werd geslagen, was ziek, zijn waardigheid was hem ontnomen en hij werd behandeld als een beest. 27 op de 28 joden die in het concentratiekamp kwamen, stierven. Overal om zich heen zag hij zijn vrienden, mensen die hij liefhad,intelligente, geweldige mensen bij bosjes sterven. Viktor Frankl werd afgebroken tot op de kern. Hij moest leven met niets te midden van het meest gruwelijke,mensonterende lijden. En hij sprak tot ons de wijze woorden: Zelfs als je waardigheid je wordt ontnomen, als ze je kleren afpakken, je warmte zelfs als ze je alles afpakken, blijft er altijd één ding dat ze niet kunnen afnemen:Je vermogen om je reactie te kiezen. Je vermogen om te kiezen hoe jij zult reageren. Dat is iets dat, wat er ook gebeurt niemand ooit van je af kan pakken:keuze. Hij zei: Menselijk lijden is onder te verdelen in drie categorieën: Pijn, schuld en verandering. Daar wil ik het eerst even over hebben. Om te beginnen: pijn. Pijn hoort natuurlijk bij het leven.. maar hoe reageren we op pijn? Ik weet nog dat ik een keer in Israël was en een Romeinse boog bekeek. Er groeide onkruid op, de specie was verdwenen. Ik vroeg aan de gids: Gaan jullie dit nou afbreken en dan weer in elkaar zetten? Nee, zei hij, het is heel simpel:Je hoeft alleen maar wat zandzakken op de boog te leggen. Wat? zei ik. Ja, zei hij, de Romeinenwaren hele knappe bouwers. Ze bouwden zo'n boog zo, dat hij sterker wordt als hij zwaarder wordt belast. Zo is het ook met ons leven. Vooral als je in God gelooft. Als lijden, verdriet, tegenslagen pijn ons treffen worden we sterker. Zo gaan gelovigen ermee om. Eén van de voordelen van opgroeien als een Schuller is dat je dat verhaalontelbare malen te horen krijgt. De ene gast na de andere vertel bracht hen dichter tot God. Ze vonden meer zin in het leven. Ze pleegden zelfonderzoeken alles veranderde. Ik citeer nogmaals Dostojewski:' Mijn grootste angst is, mijn lijden niet waardig bevonden te worden.'Pijn is een test, vrienden. Het leven komt op je af en je reactie wordt getest. Wat ook de aard is van ons lijden er kan altijd een zin worden ontdekt. Meestal gaan we op in ons verdriet en negativiteit en willen er niet naar zoeken. Maar soms vinden we in het allerergste lijden een ongelofelijke mate van zin, inzicht en vervulling. Het tweede soort lijden. Het eer dat voor hen het evangelie is gebouwd op schuld. Het hele denken staat in het teken van schuldgevoel.'Hoe schuldiger ik me voel, des te vromer ik me voel.'Maar dat is niet goed. Mijn vader zei het altijd zo:Schuldgevoel is als je hand in een hete koekenpan zetten. Het is net als lichamelijk mijn hand in een hete pan zette. Als ik geen pijn zou voelen,zou mijn hand volkomen verbranden. Schuldgevoel is iets dergelijks. Het vertelt je dat er iets mis is. Maar stel u voordat in het dagelijks leven maand na maand, jaar na jaar, mijn hand vreselijk pijn zou doen. Zou dat goed zijn? Nee, zeg ik tot degenen hier die in God geloven: Geteisterd worden door schuldgevoel is iets slechts. Jezus heeft er een remedie tegen. Twee remedies: genade en verandering. Die twee gaan hand in hand. Genade: Wat je ook gedaan hebt,wat je zonden ook zijn geloof nou alsjeblieftdat God je heeft vergeven. Vaak verliezen we ons in gepeins over onze zonden. Maar Hij is juist gestorven om u te bevrijden van die schuld. Hij ziet u zonden vrij,waarom kunt u zich niet zo zien? Schuldgevoel is niet goed. Het is alleen een signaal dat er iets verholpen moet worden. Jezus' dood aan het kruis was genoeg. Als dat niet genoeg is, wat dan wel? Vervolgens:Ik geloof ook dat als u zich ergens schuldig over voelt,dat u dat moet belijden. Alles in uw leven waar u spijt van hebt...hoe u mensen hebt gekwetst en hebt gezondigd, dat alles is als een wond. Je komt bijvoorbeeld na een vreselijk verkeersongeluk in het ziekenhuis. Je hebt zware verwondingen aan borst of arm. Bloed, kapotte huid. Het ziet er afschuwelijk uit.Je buurman heeft ook een ongeluk gehad,maar zijn bloedingen zijn inwendig. Je vraagt de dokter: Wanneer ben je beter af met uitwendige of met inwendige verwondingen? Zo is het ook met onze zonden. Onze zonden zijn als een wond. Kan je beter inwendig dan uitwendig verwond zijn? Beter uitwendig. Want dan kan de Geneesheer komen om het goed waarin je besluit die dingen niet meer te doen. Ik ga geen leven vol woede leiden, niet schreeuwen tegen mijn partner, niet onvriendelijk zijn, niet stelen, en zo voort. Ik ga goed doen voor de mensen rondom me en me richten op verandering. Pijn is een vorm van lijden,schuldgevoel is een vorm van lijden. Maar de derde en mooiste vorm van lijden is verandering. Verandering. Verandering is zo moeilijk,het is afsterven aan jezelf. Het is: nieuwe mensen in je onmiddellijke nabijheid die je daar niet wilde. Verandering is: Je bedrijf kwijtraken terwijl je net zo'n goed idee had. We hebben in ons leven zo vaak met verandering te stellen. We leven in een universum dat constant verandert. Kijk

door een microscoop en je ziet flux, beweging, verandering. Dat is de realiteit waarin we leven. De verandering die we doormaken in ons leven,de dood, ouder worden, vrienden kwijt raken, verhuizen...nieuwe baan, ontslag die veranderingen brengen veel lijden en vaak weten weer niet mee om te gaan. Verandering is onvermijdelijk en is onderdeel van ons lijden. Hoe reageren we als gelovigen als verandering zich aandient? We moeten begrijpen...dat het verleden eeuwig is. Dat het eeuwig is en vastligt. alle levens die u hebt aangeraakt alle mensen die u hebt ontmoet die ervaringen zullen nooit veranderen. Die zullen altijd blijven in de chronologie der geschiedenis. Ze zijn de aanzet geweest tot onomkeerbare gebeurtenissen. Misschien zullen de dingen in de toekomst anders zijn. Denk eens aan die mensen die net wilden springen toen ze in dit programma hoorden:'Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Laten we erover verheugen.'Denk u eens in. 50 jaar lang zijn er mensen weerhou leraar konden worden of hun verdriet te boven konden komen. Al die dingen liggen vast onveranderd, eeuwig. Er leven vandaag de dag duizenden mensen die nu dood zouden zijn als dit er niet was geweest. De dingen veranderen, de mensen ook. Maar te midden van alles leeft Christus. Hij leeft in ons en geeft ons eeuwige, blijvende vreugde. Amen.

Samenzang – “I Love Thy Kingdom, Lord” K bemin uw Koninkrijk uw Kerk geeft nieuw leven weeruw Kerk gered door 't kostbaar bloed Van onze Redder en Heer 'k bemin uw Kerk, o Godhaar pijlers houden standgeliefd, gelijk de Appel van uw oog gegrift in de palm van uw hand

Zegen Moge de genade van onze Heer Jezus Christus...de liefde van God de Vader en de eenheid met de Heilige Geest met u zijn...tot Jezus wederkomt...in leven of in dood. God zegene u. Amen.

Webtip: bekijk de uitzending van Hour of Power ook eens op www.hourofpower.nl/service!

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF