Tema 1: Antiken

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Filosofi
Share Embed Donate


Short Description

Download Tema 1: Antiken...

Description

TEMA 1: ANTIKEN ”Redan de gamla grekerna brukade säga…” Kom igen, är inte det tröttsamt uttjatat? Men vänta nu... Vad brukade de säga egentligen? Och romarna då? Antiken är en fascinerande tid som har gett oss de olympiska spelen, ett bra alfabet, fantastisk litteratur och filmer som ”Troja”, ”Alexander den store” och ”Gladiator”. Övergripande planering v. 34 Grekisk kolonisation v. 35 Atens demokrati Vetenskap och filosofi v. 36 Kvinnan under antiken Grupparbete om Rom v. 37 Grupparbete om Rom v. 38 Tidslinje över Romarrikets historia v. 39 Uppsamling inför provet Prov fredag 26/9 kl. 8:30

s. 21-28 s. 28-33 s. 34-39 s. 39-44 s.22-44

Mål Dessa är viktiga att ha i bakhuvudet under hela temat. Det övergripande syftet med delkursen är att vi har kännedom om och förståelse för följande ämnesområden:  Vad är typiskt för just antiken?  Bakgrund, uppgång och fall  Geografisk utbredning  Dåtidens levnadsvillkor och människosyn  Dagligt liv i olika samhällsklasser  Politiska system: hur styrdes länderna?  Vetenskap, kultur och religion  Antikens betydelse för efterkommande tidsåldrar fram till nutid  Viktiga begrepp, ordspråk, händelser och personer Källor Historieboken s. 22-44 samt stenciler, lektionsanteckningar och övningar Prov Fredag den 21/9 klockan 13.00 Betygskriterier i kortformat G: Du har grundläggande kunskaper om Antiken enligt målsättningen ovan VG: Du har goda kunskaper som du använder för att förklara, reflektera och besvara frågor om orsaker och konsekvenser. Du kan jämföra antiken med andra tidsepoker. MVG: Du har mycket goda kunskaper. Du jämför och analyserar. Du kan resonera kring antikens betydelse för senare tid. Du kan värdera antiken ur olika perspektiv.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF