Terminų direktyva: praktinis įgyvendinimas (galima nauda ir

January 20, 2018 | Author: Anonymous | Category: Social Science, Law, Tort Law
Share Embed Donate


Short Description

Download Terminų direktyva: praktinis įgyvendinimas (galima nauda ir...

Description

Raminta Selenienė, AGATA teisininkė Vilnius, 2012

  

  

 

Teisių turėtojų lūkesčiai Direktyvos tikslai Esminės direktyvos nuostatos Kaip praktikoje veiks direktyva? Apsaugos termino paskirtis Galima nauda Galimos praktinės problemos Ar pakankamas direktyvos reguliavimas arba kokių problemų direktyva nesprendžia?Björn Ulvaes and Benny Anderson, ABBA, (Švedija): “ With our group ABBA we spent countless hours in the recording studio trying to make each album better than the previous one. We believe we should have the right to have some control over what we have created at lease for our lifetime. To know that anyone can exploit our work while we are still alive is really intolerable.”Paul McGuinness, U2 vadybininkas, (Airija): “Artists should be entitled to retain their copyright for at least as long as they live, and to pass it on to their heirs, just like any other asset that they own. Currently in Europe, recording artists, unlike other artists, may typically lose the rights to their creation within their lifetimes and with those rights will be lost all control over how that creation is altered, packaged and sold.”Jamie Cullum (Jungtinė Karalystė): “One thing I’m confused about is that the compositions that I write are protected for my lifetime plus 70 years, but my performances are protected for just 50 years. So I would ask the EU why these copyright laws are so unfair. It doesn’t seem to make any sense. Why are my rights protected as a composer but not as a performer? I think that is something that has to be addressed.”Limahl (Jungtinė Karalystė): It is unfair that the copyright in sound recordings last for only 50 years – even the artwork on the CD enjoys copyright throughout the life of the creator plus 70 years – this outdated legislation needs to be reformed.”

  

Leisti atlikėjams gauti atlygį už savo muzikos įrašus senatvėje, kai atlikėjai yra ekonomiškai pažeidžiamiausi; Saugoti atlikėjų moralinius interesus; Kompensuoti teisių turėtojų nuostolius dėl piratavimo; Padėti teisių turėtojams susigrąžinti investicijas; Skatinti fonogramų gamintojų investicijas į naujus talentus; Bent kiek priartinti atlikėjų teisių apsaugos terminą prie autorių teisių apsaugos termino; ir kt.

Pratęsiamas atlikėjų ir fonogramų gamintojų teisių apsaugos terminas iki 70 metų (dabar taikomas 50 m. apsaugos terminas). Numatomos papildomos priemonės:

◦ fonogramų gamintojas turi atidėti bent kartą per metus sumą, siekiančią 20 % pajamų, gautų iš išimtinių teisių platinti, atgaminti ir padaryti fonogramas viešai prieinamas; ◦ jei fonogramai yra 50 metų, o fonogramų gamintojas nebesiūlo pirkti pakankamo kiekio fonogramos kopijų bei nepateikia tokios fonogramos viešai prieinamos internete, atlikėjas gali nutraukti sutartį, pagal kurią yra perdavęs fonogramos gamintojui savo teises; ◦ „tabula rasa“ nuostata, kuri reiškia, kad viso pratęsto laikotarpio metu fonogramų gamintojai neturi teisės iš atlikėjams priklausančio honoraro daryti atskaitymus.

Terminas pratęsiamas iki 70 m., jei:

Atlikimo įrašas yra fonograma

Per 50 metų nuo atlikimo/įrašo datos ši fonograma yra teisėtai išleidžiama arba teisėtai viešai paskelbiama

2013 m. lapkričio 1 d. šiai fonogramai dar taikoma apsauga arba fonograma sukurta po šios datos

Subjektai yra atlikėjas – muzikantas (ne aktorius) ir fonogramų gamintojas

Atlikėjams ir fonogramų gamintojams suteiktos teisės leidžia kontroliuoti įrašų panaudojimą ir gauti atlyginimą.

Kita vertus, muzika yra kuriama visuomenei. Apsaugos terminas – tai viena iš priemonių, leidžiančių užtikrinti balansą. Termino paskirtis – proporcingai užtikrinti dviejų suinteresuotų šalių interesus.

Gal terminas turėtų sutapti su laikotarpiu, kai įrašas yra paklausus? Problema: kūrybos (muzikos) sektoriuje sunku nuspėti, kas bus populiaru po 50 ar 70 metų.

1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011

Fonogramų sk. 3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0 Metai

120

108

102 98

Fonogramų sk.

100

83

80

68

60 40

40 20

20 3 6

8

12

7

17 17

13 16 2

1 1

11

0

1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

0

0

6 10

57

36

33

17

58

Metai 3500

3107

Fonogramų sk.

3000 2500

2546 2494 2183

2000 1500

1704

1000 500 209 220 0

366 488 483 447

718 827

981

2960

2923

2040 1586 1228 884 350

MetaiNeaiškumai dėl fonogramų gamintojų formuojamo 20 procentų dydžio fondo: ◦ Kas turi pareigą atidėti lėšas į fondą? ◦ Kas turi teisę gauti fondo lėšas?Neaiškumai dėl teisių perdavimo sutarčių nutraukimo ir atlikėjo teisių susigrąžinimo: ◦ Fonogramų gamintojo pareiga platinti materialias fonogramų kopijas. ◦ Kiek atlikėjų turi išreikšti valią nutraukti sutartį?Termino pratęsimas netaikomas didelei atlikėjų grupei – aktoriams.Piratavimo problemosAudiovizualinių kūrinių atlikėjų problemųAtlikėjų teisių perdavimo problemos

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF