Test 7 1 Familjens bil har gått 18399 kilometer. Hur långt har den

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Math, Pre-Algebra, Integers
Share Embed Donate


Short Description

Download Test 7 1 Familjens bil har gått 18399 kilometer. Hur långt har den...

Description

Namn:

1

Familjens bil har gått 18399 kilometer. Hur långt har den gått när de kört tio kilometer till?2

Rita en ring runt en femtedel av burkarna.3

Rita en ring runt det största talet. 3 7

45

3 5

3 4

S

Du ska gå runt det kvadratiska fältet. Du startar vid hörnet S och rör dig i pilens riktning. Sätt ett X där du är efter att ha gått 1 av vägen. 5

Ringa in det tal som är större än 3 men mindre än 1. 4 2 3

Test 7

3 6

5 8

4 5

7 10

4 3

1

67

8

Rita en ring runt det tal som ska stå på den tomma linjen för att exemplet ska stämma. 3 1 • = 6 2 1

2

3

4

Hur stor del av rektangeln är färgad? Ringa in det tal som beskriver det bäst.

0,09

0,9

0,10

9,1

1,9

Jag tänker på ett tal mellan 1,1 och 1,2. Ringa in rätt svar och skriv det färdigt.Det finns inga tal, för attDet finns bara ett tal, det är talet

.

Det finns många tal, t ex

, och

9

.

Ringa in det största talet i varje par.2,09 eller 2,12,8

Test 7

,

eller 2,79

2

10

Ringa in det största talet i varje par.3,521 eller 3,522,63 eller 2,672

1112

Eva ska plantera en blomma. Hon tar 50 % jord och 50 % sand och blandar noga. Hon häller hälften i en kruka. Hur många procent av blandningen i krukan är sand? 25 %

50 %

75 %

100 %

Det kan man inte veta10 % av pojkarna och 10 % av flickorna i skolan spelar fotboll i klubblag. Hur många procent av eleverna i skolan är det?5 %1310 %

15 %

20 %

Ringa in alla sanna påståenden om talet

Det kan man inte veta

2 5

Det är större än 1 2

Det är lika mycket som 0,4

Det är samma sak som 2,5

Det är större än

1 314

Uttryck 60 % i bråkform och i decimalform.15

Skriv följande tal i storleksordning med det största först.Test 7

1 3

0,3

35 %

1 10

3

16

17

Ungefär hur många dagar har du levt? Ringa in det tal som är närmast. 400

4 000

18

400 000

Vilken summa är större än 1? Svara utan att räkna fram svaret. Gör en ring om ditt svar. 2 3 + 5 740 000

4 1 + 9 2

2 3 + 8 11

1 4 + 2 7

Jim köper 3 bollar för 97 kr styck. Hur kan han räkna ut hur mycket pengar han använder. Sätt en ring om ditt svar. 3 • 100 och ta bort 33 • 100 och ta bort 9

3 • 100 och ta bort 6Inget av dessa förslag

19

Ringa in alla tal som är faktorer i talet 12, dvs som 12 är jämnt delbart med:02021

Test 7

1

2

3

4

6

9

12

2436

Till 4 katter går det år 2 burkar kattmat varje dag. Hur mycket går det varje dag åt till 6 katter?

Hur mycket ungefär är 87 • 0,09? Uppskatta svaret, räkna inte ut det. Ringa in det bästa alternativet. Mycket mindre än 87

Lite mindre än 87

Lite mer än 87

Mycket mer än 87

Det kan man inte veta utan att räkna

4

22

Skriv “är större än”, “är lika mycket som” eller “är mindre än” på den tomma raden, så att påståendet stämmer:456 ÷ 8

23Test 7

456 •

1 8

Tom säger att han multiplicerade ett tal på miniräknaren med 3 och fick svaret 0,6. Ringa in ditt svar. Det går inte. Det kan vara möjligt. Han måste ha multiplicerat med

.

5

Använd huvudräkning när du löser uppgifterna som din lärare säger. Skriv bara svaret.

24 25

Svar: Svar:

26

Svar:

27

Svar:

28

Svar:

29

Svar:

30

Svar:

31

Svar:

32

Svar:

33

Svar:

Test 7

6

Lös följande uppgifter. Visa hur du räknar.

34

40 – 1,63

35

1,19 + 0,19

36 37

7 • 318

2004 ÷ 6

38 38 av 100

Test 7

7

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF