the management of policy implementation from new public

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Engineering & Technology, Informatica, Computer Networks
Share Embed Donate


Short Description

Download the management of policy implementation from new public...

Description

maatschappelijke dialoog een antwoord op ‘laatmoderne’ problemen? 10 jaar maatschappelijke dialoog: wat zijn de lessen?

bij EMMA, Den Haag, 24 november 2016

dr. Duco Bannink Vrije Universiteit Amsterdam Bestuurswetenschap

dialoog als governance dialoog is niet mijn specialisme. dialoog is uiting van

new modes of governance laatmodern bestuur wat zijn de dilemma’s? lijst EMMA, vorige spreker waarom zien we die steeds? double governance challenge

2

traditie, moderniteit, laatmoderniteit van traditionele samenleving naar … - de dingen zijn zoals ze zijn; gevaren komen van buiten

… moderne samenleving naar … - beheersing gericht op maatschappelijke samenhang; collectieve rationaliteit; gevaren zijn risico’s

… laatmoderne samenleving - iedereen wordt actor: beheersing gericht op eigen opvattingen en overtuigingen; individuele rationaliteit; risico’s worden ‘nieuwe risico’s’

3

laatmoderne sturingsuitdagingen hoe afstemmen in de laatmoderniteit? -

new modes of governance zijn noodzakelijk

afstemming vereist inbreng van allen, want eigen opvattingen en inzichten -

new modes of governance zijn onmogelijk

afstemming vereist inbreng van allen, maar eigen opvattingen en inzichten

4

new modes als antwoord op een dubbele uitdaging

belangen problemen

→ ↓

gelijke belangen

verschillende belangen

lage complexiteit

hiërarchie

markt

hoge complexiteit

netwerk

new modes of governance

5

dialoog als oplossing van een dubbele uitdaging?

dialoog moet twee dingen doen uitwisselen van kennis (vereist belangenloosheid) afstemmen van belangen (vereist inzichtelijkheid) belangen problemen

→ ↓

gelijke belangen

verschillende belangen

lage complexiteit

hiërarchie

markt

hoge complexiteit

netwerk

?? dialoog ??

6

dialoog als oplossing, maar altijd spanning

dialoog staat altijd onder spanning inzicht genereren en draagvlak bouwen idee van ‘meta-governance’: scheiden van inventariseren (= kennisdelen) en beslissen (= belangen toedelen) inzichten hangen altijd vast aan belangen actoren in inzicht-onderdeel van dialoog anticiperen op beslis-fase initiator misschien ook? door selectie van dialoog-deelnemers bv. daarom continue dreiging van ‘mistrust’ belangen → problemen ↓

7

gelijke belangen

verschillende belangen

lage complexiteit

hiërarchie

markt

hoge complexiteit

netwerk

?? dialoog ??

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF