Thoracale wervelkolom en ribben

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Wetenschap, Biologie, Anatomie, Human Anatomy
Share Embed Donate


Short Description

Download Thoracale wervelkolom en ribben...

Description

Thoracale wervelkolom en ribben Onderzoek en behandeling

Inhoud van de dag  Inleiding

anatomie, fysiologie, kinesiologie

 Onderzoek  Behandeling

Anatomie  Thorax

12 wervels, 24 ribben( ) en corpus en manubrium sternum  Th 2 t/m Th 10 typische thoracale wervels  Th 1 - atypische wervel- heeft een unifacet voor de eerste rib  Th11 en Th12 – atypische wervels – unifacet voor de articulatie met de 11e en de12e rib – Th12 inferieure gewrichtsvlakken komen overeen met LWK

Typisch en atypisch

Anatomie  Processus

transversus gaan van breed naar smaller thoracaal (craniaal-caudaal)  Processus spinosis zijn vrij groot – projectie Th4/Th6 half nivo lager – Th7/Th9 een nivo lager – Th10/Th12 op gelijke nivo  Zygapophysiale gewrichten verticaal georiënteerd, superiore facetten projecteren dorsaal en lateraal

Anatomie  Costotransversale

gewrichten aan ventrale aspect processus transversus  In de costovertebrale gewrichten articuleren de kopjes van de ribben met demifacetten en discus

Anatomie  Lig.

longitudinale anterior  Lig. longitudinale posterior  Lig. Interspinale  Lig. Flavum  Discus intervertebrale

Lovett/Fryette  Lovett:

boven ± th4 lateroflexie en rotatie gelijk gericht in flexie en extensie  Lovett: onder ± th4 lateroflexie en rotatie tegengesteld in extensie op alle nivo’s gelijkgericht  Fryette: bij neuromodulatietechnieken  Fryette:

Ribmobiliteit  Bij

wervel-flexie ontstaat een endorotatie  Bij wervel-extensie ontstaat een exorotatie  Rotaties: homolateraal exorotatie, heterolateraal endorotatie  Buckethandle  Pumphandle  Caliper-movement (krompasser)

Relatie met CWK  Mate

van kyfose bepaalt mate van lordose

 Volledige

excursies van CWK alleen mogelijk bij goede mobiliteit van cto en hoogTWK

 Innervaties

van TWK spieren vanuit CWK

Relatie met de LWK  Mate

van kyfose bepaalt mate van lordose

 Uitstraling

van het TLO gebied naar de cristarand/sipsregio via n. cluneus

 Innervatie

laagTWK

van de buikspieren vanuit

Musculatuur  M.

lattisimus dorsi (C5-Th1)  M. iliocostalis  Mm. pectoralis major en minor (C5-Th1)  M. trapezius descendens/transversus ascendens (n. XI/accesorius en C1-4)  M. Diafragma (nn phrenici:C3-4)  M. Rhomboideus (plexus brachialis)

Musculatuur M. erector spinae (multifidi en rotatores) M. serratus posterior superior (Th1-4) en inferior (Th9-11) M. serratus anterior (plexus brachialis) M. Sternocleidomastoideus (n. XI en C2-3) M. Scalenii (plexus brachialis: C5-TH1) M. quadratus lumborum (L1-3)

Musculatuur  Laag

1; trapezius, latissimus dorsi, fascia lumbodorsalis  Laag 2; levator scapulae,rhomboideus major en minor  Laag 3; erector spinae met de spinalis,semispinalis,longisimus en iliocostalis  Laag 4; multifidi,rotatores en intertransversarii

Neurofysiologie zenuwstelsel – parasympatisch deel oorsprong in hersenstam N. vagus en Nn.pelvici S2 t/m S4 voor de trofotrope functies –

 Autonome

 orthosympatische

zenuwstelsel met oorsprong in zijhoorn C8 t/m L2 voor de ergotrope functies

Neurofysiologie  Orthosympatisch

deel opgebouwd uit preganglionaire zenuwvezels (grijs) afkomstig uit de zijhoorn –paravertebrale ganglia – postganglionaire vezels (wit), deze innerveren organen/spieren/skelet/huid/zweetklieren/ bloedvaten

Innervatie organen  Hart

(Th1-9) maag (Th5-9) lever (Th5Th11) colon (Th9-L2) nieren (Th6-L2)

 Effect

van orgaandisfunctie op wervelkolom: meer dan 3 wervels homoniem geroteerd

 TTA:

bindweefselzones (huid), spiertonus

Grensstreng

Aandoeningen thoracaal    

  

 

Hyper/hypo mobiele segmenten Ribdisposities: structurele en respiratoire laesies Thoracale HNP – Th 4 -swollen disc? M. Bechterew/M. Forrestier Scheuermann Arthrose/arthritis Osteoporose Musculair probleem (disbalans) Referred pain vanuit cervicaal

Aandoeningen  Syndroom

van Tietze - zwelling  Costochondrale klachten – geen zwelling  Scoliose; t.g.v. aangeboren beenlengteverschil/smallere pelvis  Fracturen  TOS

Aandoeningen neutral dysfunctions – type II – een nivo – of flexie of extensie – beperking in latflex en rotatie naar een zijde -ERS en FRS- vlakke gebiedjes thoracaal  Neutral dysfunction – type I – groep dysfunctie 3 of meer – minimale flexie of extensie beperking – beperking in latfl naar convexe zijde en rot concave zijde  Non

Thoracaal onderzoek in groepjes hoog- en mid-thoracaal

mid- en laagthoracaal

Koffie/Thee

Anamnese uitsluiten – klachten bij inspanning – pijn tussen schouderbladen en druk op de borst –medicatievegetatieve symptomen  Provocatie door hoesten/niezen/ademen  Teken van l’Hermitte  Trauma  Osteoporose (‘gekrompen’, hormonaal)  Hartproblematiek

Onderzoek mate van thoracale kyfose – ruitvorm – TTA – beoordeling ademhaling  Palpatie; huidoppakbaarheid – huidverschuifbaarheid – huidrollen- tonus musc –kloppen op de wervels  Osteokinematisch onderzoek  Arthrokinematisch onderzoek  Inspectie;

Onderzoek  Standsdiagnostiek

Vertebraal (ERS en FRS= type 2 laesie) hoog t/m midthoracaal in zit en tijdens beweging laag thoracaal in lig neutraal/puppy en flexiehouding Ribben/sternum (ventraal/dorsaal/midaxillair)

Riblaesies  Structurele

riblaesies: hoogstand eerste rib rib ventraalstand rib dorsaalstand rib exorotatie- en endorotatiestand anteriorposterior ribcompressie lateraal ribcompressie (2e rib) lateraalflexiestand

Reflexen en AMT  Babinski

durale verschuifbaarheid – ophangpunten  buikhuidreflex  Slump

Differentiatie  Differentiatie

riblaesie/vertebrale laesie?

Diagnostiek ART  Asymmetrie

of form: standsdiagnose

 Range

of motion, osteokinematische bewegingsuitslagen, kwaliteit van de beweging tijdens de beweging en het eindgevoel

 TTA:

Huidoppakbaarheid, tonus

Lunch

Behandeling van behandelen: thoracaal – costotransversaal – costovertebraal – costosternaal

 Volgorde

 Ook

aandacht voor sternale afwijkingen Waar in de volgorde van behandelen?

Technieken  Thoracale

gap/ distractie, flexie en extensie en rotatie manipulatie (Nelson)

 Costotransversale

 Sternale

manipulatie – lock ?

manipulaties: naar flexie en extensie, in combinatie met rotatie

Neuromodulaties, wervelkolom – hoogthoracaal  FRS – hoog thoracaal  ERS- laagthoracaal  FRS- laagthoracaal  Neutral lesions (thuis doen)  ERS

Neuromodulatie, ribben hoogstand eerste rib rib ventraalstand rib dorsaalstand rib exorotatie en endorotatie anterior-posterior ribcompressie (tweede rib) lateraalflexiestand lateraal ribcompressie Calliper movements rib 11/12

Respiratoire riblaesies  Bewegingen

in het costovertebrale

gewricht.  Pumphandle

(hoogthoracaal)  Buckethandle (mid en laag thoracaal)  Mobilisatie

wordt bepaald door standsdiagnose en ademhalingsrestrictie

Neuromodulaties  2e

rib exostand (Brigitte)

TLO hvt’s in zit  Extensie

hvt  Flexie hvt

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF