tijdlijn af - WordPress.com

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, Wereldgeschiedenis
Share Embed Donate


Short Description

Download tijdlijn af - WordPress.com...

Description

Tijdlijn

Bas Sillekens, ABV leerjaar 2, TDK Semester 2 28-05-2013

Rococo tijd en plaats 1710 - 1770 in Frankrijk gebeurtenissen:  Franse revolutie (1789)  Schilderkunst: Rijke mensen werden afgebeeld. Veel pastelkleuren. Juist geen symmetrie.  Bouwkunst: Binnen in de woningen werden zachte pasteltinten gebruikt. Het interieur werd belangrijk.  Beeldhouwkunst: Veel krullen en versieringen.  Alles wordt vrolijker en minder ernstig. Meubels, architectuur, sculptuur, schilderijen, en combinaties hiervan Deze stijl is vooral populair bij de Franse adel die Lodewijk XV en zijn opvolgers omringt aan het Franse hof. De stijl van leven aan het hof wordt in deze tijd langzaam aan zo geld verslindend en decadent dat het volk, dat door zware belastingen dit alles moet financieren, dit niet meer pikt. Dit alles leidt tot de Franse Revolutie en kost de koning en een groot deel van de adel de kop! In Zuid Duitsland en Oostenrijk leidt deze stijl in het kader van de Contrareformatie tot opzienbarend weelderige kerkinterieurs. Nog een stuk drukker dan de Barok , maar ook veel lichter, frivoler en soms haast decadent . Kleuren zijn licht en pastelachtig . De kunstenaars werkten in opdracht van de kerk, in het kader van de contrareformatie, of in opdracht van de grote Europese hoven in Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk.  Jean Honoré Fragonard  Francois Boucher  Jean Antoine Watteau

Rinaldo in den Gärten Armidas, c. 1763, Jean-Honoré Fragonard

Jean-Honoré Fragonard , 1767-1768, Les hasards heureux de l'escarpolette

Pilgrimage to Cythera, Watteau, Jean-Antoine

Francois Boucher, Hercules and Omfala, 1735

Neoclassicisme tijd en plaats 1760 - 1810 in Frankrijk gebeurtenissen:  Pompeji (1748)  Napoleon I (1769-1821)  Amerika onafhankelijk (1776)  Franse revolutie (1789)  Congres van Wenen (1814-1815)  Slag bij Waterloo (1815) Schilderkunst, architectuur, beeldhouwkunst (sculptuur), toegepaste kunst Het Neoclassicisme is een stijlperiode die sterk werd beïnvloed door de Klassieken . Eind 18e eeuw groeide de interesse voor de Griekse en Romeinse beschaving, o.a. door de vondsten bij opgravingen van de steden Pompeji en Herculaneum. Door de politieke ontwikkelingen in Frankrijk aan het begin van de 19e eeuw werd deze belangstelling nog versterkt. De oude Grieken en Romeinen riepen voor de machthebbers uit die dagen een beeld van heldhaftigheid op, dat paste in hun voorstelling van strijd en revolutie. Napoleon mocht zichzelf graag vergelijken met een Romeinse keizer. Hij wilde een groot Frans Rijk stichten, net zo groot en machtig als eens het Romeinse Rijk. Zeer doordachte, vaak statische , compositie , gladde manier van schilderen , spot-achtige uitlichting van de afgebeelde scènes, alsof alles zich op een toneel afspeelt, helder kleurgebruik, in decors, achtergronden en kleding veelvuldige verwijzing naar de Oude Romeinen, strakke lijnvoering waardoor de vormen sterk tegen elkaar afsteken. Kunstenaars werkten in opdracht van het regime aan grote, spectaculaire kunstwerken waarin een oproep werd gedaan aan het Franse volk zich in te zetten voor het grote Franse Keizerrijk (Empire), wat Napoleon voor ogen had. Inspiratiebron daarbij was het grote Romeinse Rijk en de heldhaftige mythologische verhalen daarover.  Jean Dominique Ingres  Jacques Louis David

La Grande Odalisque by Jean Auguste Dominique Ingres, 1814 Odalisque with a Slave, Jean-Auguste Dominique Ingres , 1842

Jacques-Louis David: The Oath of the Horatii , 1784

Jacques-Louis David – The Intervention of the Sabine Women (1796-1799)

Romantiek tijd en plaats 1780 - 1850 in Frankrijk, Duitsland, Engeland. gebeurtenissen:  Stoommachine (1769)  Schopenhauer (1788-1860)  Industriële revolutie (1800-1950)  Congres van Wenen (1814-1815)  Bouw Chrystal Palace (1851)  Het gevoel is belangrijk (dromen, angst)  Gebruik van licht en donker  Natuur als onderwerp  Bouwkunst:  Oude stijlen werden nagemaakt (Gotiek, Barok) Schilderkunst, architectuur, beeldhouwkunst (sculptuur) Op het eind van de 18e eeuw ontstond in de kunst een stroming van kunstenaars die zich meer lieten leiden door het gevoel dan door het verstand. Zij lieten zich inspireren door Middeleeuwse verhalen, exotische taferelen, eigentijdse avonturen en heldendaden, de grootsheid van de natuur, en de wereld van de droom. In Engeland werkten enkele opmerkelijke kunstenaars die door hun vlotte penseeltoets en het feit dat zij buiten vaak (olieverf)schetsen maakten, beschouwd kunnen worden als voorlopers van de impressionisten. Niet zozeer het gebruik van de beeldaspecten bepaalt de herkenning van een Romantisch kunstwerk als wel de onderwerpkeuze. Kunstenaars lieten zich meer leiden door het gevoel dan door het verstand. De Romantische kunstenaar laat zich leiden door zijn gevoel. Hij trekt zich terug in de natuur of reist naar verre landen .  William Blake  John Constable  Eugène Delacroix  Casper David Friedrich  Henry Fuseli  Theodore Géricault  Francisco José de Goya  Joseph Mallord William Turner

The Body of Abel Found by Adam and Eve c. 1825, William Blake

Self-portrait, ca. 1837, Eugène Delacroix

The Shootings of May Third 1808, Goya, 1814

John ConstableFen Lane, East Bergholt ,1817

Caspar David Friedrich - Der Wanderer über dem Nebelmeer, 1818

Realisme tijd en plaats 1850 - 1875 in Parijs, Frankrijk gebeurtenissen:  Charles Robert Darwin (1809-1882)  Fotografie (1816)  Bouw Chrystal Palace (1851)  De Amerikaanse Burgeroorlog (1861-1865) Schilder- en beeldhouwkunst Rond 1850 waren er schilders in Frankrijk die zich aangetrokken voelden tot het leven op het land. Zij vestigden zich in Barbizon, een dorp 70 km. Van Parijs. Daar werd buiten getekend en geaquarelleerd. Olieverfwerk kwam nog steeds uit het atelier. Uit deze 'school van Barbizon' kwam het Realisme voort. Haar voorman was Courbet . Men verwierp idealistische onderwerpen, academische schilderstrant en hooggestemde onderwerpen. Men wilde de eigentijdse werkelijkheid, en met name de gewone (arbeiders)mens weergeven. Men pakte onderwerpen die sloegen op het dagelijks leven. Men idealiseerde niet. De realisten hanteerden een niet glad gemaakte,wat grove techniek, en men werkte vaak op groot formaat. We zien de kunstenaars van het Realisme als de eerste provocateurs en avant-gardisten! Door hun opzienbarende uitgangspunten moesten de Realisten optornen tegen een storm van kritiek. Voorman Courbet werd door critici met de grond gelijk gemaakt wegens zijn schokkende schilderijen en uitspraken.  

Jean- François Millet Gustave Courbet

The Angelus, Jean-Francois Millet , 1857-59

Gustave Courbet, “The Meeting (Bonjour Mr. Courbet)” (1854)

Impressionisme tijd en plaats 1875 - 1910 in Frankrijk gebeurtenissen:  Fotografie (1816)  Uitvinding van de verftube (1841)  Japanse invloed op het culturele leven in Europa (1868)  Alledaagse onderwerpen  Schilders schilderen buiten  Nadruk valt op licht en kleur  Verf wordt vaak op het doek gemengd  Geen omtreklijnen  Geen gebruik van zwart Onderwerpen waren alledaagse thema’s, waarbij vooral het op locatie werken opvallend is. Impressionistische schilderijen zijn momentopnamen , een snelle indruk. Van dichtbij zie je alleen maar vlekken en vegen, op wat meer afstand zie je dat deze vlekken zich blijken te verdichten tot een zeer realistische voorstelling . Aanvankelijk ondervond deze stroming veel weerstand omdat zij lijnrecht inging tegen de regels zoals men die onderwees op de Academies. Het woord Impressionisme had dan ook in het begin een negatieve lading. Impressionisten ontdekten dat kleuren in het landschap door de steeds wisselende weers- en lichtomstandigheden op verschillende momenten van de dag of bij verschillende jaargetijden, steeds veranderden. Deze veranderingen probeerden zij vast te leggen in diverse series schilderijen op dezelfde locatie, onder verschillende weersomstandigheden. Onder invloed van de Franse impressionisten waren er ook in Nederland schilders die kozen voor een dergelijke manier van schilderen . De groepen waarin zij elkaar vonden: de Haagse en de Amsterdamse School. Breitner, een van deze Hollandse impressionisten werkte vaak naar aanleiding van foto’s die hij zelf op straat of in zijn atelier nam. Omdat het weer in Nederland anders is dan in Frankrijk (en daardoor uiteraard ook het licht en de kleuren), kun je de Nederlandse versie van het impressionisme dan ook herkennen aan de lichtere, grijzere kleuren. Vandaar ook de naam “Zilveren School”. Nadruk valt op licht en kleur, verf wordt vaak op het doek gemengd, geen omtreklijnen, geen gebruik van zwart, verrassende afsnijdingen zoals je die op foto’s ook ziet. Schilders gaan steeds meer in tegen geldende regels of academische werkwijzen. Voor het eerst wordt er buiten geschilderd met olieverf . Dit wordt mogelijk door de verkrijgbaarheid van olieverf in tubes. Ook de invloed van de pas uitgevonden fotografie doet zich gelden.  George Hendrik Breitner  Edgar Degas  Edouard Manet  Claude Monet  Camille Pissarro  Pierre Auguste Renoir  Auguste Renoir

Edgar Degas, The Rehearsal c. 1873-78

Édouard Manet – The Execution of Emperor Maximillian of Mexico (1868)

Claude Monet, La Grenouillère, 1869

Pissarro, Camille, Les chataigniers a Osny (The Chestnut Trees at Osny)

Pierre-Auguste Renoir , Die großen Badenden, 1887

Postimpressionisme tijd en plaats 1885 - 1905 in Frankrijk gebeurtenissen:  Fotografie (1816)  Kleurtheorie van Chevreul (1839)  Japanse invloed op het culturele leven in Europa (1868) Schilderijen Het postimpressionisme is de periode na het impressionisme , waarin de vernieuwing die het impressionisme is ingezet, voortgezet wordt. Een van die vernieuwingen is het pointillisme, een haast wetenschappelijke voortzetting van het impressionisme . Men mengde de kleuren niet op het palet of op het doek, maar men werkte met kleuren zo uit de tube. De kleuren werden met stipjes naast elkaar op het doek gezet. Van dichtbij zie je de stippen duidelijk apart, op een afstand lijken de kleuren in elkaar te vloeien: de kleuren worden op het netvlies gemengd. We noemen dit optische kleurmenging . Luminisme is een ander naam van deze stroming; in deze naam valt de nadruk op het stralend lichteffect wat de stippeltechniek teweeg kan brengen. Er zijn nog meer vernieuwers: zo wordt Cézanne gezien als voorloper van het Kubisme . Cézanne vond het impressionisme te oppervlakkig. Hij zocht in zijn stillevens, landschappen en portretten naar de wezenlijke grondvormen van de dingen. In grote blokvormige kleurvlekken en in verzadigde aardkleuren brengt hij deze vormen op het doek. De kubisten zullen wat later deze aspecten toevoegen aan hun vormentaal . Zegt een impressionist met zijn schilderij :'Kijk eens, dát heb ik op die bewuste dag, in dát landschap, op dát moment gezien", Cézanne vraagt zich steeds af: "Heb ik dat wel gezien?" Paul Gauguin is vooral bekend geworden door het werk wat hij maakte op Tahiti. Hij ontvluchtte Frankrijk om op Tahiti het eerlijke primitieve leven te vinden. Zijn schilderijen zijn een combinatie van exotische en Europese elementen met grote heldere kleurvlakken en decoratieve lijnen, Gauguin wordt gezien als voorloper van de Art Nouveau. Vincent Van Gogh gebruikte heftige kleuren en lijnen om zijn gevoelens te uiten. Vaak overdreef hij de vormen die hij schilderde en gebruikte zware omtreklijnen. Hij wordt beschouwd als de voorloper van het Expressionisme, net als de Noor Edvard Munch , die vooral beroemd is geworden om zijn schilderij 'de schreeuw'. Pointillisme: zelfde onderwerpen als het impressionisme maar de schilderijen worden, mede vanwege de bewerkelijke stippeltechniek, in het atelier vervaardigd. De kleurencombinaties en de stippeltechniek brengen haast wetenschappelijk onderzochte effecten teweeg. Kunstenaars volgen steeds meer hun eigen weg en idealen en komen door hun vaak zeer persoonlijke visie tot opzienbarende vernieuwingen.  Paul Cézanne  Paul Gauguin  Vincent van Gogh  Edvard Munch  Auguste Rodin  Georges Seurat  Paul Signac  Henri de Toulouse-Lautrec

Paul Cezanne, Mont Sainte-Victoire, 1895

Paul Gauguin, Self Portrait in a Hat, 1893

Symbolisme tijd en plaats 1886 - 1914 in Diverse landen in West-Europa waaronder Nederland en België. gebeurtenissen:  Sigmund Freud (1856-1939)  Russisch-Japanse oorlog (1905)  Eerste Wereldoorlog (1914-1918)  Russische Revolutie (1917) Vooral in de schilderkunst, tevens in de literatuur en in de muziek. De kunstenaars van het symbolisme vonden dat je met abstracte middelen het beste emotie en ervaring uit kan beelden hoewel ze nooit zo ver zijn gegaan dat ze hele abstracte vormen gebruikten. Er zijn altijd herkenbare elementen aanwezig in de schilderijen . Het Symbolisme is een beweging in de beeldende kunst en literatuur die door middel van symbolen verwijst naar bepaalde ideeën, gevoelens of geesteshoudingen. De stijl is vaak realistisch en bevat decoratieve elementen. Jan Toorop was een belangrijke Nederlandse symbolist. Kunstenaars uit deze stroming zijn over het algemeen intellectuelen die heel goed op de hoogte zijn van ontwikkelingen in de muziek en literatuur.  Arnold Böcklin  James Ensor  Gustave Moreau  Pierre Puvis de Chavannes

Arnold Böcklin, Isle of the Dead , 1886

James Ensor, Intrigue. 1911

Puvis de Chavannes, Pierre, The Poor Fisherman 1881

Art Nouveau, Jugendstil tijd en plaats 1890 - 1910 in Frankrijk(Art Nouveau), Duitsland(Jugendstil) gebeurtenissen:  Industriële revolutie (1800-1950)  Eerste wolkenkrabbers in de V.S. (1900)  Relativiteitstheorie van Einstein (1905)  Russisch-Japanse oorlog (1905) Schilderkunst, architectuur, beeldhouwkunst, mode + textiel en toegepaste kunst Jugendstil of Art Nouveau is een kunstvorm die grote invloed had op de beeldende en toegepaste kunst. Men was op zoek naar een nieuwe uiting van luxe en het goede leven. De Jugendstil kunstenaars wilden de eindeloze herhaling van eerdere stijlen vermijden en een stijl creëren die alle aspecten van de kunst kon vormgeven . Natuur speelde een belangrijke rol in deze stijl . Vormen die uit sierlijke en kronkelende lijnen bestonden, ontleend uit de planten -en dieren wereld, waren overal in terug te vinden. Ook de industriële vormgeving , architectuur , mode en kunstnijverheid werden beïnvloed door de Jugendstilontwerpers. Affiches en wanddessin werden ook in deze stijl ontworpen. Jugendstil is eigenlijk de laatste kunststroming die zich op zo’n grote schaal manifesteerde en die zo’n luxe en rijkdom uitstraalde. Sierlijke, kronkelende lijnen, met veel organische vormen . Herleving handwerk, gecombineerd met de nieuwe materialen glas en gietijzer . Zoeken naar nieuwe uitingen van een luxe levensstijl. De Jugendstil beperkte zich niet alleen tot beeldend kunstenaars , ook ambachtslieden, modeontwerpers en fabrieken die gietijzeren monumenten maakten waren bij deze stroming betrokken.      

Aubrey Beardsley Antoni Gaudi Hector Guimard Alphonse Mucha Charles Rennie Mackintosh Otto Wagner

Aubrey Beardsley, The Dancer's Reward, 1895

Antoni Gaudi, La Sagrada Familia Barcelona

Hector Guimard, La station art nouveau de la porte Dauphine, 1900

Alphonse Mucha

Kubisme tijd en plaats 1907 - 1914 in Parijs gebeurtenissen:  Friedrich Nietzsche (1844-1900)  Relativiteitstheorie van Einstein (1905)  Eerste Wereldoorlog (1914-1918) Schilder- en beeldhouwkunst. Er zijn twee stromingen binnen het kubisme te onderscheiden: Analytisch: Bij voorkeur werden er stillevens en portretten geschilderd. Er wordt gewerkt in geometrische vlakken, met eentonige aardtinten (bruin, grijs, oker en groen). Het onderwerp wordt door de maker van alle kanten bekeken en ook zo getoond op het doek, het schilderij maakt een platte en ondiepe indruk zonder perspectief . De achtergrond is even belangrijk als de zaken op de voorgrond: voorwerpen en portretten worden even fragmentarisch behandeld als de tussenruimten. Synthetisch: De voorstelling is gemakkelijker te herkennen. In plaats van aardekleuren worden meer verzadigde (=fellere) kleuren gebruikt die weer object gebonden zijn. De vereenvoudigde vormen worden als grotere gehelen weergegeven en de restvormen worden zorgvuldig bepaald. Er wordt ook hier gewerkt vanuit verschillende aanzichten. De materialen daarentegen zijn veel moderner, in plaats van alleen schilderen wordt er krant, hout, fineer, ribkarton in het werk gemonteerd. Geschilderde en "echte" voorwerpen vloeien in elkaar over. De collage is ontstaan! De kubisten zijn de eersten die deze techniek toepassen. In de beeldhouwkunst van het kubisme is de mensfiguur een geliefd thema. Kenmerken van de schilderkunst zie je ook terug in de beeldhouwkunst , dus het gebruik van die geometrische vormen (holle en bolle vormen afwisselend toegepast). verschillende aanzichten. Het materiaal is overwegend steen , geplaatst op een sokkel . Belangrijke namen zijn Picasso (hij stelt zijn beelden samen uit bestaande voorwerpen), Lipchitz en Zadkine. Navolgers zijn o.a. de futuristen. Vooral die speelsheid in beweging komt later bij het futurisme helemaal tot uiting. Van het kubisme afgeleid en eraan verwant: Het Orfisme: Het orfistisch kubisme is een lyrische, dichterlijke aanvulling op het kubisme . De schilderijen bestaan vaak uit gelijkmatig over het doek verdeelde composities van heldere prismatische kleuren, die vaak met elkaar in contrast staan, en aldus elkaar beïnvloeden. Analytisch kubisme : geometrische vormen , monochroom , sterk driedimensionaal gericht, objecten vanuit diverse standpunten bekeken. Synthetisch Kubisme : collage -elementen, meer kleur en meer vorm dan in het analytisch kubisme . De eerste kubisten golden als ware verstoorders van de orde : zij propageerden een nieuwe manier van kijken en schilderen en waren daarmee echte avant-gardisten. De perspectivische wijze van kijken en uitbeelden op het platte vlak die wij er sinds de Renaissance op nahouden, stellen zij ter discussie.  Alexander Archipenko , Jacques Lipchitz, Fernand Léger  Pablo Ruîz y Picasso  Georges Braque  Robert Delaunay  Sonia Delaunay Terk  Juan Gris

Dadaïsme tijd en plaats 1916 - 1922 in Zürich (Zwitserland), New York (V.S) gebeurtenissen:  Eerste Wereldoorlog (1914-1918)  Russische Revolutie (1917)  Geestesinstelling  Anarchistisch  Nihilistisch  Ontwrichten  Spot drijven met: - alle gevestigde waarden - traditionele opvatting mbt kunst en literatuur  

Dada ontkende dat kunst waarde had De ware dadaïst is tegen Dada

Assemblages, readymades, collages, objecten, schilderijen, theatervormgeving, pamfletten. Dada is een beweging in de beeldende kunst en de literatuur. Vanuit Zürich (in het neutrale Zwitserland) verspreidde de stroming zich over de rest van Europa. Er is ook een New-Yorkse Dadaversie die vrijwel onafhankelijk ontstond van de Europese. Onder de indruk van de verschrikkingen van de gruwelijke oorlog die op dat moment uitgevochten wordt, ontkennen de kunstenaars de waarde en betekenis van de Westerse cultuur. Er wordt door de Dadaïsten afgerekend met het verleden en ze trachten hun publiek te shockeren met anti-kunst : er werd gespot met alles wat men tot dusver als waardevol beschouwd had. Allerlei gebruiksvoorwerpen (zoals een urinoir, een flessenrek of een fietswiel op een kruk) werden verheven tot kunst en zo ook tentoongesteld. Deze voorwerpen werden readymades genoemd. Waren de objecten samengesteld uit diverse readymades, dan sprak men van assemblages . Bestaande voorwerpen werden als kunst opgevoerd of bestaande kunst werd bewust onderuit gehaald. Men was uit op provoceren van de gevestigde orde . Dada kunstenaars ontwikkelden zich zeer veelzijdig: op het gebied van literatuur, theater, beeldhouwkunst en schilderkunst waren zij zeer actief en ontregelend bezig. Deze stroming is uitgesproken anarchistisch en provocerend.  Hans Jean Arp  Marcel Duchamp  Man Ray (Emmanuel Rudnitsky)  Kurt Schwitters

Marcel Duchamp, Fountain, 1917

Man Ray ,A l'Heure de l'observatoire: Les amoureux, 1936

Kurt Schwitters, Merzbau, 1923-37

Constructivisme tijd en plaats 1913 - 1920 in Rusland gebeurtenissen:  Karl Marx (1818-1883)  Russisch-Japanse oorlog (1905)  Russische Revolutie (1917) Sculpturen en objecten Een abstracte kunststroming, in het leven geroepen in 1913 in Rusland. Het constructivisme rekende af met alle traditionele ideeën omtrent kunst door daar de opvatting tegenover te stellen dat de kunst de vormen en processen van de moderne technologie zou moeten nabootsen. Een sculptuur werd 'geconstrueerd' met behulp van industriële materialen en technieken, terwijl in de schilderkunst abstracte vormen werden gebruikt om structuren te creëren die deden denken aan machinetechnologie. Hoewel het 'zuivere' constructivisme slechts gedurende de eerste jaren van de revolutie in Rusland populair was (nadat Stalin aan de macht was gekomen was het uit met de pret), zijn de doelstellingen en idealen in de hele twintigste eeuw door allerlei kunstenaars nagestreefd. Streng geometrische vormen , letterlijk op ingenieurachtige wijze geconstrueerd. Als kunstenaar ingenieur diende men midden in het leven te staan. Arbeid moest in kunst en kunst in arbeid veranderd worden.  El Lissitzky  Antoine Pevsner  Vladimir Tatlin

El lissitzky, "Beat the Whites with the Red Wedge", 1919

Antoine Pevsner, 1938 sculpture "Developable Surface"

Vladimir Tatlin, Model for the Monument to the Third International, 1919

Socialistisch realisme tijd en plaats 1934 - 1990 in Rusland gebeurtenissen:  Karl Marx (1818-1883)  Russische Revolutie (1917)  Ondergang van de Sovjet-Unie (1991) Schilderijen, beeldhouwwerk De officiële stijl van de kunst in de Sovjet-Unie en andere communistische landen, werd in 1934 definitief vastgesteld, toen Stalin zich uitsprak tegen elke vorm van experiment. Het doel was, volgens de statuten van de vereniging van Sovjetschrijvers, om 'een waarachtig, historisch specifiek beeld te geven van de werkelijkheid in zijn revolutionaire ontwikkeling'. Socialistisch realisme werd gekenmerkt door een geïdealiseerde voorstelling van heroïsche arbeiders en soldaten, in een naturalistische stijl . Realistische taferelen van arbeiders, soldaten en boeren, vaak met opwekkende propagandateksten erbij. De kunstenaars waren geheel afhankelijk van de eisen en regels die het regime stelde.  Boris Eremeevich Vladimirski  Ivan Alekseevich Vladimirov

Boris Eremeevich Vladimirski, roses for Stalin, 1949

Ivan Alekseevich Vladimirov, "Lenin and Stalin in Summer 1917"

Historische gebeurtenissen: 1714 George I koning van Engeland 1715 Dood van Lodewijk XIV; regentschap tot 1723 1719 Defoe, Robinson Crusoe 1720 Nationaal bankroet in Frankrijk 1735 Linnaeus, Systema Naturae 1738 Eerste spinmachine in Engeland gepatenteerd 1740 Frederik II ( de Grote ) koning van Pruisen 1751-72 Diderot en D’Alembert, Encyclopédie 1754 Eerste staalwals in Engeland 1759 De Engelsen nemen Quebec in, eerste stap in annexatie van Canada(1763) 1762 Rousseau, Contrat Social 1764 Winckelmann, Geschichte der Kunst des Altertums 1771 Eerste spinnerijfabriek ( Engeland ) 1773 Jezuïetenorde opgeheven. Boston Tea Party 1774 Lodewijk XVI koning van Frankrijk 1776 Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring; Gibbon, Decline and Fall, dl. I 1783 Vrede van Versailles: VS erkend door de Europese Machten 1789 Val van de Bastille; Verklaring van de Rechten van de Mens, Franse revolutie 1791 Paine, Rights of Man 1792 Wollstonecraft, Rights of Women. Eerste stoomweefgetouw ( Engeland ) 1793 Lodewijk XVI onthoofd 1799 Bonaparte eerste Consul 1798 Wordsworth en Coleridge, Lyrical Ballads 1802 Vrede van Amiens 1804 Napoleon door de paus tot keizer gekroond. Beethoven, Eroica 1812 Napoleon neemt Moskou in en trekt terug 1814 Eerste werkende stoomlocomotief 1815 Slag bij Waterloo 1818 Byron, Don Juan 1826 Fenimore Cooper, De laatste der Mohikanen 1830 Juli-Revolutie. Louis-Philippe koning van Frankrijk 1831 Faraday ontdekt het elektromagnetisme 1834 Britse afschaffing van de slavernij 1837 Victoria koningin van Engeland 1839 Uitvinding van de fotografie ( 1816 eerste foto) 1840 Proudhon – ‘Eigendom is diefstal’ 1845 Wagner, Tannhäuser 1848 Revoluties in Frankrijk enz. Tweede Republiek. Marx en Engels, Communistisch manifest 1849 Ruskin, Seven Lamps of Architecture 1852 H. Beecher Stowe, De negerhut van oom Tom 1857 Flaubert, Madame Bovary. Baudelaire, Les Fleurs du mal 1859 Darwin Origin of Species 1861 Begin Amerikaanse Burgeroorlog. Vrouwen in Australië krijgen stemrecht 1865 Moord op Lincoln 1870 Frankrijk verklaart Duitsland de oorlog, Napoleon III capituleert 1871 Prijse Commune neergeslagen. 1872 ‘Duplex’- telegraaf van Edison 1876 Patent van Bell op Telefoon, Grammofoon uitgevonden door Edison 1879 Ibsen, Poppenhuis 1880 Elektrische straatverlichting in New York

1884 1885 1886 1888 1889 1891 1892 1894 1895 1897 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1907 1909 1910 1911 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1922 1923 1924 1925 1927 1932 1933 1935 1936 1937 1938 1939

Mark Twain, Huckleberry Finn. Machinegeweer geperfectioneerd Daimler vindt de verbrandingsmotor uit Henry James, The Bostonians Dunlop vindt de luchtband uit. Strindberg, Freule Julie Celluloid rolfilm van Eastman Kinetograaf ( filmcamera ) van Edison Aardbeving in San Francisco Zaak Dreyfus, Chinees-Japanse oorlog Marconi ontdekt draadloze telegrafie. Röntgen ontdekt röntgenstralen. Wilde, De ernst van Ernst. Puccini, La Bohème. Tsjechov, De meeuw Grieks-Turkse oorlog Begin van de Boerenoorlog Freud, Traumdeutung. Planck ontwikkelt quantumtheorie Koningin Victoria sterft Einde Boerenoorlog. Debussy, Pelléas et Mélisande Eerste gemotoriseerde luchtreis ( V.S. ) Russisch-Japanse Oorlog Mislukte revolutie in Rusland. Einstein formuleert ‘speciale relativiteitstheorie’. Bergson, L’Evolution créatrice Model T Ford. Diaghilev ballet in Parijs. Stein, Three Lives Plastic uitgevonden Agadir crisis. Kandinsky, Über das Geistige in der Kunst. R. Strauss, Der Rosenkavalier Proust, Een Liefde van Swann. Stravinsky, Le Sacre du Printemps Begin Eerste Wereldoorlog Dardanellen. Tweede slag aan de Ieper Eerste slag aan de Somme De VS nemen deel aan de oorlog. Bolsjewistische revolutie in Rusland Tweede slag aan de Somme. Wapenstilstand Vredesconferentie van Versailles, Communistische Derde Internationale. Eerste atoomsplitsing ( Groot-Brittannië ) Eerste openbare radio uitzendingen Mussolini, Mars naar Rome. Elliot, ‘Waste Land’. Joyce, Ulysses USSR gevormd. General Motors Opgericht Dood van Lenin Hitler, Mein Kampf. Kafka, Het Proces. Pound,’XVI Cantos’ Proust, Le Temps retrouvé ( postuum ). The Jazz Singer ( eerste commerciële geluidsfilm ) Roosevelt president van de VS. Auden, The Orators Hitler bondskanselier in Duitsland. ‘New Deal’ in de VS Italië trekt Abessinië binnen Begin Spaanse Burgeroorlog. Eerste regelmatige televisie uitzendingen ( Groot-Brittannië) Uitvinding Straalmotor door Whittle. Duitsland annexeert Oostenrijk. München-crisis Duitsland trekt Polen binnen. Begin Tweede Wereldoorlog

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF