Tijdvak 9 *de tijd van wereldoorlogen

January 9, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, European History, Europe (1815-1915), Industrial Revolution
Share Embed Donate


Short Description

Download Tijdvak 9 *de tijd van wereldoorlogen...

Description

Hoofdstuk 11 ‘Leven in een massasamenleving’ Tijdvak 9 ‘de tijd van wereldoorlogen’ Paragraaf 11.1 Een moderne wereld

Kenmerkende aspecten • De industriële samenleving die in de westerse wereld de basis legde voor een industriële samenleving. • De rol van moderne propaganda- en communicatiemiddelen en vormen van massaorganisatie.

1900: een nieuw tijdperk ‘Aangekondigd tijdens de wereldtentoonstelling 1900’ Drie ontwikkelingen: - Veel mensen, met name in steden (urbanisatie/verstedelijking) - Infrastructuur ++ - Communicatiemiddelen ++

Economie, cultuur, politiek, sociale omgang enz.

Door deze ontwikkelingen veranderde de samenleving in West-Europa + VS zeer ingrijpend, met name in steden

Industriële revolutie • 1e industriële revolutie: 1750 (Engeland) – 1875 – Huisnijverheid wordt fabriekssysteem (veel arbeiders in één ruimte) – Machinaal werken: stoommachines Industrie verandert het dagelijks leven – Smeed- en gietijzer van mensen, hoe2e

meer nieuwe technieken, hoe meer veranderingen

industriële revolutie: 1875 – 1945(?)

– Elektriciteit – Staal – Nieuwe industrieën (chemisch en elektronische)

Nieuwe infrastructuur + communicatiemiddelen = de wereld wordt ‘kleiner’ • Mensen kunnen snel van A naar B door verbeterde infrastructuur: kennisname van andere culturen, ontwikkelingen, ideeën enz. • Mensen luisteren radio en kijken in bioscopen: ze komen in aanraking met andere culturen, ontwikkelingen, ideeën enz.

Maar… alles heeft een keerzijde: • Nieuwe technieken / industrieën  rivaliteit (ik kan beter (nationalisme), ik wil meer)  nieuwe wapens (denk hierbij aan de concurrentiestrijd die DU aanging met ENG)

• Nieuwe communicatiemiddelen  politieke partijen + regeringen  propaganda (de publieke opinie beïnvloeden)

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF