Tips och råd för dig som vill adoptera en Grekisk gatuhund

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Psykologi, Abnormal psychology
Share Embed Donate


Short Description

Download Tips och råd för dig som vill adoptera en Grekisk gatuhund...

Description

Tips och råd för dig som vill

adoptera en Grekisk gatuhund

Tips och råd Den första frågan du bör ställa dig innan du adopterar är om du är en lämplig hundägare? Hur ser ditt liv ut och hur kan det komma att se ut i framtiden och om en hund kommer att få den

plats den förtjänar. En hund är en levande, känslosam individ som förtjänar ett gott liv med bra mat, fysisk aktivitet och mental stimulans och massa kärlek. En gatuhund är en hund med

särskilda behov och har ett stort behov av trygghet, då de har ett ”bagage” med sig ofta bestående av dramatiska och skrämmande händelser. Om du inte har möjlighet att ge hunden vad den behöver är det bättre att du väntar med att adoptera. För att skaffa sig en hund är ett stort beslut

som kommer att påverka dig under lång tid framöver. Att vara en bra hundägare tar tid och kostar pengar, men du får så otroligt mycket tillbaka. De Grekiska hundarna har så mycket tacksamhet och kärlek och bättre hundar är svårt att få. Vårt mål är att varje adoption ska vara till hundens bästa och varje hund bör få leva i en familj med kärlek och förståelse.

Första tiden hemma Tänk på att det blir en stor förändring för din hund, då ett hem här i Sverige innehåller massor av nya saker och ljud som hunden aldrig har upplevt. Allt blir nytt, förutom nya ljud som TV, stereo,

telefonsignaler, dammsugare, disk/tvättmaskin, dörrklocka etc. så är det även ett nytt språk, en ny miljö och nya dofter. Så låt din hund få samla ihop sina intryck och låt den bara få vara utan att börja träna eller ställa krav. För hunden förändras hela världen och allt den känner till försvinner till något helt nytt. Det kan ta tid för din hund att vänja sig och allt detta tar på krafterna. Därför

måste du som hundägare vara beredd på att ge din hund tid att anpassa sig. Resan/flyget är dessutom oftast stressande för hunden och påverkar lymfsystemet som i sin tur påverkar immunförsvaret. Det är därför extra viktigt att din hund få tid att vänja sig vid sin nya vardag och

att ni till en början är hemma och bara tar det lugnt och försök att hålla vardagliga rutiner, vad gäller mattider, promenader osv. Hundar är vanedjur och trivs oftast med rutiner. Det gäller

framför allt osäkra hundar med dåligt självförtroende. En självsäker hund kan trivas lättare med variationer. Kom ihåg att du kan aldrig ge för mycket kärlek eller trygghet.

Anknytning Anknytningen och den trygghet som byggs upp första tiden tillsammans är betydelsefull för hur

hunden kommer utvecklas. Var beredd på att hunden kan reagera med att kanske bli reserverad eller rädd för vissa saker, eftersom din hund kan ha dåliga erfarenheter med sig i ”bagaget”. Så ta

det lugnt och ge din hund tid att anpassa sig. Visa att du finns där och få hunden att känna tilltro till att det finns trygghet i världen, genom att ta till sig hunden och visa ditt intresse för hundens behov och bruka endast mjuka/positiva metoder under hela hundens liv. 1.

Det är även väldigt viktigt att ni inte lämnar er nya hund ensam överhuvudtaget första dygnen, för att öka förutsättningarna för att få en lugn, stabil och trygg hund. En gatuhund bär en stor

rädsla att bli övergiven igen, därför försöker de i regel göra allt de kan för att vara till lags. Detta är viktigt att vara medveten om, så man inte lär hunden för mycket kommandon och tricks till en början. Vi får ofta höra men ”han/hon är så lättlärd”. Ja de är intelligenta och vill vara till lags men

låt dem först ”landa”. Den har tillräckligt med att ta in sitt nya liv. Beroende på hundens arv, erfarenheter och ålder så tar det olika lång tid att knyta ann. För att förtydliga vad anknytning är

så kan man beskriva det som den nära relationen som uppstår mellan hunden och de viktigaste

omsorgspersonerna te x. dig när du tillgodoser hundens behov av exempelvis trygghet. En trygg anknytning utvecklas vanligtvis under er första tid tillsammans.

Rumsrenhet & Promenader Din hund har troligtvis inte varit inomhus tidigare, så för att undvika olyckor, gå ut ofta. Börja med att gå ut te x. Varannan till var tredje timme med små korta promenader första dygnet. Det kan räcka med 10 minuter/promenad och öka sedan upp tiden mellan promenaderna när hunden kan hålla sig. Om ni misslyckas, minska ner tiden ännu mer mellan promenaderna. Du behöver inte väcka hunden om den sover, låt den sova och gå ut när den vaknat. Det är viktigt att ni ser

till så att hunden lyckas och beröm alltid med vänlig röst när hunden gör sina behov utomhus. Om den gör sina behov inne, ignorera bara detta och gå ut med hunden på en gång så den märker att den får gå ut. Bestraffa inte detta, det fördröjer bara rumsrenheten. Se till att städa ordentligt så att hunden inte blir frestad att kissa på samma ställe igen. Vissa hundar med dåligt självförtroende och låg rang kan ibland tycka att det är obehagligt att göra ifrån sig ute om det bor många hundar i området. De vill helt enkelt inte utmana någon genom att kissa på någon

annans revir. Genom att man då i början alltid går till samma trygga, helst avskilda "toaplats" i närheten av hemmet så brukar det lösa sig så småningom. Så gå till en början samma runda varje

dag, utöka den sedan med att variera mellan vanliga rundan och nya områden. Det är även skönt för hunden att kunna förutse något i sin nya vardag. Det skapar trygghet vilket många gånger behövs för att hunden ska göra ifrån sig ute. En hund vill vara rumsren och gör sina behov inne

oftast för att den inte vet att den får gå ut eller känner sig rädd/otrygg. Det tar olika lång tid att bli rumsren beroende på individ. Men i snitt tar det 3 dagar, men räkna med 1 vecka innan de är

rumsrena. Det är viktigt att du är uppmärksam om hunden blir orolig, börjar springa runt, gnäller, står vid dörren eller förändrar sitt beteende på något sätt, då kan det vara att den vill tala

om att den behöver gå ut, var uppmärksam. Men en del smyger bara iväg när de behöver uträtta sina behov. Då fungerar det att enbart berömma när man ser att hunden gör sina behov utomhus.

2.

Tänk på att din hund är inte van att gå på promenader och de flesta hundarna har bott i små

hägn. Så ta bara korta promenader i början och bygg upp din hund successivt, så den slipper få träningsvärk och ha ont. Det är bra att välja ett ganska långt koppel, minst 180 cm, så att hunden

har lite rörelsefrihet. Lite mer arbete kan behövs med de hundar som varit på hundgården sen de var valpar och inte fått någon miljöträning. De brukar vara mer reserverade och ha lite svårare att våga gå. Om din hund inte vill gå, prova att locka lite i andra ändan på kopplet. Du kan ev. även dra lätt i kopplet och så fort hunden rör sig mot dig släpp efter och beröm. Detta bör ej göras

med rädda hundar, då det kan ge motsatt verkan. Har du en rädd hund bör du endast locka, gärna med en godbit eller en rolig leksak. Om hunden istället vill dra i kopplet, stanna varje gång som kopplet stramar, räkna till ca 10 och fortsätt promenaden och upprepa detta varje gång hunden drar i kopplet. Var konsekvent, det lönar sig och beröm alltid med vänlig röst när hunden gör

framsteg. Funkar inte detta så lägg till att när du stannat så ska du får kontakt med hunden och gå därefter. Tänk på att inte släppa lös din hund innan ni byggt upp en kontakt och hunden svarar på inkallning.

Mat Din hund har fått mat en gång om dagen, vanligtvis på eftermiddagen/kvällen. Det är mycket möjligt att din hund är stressad i samband med maten, då de ofta varit mycket stress i samband

med matningen. Därför är det väldigt bra om du ger mindre portioner oftare till en början (ca 4 gånger/dag) så hunden får känna att den får mat och inte behöver stressa i sig större mängder på en gång. Tänk på att inte blanda in för mycket annan mat den första tiden tills magen har stabiliserats helt, då en flytt till Sverige kan påverka hundens mage negativt. Det är vanligt att hundarna får diarré de första dagarna, då allt är nytt nya bakterier i vatten, mat miljön m.m. Om din hund blir dålig i magen så kan du blanda ut det nya fodret med lite överkokt ris och använd även risvattnet under tre dagar. Låt alltid hunden få äta i fred, vare sig det gäller mat eller tuggben etc. Morrar hunden vid

matskålen och kanske till och med visar tänderna så beror det oftast på att den tror att vi konkurrerar om maten och att hunden inte litar på sin omgivning. Skulle man då straffa hunden blir det snarare värre och hunden skulle då lita ännu mindre på oss. Tänk på att inte heller

bestraffa morrandet över andra saker som hunden vaktar, då blir effekten bara tvärtemot det man vill uppnå. Om hunden morrar och kanske visar tänderna när man närmar sig matskålen, benet eller vad det nu är, så misstolkas det ofta som aggressivitet men beteendet beror oftast på bristande tillit. Alltså, låt hunden äta i lugn och ro och ha sina saker i fred. Har den tagit något som den inte får ha, så är det bäst att använda sig av byteshandel med något annat som hunden gillar.

3.

Tänderna kan vara i lite sämre skick på en gatuhund, så låt din hund få ha fri tillgång på tuggben

(orökta), det kan göra underverk. Även te x. märgben är att rekommenderas. Men om din hund har känslig mage kan det vara bättre att vänta med märgben tills hundens mage stabiliserats. Även morötter är bra för din hunds mun hälsa och få får magproblem av dem.

Barn i familjen Se till att barn och hundar respekterar varandra. Hunden kan mycket väl vara rädd för barn och

visa detta genom morra. Den kan också vilja gå undan och då får barnen under inga omständigheter följa efter. Observera alltid ditt/dina barn när de är med hunden om barnen är

under skolåldern, barnen får under inga omständigheter dra hunden i öronen, svansen osv. (borde vara en självklarhet). Hund och barn brukar komma bra överens, men ska aldrig lämnas

utan vuxens tillsyn. Låt hunden alltid ha en en plats eller när den sover som den får vara helt ifred.

Annan hund i familjen Finns redan en hund i familjen rekommenderar vi att det första mötet sker utomhus på neutral mark, aldrig i bilen eller inne i bostaden. Får de bekanta sig med varandra ute först brukar det gå bra att gå in sen. Ägna lika mycket tid åt båda två och var uppmärksam på hur de beter sig mot varandra. En gatuhund är i regel väldigt van med andra hundar, så hundmöten brukar i regel gå bra.

Katt i familjen Lättast är att du håller din hund kopplad vid första mötet för att se reaktionen. Det är inte okej om

hunden stirrar eller ”fastnar” i blicken på katten, ta då bort hunden. Betrakta katten som högre i rang än den nya individen som kommer in. Dvs ge katten uppmärksamhet först när man kommer

in, ge den mat först mm. Är katten osäker så är det extra viktigt att ha en klar ledare i familjen som kan få hunden att inse att katten tar kontakt på sina villkor, när den har lust och att det är absolut förbjudet för hunden att närma sig katten innan den tar kontakt. Detta kan ta tid men nödvändigt för att få harmoni i flocken. Katten är alltså ett stort NEJ!

Rädslor Din hund kan reagera med att bli reserverad eller rädd för vissa saker, eftersom din hund kan ha dåliga erfarenheter med sig i bagaget. Det är därför bra om du låter hunden få bo in sig i sitt nya

hem och miljö en tid innan du tar in te x. massa andra människor eller utsätter den för miljöer

som kan vara skrämmande. Försök vara lyhörd och läs av vad just din hund gillar och ogillar och ge din hund en rimlig chans att vänja sig med sitt nya liv.

Rädsla kan yttra sig på olika vis t ex. genom flykt i panik, underkastelse, försvars och hot signaler.

Om en hund är lättskrämd och ofta reagerar starkt på olika situationer kan det finnas en obehaglig händelse bakom som gör det mer laddat. Vanligast hos hundar är rädsla för t ex. ljud som skott, smällare och åska. Men en del har även dåliga erfarenheter av te x. folk, andra hundar,

fordon. Vad som helst kan utveckla en rädsla hos din hund, men med rätt träning brukar rädslan oftast gå över.

Rädsla för främmande människor: Vissa hundar har dåliga erfarenheter av människor, främst av män. Det kan därför krävas lite extra ansträngning från husse för att vinna hundens förtroende. Ta inte detta personligt utan agera bara lugnt och försiktigt så lär sig hunden att du är snäll. Undvik hög röst, yviga rörelser och att komma mot hunden uppifrån. Hunden kan även reagera

på nått med personens kroppsspråk, röst eller te x klädsel, som keps, glasögon, kryckor. Tvinga inte fram hunden till främmande personer om den inte vill hälsa. Är hunden misstänksam,

reserverad och kanske skygg så är det viktigt att låta hunden själv ta kontakt med personen. Det bästa är att du går fram som vanligt och hälsar, så hunden ser att det är okej och att personen

hunden reagerar på bara ignorerar hunden. Om det är någon mer bekant person som hunden är rädd för och rädslan inte släppt efter några gånger kan personen i fråga ge någon godbit, om hunden är mycket rädd kan det vara läge att lägga god biten på marken/golvet till en början. Så

hunden får en positiv bild av personen. Vid möte med en främmande människa på gatan etc. så är det viktigt att du uppträder lugnt och bara tyst passerar den "otäcka" personen. Tänk på att din hund läser av ditt kroppsspråk och känner och tar upp dina känslor så försök var som vanligt och gå avslappnat.

Rädsla för olika föremål som gatuskyltar, presenningar osv: Det bästa är att inte tvinga fram hunden. Utan gå själv fram och klappa eller peta på det som hunden uppfattar som skrämmande. Var tyst när du går fram till föremålet, locka inte på hunden och titta inte heller på den. Agera

som om det vore den vanligaste saken i världen att gå fram till föremålet. På så vis visar du för hunden att du inte uppfattar det som farligt. Om hunden vågar sig fram och nosa på föremålet berömmer du med vänlig röst, men var försiktig att du inte berömmer tvekan eller rädslan.

Rädsla för ljud, skott, smällare, fyrverkerier, åska: Detta är den vanligaste rädslan hos hundar och hunden kan bli så rädd att den får panik och vill fly. Skotträdsla kan tränas bort på vissa hundar

men det kräver tid, daglig träning och mycket tålamod. Vid träning eller om man utsätts för detta är det viktigt att du som förare hela tiden är helt lugn och överför detta lugnet till din hund. Du

kan te x. lägga en hand eller på något sätt ge en närhet av trygghet. Uppträd samtidigt på ett så

naturligt sätt som möjligt. Det är även viktigt att du inte lämnar din rädda hund ensam på nyår och vid andra smällarhelger. Tänk på att rasta och aktivera hunden ordentligt innan. 5.

Sätt på musik, tänk på att inte ha radio med nyårsfirande raketer. Har du ett mer ljudisolerat utrymme, som t ex en källare eller liknande så är det bättre att vara där just under tolvslaget, men

hunden får inte lämnas ensam där utan du måste hålla den sällskap. Lämna inte heller en åskrädd

hund ensam hemma om det är åskväder. Om det smäller mycket raketer där du bor, kan du även försöka att åka bort till en lugnare plats. För vissa extrema fall kan lugnande behövas ges, ta i så fall kontakt med veterinär i god tid innan högtiden.

Lämna hunden ensam hemma Till en början brukar hundarna fästa sig mest vid en person och vill helst inte släppa denna ur sikte en enda sekund. Eftersom din hund är rädd att förlora dig, sin nya flock så håller sig den därför så nära som möjligt för att inte riskera att tappa bort dig och följer dig gärna vart du än

går. Något som brukar ge med sig efterhand då din din hund bygger upp en trygghet. Det bästa är om du har möjlighet att vänta med att börja träna på att lämna hunden själv tills du märker att den blivit lite mer trygg, att den vågar ligga i ett annat rum och inte går efter hela tiden. Börja

med att lämna kortare stunder, te x när du går ut med soporna, ner i tvättstugan, iväg och handlar osv. Förläng detta när det går bra. Till slut brukar det att fungera bra och hunden kommer se den ensamma stunden hemma som en vilopaus och passar på att sova.

Inlärning Tänk på att bestraffning är en mycket dålig inlärningsmetod. Hunden kan då bli både rädd och stressad och kommer inte att lära sig någonting, eftersom en stressad hund är blockerad och kan inte ta emot någon information. Hunden får heller ingen lust att ta kontakt med dig. Därför är det

viktigt att du på ett vänligt, lyhört, kärleksfullt och konsekvent sätt fostrar din hund. Det allra bästa du kan ge din hund är också det allra billigaste och lättaste, nämligen beröm. Slösa med det

och ge det i samma sekund som din hund förtjänar det och överdriv gärna i början. Lär inte din hund vad den inte får göra, utan uppmuntra den när den gör det den ska göra.

Vår önskan och mål Är att hundarna från Linda Lucas ska få det bra i livet och komma till livslånga hem, där de behandlas kärleksfullt. Därför är du som ägare mycket välkommen att höra av dig till din

kontaktperson när som helst om du får några funderingar eller eventuella problem med din hund, så ska vi försöka hjälpa er så gott vi kan. För det är väldigt lätt som hundägare att hamna i en ond cirkel och ett enkelt råd eller tips kan hjälpa er på rätt spår igen. Stort tack att du förverkligar din hunds största önskan om ett hem och stort lycka till. 6.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF