Toekomst van werk-W. van Rhenen- 24 mrt 2016

January 13, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, European History, Europe (1815-1915), Industrial Revolution
Share Embed Donate


Short Description

Download Toekomst van werk-W. van Rhenen- 24 mrt 2016...

Description

Toekomst van werk Facility Management Nederland en CoreNet Prof. Dr. Willem van Rhenen 10 April 2016

Leadership • Entrepreneurship • Stewardship [email protected] +31 (0)346-291 291 www.nyenrode.nl

Even voorstellen.…

3

Korte inleiding

TIMES ARE CHANGING

4

The economist, oct. 2014

5

De landbouwrevolutie Landbouwrevolutie in Engeland > Halverwege 17e eeuw – laat 19e eeuw > De landbouwproductie groeit sneller dan de bevolking > > > > >

Verbetering Chinese ploeg (Nederland) – waardoor minder ossen/paarden nodig ‘Crop rotation’ Eigen grondbezit / grotere boerderijen Ontwikkeling Nationale markt Betere infrastructuur

> Hierdoor is groei van bevolking mogelijk >

In Engeland van 5,5 miljoen in 1700

> >

naar 9 miljoen in 1800 naar 32 miljoen in 1900

> Veel landarbeiders -> stadswerkers -> industriële revolutie

6

De 1e Industriële revolutie •

Van ambachtelijk (hand)werk naar > Van ca. 1760-1820/40 > Aantal doorbraken > > >

Fabrieken en grootschalige industrie Nieuwe technieken (bijvoorbeeld ijzerproductie) Toenemend gebruik van stoomkracht

> Begon in Engeland en breidde zich uit naar Frankrijk (textiel) en België (Ijzer) > Belangrijke technologische ontwikkelingen: > > >

Textiel: opkomst van textielindustrie (gemechaniseerd spinnen van katoen) Stoomkracht (stoommachines) Ijzerproductie (cokes voor houtskool, ‘puddling’, rolpersen, hot blast)

> Versterking infrastructuur >

Kanalen, wegen, etc.

7

De 2e industriële revolutie •

Bekend als de technologische revolutie > Van ca. 1870 -1920 > Ijzer en staal wordt steeds belangrijker >

Hierdoor snelle ontwikkelingen spoorwegen

> Elektrificatie (Faraday: magnetische velden / conductoren / generatoren) > Verdere mechanisering >

Papiermachines

> Petroleum industrie > Fietsen / auto’s

8

De (3e) digitale revolutie •

Vanaf 1950/1960Verdere computerisering en verbetering informatie en communicatie technologie (ICT) > Ontwikkeling geïntegreerde circuits >

wet van Moore: verdubbeling aantal transistoren per chip

> Machine intelligentie > www (world wide web) > Geavanceerde robotica > > >

2005 Frank Levy & Richard Murnane: zelfrijdende auto’s zijn te complex J 2007 iPhone 2010 iPad

9

Times are changing

WAT BETEKENT DIT VOOR DE MENS?

Veranderingen in het werk

11

Veranderingen in het werk

12

Veranderingen in het werk

13

Veranderingen in het werk

De toekomst?

15

Times are changing

HUMAN BEINGS DO NOT CHANGE: WELLBEING

Wat betekent dit voor de mens? •

Drie kernbegrippen (Hannah Arendt (1906-1975)

1. Arbeiden > Zorgen dat je eigen voortbestaan gegarandeerd is, en dat de wereld en je medemens op een bepaalde manier verzorgd worden en in conditie blijven. Onderhouden en voortbestaan (Sisyphus) 2. Werken > Iets moois maken, iets blijvends (viool, boek) 3. Handelen > In vrijheid mede vormgeven aan de “polis”(Aristoteles) – politiek handelen. Iets van jezelf zichtbaar laten worden in de gemeenschap

17

Subjective well-being

Hedonia

Eudaimonia

Carol D. Ryff

D.Kahneman specific

Aristoteles general

specific

Happiness

Satisfaction

Engagement

Joy

Pleasure

Passion

Relaxation

Flow Interest

general

Personal Growth Development

Mensbeeld

BEVLOGEN

Bevlogenheid

19

Minimale energie

Minder competent Minimale toewijding identificatie

De taxonomie van welbevinden …

Adapted from Russell (2003)

21

HOE BLIJF JE BEVLOGEN

22

1. Zorg voor de juiste resources

Resources Stressors

Workstress

Organisational benefits Organisational resources Engagement Job resources van Rhenen, 2014

24

Hulpbronnen in het werk • Competence (competenties) Hasle et al. , 2007

• Autonomy (autonomie) • Relatedness (vebinding)

Deci & Ryan, 2002

25

Zorg voor de juiste Ambitie

Collectieve Ambitie

Individuele ambitie

26

Zorg dat ze de juiste Behaviour weten…

ABC “Iets” dat het gedrag uitlokt (antecedent)

Het getoonde gedrag

De consequentie van het getoonde gedrag

Zorg dat ze positieve OUtliers zijn …

Minimale energie

Minder competent Minimale toewijding identificatie

27

Zorg voor goed Leadership

Labour-model Leadership

Ambition

Behaviour

Ambitie

Gedrag

OUtlier Bevlogen/ Gestresst

Resources Hulpbronnen

(Van Rhenen, 2012)

30

31

Prof. dr. Willem van Rhenen [email protected] 06 53 833 909

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF