Torpinventering i Stora Åby socken Nr

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Political Economy
Share Embed Donate


Short Description

Download Torpinventering i Stora Åby socken Nr...

Description

Sid 1 av 4 Torpinventering i Stora Åby socken Nr. 124 i inventeringen. Torpets namn: Norräng Tillhört gården: Djupvadet Torpets art: Jordtorp Siste brukare av torpet: Korgmakaren Wilhelm Maurits Nilsson född 27/12 1867 i Vemskog Värmland. Hustrun Johanna född Persdotter 7/10 1868 i Stora Åby. Hennes O.Ä. dotter Helena Amalia född 11/2 1891 i Stora Åby. 16 barn. Husen finns inte kvar. Torpets geografiska läge är utsatt på ekonomiska kartan med nr: 1. Torpets plats i terrängen har återfunnits. Markens nuvarande ägare: Örjan Skjöld Kommentar i övrigt: Vilhelm Maurits gjorde korgar av alla slag som han gick omkring i bygden och sålde. Vilhelm dör 24/1 1951 på sjukhemmet i Motala. Johanna dör 29/3 1947 på sjukhuset i Vadstena. Utdrag ur husförhörslängden 1914-1925. Norräng i Stora Åby socken. Ägare och brukare. Korgmakaren Wilhelm Mauritz Nilsson född 27/12 1867 i Värmland. Hustrun Johanna Josefina Persdotter född 7/10 1868 i Stora Åby. Wilhelm Mauritz Nilssons barn med hustrun. Barn: Ester Wilhelmina född 1898. Artur Gunnar född 1899. Beda Maria född 1902. Hugo Martin född 1905. Wilhelm Helge född 1908. Dagny Hildeborg 1910. Wilhelm Mauritz Nilssons barn med Johanna Josefina Persdotters O.Ä. dotter. Helena Amalia Svensson född 117" 1891 död 1918. Barn: Elis Tage född 1907. Astrid Borghild född 1910. Elsa Lilly född 1911. Bertil Hilding född 1912. Ivar Holger född 1913. Edit Karin född 1915. Tage Gösta född 1918. Harry Sven född 1920. Sonja Ingrid född 1922. Alva Margit född 1924. Källor: Husförhörslängder, Skifteshandlingar, Ortsbefolkning. Einar Haag Stora Åby och Maja Gran Ödeshög. Inventerare: Boets Torpinventeringscirkel. Med början år 1992 Bestående av: Harry Ström, Hans och Britt-Marie Rydberg, Sture Johansson, Berit Fransson, Hans Wigren, Hans Johansson, Siri Nilsson, Gulli Gomér, Anita Karlsson, Lena och Örjan Skjöld med barn. Videofilm nr: 7 Skyltbeskrivning Djupvadet 124 Torpet Norräng Djupvadets ägor. Sist boende Mauritz Nilsson född 1867 död 1951. OHH Johanna Persdotter född 1868.16 barn.

Sid 2 av 4

DJUPVADET Backstuguhjon: Jonas Jonsson född 1772 i Stora Åby död 1833. Hustrun: Stina Eriksdotter född 1778 i Rinna död 1826. Barn: Anna Lisa född 1802. Maja Catharina född 1804. Samuel född 1809. Sara Greta född 1818. Samuel blir livgrenadjär och tar sig namnet Hector. I A. 6,7,8 ingen notering om torparen eller backstuguhjon.

NORRÄNGEN Kanske här som August Johansson bor till hus 1850-56. Kanske här som fr. 1856. Anna Greta Jonsdotter bor med sina två döttrar. Anna Stina Svensdotter född I8I8. Hedda Svensdotter född 1826. Anna Stinas O Ä barn: Anton 1845 Johanna Lovisa född 1848. och Johan Albin född 1853. Heddas O Ä Axel född 1858.

Sid 3 av 4

1. Norräng

2. Sventalyckan

3. Käringkullen

Sid 4 av 4

Berit Fransson och Hans Wigren monterar skylten till Norräng Djupvadet

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF