Torsdag 4 juli – Program

January 12, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, International Relations
Share Embed Donate


Short Description

Download Torsdag 4 juli – Program...

Description

Torsdag 4 juli – Program 08:00 – 09:00

21 regionala planer för jämställd tillväxt - vad kan du bidra med? Frukostsamtal Ett frukostsamtal kring vikten av regionala handlingsplaner för jämställd regional tillväxt. Kan jämställdhet skapa en ökad regional tillväxt? Aspekter som demokrati, innovationsförmåga och regional attraktivitet diskuteras. Riksdagsledamöter diskuterar tillsammans med bland annat Tillväxtverket. Medverkande: Rosi Hoffer, projektledare för regeringsuppdraget att vara ett nationellt stöd i regionala jämställdhetsfrågor, Tillväxtverket. Monika Kväl, arbetar tillsammans med Rosi att vara ett nationellt stöd i regionala jämställdhetsfrågor samt ansvar, Tillväxtverket. Facilatorer: Anna-Britta Åkerlind, styrelseledamot, Winnet Sverige. Chatarina Nordström, styrelseledamot, Winnet Sverige. Arrangör: Winnet Sverige. 09:00 – 10:00

Hur mäter vi egentligen utveckling? Diskussion mot bakgrund av FN:s färska millenniemålsrapport Mot bakgrund av innehållet i FN:s färska statusrapport för millenniemålen diskuteras frågan om hur vi mäter utveckling. Mäter vi rätt saker? Har vi tillgång till rätt data? Och, hur kan vi säkerställa att nästa generations utvecklingsmål blir ett användbart verktyg i kampen mot fattigdomen.

1

Medverkande: Monica Lorensson, UNDP:s nordiska kontor. Annika Söder, chef, Dag Hammarskjöldfonden. Pernilla Trägårdh, chef för internationella avdelningen, Statistiska Centralbyrån. Arrangör: UNDP, Dag Hammarskjöldfonden och Statistiska Centralbyrån. 10:00 – 11:00

Fredsbyggande nu och efter 2015 - Sveriges bidrag till de dubbelt utsatta 1,5 miljarder fattiga människor lever i sviktande stater och konfliktländer. För att nå utvecklingsresultat i länder som halkat efter i milleniemålsarbetet har Sverige med en rad andra länder engagerat sig i en internationellt antagen strategi för freds- och statsbyggande - ”The New Deal”. Hur bidrar Sverige och vad skiljer New Deal från andra fredsbyggande strategier? Vilka är FN:s högnivåpanels rekommendationer till Post-2015 utvecklingsagenda? Medverkande: Gunilla Carlsson, biståndsminister, Henrik Hammargren, rådgivare på finansministeriet i Liberia, Sida. Linda Nordin, Svenska FN-förbundet. Urban Sjöström, biståndschef för Somalia, Sida. Moderator: Marika Griehsel, journalist. Arrangör: Folke Bernadotteakademin och Sida. 11:00 – 12:00

Kan vi bara ha EN bild av Afrika? Svältande barn och primitiva förhållanden är den bild av Afrika som media matar oss med. I sin utställning, Africa is a Great Country, visar fotografen Jens Assur en ny bild av ett modernt, urbant och levande Afrika. Varför har vi så svårt att acceptera den nya bilden? Moderator: Mats Sundgren, Sida. Medverkande: Jens Assur, fotograf. Charlotte Petri Gornitzka, Gd, Sida. Marika Griehsel, journalist. Mats Utas, senior forskare och klusterledare, Nordiska Afrikainstitutet. Arrangör: Sida

2

12:00 – 13:30

EUphoria – ett samtal om Europas möjligheter och utmaningar Europa är en viktig del av Sveriges utrikespolitik, och Sverige är en viktig del av Europa. Välkommen till en serie högaktuella samtal mellan tre statsråd och gästande EUpolitiker. Vid detta seminarium samtalar utrikesminister Carl Bildt med gäst om Europas framtid, möjligheter och utmaningar. Medverkande: Carl Bildt, utrikesminister, UD. Gästande politiker TBC. Arrangör: UD 13:30 – 14:00

Internationella Stolen Utfrågning om partiernas utrikespolitik – Jonas Sjöstedt, (V) Partiledare och ledande företrädare för riksdagens partier utfrågas hur de vill arbeta med det internationella utvecklingsarbetet, mänskliga rättigheter, miljö och klimat samt Sveriges politik för global utveckling. Utfrågare: Anders Wejryd, ärkebiskop, Svenska kyrkan. Svante Axelsson, generalsekreterare, Svenska Naturskyddsföreningen. Lise Bergh, generalsekreterare, Svenska Amnesty. Bo Forsberg, generalsekreterare, Diakonia. Arrangör: Amnesty, Diakonia, Svenska Naturskyddsföreningen, Svenska kyrkans internationella arbete. 14:00 – 15:00

Den försmådda kontinenten? Sverige och Latinamerika Sverige hade länge ett starkt förhållande till Latinamerika, baserat på handels- och företagskontakter, ömsesidig migration, bistånd, och politisk solidaritet. Men inom flera områden har relationen försvagats. Har andra kontaktytor kommit i deras ställe? Vad vill Sverige med Latinamerika idag? Moderator: David Isaksson, Global Reporting. Medverkande: Maria Christina Lundqvist, chef, UD/Amerikaenheten. Charlotte Petri Gornitzka, Gd, Sida. Anneli Rogeman, Vd, We Effect. Pierre Liljefeldt, Svenska institutet. Claes Nordström, landansvarig Latinamerika, Exportkreditnämnden. Arrangör: Sida och Latinamerikainstitutet, Stockholms universitet. 15:00 – 16:00

Born Creative – Born Global, den nya affärslogiken? Kulturella och kreativa näringar är på stark frammarsch - i Norden såväl som i resten av världen. Men de nordiska hemmamarknaderna är begränsade. Är svaret ökad internationalisering av dessa näringar? För alla? Och, hur främjar vi då den utvecklingen bäst? 3

Moderator: Rasmus Wiinstedt Tscherning, direktör, Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi. Medverkande: Finn Lauritzen, direktör, Öresundskommittén. Annika Rembe, generaldirektör, Svenska institutet. Sten Selander, kurator, The Swedish Affär Media Evolution. Johan Jörgensen, ordförande, Fundedbymecom. Arrangör: Svenska Institutet och Center för kultur- och upplevelseekonomi, Danmark. 16:00 – 17:00

Utländska akademiker i Sverige – underutnyttjad arbetskraft? Sverige tar inte vara på sina utländska akademiker. Det årliga utlandstillskottet motsvarar vad Uppsala universitet examinerar, men invandrade akademiker arbetar ofta långt under sin kvalifikationsnivå i Sverige. ESF-projektet Nationell Matchning lotsar utländska akademiker till lediga svenska jobb. Moderator: John Chrispinsson Medverkande: Carina Hellgren, utredare, Universitets- och högskolerådet. Caroline Tovatt, forskare, Linköpings universitet. Soledad Grafeuille, enhetschef, Arbetsförmedlingen. Arrangör: Universitets- och högskolerådet. 18:00 – 19:00

Global Bar – Brottsplats: din pensionsfond Telia utreds för mutbrott och Lundin Petroleum för folkrättsbrott. Bakom bolagen står ägarna – vi själva! Via staten och våra pensioner. Vilka bolag är okej att äga? Var går gränsen mellan avkastning och hållbarhet? Och, vem tar ansvar för skador bolagen orsakat? Moderator: David Isaksson Vd, Global Reporting. Medverkande: Carina Lundberg Markow, ansvarig för hållbarhetsfrågor, Folksam. AnnCharlotte Hammar Johnsson, riksdagsledamot och ledamot av näringsutskottet med ansvar för statliga bolag, (M). Elisabeth Åberg, CSR-utredare, Unionen. Patricia Tobón Yagarí, människorättsjurist från Colombia. Arrangör: Global Bar.

4

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF