Under senare år har en växande skara nyateister

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Filosofi
Share Embed Donate


Short Description

Download Under senare år har en växande skara nyateister...

Description

Under senare år har en växande skara nyateister börjat anklaga religioner för att bestå av skadliga vanföreställningar som gör livet sämre i vardagen för människor och skapar krig och orättvisor i världspolitiken. De irrationella människor som förnuftet och vetenskapen till trots fortsätter tro, de bör noga hållas borta från skolor, offentliga rum och politik, de bör förvisas till sina privata kammare. Denna verklighetsbeskrivning där religiös tro ställas mot vetande, subjektiva upplevelser mot det objektivt sanna och Gud mot vetenskapen, den bygger på ett fundamentalt missförstånd om vad religion handlar om. I denna föreläsning fördjupar vi oss i religionens existentiella mening och funktion och fundera över varför myter, riter och tron på något större uppkommer i olika former i alla samhällen. Vilken plats kan och bör religionen ha i det moderna samhället? Samuel Kazen Orrefur, masterstudent i filosofi [email protected] www.cogitate.se

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF