UNIYH program, 29.1.2016, Vasa

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Filosofi
Share Embed Donate


Short Description

Download UNIYH program, 29.1.2016, Vasa...

Description

UNIYH program, 29.1.2016, Vasa

10:00-10:15 10:15-10:30 (20 min. paus) 10:50-11:20

Academill

Academill

Strandgatan 2, aud. Akademisalen

Strandgatan 2, aud. Bruhn

Allmän ÅA Allmän Novia Pass Akademisalen 1 ÅA - Pedagogik (allmän pedagogik och vuxenpedagogik, barnträdgårdslärare, klasslärare, speciallärare, ämneslärare)

( 30 min. paus) 11:50-12:20

Novia - Medianom (YH), fotografering

Allmän Novia Allmän ÅA B216 Bruhn ÅA - Ekonomi (handelsrätt,

D402 F4304 F4307 Novia - Sjukskötare (YH), ÅA- Biovetenskaper och Novia - Byggmästare (YH), informationssystem, internationell Hälsovårdare (YH), Bachelor Farmaci (cell- och molekylär Ingenjör (YH), Byggnads- och marknadsföring, nationalekonomi, of Health care/ Nursing biovetenskap, biokemi, samhällsteknik, El- och organisation och ledning, cellbiologi, miljö- och automationsteknik. Rundvandring marinbiologi)

batong, frukt och dricka delas ut kl. 11:20-11:50 2 Novia - Bildkonstnär (YH), ÅA - Teologi (dogmatik, Formgivare (YH), grafisk desgin, gammaltestamentlig exegetik, judaistik, kyrkohistoria, nytestamentlig exegetik, Formgivare (YH), praktisk teologi, religionstevetenskap, inredningsdesign

batong, frukt och dricka delas ut kl. 11:20-11:50 ÅA - Samhällsvetenskaper Novia - Estenom (YH), (folkrätt, informationsvetenskap, Bioanalytiker (YH), nationalekonomi, offentlig Röntgenskötare (YH)

batong, frukt och dricka delas ut kl. 11:20-11:50 ÅA - Naturvetenskaper (fysik, Novia - Ingenjör (YH), Maskingeologi och mineralogi, kemi, och produktionsteknik, matematik) Produktionsekonomi

3 ÅA - Kultur och Språk (filosofi,

ÅA - Socialvetenskaper och Novia - Tradenom (YH), Hälsovetenskaper (socialpolitik, Företagsekonomi

genusvetenskap, historia, konstevetenskap, litteraturvetenskap, musikvetenskap, nordisk etnologi och folkloristik,religionsvetenskap) (engelska, finska, franska, ryska, svenska, tyska)

(20 min. paus) 13:30-14:00

Allmän ÅA Allmän Novia

redovisning)

teologisk etik med religionsfilosofi)

(20 min. paus) 12:40-13:10

Technobotnia

4 ÅA- Psykologi och Logopedi

Novia - Musiker (YH)/ Musikpedagog (YH), Dramainstruktör (YH)

förvaltning, offentlig rätt, privaträtt, sociologi, statskunskap)

Rundvandring ordnas genast efter presentationerna. Intresserad av guidad rundvandring ta kontakt med [email protected]

utvecklingspsykologi, vårdvetenskap)

ÅA - Rättsnotarie

ordnas genast efter presentationerna. Intresserad av guidad rundvandring ta kontakt med [email protected]

Novia - Socionom (YH), Barnmorska (YH)

ÅA - Kemiteknik (naturmaterialteknik, processkemi, process- och systemteknik, energi-och miljöteknik)

ÅA - Informationsteknologi (datateknik, datavetenskap)

Novia - Sjökapten (YH), Bachelor of Marine Technology

Novia - Agrolog (YH)/ Skogsbruksingenjör (YH)

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF