Ur Spektrum Biologi Hur snabb är en nervsignal?

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Biologi, Neurovetenskap
Share Embed Donate


Short Description

Download Ur Spektrum Biologi Hur snabb är en nervsignal?...

Description

Ur Spektrum Biologi Instruktion till lärare (skolår 6-9)

Hur snabb är en nervsignal? Eleven ska med hjälp av ett försök förstå hur snabba nervsignaler är som en introduktion till en diskussion om hela nervsystemet. MÅL

Förbered lektionen genom att förse er med stoppur, måttband och miniräknare. Se till att eleverna verkligen blundar när de utför försöket och att de inte trycker för hårt. KOMMENTAR

I de snabbaste nervtrådarna kan nervimpulserna gå i över 100 meter per sekund, vilket motsvarar 360 kilometer i timmen. I försöket brukar eleverna komma upp i drygt 100 kilometer i timmen. Svaret omvandlas från meter per sekund till kilometer i timmen genom att multipliceras med 3 600 sekunder och divideras med 1 000 meter. Resultatet kan påverkas av exempelvis trötthet och olika mediciner och droger. Samarbeta gärna med matematikläraren inför övningen. Rita gärna en figur av en elev på tavlan för att förklara vägskillnaden mellan försök 1 och 2 och hur signalen går i de båda försöken inför punkt G. Skillnaden är elevens sammanlagda längd från häl till nacke. Låt gärna eleverna hjälpas åt att mäta längden mellan häl och nacke framme vid tavlan med tavellinjalen. Låt en elev vara sekreterare och anteckna resultaten på tavlan innan de summeras tillsammans. Låt eleverna räkna ut svaret med hjälp av vägskillnaden och omvandla svaret till km/h i punkt H och I. Kontrollera att eleverna får rätt svar och förklara vid behov. Diskutera elevernas svar om vad som kan påverka resultatet, exempelvis trötthet, felräkning, felmätning m.m.

Vill du veta mer? Kontakta Kundservice Tel: 08-690 93 30. Fax: 08-690 93 01/02 E-post: [email protected] www.liber.se

Ur Spektrum Biologi Kopieringsunderlag till elev (skolår 6-9)

!27/2! !

2/!Ivs!tobcc!‹[email protected]

I kroppen finns olika sätt att skicka information. Hormoner är kemiska signalämnen som förs runt med blodet och kan verka ganska länge på olika organ. Nervimpulser däremot är snabba elektriska signaler som har korttidsverkan. Men hur snabb är en nervimpuls?

Du behöver: Tavellinjal eller måttband, stoppur och

A Med vilken hastighet går en nervsignal? Anteckna din hypotes angiven i kilometer per timme.

F Anteckna tidsskillnaden mellan försök 1 och 2.

B Bilda en kö av klassens elever. Varje elev tar tag i framförvarande elevs nacke och blundar. Se bild ovan. C Den elev som står sist i kön startar en trycksignal via nacken genom kön och mäter med stoppur hur lång tid det tar innan signalen har nått den första eleven, som då skriker ”Nu”. Anteckna tiden. Gör om försöket tio gånger och räkna ut ett medelvärde. D Gör ett nytt försök där signalen istället skickas genom att man sitter på huk, blundar och trycker lätt med handen på hälen på den som sitter framför. Se bild nedan. E Mät hur lång tid det tar för en trycksignal att via hälen gå genom kön. Starta även denna gång bakifrån. Anteckna tiden. Gör om försöket tio gånger och anteckna medelvärdet.

miniräknare.

G Nervsignalen har i det andra försöket gått längre väg än i det första. Ända från hälen via hjärnan och ut genom armen. Ta reda på skillnaden i sträcka mellan försöken genom att mäta elevernas sammanlagda längd mellan häl och nacke. Anteckna vägskillnaden. H Räkna ut nervledningshastigheten genom att dividera vägskillnaden med tidsskillnaden. Hastighet = Väg(m) / Tid(s) Du får ditt svar i enheten meter per sekund. Anteckna resultatet. I

Omvandla svaret till kilometer per timme. Stämde din hypotes. Beskriv försöket och anteckna resultatet i din anteckningsbok. Rita gärna.

J I de snabbaste nervtrådarna kan signalerna gå i över 360 km/h. Fundera över några saker som kan påverka resultatet i försöket.

Bilden gjord av Typoform. Spektrum Biologi © Liber AB Kopiering tillåten. Spektrum Biologi © Liber AB

www.liber.se

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF