Vad är trådlösa förbindelser? exempel

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Communications, Advertising
Share Embed Donate


Short Description

Download Vad är trådlösa förbindelser? exempel...

Description

”Vi tror på trådlösa förbindelser…

…och vår förmåga att fånga tillväxten”

De lokala innovationssystemen

300 studenter inom medieteknik

300 studenter inom 1300 studenter telekom & IT programvaruteknik & IT

Forskning & utveckling ca 1100 personer IT/mediaföretag ca 100 anställda

IT-företag ca 700 anställda

IT/telekomföretag ca 4000 anställda

3 x Triple Helix

Det regionala innovationssystemet

- det regionala innovationssystemet

- med arenor

Vad är trådlösa förbindelser? Trygghet

Muuu…

Upplevelser

Säkerhet

Effektivitet

Lärande

”Allt och alla… kan alltid nås” Delaktighet

Känslor

Vad är trådlösa förbindelser? Transponders på djur

Mobil hemtjänst

Föräldrakommunikation

Mobila betalningslösningar

Kontroll av kraftnät på distans

Logistikkontroll

Några exempel Mobila arbetsordrar

Bildkommunikation

Geografiska stödsystem för samhället

Potentialen i mobilt bredband 1200

Miljarder US$/år

1000

800

”Trådlös kommunikation befinner sig idag där elektriciteten befann sig vid förra sekelskiftet…”

Infotainment

600 Multimedia

400

200

0 2000

Mobilt Internet Positioneringstjänster Utv. rösttjänster Röst

2010

Källa: 3G Mobile, 5/2002

Mobilitetens utveckling 1970 Längs vägen…

Användning

1990 I handen…

2010 Överallt!

I handen På armen På kroppen I tältet På hunden… Pris, storlek

Potentialen finns överallt Tillverkning Vård & omsorg

Mode

Utbildning

”Alla branscher kommer att utnyttja trådlösa förbindelser” Transporter

Musik

Bilar

Vår väg att finna tillväxten Teknik

Koncept

Behov Tillväxt

Tester

Affärer

Samarbeten

TelecomCorridor, USA TelecomValley, Frankrike Stockholmsregionen Global Cities Dialogue Telecities

Det innovativa ledarskapet Eldsjälar Operativ ledning

Styrelse

”Tillför bränsle”

”Tillför syre”

Mål: Fortsatt tillväxt i näringslivet 14000 12000

Totalt: 12 000

10000 8000

Forskning & utveckling

6000 4000 2000

Senaste 10 åren = 400 procent

0 2003

Service, tjänster & produktion

200 procents tillväxt på 10 år

2013

Initialt prioriterade huvudområden Tillväxtorienterad forskning inom trådlös kommunikation för…

Edutainment Industriella tillämpningar

E-government

Den funktionella regionen En gemensam arbetsmarknad

Arlanda & Kastrup

6 mil

Malmö & Köpenhamn

Polen & Lettland

 120 000 invånare  En av landets mest tätbefolkade regioner  Sveriges sjätte mest expansiva region under 90-talet

Utbildningsvolym BTH

Intagningar 1999-2001 inom tillämpad IT

FoU-kompetens BTH  33 professorer, 14 inom IT

 Årlig forskningsbudget, ca 100 000 000 SEK

 Forskningsamarbeten: KTH, Karolinska Institutet University of Southern California N Carolina State University University of Newcastle

 Ingår i EU Network of Excellence COST 279

 Starka forskningsgrupper: Tillämpad signalbehandling Telekommunikation Telekommunikationssystem Programvaruteknik Mobil access

 Mobila tjänster

 Nära näringslivet

Magisterutbildningar i samarbete med industri och avnämare

Forskning och utbildning i samarbete med näringslivet

 Kommersiella resultat

 Work Practice Lab. Under utbyggnad

Bland annat Ericsson-samarbeten kring Billing Gateway

Tillväxt i forskning och utbildning BTH Tillämpad IT 600

500

MSEK

400

300 forskare

300

200

100 forskare

3 500 studenter 100

2 000 studenter 0

1993

2003

2013

FoU i företagen Ca 1000 personer arbetar med FoU i regionens företag: Betalnings- & positioneringssystem mm Mobila användargränssnitt

Mobila tjänster M2M Applikationer

System för mobila tjänster Trådlösa industriella tillämpningar

Animering, utbildning, säkerhets- & betalningssystem

Framsyn

Nu Användning

5-10 år Teknologi

Mer än 20 år Livsmiljö

Vår vision Att fånga tillväxten genom ett världsledande innovationssystem fokuserat på trådlösa förbindelser. Detta ska leda till lönsamma och växande företag, ett framgångsrikt universitet och en blomstrande region.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF