Vad%20du%20skall%20kunna%20i%20genetik

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Health Science, Oncology
Share Embed Donate


Short Description

Download Vad%20du%20skall%20kunna%20i%20genetik...

Description

Vad du skall kunna i genetik Begrepp: Gen

Kromosom

DNA

Mutation

ATCG

Könskromosom

Könsceller

Kromosompar

Reduktionsdelning

Celldelning

Korsningsscheman

Recessiv/Vikande

Dominant

Downs syndrom

Anlag

Cellkärna

Tvillingar

Könsbundet arv

Kloning

Cancer

Arv

Miljö

Ras

Aminosyra

Hittar du fler?

Annat att kunna: Cellens organeller och deras funktioner Förklara vad kromosomer, DNA, och gener är och vilken funktion de har. Hur många kromosomer vi har i olika celler och varför. Hur celldelning och reduktionsdelning går till. Varför det är viktigt att DNA kan kopiera sig! Hur kromosomer ser ut i vanliga celler och när en cell skall dela sig. Vilken betydelse forskningen om genetik har haft for människans levnadsvillkor. Motivera! Mutationer är bra och dåliga! Förklara och ge exempel. Hur ärftliga sjukdomar ärvs och hur tex inavel påverkar sannolikheten att drabbas. Hur aminosyror och DNA hänger ihop. (plussidor)

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF