Varför blev det så? Södertörns högskola under de första åren

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Filosofi
Share Embed Donate


Short Description

Download Varför blev det så? Södertörns högskola under de första åren...

Description

Samtidshistoriska institutet Vittnesseminarium 2004

Varför blev det så? Södertörns högskola under de första åren - vision och verklighet Onsdagen den 1 december 2004 arrangerades ett vittnesseminarium om den första tiden vid Södertörns högskola. Detta seminarium var en fortsättning på det vittnesseminarium som genomfördes våren 2004, där fokus låg på högskolans tillkomst. Vid seminariet behandlades högskolans verksamhet under de första åren. Vilka ambitioner och drömmar fanns? Hur omsattes de i verkligheten? Blev det som man tänkt sig? Medverkande Maria Bölzner, tillhörde den första studentkullen, vid tiden för seminariet var hon servicechef vid högskolan. Ulf Ericson, var projektledare och koordinator vid starten av Södertörns högskola. Han arbetade även med uppbyggnaden av lärarutbildningen i Campus Telge. Lennart Hellspong, knuten till högskolan sedan 1997, numera professor i retorik. Byggde upp ämnet svenska vid Södertörns högskola. Per Larsson, informationschef vid Södertörns högskola under åren 1996-2001. Lisa Öberg, verksam vid högskolan sedan starten, deltog bland annat i utformningen av det Socialdemokratiska studentförbundet (Demos). Vid tiden för seminariet var hon prefekt för Institutionen för Medier, Konst och Filosofi. Kjell Östberg, kollegieföreståndare vid högskolans början. Numera professor i historia, forskningsledare vid Samtidshistoriska institutet. Samtalsledare var Alf W Johansson, professor i historia, verksam vid Samtidshistoriska institutet och Magdalena Nordenson, universitetsadjunkt, vid Institutionen för svenska, retorik och journalistik. Dokumentation En redigerad utskrift från seminariet finns publicerad som nr 10 "En högskola av en ny typ?" i skriftserien Samtidshistoriska frågor. Läs mer om skriftserien här

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF