VATICAANSE MUSEA

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, Oudheid, Oude Egypte
Share Embed Donate


Short Description

Download VATICAANSE MUSEA...

Description

Vaticaanse musea 1

De VATICAANSE MUSEA VOLG DE RICHTING CAPELLA SISTINA! ACHTEREENVOLGENS ZIE JE VOLGENDE BEZIENSWAARDIGHEDEN (zie bespreking in de les) -

CORTILE della PIGNA binnenplaats met enorme bronzen pijnappel (1ste eeuw) Sfera con Sfera = bolvormig kunstwerk van Arnaldo Pomodoro

-

APOXYOMENOS beeld van een naakte jonge atleet Hellenistische kunst in (na de 3de eeuw voor Christus)

-

CORTILE OTTAGONO del BELVEDERE een mooie binnentuin

-

APOLLO van het BELVEDERE het beeld van de jonge Apollo die een zojuist afgeschoten pijl nakijkt in zijn linkerhand hield hij een boog, in zijn rechterhand een pijl naar een Grieks origineel van Leochares met schoonheid in volmaakte charme

-

LAOCOÖN Laocoön = een Trojaans priester tijdens de Trojaanse oorlog hij waarschuwde de Trojanen voor het gevaar van het Trojaanse paard hij smeekt de goden de ogen van de Trojanen te openen de Griekse godin Athena stuurt een zeeslang die Laocoön met zijn 2 zonen wurgt het origineel was van de 1ste eeuw voor Christus van de school van Rhodos stijl: pathetisch, expressief, zeer dynamisch, de verfijnde afwerking

-

SALA degli ANIMALI

-

TORSO van het BELVEDERE 1ste eeuw voor Christus van Apollonius van Athene belangrijk als inspiratiebron voor Michelangelo en volgelingen

-

SALA ROTONDA met reusachtige porfieren schaal de vloer: schitterende mozaïeken een raar beeld ook nog van keizer Claudius als Jupiter (met adelaar)

-

SALA a CROCE GRECA zaal in de vorm van een Grieks kruis 2 rood-porfieren sarcofagen uit 4de eeuw van Helena (moeder van Constantijn) en Costantia (dochter van Constantijn)

-

GALLERIA dei CANDELABRI

-

ARTEMIS van EPHESE opmerkelijk beeld van een soort moedergodin, met vele borsten (?)

-

GALLERIA degli ARAZZI wandtapijten o.m. gemaakt in Brussel (16de – 17de eeuw) naar tekeningen van Rafaël onderwerpen: scènes uit het leven van Jezus en de pausen

-

GALLERIA delle CARTE GEOGRAFICHE fresco’s met 40 grote kaarten van regio’s en steden in Italië

Vaticaanse musea 2 -

-

STANZE di RAFAËL 4 kamers door Rafaël (+ leerlingen) met fresco's versierd voor paus Julius II 1) Zaal van Constantijn centraal staat de overwinning die de Kerk op de heidense Romeinse staat behaalde door de bekering van Constantijn tot het Christendom 2) Kamer van Heliodorus verdrijving van Heliodorus uit de tempel bevrijding van Petrus uit de gevangenis mis van Bolsena (1263): een wonder gebeurt tijdens de breking van het brood 3) Stanza della Segnatura de School van Athene Apollo op de Parnassus met de muzen (poëzie) tafereel staat in een plechtige en grootse architectuur 4) Stanza dell' Incendio alle fresco's verheerlijken de toenmalige paus Leo X via taferelen uit de levens van zijn naamgenoten (ook paus in het verleden) de brand in de Borgo en de paus Leo IV blust de brand door zijn zegen

-

SIXTIJNSE KAPEL nu gebruikt voor het conclaaf: pauskeuze ZIJWANDEN links: scènes uit het leven van Mozes rechts: scènes uit het leven van Christus 1 links Perugino: De tocht van Mozes naar Egypte 1 rechts Perugino: De doop van Jezus in de Jordaan door Johannes de Doper 2 links Botticelli: Beproevingen van de jonge Mozes 2 rechts Botticelli: De verzoekingen van Jezus door de duivel 5 links Botticelli: De uitverkiezing van Aäron tot hogepriester 5 rechts Perugino: De uitverkiezing van Petrus als leider van de Kerk

-

PLAFONDSCHILDERING (800 m²) tussen 1508 en 1512 beschilderd door Michelangelo middengedeelte: centraal staat de idee van de SCHEPPING scheiding van licht en duisternis schepping van de zon, maan en sterren scheiding van land en water schepping van Adam (2 vingers !) schepping van Eva (knie !) zondeval: Adam en Eva eten van Boom der Kennis en verdrijving uit Paradijs offer van Noah de zondvloed de dronkenschap van Noah

-

veel dramatische spanning en een renaissance-ideaal: schone vormen, anatomie, drapering, perspectief, houdingen, superbe compositie op een gewelf de scheidingen tussen voorstellingen: mannelijke naakten (IGNUDI)

-

-

ACHTERWAND Laatste Oordeel (1535) door Michelangelo (20m op 10m) één grote wervelende draaikolk = eerder maniërisme of overgang naar de barok linksonder verrijzen de doden uit het graf daarboven, middenin stijgen ze op, terwijl rechts de verdoemden naar de hel afdalen de veerman Charon zet ze over de Styx (overgang heden hiernamaals) de stijl toont een oudere Michelangelo: geen triomfantelijke stoet van uitverkorenen maar van schuldigen die sidderen met een merkwaardig kleurgebruik

-

OPGELET: bij het buitengaan: spiraalvormige wenteltrap (1932, Giuseppe Momo)

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF