verband met Egyptische goden

January 13, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, Oudheid, Oude Egypte
Share Embed Donate


Short Description

Download verband met Egyptische goden...

Description

Je eigen krant maken!

Druk je krant af en deel hem uit! 3

Zon en wolken Temp: 22 C° Wind: N3

2/3 woensdag 30 maart 2016 | Zelfkrantmaken.nl , je eigen krant maken, sinds 2008 | Gratis editie voor geheel Nederland

de 10 plagen De stem van God zei tegen Mozes dat hij de farao moet overtuigen om de Hebreeën te laten gaan. De farao wilde de Hebreeën niet vrijlaten en hierdoor werd Egypte door tien plagen overvallen.

Bij de twee tweede plaag wordt Egypte geteisteerd door heel veel kikkers, en iedereen weet dat de kikkers de goden van vruchtbaarheid zijn. Bij de derde plaag zei God tegen Mozes: '' Zeg tegen Aäron dat hij met zijn stof op de grond moet slaan, dan zal in heel Egypte het stof veranderen in muggen. Bij de vierde plaag werden mensen gekweld door steekvliegen

Bij de vijfde plaag sterft het vee van de Egyptenaren door de pest. Bij de zesde plaag veroorzaakt een hand vol roet uit de smeltoven builen en zweten. Tijdens de zevende plaag worden alle Egyptenaren, hun huizen en land geteisteerd door harde hagel.

Ook wordt het land kaalgevreten door sprinkhanen, dit is de achtste plaag. Bij de negende plaag wordt heel Egypte in duisternis gehuld.

Maar de tiende plaag is het ergst.. er komt in alle Egyptische familie's groot verdriet vanwege de dood van alle eerstgeborenen.

bij de eerste plaag wordt water veranderd in bloed. Dus ook de Nijl , nu konden we ons niet meer wassen of schoon drinken. Het was erg maar er was nog veel meer.

Dit is de kop voor de foto hieronder

verband met Egyptische goden

wat moet de farao doen? .

. Het gaat bij de bevrijding van de Hebreeuwse slaven dus niet alleen om een strijd tegen de farao, maar ook om een strijd tegen de goden van Egypte: Isis, Thot, Horus, Maät, Osiris, Anoebis, Re en Hathor.

Ik vind dat de farao de Hebreeën moet laten gaan, want dit gaat echt te ver, heel veel Egyptenaren zijn al familieleden verloren en iedereen heeft veel verdriet. Dus farao, laat de Hebreeën alstublieft gaan...

Als de strijd om de vrijheid van de Hebreeën aan zijn kant tegenover de farao met de Egyptische goden. En de verteller laat zien dat de goden van Egypte worden verslagen door de God van Israël. Na de tiende plaag laat de farao Mozes bij zich roepen en zegt: 'Ga snel weg uit mijn land voordat er nog grotere rampen gebeuren'. De farao is verslagen door Mozes en de goden van Egypte zijn vernederd door de God van Israel, Eindelijk kunnen de Hebreeën als vrije mensen Egypte verlaten

conclusie . ik hoop echt dat de farao de Hebreeén vrij gaat laten, want iedereen heeft er nu heel erg veel verdriet over de 10 plagen. Ik vind ook dat we niet te veel erop in moeten gaan want zo worden de plagen alleen maar erger...

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF