vergoedingen overzicht per 01-01-2017

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Wetenschap, Health Science, Oncology
Share Embed Donate


Short Description

Download vergoedingen overzicht per 01-01-2017...

Description

VERGOEDINGEN OVERZICHT PER 01-01-2017 Delta Lloyd Zorgpolis (modelnummer: 6400102) versie 1 Hieronder vindt u het Vergoedingen Overzicht van de ziektekostenverzekering die gebaseerd is op de Zorgverzekering Restitutie. De vergoedingspercentages (%) in dit overzicht berekenen wij over de wettelijke (punt)tarieven of de marktconforme tarieven. Zie hiervoor artikel A.20. van de Verzekeringsvoorwaarden Zorgverzekeringen en Aanvullende Verzekeringen. Dit Vergoedingen Overzicht bestaat uit een aantal kolommen. In de laatste kolom "Voorwaarden" staat een nummer. Dit nummer verwijst naar een artikel in de Verzekeringsvoorwaarden Zorgverzekeringen en Aanvullende Verzekeringen. In dit artikel staan de voorwaarden waaraan u moet voldoen om de zorg vergoed te krijgen. Ook zijn er verwijzingen naar lijsten (bv Lijst Voorkeursgeneesmiddelen) en reglementen (bv Reglement Hulpmiddelen); u vindt deze bijlages van uw zorgverzekering op onze internetsite. Wat krijgt u vergoed Buitenlandzorg Spoedeisende en niet-spoedeisende zorg bij tijdelijk verblijf in het buitenland (niet zijnde uw woonland) Diëtetiek Diëtetiek: - Via ketenzorg ingeval van genoemde chronische aandoening - In overige gevallen Dieetpreparaten Dieetpreparaten Ergotherapie Ergotherapie Fysiotherapie en/of oefentherapie Cesar/ Mensendieck Fysiotherapie en/of oefentherapie voor verzekerden tot 18 jaar: - Zie Lijst met aandoeningen fysiotherapie en/of oefentherapie - Ingeval van overige aandoeningen

Fysiotherapie en oefentherapie voor verzekerden vanaf 18 jaar: - Zie Lijst met aandoeningen fysiotherapie en/of oefentherapie - Bekkenfysiotherapie - Looptherapie bij claudicatio intermittens Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Geestelijke gezondheidszorg (GGZ): - Generalistische basis GGZ - Gespecialiseerde GGZ algemeen - Gespecialiseerde GGZ met opname Geneesmiddelen

Hoeveel krijgt u vergoed u hebt recht op dezelfde zorg en omvang als waarop u in Nederland recht hebt

Voorwaarden n.v.t. n.v.t.

B.11./B.24. 100%

B.11./B.24.

maximaal 3 uren per jaar

B.11. B.16. B.16. B.9. B.9. B.8.

100% maximaal 10 uren per jaar

100%

B.8.3.

9 behandelingen per indicatie; eventueel verlenging met 9 behandelingen bij die indicatie

B.8.3.

de eerste 20 behandelingen betaalt u zelf; vanaf de 21e behandeling vergoeden wij 100% maximaal 9 behandelingen maximaal 37 behandelingen gedurende 12 maanden

B.8.1.

B.8.2. B.8.4. B.19.

100% 100% maximaal 365 dagen

1

B.19.1. B.19.2. B.19.2. B.15.

VERGOEDINGEN OVERZICHT PER 01-01-2017 Wat krijgt u vergoed

Hoeveel krijgt u vergoed

Geneesmiddelen, inclusief medicatiebeoordeling bij chronisch gebruik, zie Reglement Farmacie en Lijst Voorkeursgeneesmiddelen

100%; het kan zijn dat u een deel zelf moet betalen op grond van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (eigen bijdrage GVS)

Huisartsenzorg Advies, onderzoek en begeleiding Huisartsenzorg op GGZ gebied Overige huisartsenzorg Hulpmiddelenzorg Zie Reglement Hulpmiddelen Ketenzorg Ketenzorg, zie ook Huisartsenzorg, Voetzorg en Diëtetiek Kortdurend verblijf in een instelling Kortdurend verblijf in een instelling Logopedie Logopedie Medisch specialistische zorg Audiologische zorg Dialyse zonder opname Erfelijkheidsonderzoek en -advisering Mechanische beademing Medisch specialistische zorg met opname Medisch specialistische zorg zonder opname Onderzoek naar kanker bij kinderen Orgaantransplantaties: - Zorg voor ontvanger - Zorg voor donor

Plastische chirurgie Medisch specialistische revalidatie Second opinion Trombosedienst Vruchtbaarheidsgerelateerde zorg (IVF/ICSI)

100% 100% 100% 100%; het kan zijn dat u een deel zelf moet betalen 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% maximaal 365 dagen 100% 100% 100% 100% tot maximaal 13 weken na einde opname (voor leverdonoren is dit 6 maanden) 100% 100% 100% 100% poging 1, 2 en 3 voor verzekerden tot 43 jaar; voor verzekerden tot 38 jaar gelden beperkingen

Mondzorg Mondzorg voor verzekerden van alle leeftijden: - Mondzorg in bijzondere gevallen - Implantaat in tandenloze kaak - Orthodontie bij ernstige groei- of ontwikkelingsstoornis Mondzorg voor verzekerden tot 18 jaar Mondzorg voor verzekerden vanaf 18 jaar: - Specialistisch chirurgische mondzorg en röntgenonderzoek - Uitneembare volledige prothese in de bovenen/of onderkaak

Voorwaarden

100% 100% 100% 100%

B.15.1. t/m B.15.4.

B.3. B.3.1. B.3.3. B.3.2. B.17. B.17. B.24. B.24. B.27. B.27. B.10. B.10. B.4. B.4.13. B.4.8. B.4.12. B.4.9. B.4.2. B.4.3. B.4.10. B.4.7.1. B.4.7.2.

B.4.5. B.4.6.1. B.4.15. B.4.11. B.4.14.

B.12. t/m B.14. B.12. B.12.1. B.12.2. B.12.3.

100%

B.13. B.14. B.14.a.

75%

B.14.b.

2

VERGOEDINGEN OVERZICHT PER 01-01-2017 Wat krijgt u vergoed

Hoeveel krijgt u vergoed

- Overkappingsprothese op implantaat (inclusief kliksysteem) voor onderkaak - Overkappingsprothese op implantaat (inclusief kliksysteem) voor bovenkaak - Reparatie en rebasen van uitneembare volledige prothese - Vervanging van snij- of hoektanden met implantaten voor verzekerden tot en met 22 jaar Preventie Preventie: - Algemeen (problematisch alcoholgebruik, depressieve klachten en paniekklachten, overgewicht en obesitas) - Stoppen-met-roken Voetzorg Voetzorg bij Diabetes Mellitus, eventueel via Ketenzorg Voorwaardelijke zorg Voorwaardelijke zorg Ziekenvervoer Ziekenvervoer per ambulance Zittend ziekenvervoer: - Taxi - Openbaar vervoer

90%

B.14.c.

92%

B.14.c.

90%

B.14.b.

100%

B.14.d.

100%

B.21. B.21. B.21.1.

- Eigen auto Zorg voor de bevalling Verloskundige zorg Echoscopie Prenatale screening Inschrijving en intake voor kraamzorg Zorg tijdens de bevalling Zorg tijdens de bevalling: - Thuis - In ziekenhuis met medische noodzaak - In ziekenhuis of geboortecentrum zonder medische noodzaak Zorg na de bevalling Kraamzorg: - In kraamhotel of thuis - In ziekenhuis met medische noodzaak - In ziekenhuis zonder medische noodzaak

100% 100%

100% 100% u betaalt zelf eerst € 100,- per jaar 100% na uw eigen betaling 100% van de laagste klasse na uw eigen betaling € 0,28 per kilometer na uw eigen betaling 100% 100% 100% 100%

Voorwaarden

B.21.2. B.23./B.24. B.23./B.24. B.22. B.22. B.18. B.18.1. B.18.2.

B.5. B.5.1. B.5.2. B.5.3. B.5.4. B.6. B.6.

100% 100% maximaal € 208,- per dag voor moeder en kind samen B.7. B.7. maximaal 10 dagen; u betaalt zelf € 4,30 per uur 100% zie "Zorg tijdens de bevalling in ziekenhuis zonder medische noodzaak"

Afwijkende voorwaarden Ziektekostenverzekering

C.11. C.11.1.1. t/m C.11.1.4.

3

VERGOEDINGEN OVERZICHT PER 01-01-2017 Wat krijgt u vergoed

Hoeveel krijgt u vergoed

Premiewijziging bij de leeftijden: 30, 50 en 60 jaar Geneesmiddelen

Voorwaarden C.11.5. C.11.6.2.

4

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF