Översikt utveckling Pictogram, Bliss, Tecken

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Engineering & Technology, Datavetenskap, Java Programming
Share Embed Donate


Short Description

Download Översikt utveckling Pictogram, Bliss, Tecken...

Description

Översikt utveckling Pictogram, Bliss, Tecken  Introduktion  Picto Online, Bliss Online och Ritade Tecken är webbapplikationer där användarna kör verktyg för att till exempel tillverka kartor eller skriva dokument med bilder ur de olika bildbaserna.

Backend ● ● ●

Java 8 Spring 4​ (Boot, Core, MVC, AOP, ORM, Security etc) JPA2​, ​Hibernate​, L ​ iquibase,​ ​Querydsl

Frontend ● ● ● ●

HTML5 JSP CSS3 ○ Bootstrap 3​ tillsammans med SPSM:s designbibliotek TypeScript ○ All kod på klientsidan är skriven i ​TypeScript ○ Ny kod använder ​Angular 4+ ​(med RxJS, Ngrx mm) ○ Äldre kod använder bland annat AngularJS 1, YUI, Backbone och ExtJS

Databas Picto Online använder ​PostgreSQL​, medan övriga använder ​MySQL​.

Övrigt Operativsystem: ​Ubuntu Server LTS Javaapplikationsserver: ​Tomcat 8 Webbserver: ​Nginx Mejlserver: ​Postfix

Verktyg Git​ används för versionshantering, ​Maven​ och ​Yarn/Node/Angular CLI​ som byggverktyg, Jenkins​ som CI-server, ​Nexus​ som Maven Repository, T ​ rello​ för projekthantering och ​Puppet för configuration management. Som utvecklingsmiljö används ​Intellij IDEA ​tillsammans med JRebel​. ➢ För att arbeta med källkoden krävs ett bash-kompatibelt skal ​(dvs Linux, Mac eller Windows från Windows 10 Anniversary Edition och framåt)​.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF