Vi åtar oss att arbeta med Plan mot diskriminering och kränkande

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Sociologi, Discrimination
Share Embed Donate


Short Description

Download Vi åtar oss att arbeta med Plan mot diskriminering och kränkande...

Description

Treklöverns åtågånden 2014-2015 Vi åtar oss att arbeta med projektet Ljus. Hur:

 Vi använder projektstrukturen i vårt gemensamma projekt.  Vi reflekterar tillsammans med barnen. Vi åtar oss att arbeta med Plan mot diskriminering och kränkande behandling tillsammans med barnen. Hur:

   

Arbeta fram en ny Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vi dokumenterar diskussioner tillsammans med barnen. Vi har särskilt fokus på genus. Vi reflekterar över våra egna föreställningar om genus.

Vi åtar oss att arbeta fram pedagogiska ställningstagen för Treklöverns förskola. Hur:

 Genom diskussioner på arbetsplatsmöten och avdelningsmöten  Samarbete med pedagogista Vi åtar oss att arbeta med läroplanens alla delar. Hur

 Inom projektet och i den övriga verksamheten.  Skapa utforskande miljöer inne och ute på Treklövern.  Samarbete med pedagogista Vi åtar oss att dokumentera varje barns utveckling & lärande. Hur:

 Utveckla metoder för att dokumentera barns utveckling och lärande. o Likvärdig minnesdokumentation

 Samarbete med pedagogista  Pedagogisk dokumentation Vi åtar oss att arbeta med barns inflytande och delaktighet Hur

 Genom diskussioner definiera begreppen  Samarbete med pedagogista  Pedagogisk dokumentation Vi åtar oss att informera föräldrar om verksamheten och barns utveckling & lärande. Hur:

   

Dagliga möten Veckobrev Utvecklingssamtal Föräldramöte

Vi åtar oss att samarbeta mellan avdelningarna. Hur:

 Planera och strukturera för samarbete  Diskussioner på AP-möten

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF