Vilket socker innehåller läsk, juice eller frukt

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Kemi, Organisk kemi, Carbohydrates
Share Embed Donate


Short Description

Download Vilket socker innehåller läsk, juice eller frukt...

Description

Vilket socker innehåller saften, juicen, läsken eller frukten? Saft och andra söta produkter kan innehålla sackaros, glukos, fruktos eller en blandning av dessa. Frukt kan innehålla fruktos och/eller glukos, Juicer kan även fått tillsats av sackaros I lightprodukter kan det finnas andra ämnen som smakar sött t.ex. aspartam. Du ska analysera några läskedrycker för att se vilken sockerart som de innehåller. Uppgift: Du ska ta reda på vad en juice, salt, frukt eller läsk innehåller genom att göra två tester. Testerna är Trommers prov och Seliwanoffs test. Sockerart

Trommers prov

Seliwanoffs test

Fruktos

positivt

Mörk röd färg

Glukos

positivt

rosa

Sackaros

negativt

Ingen färg

Seliwanoffs test efter ytterligare kokning

Röd färg efter hydrolys

Ditt prov 1 Ditt prov 2 (om du har) Seliwanoff´s reagens: 0,05 g resorcinol löses i 66 cm3 vatten och 33 cm3 konc HCl . Standardlösningar: 1% standardlösningar av fruktos, glukos och sackaros Riskbedömning: Saltsyran i Seliwanoff´s reagens och natriumhydroxid är frätande. Resorcinol och kopparjoner är miljöfarligt. Var mycket försiktig när du värmer lösningarna. Använd glasögon under hela experimentet. Utförande: 1. Fehlings lösning och Trommers test. Gör i ordning så mycket av Fehlings lösningar att det kommer att räcka till ca 10 tester. Tillsätt ca 3 ml svag kopparsulfatlösning i en liten kolv. Tillsätt natriumhydroxid så att lösningen blir basisk. Svårlöslig kopparhydroxid kommer först att bildas. Tillsätt då mera natriumhydroxid tills fällningen går i lösning. (mörkblå) 2. Märk 3 provrör med G , F, S, P1 och ev P2. Sätt några korn av sockerarterna (glukos, fruktos och sackaros och 1 cm3 lösning av dina utvalda prover i provrören. Tillsätt ca 1 cm3 av den ordningsgjorda Fehlings lösning. Sätt provrören i ett varmt vattenbad. Studera och anteckna hur fort en ev. reaktion sker. Reaktionen kallas Trommers prov. Positivt betyder att proven blir gula eller röda (Cu+). Negativt betyder att lösningen fortfarande är blå av koppar(II)joner. 3. Seliwanoff´s test: Pipettera upp 4 cm3 Seliwanoff´s reagens i nya märkta provrör Tillsätt 1 cm3 fruktos, glukos och sackaros samt dina prover. Ta ett provrör med 1 cm3 vatten (nollprov) och 4 cm3 Seliwanoff´s reagens. 4.

Sätt provrören i kokande vattenbad i ca 60 sekunder. Observera och anteckna alla färgförändringar. Fortsätt värmningen och observera färgförändringar varje minut

5.

Dra slutsatser om vad ditt prov innehåller. Är det rimligt? Är det en blandning av sockerarter?

Glukos och fruktos är isomerer med samma kemiska formel C6H12O6. Ett enzym, isomeras, omvandlar glukos till fruktos. Fruktos är sötare än glukos och man behöver inte använda lika mycket. Inversocker består av hydrolyserat sackaros till lika delar fruktos och glukos Glykos består av hydrolyserat stärkelse, en blandning av olika längder av stärkelsen Aspartam: Är en dipeptid av aspaginsyra och fenylalanin. Aspartam är 300 ggr sötare än socker. Selwanoff´s test bygger på det fakta att fruktos är en ketosocker kommer att dehydreras snabbare i varm saltsyra än motsvarande aldohexos som glukos, mannos eller galaktos. Fruktos reagerar med resorcinol och bildar en röd produkt. Aldoserna kommer bara att bilda en svagröd färg (rosa). Efter flera minuters kokning kommer sackarosen eventuellt att bli positiv. Sackarosen har då hydrolyserats till glukos och fruktos. Riskbedömningsunderlag: resorcinol Miljöfarligt, hälsoskadligt R22,, 36/38, 50 och S (2), 26, 61 konc HCl . Frätande R 34, 37 och S (1/2), 26, 45 fruktos, glukos och sackaros ej märkespliktigt natriumhydroxid Frätande R 34 och S (1/2), 26, 37/39, 45 kopparsulfat Hälsoskadligt miljöfarligt R 22, 36/38, 50, 53 och S (2), 22, 60, 61

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF