Vill du samordna Västra Götalands SITHS-organisation

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Juridik, Labor Law
Share Embed Donate


Short Description

Download Vill du samordna Västra Götalands SITHS-organisation...

Description

Gemensam IT samordningsfunktion 49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Vill du samordna Västra Götalands SITHS-organisation för utgivning Styrgrupp IT i Väst (SITIV) har fattat beslut om att tillsätta en samordnare för SITHS-kortutgivning och därmed stärka en gemensam organisation där arbetet kan utföras av alla ingående parter, för alla ingående parter.

Vi söker en regional samordnare till Västra Götalands SITHS-organisation. I uppdraget ingår att hålla nödvändiga system, dokument, utbildningar uppdaterade. Uppdraget har pågått under 2016 med en tillfälligt tillsatt samordnare som behöver återgå till sina ordinarie arbetsuppgifter snarast. Uppdraget omfattar 50 % där tid per dag eller vecka kan vara flexibelt. Uppdraget startar snarast möjligt Uppdraget innebär att:  Samordna utgivningskontor med tillhörande informations- och utbildningsinsatser  Utreda och utveckla gemensam SITHS-organisation i Västra Götaland. Arbetsuppgifterna innebär bl.a.  Samordna operativt arbete med Västra Götalands gemensamma organisation för SITHS-kort. I detta ingår att kontinuerligt utbilda och supportera befintliga och nya utgivningskontor.  Tillse bästa möjliga täckning av utgivningskontor i länet i samråd med i SITHS-organisationen ingående parter samt Västra Götalands RA  Ta fram och förvalta ekonomisk modell  Bevaka att säkerhetsnivå i utgivningsprocessen bibehålls eller stärks  Samordna central certifikatstjänst  Hantera, förvalta och utveckla nödvändiga system för funktionen såsom Beställnings-, Tidsoch faktureringssystem.  Hantera fakturering och ersättning till respektive organisation såväl beställare som utförare  Informera utgivningskontor om nyheter och förändringar  Kontinuerligt utföra stickprovs revision på utgivningskontor Erfarenhet och kvalifikationer Du behöver:  ha ett strukturerat arbetssätt,  ha förmåga att leda utveckling självständigt och samtidigt vara en bra lagspelare.  ta egna initiativ och vara drivande i att lösa uppgifter  ha kännedom om hur länets kommuner och VGR arbetar tillsammans med SITHS  Adekvat högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet  Erfarenhet av offentlig förvaltning eller förvaltning i stora organisationer.

Det är meriterande med insyn i och erfarenhet av SITHS samt erfarenhet av certifikat och certifikatshantering Kontroll mot belastningsregister kommer att ske. För mer information:

Gemensam IT samordningsfunktion 49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

GITS VästKom: SITHS VGR: TjänsteID service Frågor om uppdraget till nuvarande samordnare för SITHS Linn Wallér, eSamordnare, Göteborgsregionens kommunalförbund [email protected] Intresseanmälan senast 2016-11-04 till Funktionsledare GITS, Katarina Amundsson [email protected] Avsikten är att göra ett tjänsteköp för den kommande SITHS-koordinatorn, från den organisation/förvaltning som nuvarande anställning finns hos.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF