Villkor och bestämmelser för träning i Pulsen

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Psykologi, Utvecklingspsykologi
Share Embed Donate


Short Description

Download Villkor och bestämmelser för träning i Pulsen...

Description

Villkor och bestämmelser för träning i Pulsen 1. Träningsavtal 1.1 Avtal För medlemskap hos oss krävs ett träningsavtal och ett träningskort, dessa är personliga och därför är det otillåtet att låna ut sitt kort till någon annan. Varje person drar sitt eget inpasseringskort i kortläsaren och det är ej tillåtet att släppa in andra personer. Från och med det året man fyller 15 år får man träna hos oss, målmans underskrift krävs på avtalet om man är mellan 15 – 17 år. 1.2 Träningsintroduktion En träningsinstruktion med genomgång av program, säkerhet och policy erbjuds till alla. För ungdomar mellan 15 – 17 år krävs en träningsinstruktion 1.3 Missbruk kortet Missbruk av inpasseringskortet beivras med att kortet spärras. Securitas gör regelbundna kort kontroller. 1.4 Provträna Du som har träningskort och har en vän som vill följa med och ’’provträna’’ skall först kontakta berörd personal. Provträning endast under kontorstid, dvs. receptionens öppettider. Provträning kostar 80 kr. 1.5 Borttappat kort Vid borttappat kort tas ny avgift ut med 50 kr. för nytt kort. 2.0 Trivsel, missbruk mm. 2.1 Trivsel Tränande ska följa gällande trivsel- och säkerhetsregler och följa de anvisningar avseende träningsmetoder och användning av utrustning som meddelas skriftligen eller muntligen av Hälsolänkens personal. Om Hälsolänken bedömer att den tränande brutit mot gällande trivselregler/träningsföreskrifter har Hälsolänken rätt att omgående spärra kortet. 2.2 Missbruk Hälsolänken AB tar avstånd från allt missbruk, försäljning och överlåtning av dopningklassade preparat enligt dopningslagen (SFS 1991:1969). För att kunna erbjuda våra kunder en dopningsfri miljö så medför misstänkt användning eller hantering av förbjudna preparat en direkt avstängning från våra lokaler i Torsby och Sunne. Om individen är ungdom 15-17 år kommer kontakt med målsman att tas. Vid avstängning kommer kontakt med sociala myndigheter och/eller polis att tas. Individen har möjlighet att själv välja genomföra ett dopningstest för att upphäva avstängningen. Provtagning och eventuella omkostnader bekostas av den avstängde individen. 2.3 Hälsa, olycksfall, ägodelar mm. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Postadress Box 211 685 25 Torsby Besöksadress:

Telefon Torsby: 0560-68 91 30 Sunne: 0565-68 91 30 Torsby: Alstigen 8

Telefax Faktura adress Bankgiro 0560-134 28 [email protected] 379-1571 0565-148 44 FE 33; 838 82 Hackås Sunne: Smidesvägen 7 Hemsida: www.halsolanken.se

Reg.nr 556194-6830

All träning i gymmen sker på egen risk. Alla tränande ansvarar själva för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan träna i gymmen. Målsman tar ansvar för minderåriga. Hälsolänken ansvarar inte för förluster p.g.a. stöld eller inbrott. Hälsolänken ansvarar inte heller för skador på tränandes eller andra besökares tillhörigheter orsakade av dem själva eller annan tränande eller besökare. Hälsolänken rekommenderar därför medlemmar och övriga att se över egna olycksfallsförsäkringar och hemförsäkringar. De skåp för kläder och värdeförvaring som Hälsolänken tillhandahåller får endast användas under den tid som träningen genomförs. De skåp som efter stängning är låsta kan eventuellt klippas upp och innehåll sparas i två månader för att därefter kastas eller vid större värde lämnas till polisen. 3.0 Säkerhet - Alla säkerhetshjälpmedel ska användas vid träning. Ett exempel på säkerhetshjälpmedel är nödstoppen på löpbandet. - Träningslokalen är utrustad med en AED hjärtstartare i larmet skåp. Om du är intresserad av att lära dig att använda den kontakta personalen. - En träningsinstruktion med genomgång av program, säkerhet och policy erbjuds till alla. 4.0 Träninglokalen Den tränande ansvarar själv för att lokal och utrustning endast används på avsett sätt. Glöm ej att stänga av stereon, stänga fönster och entrédörr samt släcka ljuset när du lämnar lokalen. Skadegörelse polisanmäls.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Postadress Box 211 685 25 Torsby Besöksadress:

Telefon Torsby: 0560-68 91 30 Sunne: 0565-68 91 30 Torsby: Alstigen 8

Telefax Faktura adress Bankgiro 0560-134 28 [email protected] 379-1571 0565-148 44 FE 33; 838 82 Hackås Sunne: Smidesvägen 7 Hemsida: www.halsolanken.se

Reg.nr 556194-6830

Bra att tänka på: Om du inte har styrketränat förut är det viktigt att börja med lättare vikter. Lär dig att utföra övningen korrekt och öka sen vikterna allteftersom du blir starkare och kroppen vant sig vid belastningen. Undvik att träna samma muskel två dagar i följd. Muskeln bör helst vila 48h mellan styrketräningspassen.. Vill du träna flera dagar i följd är det bra att dela upp övningarna på 23dagar. Så man t.ex. tränar ben en dag och armar/axlar en dag o.s.v. så att man på det sättet tränat igenom hela kroppen på 2-3 dagar Tänk på hållningen under träningspasset. Håll axlar/skuldror sänkta, handlederna neutrala, nacken i neutralt läge(håll in hakan), undvika att översträcka knän och armbågar. Aktivera musklerna i magen och nedre delen av ryggen (korsetten) när du utför övningarna för att öka stabiliteten i bålen som hjälper till att undvika ytterlägen och minskar skaderisken. Den fas när muskeln drar ihop sig(koncentrisk fas) bör ta 1-3 sek den fas när muskeln förlängs (excentrisk fas) bör ta 2-4sek. Stretcha efter avslutad träning.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Postadress Box 211 685 25 Torsby Besöksadress:

Telefon Torsby: 0560-68 91 30 Sunne: 0565-68 91 30 Torsby: Alstigen 8

Telefax Faktura adress Bankgiro 0560-134 28 [email protected] 379-1571 0565-148 44 FE 33; 838 82 Hackås Sunne: Smidesvägen 7 Hemsida: www.halsolanken.se

Reg.nr 556194-6830

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF