virt_deel0_presentaties

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Engineering & Technology, Elektrotechniek, Microelectronics
Share Embed Donate


Short Description

Download virt_deel0_presentaties...

Description

Emulatie vs virtualisatie

Docent: Schooljaar:

Emulatie vs virtualisatie

Simulatie

Emulatie vs virtualisatie

Simulatie  Simulatie met comuters: nabootsen van omgevingen

en werelden  Simulatie van computers: nabootsen van computeromgevingen (GUI, applicatie, component)  Simulatie functioneert snel  Simulatie toont vaak een subset van het origineel © Marcel Beelen

Emulatie vs virtualisatie

Simuleren hw en sw  Hardware simulatie: een device wordt grafisch/optisch  Software simulatie: een os of app wordt

grafisch/optisch nagebootst  Virtuele werelden (met Glass, Hololens e.d.) simuleren objecten in de echte wereld (grafisch/optisch) © Marcel Beelen

Emulatie vs virtualisatie

Emulatie van hard- en software

Emulatie vs virtualisatie

Drie technieken  Simulatie  Soms door elkaar gehaald met emulatie  Emulatie  Soms door elkaar gehaald met simulatie  Virtualisatie  Soms door elkaar gehaald met emulatie © Marcel Beelen

Emulatie vs virtualisatie

Virtualisatie  Processor georiënteerd: nagebootste systeem moet

dezelfde processor hebben als de onderliggende hardware  B.v. Windows gevirtualiseerd werkt alleen op een

onderliggende computer met een Intel-processor

© Marcel Beelen

Emulatie vs virtualisatie

Emulatie  Er is geen relatie tussen het nagebootste systeem en de

onderliggende hardware  Een os gemaakt voor de ene cpu draaien op een andere

cpu  Een systeem nabootsen zonder die hardware te hebben  Een os draaien zonder het os te hebben (=os emulatie) © Marcel Beelen

Emulatie vs virtualisatie

Verschillen  Virtualisatie:  Razendsnel  Infrastructurele technologie (deel 1 t/m 4 uit de serie)  Emulatie:  Soms extreem traag  Gebruikt door developers, en als hobby © Marcel Beelen

Emulatie vs virtualisatie

Retro computing

Emulatie vs virtualisatie

Toepassing: retro computing  Emulatie als hobby  Nabootsen van oude computers  Er is een host waarop emulatie draait  Er is een guest die wordt geëmuleerd  Complex, soms illegaal omdat er ROM’s nodig zijn  Soms illegaal omdat je apps draait die je niet hebt © Marcel Beelen

Emulatie vs virtualisatie

Emulatie voor zakelijk gebruik

Emulatie vs virtualisatie

Emulatie gebruikt voor:  Apps draaien waarvoor je het os niet meer kunt of wilt

draaien  Nabootsen van (mobiele) devices op ontwikkelwerkplekken b.v. voor testdoeleinden  Mobiele apps draaien op de desktop © Marcel Beelen

Emulatie vs virtualisatie

Virtualisatie gedefinieerd

Emulatie vs virtualisatie

Virtualisatie van IT  Ontkoppelen van IT objecten, van de onderliggende

hardware, van het os en van elkaar  Biedt schaalbaarheid  Past bij de dynamische IT-wereld: snel systemen toevoegen, verplaatsen  Security voordelen © Marcel Beelen

Emulatie vs virtualisatie

Wat kunnen we virtualiseren?  Servers  Op zeer grote schaal gebruikt, on-premise en in de cloud  Workspaces en apps  Presentatievirtualisatie van apps en workspaces, gehoste gedeelde omgevingen op servers  Desktops © Marcel Beelen

Emulatie vs virtualisatie

Wat kunen we virtualiseren?  Apps  Vooral op Windows-systemen gebruikt in combinatie met de andere technologieën  Operating systems  Meerdere instances van een os draaien: docker is potentiele opvolger voor servervirtualisatie © Marcel Beelen

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF