virtuaalne fotonäitus

January 5, 2018 | Author: Anonymous | Category: History, World History
Share Embed Donate


Short Description

Download virtuaalne fotonäitus...

Description

SEDA EI SAA UNUSTADA 1940.aastal okupeeris Nõukogude Liit iseseisva Eesti Vabariigi ning liitis selle Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi nime all enda koosseisu. Vaatamata eestlaste meeleheitlikule võitlusele vabaduse eest ning vaba maailma mittetunnustuspoliitikale jäi võõras võim kestma pooleks sajandiks. Eesti riigile ja rahvale tõi kommunistlik võim kaasa raskemaid kannatusi. Ei hävitatud mitte ainult inimelusid ja materiaalseid ning kultuuriväärtusi, raskelt muserdati ka rahva hinge. Ometi ei unustanud eestlased unistust vabadusest ega lõpetanud võitlust iseseisvuse taastamise eest. Kasutades nõukogude süsteemi nõrgenemist tõusid ikestatud rahvad võitlusele vabaduse eest ning lammutasid nõukogude impeeriumi.

Ajalugu on tõendanud, et vabaks ei saa ükski rahvas, kes ei võitle oma vabaduse eest. Samas on raske jääda vabaks rahval, kes unustab võitluse vabaduse eest. Seetõttu on meie kohus meenutada neid, kes seisid iseseisva Eesti eest ka kõige raskemates oludes, kes kannatasid ja ägasid ülekohtu koorma all, uskudes kõigi kiuste ometi õigluse võitu. Just nende pühendumisele ja lootusele on rajatud iseseisev Eesti riik. MÄLESTADES SEISKEM PÜSTIPÄI

Kommunistliku vägivalla tulemusel hukkus Eestis 30 290 inimest.

THIS CANNOT BE FORGOTTEN

In 1940 the Soviet Union occupied the independent Republic of Estonia and incorporated it under the name of the Estonian Soviet Socialist Republic. In spite of the fierce resistance of the Estonians and the non-recognition of the Soviet takeover by the free world, the foreign rule persisted for half a century. The communist regime brought about severe suffering for the people and the country. Apart from the heavy loss of life and the destruction of material and cultural values, the Estonian soul was badly hurt. Nevertheless, Estonians did not give up their day-dream of freedom and they never ceased to fight for the restoration of their independence. Taking advantage of the deepening feebleness of the Soviet system, the captive nations rose and brought down the empire. History has proven, no nation shall be free unless it struggles for freedom. And no nation shall stay free unless it stands for freedom. It is therefore our duty to remember those who stood for free Estonia in the most difficult circumstance, who suffered greatly but never gave up their faith in the victory of justice. The free and independent Estonia has laid her foundations on the hope and dedication of such people.

KOKKU KOMMUNISMI KURITEGUDE OHVREID NÕUKOGUDE OKUPATSIOONI I JA II PERIOODIL 121 900 NEIST HUKKUNUID 30 290 Esimene nõukogude okupatsiooni periood juuli 1940 kuni oktoober 1941 Vangistatud 12 000 - neist hukkus (hukati) 3 000 Küüditatud 6 800 ( va vangistatud) - neist hukkus 2 740 Sundmobiliseeritud 32 100 - neist hukatud ja langenud) 10 500 Mõrvatud (kohtuta, sõjategevuse aegu 1941. a) 1 850

KOKKU REPRESEERITUID 52 750 - NEIST HUKATUID 18 090

Teine nõukogude okupatsiooni periood Vangistatud 34 000 - neist hukkus (hukati) 6 800 Küüditatud 30 500 neist hukkus 3 000 Sundmobiliseeritud 2 500 - neist langes 250 Tapetud metsavendadena 2 000 (vastupanuliikumises) Mõrvati 150 (kohtuta, sõjategevuse aegu 1944. a)

KOKKU REPRESEERITUID 69 150 - NEIST HUKATUID 12 200

COMBINED TOTAL OF VICTIMS

121 900 - of them lost life 30 290 The first period of Soviet occupation (July 1940 to October 1941)

The second period of Soviet occupation (from August 1944 onwards)

imprisoned -of them perished or executed

imprisoned -of them perished or executed

34 000 6 800

deported -of them perished

30 500 3 000

forcibly mobilized -of them fallen

2 500 250

killed in Resistance (forest brothers)

2 000

12 000 3 000

deported (excl. imprisoned) -of them perished

6 800 2 740

forcibly mobilized -of them executed or fallen

32 100 10 500

murdered (executed without trial during military activities)

TOTAL of victims -of them lost life

1 850

52 750 18 090

murdered (executed without trial during military activities)

TOTAL of victims -of them lost life

150

69 150 12 200

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF