vluchtelingen - NGK Jeugdwerk

January 13, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, Oudheid, Oude Egypte
Share Embed Donate


Short Description

Download vluchtelingen - NGK Jeugdwerk...

Description

Thema: Vluchtelingen Vooraf Met dit korte programma willen we tieners, jongeren en leidinggevenden een handreiking bieden, om op de club of vereniging te praten over ‘vluchtelingen’. Ga je zelf nog op andere manieren aan de slag rondom dit thema? Laat het ons weten! Via Facebook (HGJB Jeugdwerk), Twitter (@HGJB_Jeugdwerk) of mail ([email protected]). Tips: zijn er opvangplaatsen bij jullie in de gemeente? Benader een contactpersoon met de vraag of hij/zij iets kan komen vertellen over de opvang van vluchtelingen en over wat jullie op de club of vereniging voor vluchtelingen kunnen doen. Je kunt natuurlijk ook contact opnemen met Stichting Bootvluchteling of Stichting Gave.

Introductie: Op de vlucht Je kunt er elke dag over lezen in de krant, op nu.nl of via social media: vluchtelingen stromen in grote aantallen Europa binnen. Mannen, vrouwen en kinderen op de vlucht voor oorlog en geweld, op zoek naar een plek om te overleven. Op zoek naar een béter leven. Een leven zonder angst, zonder pijn, zonder armoede. Waar is plek voor deze mensen? Wie gaat hen opvangen, en hoe? Dit zijn heel grote vragen waar de politiek zich over buigt. Misschien is er in jouw gemeente ook wel een opvangcentrum, of worden er tijdelijk slaapplaatsen opgezet. Deze grote problemen kunnen wij niet oplossen. Maar wat kunnen we wel doen? Hoe kijk jij eigenlijk tegen vluchtelingen aan? OPDRACHT Vul de volgende meters in: De afgelopen week heb ik zoveel keer aan vluchtelingen gedacht: 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10+

Ik vind het belangrijk om over vluchtelingen na te denken (1 = helemaal niet, 10 = zeker weten!): 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Vluchtelingen zijn wat mij betreft welkom in Nederland (1 = helemaal niet, 10 = zeker weten!): 1

2

3

4

5

6

7

1

8

9

10

Samen geloven in de kerk van nu

Thema: Vluchtelingen Filmpje https://www.youtube.com/watch?v=xQzyKYo7ggo Laat dit Youtube-filmpje zien. Het is wel Engelstalig, maar het legt de vluchtelingenproblematiek wel op een directe manier voor ons neer. Het is vrij kort, dus eventueel kun je het twee keer laten zien. Je kunt het filmpje ook een paar keer stoppen en een vertaling (laten) geven van de Twitterberichten die voorbij komen. Twee stellingen, laat iedereen reageren op een schaal van 1 tot 10: - De vluchtelingenproblematiek verstoort mijn rustige bestaan. - Ik herken wel iets in de Twitterberichten uit dit filmpje.

Bijbelstudie Wat zegt de Bijbel over vluchtelingen en vreemdelingen? Het is in de eerste plaats opvallend om te zien dat het in de Bijbel bijna 200 keer over vreemdelingen gaat! Mensen die leven in een ander land dan ze zijn geboren, waar ze hun toevlucht hebben gezocht vanwege hongersnood, geweld of armoede in hun eigen land. Daarnaast zijn veel bekende personen in de Bijbel zelf gevlucht en leven ze als vreemdeling in een ander land. (Voor je verder leest… probeer eens te bedenken welke personen dat zijn!) Dan gaat het bijvoorbeeld over Abram die naar Egypte vlucht vanwege hongersnood. Of over David, die meerdere keren in zijn leven moet vluchten, eerst voor Saul, later voor Absalom. En zelfs de Heere Jezus is vluchteling in Egypte geweest, toen Hij nog een baby was. Maar het komt nog dichterbij: de Heere God zegt dat wij zelf vreemdelingen op deze aarde zijn. In Israël zelf woonden ook vreemdelingen. Ze kregen daar een plek, en er moest ook voor hen gezorgd worden… Waarom? ‘Omdat jullie zelf vreemdelingen zijn geweest’, zegt God in Deut. 10:17-19.

OPDRACHT - Zet de volgende bijbelgedeelten op papier: Leviticus 19:33-34 en Deuteronomium 10:17-19. Verander de zinnen ‘u bent zelf vreemdelingen geweest in het land Egypte’ in: ‘u bent zelf vreemdelingen op deze aarde’. - Vertel dat de vluchtelingenproblematiek ook in het Israël van de Bijbel al voorkwam. De Heere God heeft er zelfs speciale instructie over gegeven. Laat de tieners/jongeren zich voorstellen dat de Heere God dit vandaag tegen ons zegt. o Hoe zouden ze reageren (hoe zouden ze zich erbij voelen)? Bijvoorbeeld: blij, geschrokken, boos, verontwaardigd, enz. o Wat zouden ze aan God willen vragen? - Zorgen voor mensen zonder eten of drinken, zonder kleding of een bed om in te slapen, heeft volgens Mattheüs 25 alles te maken met de eindtijd. Het is dus iets om heel serieus te nemen: Jezus Zelf verbindt het zelfs aan het oordeel. Bij het oordeel wordt in elk geval ook

2

Samen geloven in de kerk van nu

Thema: Vluchtelingen

gevraagd naar wat je hebt gedaan voor een ander. Omzien naar een ander, vooral naar mensen die hulp nodig hebben, is ook omzien naar de Heere Jezus. Zo direct wordt dat gesteld. - Welk van de volgende reacties past het best bij jou? Kies er één uit: ‘Dat omzien naar een ander eigenlijk omzien is naar de Heere Jezus, maakt vluchtelingen helpen…’ o Makkelijker o Moeilijker o Leuker o Serieuzer o Verwarrender o Vanzelfsprekender o Dwingender

Verwerkingen Kies één van onderstaande werkvormen om mee aan de slag te gaan. 1. STELLINGEN Maak ruimte in de zaal waar je zit. Aan de ene kant gaan mensen staan die voor de stelling zijn, aan de andere kant degenen die tegen zijn. Reageer steeds over en weer naar elkaar en maak daarbij gebruik van de volgende stellingen:   

Als we geen zorg en aandacht hebben voor vluchtelingen, schieten we in ons geloof tekort. We zouden in de kerk het goede voorbeeld moeten geven door te helpen vluchtelingen op te vangen. Vluchtelingen helpen en evangeliseren horen bij elkaar.

2. ROLLENSPEL Laat het volgende filmpje zien: https://www.youtube.com/watch?v=ZkaDcmAkP7I. Bespreek met elkaar de vraag: ‘Wat zou jij doen?’ Speel vervolgens een scene uit waarin een vluchteling voor jullie deur staat en vraagt of jullie hem in huis willen nemen.

3

Samen geloven in de kerk van nu

Thema: Vluchtelingen 3. STATEMENT MAKEN

Waarom gaat u ervan uit dat we hier komen om jullie te plunderen? Omdat dat is wat wij deden toen we naar jullie land kwamen.

Maak één of meerdere spandoeken met een statement over deze cartoon. Bedenk eerst gezamenlijk welke leus of uitspraken je op zo’n spandoek zou willen zetten. Misschien kun je nog iets vergelijkbaars bedenken, bijvoorbeeld een soort poster, die je op een centrale plek kunt ophangen.

Liederen Breng ons samen Christ be our light Heer ontferm U over ons Ik was hongerig In Jezus’ Naam Toen ik naar mijn naaste zocht

4

Samen geloven in de kerk van nu

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF