Övning 4

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Engineering & Technology, Aerospace Engineering, Aerodynamics
Share Embed Donate


Short Description

Download Övning 4...

Description

Övning 4 1.

Vilka av följande teckenföljder är välbildade satser i satslogiken? a) ∧ p → q b) ¬p ∧ ¬¬¬q c) p ∧ ∧ q d) p ∧ ¬ ∨ q e) ((¬p ∧ q) ∨ p) → q f) ¬p ∧ q ∨ p → q g) ¬p → q → p h) ¬p ∧ q → p i) p ↔ q → r j) p ∧ ¬q ∧ r k) (¬p ∨ q ∨ r) ∧ q ∧ p l) p ∧ q ⇒ q ∧ p m) |= p → p n) (¬p ∨ q ∨ r) ∧ q) ∧ p o) p

2.

Avskaffa så många parentespar som möjligt. Avgör för varje sats om den är en negation, en konjunktion, en disjunktion, en implikation eller en ekvivalens. a) (¬p ∧ (q → p)) b) ((¬(p)) → (¬p)) c) ((r ∧ q) ∧ p) ∧ ((¬p) ∨ (q ∨ r)) d) ¬((¬p ∨ q ) ∨ r) ∨ (¬q ∨ ¬r) e) ((¬p ∧ q) ∨ p) → (q ∧ p) f) ¬(((¬p ∧ q) ∨ p) → (q ∧ p))

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF