VOC - Plannex

January 14, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, Oudheid, Oude Egypte
Share Embed Donate


Short Description

Download VOC - Plannex...

Description

V.O.C

Ons onderwerp is de voc. de verenigde oost Indische compagnie

Het logo

De oprichting van de V.O.C. De V.O.C. werd opgericht op 20 maart van het jaar 1602. De V.O.C was een bedrijf dat handelde in specerijen en andere producten die je niet of moeilijk in Europa kon krijgen, zoals sommige stoffen. In Nederland waren voordat de V.O.C. werd opgericht verschillende compagnieën( compagnie is een moeilijk woord voor een soort van handelsorganisatie). Maar die waren meer bezig met te kijken wie onderling de beste was

dan te handelen. Dat zag Johan van Oldenbarnevelt (een politicus in die tijd) ook. Hij stelde aan de regering die er toen was voor om een wet te maken waar instond dat alle compagnieën een grote compagnie moeten worden. Dat vonden de meeste mensen die toen in de regering zaten ook een goed plan en de wet

kwam er.

Route naar Azië Vanaf het eiland Texel of de Zeeuwse eilanden voeren de schepen door het Kanaal naar het zuiden, langs Spanje, de kust van Afrika, om de Kaap heen naar het noorden en dan oostwaarts richting India of de Indische eilanden. De VOC heeft bijna 4800 reizen naar Azië gemaakt. Het waren soms gevaarlijke reizen, maar de meeste schepen volbrachten de reis goed.

De weg op zee

Vanaf het eiland Texel of de Zeeuwse eilanden voeren de schepen door het Kanaal naar het zuiden, langs Spanje, de kust van Afrika, om de Kaap heen naar het noorden en dan oostwaarts richting India of de Indische eilanden.

Dit is de route van de VOC. Slavenhandel van de WIC Geschiedenis van de slavernij Slavernij is in onze tijd gelukkig bijna uitgebannen. Vroeger was het echter heel gewoon om mensen te verkopen en te kopen. Slaven werden niet betaald en moesten voor hun eigenaar allerlei klusjes opknappen. Vaak kregen ze slecht te eten en moesten ze zwaar werk verrichten op plantages. De boer gebruikte de slaven als machines, die moesten zaaien en oogsten. Reeds in oude beschavingen kwamen slaven voor. In Egypte werkten ze bijvoorbeeld met duizenden aan de bouw van de piramides. Ook de Grieken en de Romeinen maakten gebruik van de onvrijwillige diensten van slaven. In de middeleeuwen kende men in Nederland geen slavernij. Wel bestond het lijfeigenschap, dat in sommige opzichten op slavernij leek.

Nieuwe wereld Na de ontdekking van Amerika vestigden de Spanjaarden en Portugezen zich in Zuid- en MiddenAmerika. Zij gebruikten slaven in goud- en zilvermijnen en later ook op de suikerplantages. De Spanjaarden en Portugezen zette eerst krijgsgevangenen aan het werk, maar kwamen al snel mensen te kort. Daarom begon men in de zestiende eeuw mensen uit Afrika te kopen, die moesten

Hoe kwam de VOC aan haar einde? De oorlog met Engeland (1780) bracht de VOC een enorme klap toe. Vele kostbaarheden vielen in Engelse handen. Uitstel van aflossingen en rentebetalingen op hun schulden kregen ze voor één jaar, maar ik 1782 was er nog geen verbetering. Er werden toen obligaties afgegeven en de stad Amsterdam schoot te hulp met financiële steun. Maar er was meer nodig. In 1783 kon de Maatschappij de schuldenlast niet meer dragen. De vredesonderhandelingen met Engeland verliepen ongunstig. Aan de Engelsen moest vrije vaart in de “Oosterse Zeeën” worden toegestaan. Dit betekende het einde van de specerijenmonopoly voor de VOC. De verliezen in Azië bedroegen tien miljoen gulden. Het verlies aan schepen en goederen was even groot. Er was een grondige reorganisatie nodig. De verschillende Kamers konden het niet eens worden. Nieuw overleg met Engelsen liep ook stuk. Echter werd op 24 december 1795 “het decreet tot vernietiging van het tegenwoordige bewind der VOC” aangenomen. Nu werd het “Comité tot de Zaken van de Oost-Indische Handel en Bezittingen” opgericht. De Maatschappij was niet opgeheven, maar genationaliseerd. Gebukt onder een schuldenlast die was opgelopen tot 219 miljoen gulden. De ondergang van de VOC was niet te danken aan één specifieke zaak, maar er speelden heel veel zaken mee: - Slecht bestuur - Gebrekkige boekhouding - Verlies van de technologische voorsprong - Tekort aan edele metalen - Slecht beheer in Azië ten gevolgen van corruptie van ambtenaren - Groeiende kosten van het bestuur overzee - Gebrekkig financieringsbeleid - Slag die door de Vierde Engels-Nederlandse Oorlog is toegebracht werd de doodsteek De VOC bestaat weliswaar niet meer, maar de Hollandse handelsgeest is nog steeds levend.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF